Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
NORDPLUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


Dalība kinologu rokasgrāmatas izstrādē

Š.g. 10.-15.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents kapteinis Mārtiņš Spridzāns, pēc FRONTEX Aģentūras uzaicinājuma, apmeklēs Austrijas pilsētu Traiskirheni. VRK pārstāvji piedalīsies FRONTEX Aģentūras organizētajā pasākumā, kura dalībnieki turpinās darbu Kopējās Kinologu rokasgrāmatas izstrādē, kā arī uzsāks tās tulkošanu. U.Barkāns sanāksmē pārstāvēs Latvijas Valsts robežsardzi kā eksperts, bet M.Spridzāns – kā angļu valodas tulks.

Kopējā Kinologu rokasgrāmata ir paredzēta Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības iestāžu kinologu un dienesta suņu izmantošanai un apmācībai. Iepriekšējā FRONTEX organizētā sanāksme notika 2008.gada vasarā, Rumānijā, kurā arī piedalījās majors Uldis Barkāns, strādājot pie atsevišķu rokasgrāmatas daļu sagatavošanas. FRONTEX Aģentūra, kas koordinē operatīvo sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā, veido Kopējo Kinologu rokasgrāmatu ar mērķi sekmēt ES robežsargu kinoloģijas dienestu attīstību, kā arī drošības stiprināšanu uz ES ārējām robežām.

FRONTEX sanāksme Rēzeknē

No 15. līdz 19.septembrim Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā (VRK), notiek FRONTEX darba grupas tikšanās, kuras mērķis ir Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības iestāžu kinologu kopējās rokasgrāmatas izstrāde (FRONTEX - Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām). Darba grupas sastāvā ir 22 cilvēki no 18 ES valstīm, t.sk. FRONTEX aģentūras pārstāvis (Valsts robežsardzes koledžu apmeklē Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Portugāles, Rumānijas, Bulgārijas, Somijas, Polijas, Grieķijas, Maltas, Čehijas, Slovēnijas, Dānijas, Itālijas, Slovākijas, Kipras, Austrijas pārstāvji).

Pasākuma programma paredz tā dalībnieku sēdes, darbu grupās Valsts robežsardzes koledžā, iepazīšanos ar VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra darbību. Vizītes laikā Latvijā ārzemju viesi arī apmeklēs keramiķa A.Ušpeļa darbnīcu Rēzeknes rajonā Griškānu pagastā.

FRONTEX darba grupas tikšanās Rēzeknē ieplānota kā ES dalībvalstu robežapsardzības iestāžu kinologu rokasgrāmatas izstrādes noslēguma posms.

Latvijas Republikas Valsts robežsardzi pasākumā pārstāv VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns. Par tikšanās organizāciju atbild Valsts robežsardzes koledžas direktors ģenerālis Ivars Zālītis, majors Uldis Barkāns.

FRONTEX AĢENTŪRAS KOPĒJĀ OPERĀCIJA FOCAL POINTS 2008 ROBEŽAPSARDZĪBAS NODAĻĀS UN ROBEŽKONTROLES PUNKTOS UZ SOMIJAS-KRIEVIJAS ROBEŽAS

No 2008.gada 4.augusta līdz 24.augustam VRK RIDPK galvenais inspektors kapteinis J.Skorodihins pārstāvēja Valsts robežsardzi Frontex aģentūras kopējā operācijā Focal points 2008 uz Somijas-Krievijas robežas.

Kopējās operācijas mērķis bija veikt ārējās Šengenas sauszemes robežas šķērsojošo personu kontroli, nelegālās imigrācijas apkarošanas pasākumus uz „zaļas” robežas un viltoto dokumentu atklāšanu. Galvenā uzmanība bija jāpievērš trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās kopējā Šengenas līguma telpā nosacījumu pārbaudei, kā arī jāveic padziļinātā Krievijas Federācijas ceļošanas dokumentu izpēte. Papildus bija nepieciešams iepazīties ar Somijas Republikas metodēm attiecībā uz lielo smago automašīnu rindu problēmām pie robežkontroles punktiem.

Kopējās operācijas uzdevumi tika izpildīti un mērķis sasniegts.

