Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

SVARĪGA INFORMĀCIJA - Par robežsargu atlases rezultātiem nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā
Par mums
Aktualitātes
2022.gads
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


2014.gada 11.decembrī


Par starptautiska projekta “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” realizāciju

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487 profesionālās izglītības sektorā “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” aktivitātēm Valsts robežsardzes koledžā š.g. 8.-12. decembrī tiek organizēta starptautiskā sanāksme. Sanāksmē piedalās pārstāvji no projekta partnervalstīm - Polijas Republikas Robežsargu mācību centrāKentšinā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsradzes Robežsargu skolas Medininkai, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas, kā arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas.

Projekta ietvaros ir paredzētas sešas starptautiskās sanāksmes ar mērķi līdz 2016.gada 31.augustam izstrādāt un izplatīt profesionālās angļu valodas terminoloģijas elektronisko mācību līdzekli robežsargiem, kuri strādā autoceļu robežšķērsošanas vietās. Mācību līdzeklis ietvers terminus un frāzes angļu un krievu valodā, to tulkojumus partnervalstu nacionālajās valodās, audio ierakstus pareizai izrunai angļu un krievu valodās, autentiskus audio un video ierakstus tiešā saistībā ar ikdienā notiekošo situāciju, komunicējot ar robežšķērsotājiem. Izmantojot šo mācību līdzekli, robežsargiem būs iespēja uzlabot profesionālās angļu valodas terminoloģijas zināšanas, kā arī noteikt zināšanu līmeni.

Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors majors Mārtiņš Spridzāns. E-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv.

Šo projektu finansē
Eiropas Savienība
This project is funded
by the European Union

2014.gada 5.decembrī


Saskaņā ar Ziemļu Ministru padomes Nordplus programmas Augstākās izglītības apakšprogrammas projekta ,,Robežsargu izglītības kvalitātes stiprināšana” Nr.NPHE-2014/10360 aktivitātēm no š.g. 1.-5.decembrim Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors majors Jans Pavlovičs un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors majors Mārtiņš Spridzāns apmeklēja Robežas un krasta apsardzes akadēmiju Somijā.

Mērķis - stiprināt Latvijas un Somijas robežsargu izglītības kvalitāti: salīdzināt robežsargu izglītības programmu un atsevišķus studiju kursu saturisko kvalitāti un paredzētos studiju rezultātus, nodrošināt valstu pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošanu un inovatīvās pieredzes iegūšanu, labākās prakses un modernu mācību metožu apmaiņu profesionālās angļu valodas terminoloģijas, Informācijas tehnoloģiju jomā.

Valsts robežsardzes koledžas pedagogi iepazinās ar Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas darbību, tās funkcijām, izglītības kvalitātes monitoringu iestādē, materiāli tehnisko bāzi, robežsargu izglītības programmām, studiju procesa un e-studiju organizēšanu, vēroja somu pedagogu vadītās nodarbības, kā arī paši vadīja nodarbības profesionālās angļu valodas terminoloģijas un informācijas tehnoloģiju jomā. Vizītes laikā tika salīdzināts un izvērtēts atsevišķu studiju kursu saturs profesionālās angļu valodas terminoloģijas un informācijas tehnoloģiju jomā, nodrošināta pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana, inovatīvās pieredzes iegūšana, labākās prakses un modernu mācību metožu apmaiņa, stiprināta un attīstīta starptautiskā sadarbība starp Latvijas un Somijas robežsargu izglītības iestādēm.

Jauniegūtā pieredze un zināšanas pielietotas profesionālās terminoloģijas angļu valodā mācību kursu programmu saturiskajā pilnveidošanā, kā arī nodarbību kvalitatīvā norisē, bet informācija par braucienā gūto tika prezentēta citiem Valsts robežsardzes koledžas pedagogiem.

2014.gada 28.novembrī

Rēzeknē notika Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensības futbolā (telpās).

Š.g. 28.novembrī Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrā notika Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensības futbolā (telpās). Pasākumā piedalījās Valsts policijas (VP), VP Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas, Drošības policijas, Valsts robežsardzes (VRS) un sporta biedrības „Dinamo” pārstāvji.

Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensībās futbolā (telpās) 1.vietu ieguva sporta biedrība „Dinamo”, 2.vietu ieguva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta futbolisti, 3.vietu – Valsts robežsardzes komanda.

Valsts robežsardzes izlases sastāvā šogad bija iekļauti 5 Valsts robežsardzes koledžas (VRK) futbolisti Atis Litaunieks, Ervīns Krainis, Rolands Boiko, Sergejs Prokopkins, Maksims Siņicins, 4 VRS Ludzas pārvaldes - Rihards Rižovs, Edgars Vjalkins, Aigars Smirnovs, Uģis Kļaviņš, kā arī 2 VRS Daugavpils pārvaldes sportisti Jurijs Halimons, Aleksandrs Macuks, VRS Rīgas pārvaldes - Edgars Locāns un VRS Viļakas pārvaldes – Ervīns Ziemelis.

Par VRS futbolistu komandas pārstāvi IeM 2014.gada spartakiādē bija nozīmēts VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Atis Litaunieks.

2014.gada 27.novembrī

Valsts robežsardzes koledžā šogad trešo reizi notika Asins donoru diena

Š.g. 27.novembrī Valsts robežsardzes koledžu (VRK), Rēzekne, apmeklēja Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāles darbinieki, lai tiktos ar VRK pastāvīgo un apmācāmo personālu. Mediķi sadarbībā ar robežsargiem šogad trešo reizi Valsts robežsardzes koledžā rīkoja Asins donoru dienu. Pasākums norisinājās VRK Sporta mācību centra lielajā zālē no plkst. 09:00 līdz 13:00. Ar viesiem tikās 128 Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji, no kuriem asinis nodeva 120, un tika pieņemts aptuveni 60 litrus asiņu.

Valsts robežsardzes koledžas un Valsts Asinsdonoru centra sadarbība aktīvi notiek kopš 2004.gada. Kļūt par asins donoriem VRK un VADC organizētajās akcijās ar katru gadu vēlas lielāks skaits robežsargu. Iestāžu sadarbības attīstību veicina lēmums divus gadus atpakaļ rīkot Asins donoru dienas VRK telpās. Kopā notikuši pieci VADC Latgales filiāles pārstāvju izbraukumi uz Valsts robežsardzes koledžu. 2013.gadā Valsts robežsardzes koledžas personāls nodeva asinis divas reizes.

Pastāvīga donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir VRK Administratīvā dienesta vecākā inspektore (medicīnas darbā) kapteine Irēna Purmale, tālr. 64603673.

2014.gada 24.novembrī

Valsts robežsardzes koledžā šogad trešo reizi notiks Asins donoru diena

Š.g. 27.novembrī, dienas pirmajā pusē, Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notiks Asins donoru diena, kurā piedalīsies VRK pastāvīgais un apmācāmais personāls. Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāles darbiniekiem, kuri izbrauks uz robežsargu mācību iestādi. VADC pārstāvji tiksies ar VRK personālu VRK Sporta mācību centra telpās no plkst. 09:00. Piedalīties VRK Asins donoru dienā pieteicās 125 cilvēki.

Asins nodošanas pasākums Valsts robežsardzes koledžā šogad tiks rīkots trešo reizi, iepriekšējie divi notika jūnijā un februārī.

Valsts robežsardzes koledža sadarbojas ar VADC Latgales filiāli desmito gadu; mediķi apmeklē koledžu Asins donoru dienas ietvaros no pagājušā gada sākuma.

Ar VRK un VADC sadarbības jautājumiem nodarbojas VRK Administratīvā dienesta vecākā inspektore (medicīnas darbā) kapteine Irēna Purmale, tālr. 64603673.

2014.gada 21.novembrī


Erasmus+ programma

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) ,,Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā” projekta Nr. 2014-1-LV01-KA103-000006 aktivitātēm Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļas vadītāja Aija Kijaha no š.g. 20. līdz 21.novembrim personāla apmācības mobilitātes ietvaros apmeklēja M.Romeris Lietuvas universitāti Viļņā, kur iepazinās ar šīs universitātes darbību.

