Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

SVARĪGA INFORMĀCIJA - Par robežsargu atlases rezultātiem nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā
Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Nāc mācies
Nāc studē
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets
Profesionālās tālākizglītības programma

"Robežapsardze”

(plašāk >>>)

Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā. (uzņem ar vidējo izglītību)

Kas var pieteikties mācībām? • LR pilsonis ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem;
• Valsts robežsardzes instruktors, kurš 2022.gada 28.februārī nav vecāks par 47 gadiem.
Kad var pieteikties mācībām?06.12.2021. – 14.01.2022.
Kur var pieteikties mācībām?Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv (izvēloties attiecīgo teritoriālo pārvaldi)
Kādi dokumenti jāiesniedz?• personu apliecinoša dokumenta kopija;
iesniegums;
• dokumenta par vidējo izglītību kopija;
• fotogrāfijas 3x4 – 2 gab.;
• Europass CV;
• raksturojums no izglītības iestādes / darba vietas / dzīves vietas;
• potēšanas pases kopija;
• valsts valodas prasmes apliecības kopija, ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
• ja ir - dokumenta kopija par dienestu Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Tieslietu ministrijas struktūrvienībās;
• ja ir - vadītāja apliecības kopija;
• citi dokumenti, kas apliecina papildus izglītību;
apliecinājums par informēšanu personas datu apstrādei;
• derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts.


Uzņemšanas kārtība

1. Dokumenti mācībām jāiesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs (vai, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv, jāizvēlas attiecīgā teritoriālā pārvalde):
VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV - 4583, tālrunis 64501918, rolands.timoskans@rs.gov.lv
VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV - 5701, tālrunis 65703910, 65703915, velta.zubkova@rs.gov.lv
VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV - 5417, tālrunis 65403749, linda.bolina@rs.gov.lv
VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV 3601, tālrunis 63604809, 63604818, ilze.jansevska@rs.gov.lv
VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV - 1012, tālrunis 67913502, rip.kanceleja@rs.gov.lv
VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas novads, LV -5701, tālrunis 65703986, livija.barkane@rs.gov.lv
2. Pēc dokumentu iesniegšanas Valsts robežsardzes teritoriālā pārvalde nosūta kandidātu pārbaudes veikšanai. Veselības pārbaudi veic Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisija, kuras laikā kandidātu izmeklē saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amatu kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību” noteiktajām prasībām. Kandidāta veselības stāvoklim jāatbilst II amatu grupai.
3. Valsts robežsardzes teritoriālā pārvalde par kandidātiem nosūta pieprasījumu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram par kandidātu sodāmību vai tiešsaistē veic izdruku no Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (Ja kandidāts ir bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, tiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata, viņš turpmākā atlasē nepiedalās).
4. Tiek aprēķināts dokumenta par vidējo izglītību sekmju vidējais vērtējums. Izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīgs vērtējums.
5. Atlases pārbaudījumi notiek Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs no 2022.gada 7.februāra līdz 11.februārim.
Kandidāti kārto šādus atlases pārbaudījumus:
         • svešvalodas zināšanu (angļu val.) testu (kuri nav kārtojuši centralizēto eksāmenu angļu valodā);
        • fiziskās sagatavotības pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, kur jāsameklē sava vecuma un amatu grupa (kandidāts atbilst II amatu grupai).
Ziemas uzņemšanā jākārto: vīriešiem (29 gadi un jaunāki): 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, pievilkšanās pie stieņa vai roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus un ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana, savukārt sievietēm: 100 metru skrējiens vai 10 x 10 metru atspoles skrējiens, roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus un ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana.
Fiziskās sagatavošanas vērtēšanas metodika amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
        • pārrunas (tiek vērtēta kandidātu izvēlētās profesijas izpratne, atbilstība dienestam Valsts robežsardzē un mācībām Koledžā).
6. Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti Koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv līdz 2022.gada 24.februārim.
7. Kandidātiem, par kuriem pieņemts pozitīvs lēmums, 2022.gada 28.februārī līdz plkst. 09:00 jāierodas Koledžā, kur viņi tiek pieņemti dienestā Valsts robežsardzē, iecelti Koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadetu (kandidātu) amatos un uzsāk mācības pēc Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas.
8. Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmas beigās Koledžas Profesionālās izglītības dienesta kadeti (kandidāti) kārto pārbaudījumus. Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz pārbaudījumu un pārrunu rezultātiem, atlasa kandidātus mācībām akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, ar kuriem 2022.gada 28.martā tiek noslēgti līgumi par mācībām Valsts robežsardzes koledžā un turpmāko dienestu Valsts robežsardzē.


Jūsu jautājums


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 348996 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.