3.Kopējais Rapid Pool seminārs

No 26. līdz 30.maijam Prāgā, Čehijas Republikā, notika FRONTEX aģentūras organizētajais 3.Kopējais Rapid Pool seminārs, kurā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un Imigrācijas dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļas galvenā inspektore virsleitnante Inta Balševica un Rīgas pārvaldes Rīgas ostas I kategorijas robežkontroles punkta Tirdzniecības ostas robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors virsleitnants Vilnis Očagovs.

Seminārā piedalījās 43 pārstāvji no Portugāles, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Dānijas, Slovākijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas, Rumānijas, Itālijas, Spānijas, Čehijas, Vācijas, Somijas, Bulgārijas.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar informāciju par situāciju uz Eiropas Savienības ārējām robežām, tika apskatīti arī galvenie nelegālās imigrācijas ceļi. Čehijas Republikas Migrācijas un Patvēruma departamenta pārstāve iepazīstināja ar migrācijas situāciju Čehijas Republikā.

Notika arī praktiskās nodarbības ar mērķi attīstīt iemaņas sastrādāties internacionālā grupā, prast pieņemt kopīgus lēmumus. Nodarbības notika ārpus Prāgas - kalnainā un mežainā apvidū. Apmācību dalībnieki tika sadalīti 5 grupās. Tika dots uzdevums izveidot virvju tiltu pāri gravai. Katram grupas dalībniekam bija jāveic konkrētas funkcijas, jāprot savas darbības saskaņot ar kolēģi.

IOM STARPTAUTISKĀS MIGRĀCIJAS ORGANIZĀCIJAS SEMINĀRS RĪGĀ

2008.gada 14.-15.aprīlī viesnīcā MARITIM Park Hotel Riga notika IOM Starptautiskās Migrācijas organizācijas seminārs „Cilvēku tirdzniecība – sociālā un tiesiskā problēma Latvijā un pasaulē” (seminārs). Seminārā piedalījās apmēram 30 dalībnieki – Latvijas, ASV un Lielbritānijas augstāko izglītības mācību iestāžu pārstāvji, kā arī ASV vēstniecības Latvijā konsuls Stephen T.Frahm. No Valsts robežsardzes koledžas piedalījās Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras (RIDPK) asistents R.Vikainis un RIDPK galvenais inspektors J.Skorodihins.

Semināru atklāja un tās dalībniekus sveica ASV vēstniecības Latvijā konsuls Stephen T.Frahm. Viņš uzsvēra, ka ar cilvēku tirdzniecības jautājumu nepieciešams iepazīties katram sabiedrības loceklim, lai apzinātu šādas problēmas eksistēšanu.

Profesors Ryszard Piotrowicz no Lielbritānijas Aberistvitas universitātes uzstājās ar šādiem referātiem:

- „Cilvēku tirdzniecība – cilvēktiesību pārkāpums, krimināltiesību pārkāpums un negatīvās migrācijas veids”;

- „Cilvēku tirdzniecības apkarošanas normatīvie dokumenti pasaulē un Eiropas Savienībā”;

- „Ar cilvēku tirdzniecību saistītu jautājumu apgūšana augstākās izglītības mācību iestādēs Lielbritānijā”.

ASV Starptautiskās organizācijas pusaudžiem izpilddirektore Katherine Kaufka uzstājās ar šādiem referātiem:

- „Rehabilitācijas programmas izstrāde cilvēku tirdzniecībā cietušai personai”;

- „Sadarbība starp tiesībsargājošajām institūcijām un NVO, kas sniedz palīdzību cilvēku tirdzniecībā cietušām personām”;

- „Ar cilvēku tirdzniecību saistītu jautājumu apgūšana augstākās izglītības mācību iestādēs ASV”.

Semināra dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijās.

Semināra dalībniekiem bija iespēja noskatīties 1 stundas garu latviešu filmu „Nestāstāmie stāsti”, kurā cilvēku tirdzniecības upuri atklāj šīs problēmas patieso sēju.

Semināra dalībnieki saņēma sertifikātus, kas apliecina dalību seminārā augstākās izglītības mācību iestāžu pasniedzējiem (13 stundu programma).