Brauciens ļāva aktualizēt informāciju par jaunām tehnoloģijām bibliotēkā. Gūtas jaunas atziņas bibliotekāro stundu vadīšanā un idejas par fonda sakārtošanas iespējām. Tika dota iespēja salīdzināt abu pušu integrētās bibliotēku sistēmas iespējas ALEPH un ALISE, kā arī nodibināti jauni kontakti ar Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes bibliotēkas personālu, kā arī panākta vienošanās par sadarbības attīstību.


Šo projektu finansē
Eiropas Savienība
This project is funded
by the European Union

2014.gada 21.novembrī

Rēzeknē notika Valsts robežsardzes atklātā čempionāta sacensības tuvcīņā

Š.g. 21.novembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, norisinājās Valsts robežsardzes (VRS) atklātā čempionāta sacensības tuvcīņā. VRK Sporta mācību centrā tikās 28 sportisti no Valsts robežsardzes koledžas, VRS Aviācijas pārvaldes, VRS Daugavpils, Viļakas, Rīgas un Ventspils pārvaldēm.

Sacīkšu dalībnieki pulcējās plkst. 09:45 VRK Sporta mācību centra (SMC) lielajā sporta zālē, kur pasākumu atklāja VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks. Turpat notika sacensības.

Cīņa tika rīkota vairākās svaru kategorijās: 70, 75, 80, 85, 90 un virs 90 kg. Sacīkšu pirmajā daļā sportisti demonstrēja tuvcīņas paņēmienus, otrajā daļā - mērojās spēkiem divās cīņās ar minūtes pārtraukumu starp tām (pirmā cīņa notika pēc karate-do noteikumiem, otrā – pēc džudo noteikumiem).

Sacensības bija individuālās. Uzvarētāji katrā kategorijā tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem, 2. un 3.vietas ieguvēji – ar diplomiem. Pasākuma beigās VRK SMC lielajā sporta zālē A.Uzulnīka kungs apbalvoja godalgoto vietu ieguvējus.

Valsts robežsardzes atklātā čempionāta sacensībās tuvcīņā stiprākie bija:

- svara kategorijā līdz 70 kg: 1.vietaJānis Pavlovs (VRK), 2.vieta – Valdis Bernatovičs (VRK), 3.vieta – Andrejs Vasiļjevs (VRS Daugavpils pārvalde (VRS DAP));

- svara kategorijā līdz 75 kg: 1.vietaJevģenijs Šerstovs (VRK), 2.vieta – Tomašs Peļčars (VRK), 3.vieta – Andrejs Kasatkins (VRS Aviācijas pārvalde (VRS AVP));

- svara kategorijā līdz 80 kg: 1.vietaAleksandrs Sergaņenko (VRK), 2.vieta – Edgars Vucins (VRS AVP);

- svara kategorijā līdz 85 kg: 1.vietaAndrejs Isakovs (VRS DAP ); 2.vieta – Maksims Piroženoks (VRS AVP), 3.vieta – Sergejs Ivanovs (VRK);

- svara kategorijā līdz 90 kg: 1.vietaIngars Logins (VRS AVP), 2.vieta – Viktors Sviridenko (VRS AVP), 3.vieta – Sandris Zelčs (VRK);

- svara kategorijā līdz 95 kg: 1.vietaAleksandrs Visockis (VRS DAP), 2.vieta – Andris Pastars (VRS DAP), 3.vieta – Aigars Cīrulis (VRS Viļakas pārvalde);

- svara kategorijā virs 95 kg: 1.vietaDzintars Pavārnieks (VRK), 2.vieta – Pāvels Rogožins (VRS DAP), 3.vieta – Rolands Barovskis (VRS AVP).

Sacīkstes tuvcīņā Valsts robežsardzes koledža organizēja sadarbībā ar VRS Aviācijas pārvaldi. Šāda sporta veidā robežsargi sacentās pirmo reizi. Nākošās VRS tuvcīņas sacensības ir ieplānots rīkot 2015.gadā.