Semināra dalībnieki noslēgumā piekrita attīstīt sadarbību. Katra augstākās mācību izglītības iestāde, kuras pārstāvji piedalījās seminārā, mēģinās attiecīgajā mācību priekšmeta programmā iekļaut tēmu „Cilvēku tirdzniecība”.

Nākošais seminārs ir ieplānots š.g. septembrī.

Dalība FRONTEX Aģentūras organizētajā darba grupā

No š.g. 31.marta līdz (08.)09.aprīlim Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Studiju nodaļas vadītāja majore Daiga Kupcāne, VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras galvenais inspektors kapteinis Mārtiņš Spridzāns atradās dienesta komandējumā Somijā, kur piedalījās FRONTEX Aģentūras organizētajā kopējās robežsargu pamatapmācības programmas (Common Core Curriculum jeb CCC) aktīvās ieviešanas darba grupā. Pasākuma mērķis bija programmas tulkošana valsts valodā/koriģēšana un semināri CCC ieviesējiem.

Pasākumā piedalījās 18 ES valstu/Šengenas asociēto valstu Robežsardzes izglītības iestāžu pārstāvji un tulki (Somija, Vācija, Itālija, Bulgārija, Polija, Slovākija, Slovēnija, UK, Beļģija, Čehija, Šveice, Luksemburga, Ungārija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Īrija, Islande).

Nedēļas laikā CCC ieviesējiem notika vairāki semināri: FRONTEX misija; CCC teorija, mērķis, CCC sastāvdaļas; Jūras robežapsardzības modulis; Gaisa robežapsardzības modulis; Taksonomijas līmeņi; Kopenhāgenas un Boloņas process; Mācību un vērtēšanas metodes; CCC ieviešanas prezentācijas.

Praktiskais tulku darbs izpaudās tulkojot CCC programmu un konsultējoties ar moduļu ekspertiem. Katru dienu tika uzskaitīts tulkojumu progress un virzība, kā arī valstīm bija prasīts noteikt aptuveno termiņu CCC tulkojumu galīgai pabeigšanai un programmas tulkojuma nosūtīšanai FRONTEX Mācību nodaļai saskaņošanai. LR tulkojuma galīgo versiju plāno iesniegt š.g. maija sākumā. Ņemot vērā, ka CCC programma ir ļoti apjomīga, LR vēl jāturpina darbs pie Sauszemes un Gaisa robežapsardzības moduļu tulkošanas, jākonsultējas ar pasniedzējiem par specifiskiem starptautiskās likumdošanas jautājumiem un CCC tekstuāli jākoriģē.

Darba gaitā katrai valstij vajadzēja prezentēt Robežsardzi/Robežpoliciju, iepazīstināt ar mācību organizāciju, īsi izklāstīt CCC ieviešanas organizāciju. LR pārstāve D.Kupcāne pauda Valsts robežsardzes koledžas vīziju CCC ieviešanā:

pēc profesijas standarta (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) aktualizēšanas tiek izveidota CCC ieviešanas darba grupa, kuras sastāvā ir arī pārstāvji no lidostas/jūras/sauszemes RKP, VRK atbildīgās amatpersonas, pasniedzēji;

tiek salīdzināta esošā profesionālās tālākizglītības programma ar CCC, noskaidrojot, kādas tēmas jau iekļautas/kas būtu iekļaujams/kā īstenot jūras/gaisa/sauszemes robežapsardzības moduļus;

aktualizētā profesionālās tālākizglītības programma tiek iesniegta saskaņošanai IZM Profesionālās izglītības administrācijai;

profesionālās tālākizglītības programmas realizēšana.

Valsts robežsardzes koledža redz arī iespēju jūras/gaisa/sauszemes robežapsardzības moduļus organizēt kā atsevišķus kursus jau dienošajiem robežsargiem.

Reklamējot robežsargu mācību procesu LR, tika demonstrēta reklāmfilma par Valsts robežsardzes koledžu. Klātesošie izrādīja ļoti lielu interesi par redzēto, pauda atzinību par LR Valsts robežsardzes nopietno attieksmi pret jauno robežsargu izglītošanu, mācību procesā izmantojamiem modernajiem tehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu, sporta kompleksu un mācību auditorijām.