2014.gada 20.novembrī

Rēzeknē notika Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensības futbolā (telpās)

Š.g. 20.novembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, robežsargu spartakiādes ietvaros tikās stiprākās Valsts robežsardzes (VRS) futbolistu komandas. Pasākums norisinājās VRK Sporta mācību centra (SMC) lielajā sporta zālē. Plkst. 08:25 sacensības atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš, plkst. 08:30 sākās pirmā futbolistu spēle.

Sacīkstes notika divās apakšgrupās pēc apļa sistēmas. Pirmajā apakšgrupā futbola laukumā sacentās VRS Ludzas, Viļakas pārvalžu, Aviācijas pārvaldes, Galvenās pārvaldes komandas, otrajā - Valsts robežsardzes koledžas, VRS Daugavpils, Rīgas un Ventspils pārvalžu futbolisti. Viena spēle sastāvēja no diviem 10 minūšu puslaikiem.

Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensībās futbolā (telpās) 1.vietu ieguva Valsts robežsardzes koledžas komanda, 2.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes izlase, 3.vietas ieguvēji - VRS Daugavpils pārvaldes futbolisti.

Valsts robežsardzes koledžas komandas sastāvā šogad bija VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Atis Litaunieks, VRK Lauku mācību centra vecākais inspektors virsleitnants Rolands Boiko, VRK Robežsargu skolas (RS) 2.Mācību rotas (MR) vecākais instruktors virsseržants Ervīns Krainis, VRK 3.MR kadeti seržants Raitis Strapcāns, seržants Antons Bojaruņecs, kaprālis Vjačeslavs Višņakovs, kaprālis Rolands Smiķersts, VRK RS 1.MR kadeti ierindnieks Sergejs Prokopkins, ierindnieks Maksims Siņicins, ierindnieks Kaspars Pakalnīts, ierindnieks Jānis Siliņš, 2.MR kadets ierindnieks Sergejs Ivanovs.

Par galveno sacīkšu organizētāju, galveno tiesnesi bija nozīmēts VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss.

Robežsargu izlase gatavosies š.g. novembra beigās piedalīties Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes futbola (telpās) sacensībās.

Rēzeknē šogad tika organizēti astoņi VRS 2014.gada spartakiādes sporta pasākumi.

Pērn VRS spartakiādes sacensībās futbolā (telpās) stiprākā bija VRS Ludzas pārvaldes komanda.

2014.gada 20.novembrī

Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas saņem valsts augstākos apbalvojumus

Š.g. 18.novembrī Rīgā, Melngalvju namā, pēc militāro spēku parādes krastmalā, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai notika svinīgais apbalvošanas pasākums - Triju Zvaigžņu ordeņu, Viestura ordeņu un Atzinības krustu pasniegšanas ceremonija.

Par nopelniem Latvijas labā valsts augstākie apbalvojumi tika piešķirti Valsts robežsardzes koledžas direktoram pulkvedim Arvīdam Liepiņam un Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītājai pulkvežleitnantei Daigai Kupcānei. Latvijas dzimšanas dienā valsts galvaspilsētā pulkvedis A.Liepiņš saņēma trešās šķiras Viestura ordeni. Pulkvežleitnantei D.Kupcānei piešķirts Ceturtās šķiras Viestura ordenis.

Valsts robežsardzes koledžas virsnieki saņem valsts augstākos apbalvojumus par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu Latvijas Republikas Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā.

Š.g. 7.novembrī Daugavpilī, Valsts robežsardzes 95.gadadienas svinīgajā pasākumā Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas saņēma Iekšlietu ministrijas apbalvojumus.
2014.gada 19.novembrī

Rēzeknē notiks Valsts robežsardzes atklātā čempionāta sacensības tuvcīņā

Š.g. 21.novembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, notiks Valsts robežsardzes (VRS) atklātā čempionāta sacensības tuvcīņā. Pasākumu organizē Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar VRS Aviācijas pārvaldi. VRK Sporta mācību centrā sacentīsies VRS Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.

Sacensību atklāšana - plkst.09:45 - 09:55; sacīkšu sākums - plkst. 10:00.

Sportistu cīņa tiks rīkota svaru kategorijās: 70, 75, 80, 85, 90 un virs 90 kg.. Sacensību pirmā kārta – tuvcīņas paņēmienu demonstrējumi; otrā kārta – divas cīņas ar minūtes pārtraukumu starp tām (pirmā cīņa notiek pēc karate-do noteikumiem, otrā – pēc džudo noteikumiem).

Pasākuma mērķis ir nodrošināt VRS amatpersonu un darbinieku vispārējo un speciālo profesionālo sagatavotību, sekmēt lietišķā sporta veida attīstību Valsts robežsardzē, noteikt labākos sportistus, lai veidotu VRS izlases komandu.

Sacensību norises koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Atis Litaunieks, tālr. 64603693, e-pasts: atis.litaunieks@rs.gov.lv.
2014.gada 14.novembrī


Erasmus+ programma

Saskaņā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) ,,Personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā” projekta Nr. 2014-1-LV01-KA103-000006 aktivitātēm Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Alens Indriksons no š.g. 13. līdz 14.novembrim mācībspēku mobilitātes ietvaros apmeklēja M.Romeris Lietuvas universitātes Sabiedriskās drošības fakultāti Kauņā, kur iepazinās ar šīs fakultātes darbību, struktūru, uzdevumiem. Tika lasīta lekcija „Drukāšanas tehnoloģijas ceļošanas dokumentos”, kuras ietvaros tika aplūkotas drošu dokumentu ražošanā un personalizācijā izmantotās drukāšanas metodes.

Tika veikta kontaktinformācijas apmaiņa, kā arī bija iespēja iesaistīties diskusijās un dalīties pieredzē.

Šāda veida pieredzes apmaiņa ir ļoti vērtīga, un var atzīmēt ievērojamo profesionālo ieguvumu pedagoga kvalifikācijas pilnveidošanā un pieredzes bagātināšanā, veidojot saskarsmi ar citas valsts tiesībsargājošo iestāžu studentiem un saskarsmes procesā lekciju laikā pārvarot komunikācijas barjeras, izvirzīto mācību procesa mērķu sasniegšanai.


Šo projektu finansē
Eiropas Savienība
This project is funded
by the European Union

2014.gada 13.novembrī

Rēzeknē sacentīsies Valsts robežsardzes futbolistu komandas

Š.g. 20.novembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, notiks Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādes futbola (telpās) sacensības. VRK Sporta mācību centra lielajā sporta zālē šajā dienā sacentīsies VRS Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas komandas.

Sacensības notiek divās apakšgrupās pēc apļa sistēmas. Pēc pagājušā gada rezultātiem komandas (ne vairāk kā 12 dalībnieki) tika sadalītas divās apakšgrupās pa 4 komandām katrā apakšgrupā. Pirmā apakšgrupa: VRS Ludzas, Viļakas pārvalžu, Aviācijas pārvaldes, Galvenās pārvaldes futbolisti. Otrā apakšgrupa: Valsts robežsardzes koledžas, VRS Daugavpils, Rīgas un Ventspils pārvalžu izlases. Vienas spēles ilgums – 2 puslaiki pa 10 minūtēm.

Sacīkšu sākums - plkst. 08:30.

Futbolistu tikšanās norises koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693, e-pasts: vladimirs.kloss@rs.gov.lv.

Ikgadējā VRS pasākuma mērķis ir personāla vispārējās fiziskās sagatavotības pilnveidošana, veselīga dzīves veida, sporta popularizēšana, komandas gara un vienotības sajūtas audzināšana, spēcīgāko komandu noteikšana.

Spartakiādes ietvaros šogad Rēzeknē robežsargi tikās galda tenisa, volejbola, peldēšanas, dienesta trīscīņas, vasaras biatlona, vieglatlētikas krosa un šaušanas sacensībās.