Turpinās darbs pie kinologu rokasgrāmatas izstrādes

No 16. līdz 19.martam Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns piedalījās FRONTEX organizētajā sanāksmē Itālijā, Cesenā, kur tika izskatīts Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības iestāžu kinologu un dienesta suņu izmantošanas un apmācības kopējās rokasgrāmatas projekts. Pasākuma dalībnieki (Latvijas, Lietuvas, Beļģijas, Itālijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Slovākijas, Čehijas, Polijas, Austrijas, Rumānijas, Šveices, Zviedrijas, Dānijas, Maltas, Kipras, Portugāles, Spānijas, Islandes, Somijas, Igaunijas un Grieķijas robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu pārstāvji) strādāja pie atsevišķu rokasgrāmatas daļu sagatavošanas, par pamatu ņemot iepriekšējā sanāksmē Traiskirhenē (Austrija) š.g. janvārī sagatavoto materiālu.

Atsevišķi tika izskatīts jautājums par kopīgu kinologu sacensību organizēšanu 2008.gadā. Par sacensību norises vietu tika izvēlēta Austrija, plānotais sacensību laiks – š.g. rudens. Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvis U.Barkāns piedāvāja iesniegt materiālus dalībvalstu kinologu kopējo sacensību nolikumam, kā arī aicināja darba grupas dalībniekus piedalīties 2008.gadā Latvijā plānotajās kinologu sacensībās.

Nākamo sanāksmi FRONTEX plāno organizēt š.g. 14.-18.aprīlī Austrijā, Latvijas pārstāvja uzdevums ir sagatavot aprakstu nodaļai "Robežsargu pamattaktika".

Eiropas Savienības dalībvalstu robežapsardzības iestāžu kinologu un dienesta suņu izmantošanas un apmācības kopējā rokasgrāmata veicinās gan kinoloģijas dienestu attīstību, gan kopējo drošību Eiropas Savienībā un uz tās ārējām robežām.

RABIT apmācības Itālijā

No 09. līdz 15.martam Valsts Robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļas galvenā inspektore leitnante Inta Balševica piedalījās FRONTEX aģentūras organizētajā Eiropas Savienības Ātrās reaģēšanas vienības RABIT 6.apmācību posmā, kas notika Itālijā, Guardia di Finanza Akadēmijā Gaetas pilsētā. RABIT 6.apmācību posmā piedalījās 20 robežsargi no Spānijas, Beļģijas, Lietuvas, Rumānijas, Portugāles, Slovākijas, Itālijas, Bulgārijas, Austrijas, Francijas, Dānijas, Polijas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, Ungārijas, Nīderlandes, Slovēnijas un Latvijas, kuri tika atlasīti no FRONTEX izveidotā RABIT reģistra. RABIT apmācības vadīja Aleksander Mali (Slovēnija), Karl Hoerlein (Austrija), Lucie Andrejkova (Čehija). Nodarbības tika veltītas vairākām tēmām: Eiropas Savienības un Šengenas izveidošanās vēsture; FRONTEX Aģentūras, Ātrās reaģēšanas vienības RABIT darbība; ES tiesībsargājošo iestāžu sadarbība; Robežsargu praktiskā rokasgrāmata; RABIT rokasgrāmata (projekts) u.c

 FRONTEX aģentūras aktualizētās Eiropas Savienības Kopējās robežsargu pamatapmācības programmas (CCC) apstiprināšanas svinīgajā ceremonija

4.martā Valsts robežsardzes koledžas direktors ģenerālis Ivars Zālītis un VRK Studiju nodaļas vadītāja Daiga Kupcāne devās uz Itāliju (Cesena), kur piedalījās FRONTEX aģentūras aktualizētās Eiropas Savienības Kopējās robežsargu pamatapmācības programmas (CCC) apstiprināšanas svinīgajā ceremonijā.

Pasākumā piedalījās 21 ES dalībvalsts/Šengenas asociēto valstu Robežsardzes izglītības iestāžu vadītāji un CCC darba grupu pārstāvji, FRONTEX izpilddirektors Ilkka Laitinen, FRONTEX Mācību nodaļas pārstāvji, sadarbības partnerakadēmiju pārstāvji, pieaicinātie viesi.