2014.gada 7.novembrī

Robežsargu svētki Daugavpilī


Š.g. 7.novembrī Daugavpilī robežsargi atzīmēja Valsts robežsardzes 95.dzimšanas dienu. Svētku programmā bija iekļauta Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vienību parāde, robežsargu interaktīvais pasākums “Robežsargs - drošība vakar, šodien, rīt!” ar kinologu un viņu dienesta suņu paraugdemonstrējumiem, speclīdzekļu, ieroču un tehnikas apskati pilsētas centrā.

Valsts robežsardzes svētku organizēšanā Daugavpilī aktīvi piedalījās Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un apmācāmais personāls.

Foto

2014.gada 31.oktobrī

Rēzeknē Latgales reģiona pierobežas pašvaldību vadītājus informēja par drošības izaicinājumiem

Š.g. 31.oktobrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā notika Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas kopīgi rīkotais seminārs pašvaldību vadītājiem un atbildīgajām amatpersonām „Valsts apdraudējuma pārvarēšana". Semināra dalībniekus informēja, kā rīkoties valsts apdraudējuma gadījumos, kāda ir katras institūcijas atbildība un kādai jābūt šo institūciju saskaņotai rīcībai.

2014.gada 30.oktobrī

Padomes sēde

Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Padomes darba plānu 2014.gadam š.g. 30.oktobrī plkst. 14:00 VRK konferenču zālē notika Padomes sēde, kuras laikā tika apstiprināti uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2015.gadā pilna un nepilna laika studijās.

Uzņemšanas noteikumi publicēti šeit un ir apskatāmi VRK mājas lapā.

2014.gada 30.oktobrī

Apmācību seminārs Moldovas Robežpolicijas Kinoloģijas dienesta personālam

Pamatojoties uz Latvijas Ārlietu ministrijas 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.61/418-2486 un saskaņā ar projekta „Moldovas republikas Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” Granta līgumu Nr.ĀM/GPK-5/2014 š.g. 19.-25.oktobrī Moldovā tika organizēts seminārs kinoloģijas jomā (cilvēka smaržas meklēšanas un spēka pielietošanas jomā), ko vadīja Valsts robežsardzes koledžas eksperti – VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra inspektors seržants Jevģēnijs Garkuls un VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra inspektors kaprālis Jevgeņijs Maļavko.

Semināra gaitā tika izskatīti sekojošie jautājumi:

• Dienesta suņu apmācība izmantojot cilvēka „individuālo” smaržu;

• “Individuālās” smaržas pozitīvās un negatīvās īpatnības apmācības procesā;

• Bakterioloģisko un odoroloģisko smaržu apmācības metodika izmantojot dienesta suni cilvēka meklēšanā;

• Bīstamo personu meklēšana un vajāšana, izmantojot dienesta suni;

• Figuranta (palīga) loma dienesta suņa kvalitatīva apmācības procesa nodrošināšanā.

Seminārā iesaistīto kinologu teorētiskās un praktiskas zināšanas „Cilvēku smaržas meklēšanas jomā” bija salīdzinoši zema līmeņa. Lielākais mīnus ir profesionāli sagatavotu figurantu (palīgu) trūkums. Neskatoties uz šo mīnusu, semināra dalībnieku vēlme attīstīties ir ļoti liela, tādēļ ir nepieciešams turpināt paaugstināt Moldovas Robežpolicijas Kinoloģijas dienesta personāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni, lai sasniegtu ES vidējos rādītājus, kas noteikti FRONTEX dienesta kinoloģijas standartos

Vizītes laikā notika tikšanās ar Moldovas Robežpolicijas Kinoloģijas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītāju leitnantu J.Popu un Kinoloģijas dienesta amatpersonām, Ungenas robežapsardzības nodaļā notika tikšanās ar Moldovas Robežpolicijas Kinoloģijas dienesta instruktoriem un inspektoriem. Tika nolemts turpināt un attīstīt sadarbību ar Moldovas Robežpoliciju, kinologu un dienesta suņu apmācības jomā.