Pasākuma ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar partnerakadēmiju – Cesenas Policijas akadēmiju, bija iespēja aplūkot Itālijas Policijas darbībā izmantojamos transportlīdzekļus – BMW motociklus, speciāli aprīkotus autobusus, ātrumtrasēs izmantojamo un moderni aprīkoto Lamborgini automašīnu, kā arī vērot policijas motociklistu vienības paraugdemonstrējumus.

CCC apstiprināšanas svinīgajā pasākumā, uzrunu laikā tika uzsvērta aktualizētās kopējās robežsargu pamatapmācības programmas nozīme un aktualitāte. Pēc CCC iztulkošanas, 2008. gada laikā šīs programmas prasības tiks ieviestas arī Valsts robežsardzes koledžā īstenojamajā profesionālās tālākizglītības programmā, tādējādi robežsargu mācības atbilstoši šai programmai garantēs vienotas kvalitātes standartu ievērošanu un apguvi visās ES dalībvalstīs/Šengenas asociētajās valstīs.

Par dalību FRONTEX aģentūras 3.Fokālo punktu ciklā uz ārējās Šengenas sauszemes robežas

Pamatojoties uz 2008.gada 29.janvāra pavēli Nr.106 „Par komandēšanu uz Poliju”, no šī gada 3.februāra līdz 24.februārim Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļas lektors majors Alens Indriksons piedalījās 3.Fokālo punktu ciklā uz ārējās Šengenas sauszemes robežas – Polijas – Ukrainas robežas. Operācijas laikā sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas Policijas dienesta amatpersonām un Polijas Republikas Robežsardzes amatpersonām robežkontroles punktā „Korczowa” kopējo robežnorīkojumu sastāvā tika veiktas robežkontroles procedūras ieceļojošiem kopējā Šengenas telpā un izceļojošiem no tās trešo valstu pilsoņiem.

Top ES robežapsardzības iestāžu kinologu rokasgrāmata

No 13. 1īdz 18.janvārim Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks majors Uldis Barkāns Traiskirhenē (Austrijā) piedalījās FRONTEX organizētajā sanāksmē, kur tika izskatīts Eiropas Savienības robežapsardzības iestāžu kinologu un dienesta suņu izmantošanas un apmācības kopējās rokasgrāmatas projekts. Latvijas, Lietuvas, Beļģijas, Itālijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Slovākijas, Čehijas, Polijas, Austrijas, Rumānijas un Grieķijas robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu pārstāvji, pamatojoties uz iepriekšējā sanāksmē Lubaņā (Polija) 2007.gada rudenī sagatavoto materiālu, pilnībā pabeidza rokasgrāmatas saturu. Pēc pasākuma dalībnieku viedokļa, kopējā rokasgrāmata būtiski var uzlabot kinologu un dienesta suņu izmantošanu, apmācību, kā arī sadarbību starp dalībvalstīm kinoloģijas jomā. Rezultātā tas veicinās gan kinoloģijas dienestu attīstību, gan kopējo drošību Eiropas Savienībā un uz tās ārējām robežām.

Sanāksmi vadīja FRONTEX pārstāvis Radu Anton, kurš apkopoja informāciju par dalībvalstīs organizētajām kinologu sacensībām un pauda gatavību sniegt atbalstu starptautisku sacensību organizēšanā dalībvalstu kinologiem. Viņš piedāvāja jau tagad uzsākt darbu pie kopējo sacensību nolikuma sagatavošanas. Savukārt U.Barkāns informēja sanāksmes dalībniekus, ka Latvijas Valsts robežsardze katru gadu rīko divas sacensības, kurās ir iespēja piedalīties citu valstu kinologiem. Vairāki sanāksmes dalībnieki izteica interesi par šāda veida sadarbību.

Vizītes laikā U.Barkānam bija iespēja apmeklēt Austrijas policijas kinologu apmācības centru Vīnē, lai piedalītos kinologu un dienesta suņu apmācības nodarbībā. Nākamā FRONTEX sanāksme, kur tiks turpināts darbs pie ES robežapsardzības iestāžu kinologu rokasgrāmatas, plānota š.g. aprīlī.


Jūsu jautājumsPiesakies un 3 mēnešu laikā kļūsti par imigrācijas dienesta virsnieku


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 402482 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2023.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.