2014.gada 27.oktobrī

Robežsargu izlases uzvara Iekšlietu ministrijas šaušanas sacensībās

Š.g. 24.oktobrī Rīgā, turpinoties Iekšlietu ministrijas (IeM) 2014.gada spartakiādei, notika šaušanas sacensības. Šajā dienā IeM Veselības un sporta centra šautuvē sacentās Valsts policijas, Valsts robežsardzes (VRS), Drošības policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas Pašvaldības policijas un sporta biedrības „Dinamo” pārstāvji.

Šautuvē norisinājās komandu un individuālās sacīkstes. Pasākuma programmā bija iekļauti trīs vingrinājumi: "Ātršaušana – divas sērijas ar magazīnas maiņu", "Ātršaušana – divas sērijas norādītajā zonā" un "Noziedznieku vajāšana". Katrs komandas dalībnieks veica ar pistoli visus vingrinājumus.

Kopvērtējumā IeM 2014.gada spartakiādes šaušanas sacensībās uzvarēja Valsts robežsardzes izlase, 2. vietu ieguva Drošības policijas sportisti, 3. vietu – s/b „Dinamo”.

Individuāli VRS komandā ar panākumiem startēja Sanita Ļahnoviča, kura izcīnīja 3. vietu.

Valsts robežsardzi IeM 2014.gada spartakiādes šaušanas sacensībās pārstāvēja Sanita Ļahnoviča, Vitālijs Ščolkins, Aleksandrs Pavlovskis, Ivans Iščenko, Andrejs Morozovs (VRS Ludzas pārvalde), Roberts Kaļva (VRS Viļakas pārvalde), Gaļina Jupatova (VRS Galvenā pārvalde), Pjotrs Krukovskis, Artjoms Grigorjevs (VRS Daugavpils pārvalde), Ingars Logins, Edgars Vucins un Tatjana Tarasova (VRS Aviācijas pārvalde).

Izlases dalībnieki – labākie šāvēji notikušajās oktobrī Rēzeknē VRS 2014.gada spartakiādes sacensībās.

VRS komandu IeM pasākumā pārstāvēja Vladimirs Kloss (Valsts robežsardzes koledža).

Pērn IeM 2013.gada spartakiādes šaušanas sacensībās robežsargi arī uzvarēja.

2014.gada 17.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžas dalība karjeras nedēļas pasākumos

Tradicionāli oktobra mēnesī 15 Latvijas pilsētu un novada pašvaldībās un to izglītības pārvaldēs norisinājās Karjeras nedēļas pasākumu cikls, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra un Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programma. Pasākuma mērķis – sniegt jauniešiem iespēju tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, saņemt karjeras konsultācijas, piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, laimēt balvas un iesaistīties citās aktivitātēs.

Šī gada 16.oktobrī Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldi organizēja interaktīvo pasākumu „Robežsargs – garantija drošai nākotnei!”, kas apmeklētājiem sniedza iespēju iepazīt robežsarga profesiju, iegūt sev nepieciešamo informāciju par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā, kā arī piedalīties vairākās interesantās aktivitātēs. Šogad Valsts robežsardzes koledžā viesojās nepilni 300 apmeklētāji, kas ir rekordliels skaits interesentu pēdējo trīs gadu laikā.

Savukārt, šī gada 17.oktobrī Valsts robežsardzes koledža tika uzaicināta piedalīties augstāko izglītības iestāžu izstādē „Tava iespēju diena” Ernesta Glika Alūksnes ģimnāzijā. Valsts robežsardzes koledža izstādes apmeklētājiem piedāvāja prezentāciju par Valsts robežsardzes koledžu un deva iespēju praktiski padarboties gan šaušanas stendā „Skat”, gan personu sejas identificēšanas programmā, gan citās aizraujošās aktivitātēs. Kā allaž īpašu uzmanību jaunieši pievērsa tieši robežsardzes tehniskajiem un speciālajiem līdzekļiem un ar prieku noskatījās kinologa ar suni paklausības vingrinājumu.

2014.gada 13.oktobrī

Valsts robežsardzes kora dalība Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerttūrē pa Latgali

Šī gada 09.-12.oktobrī ar septiņiem koncertiem valsts austrumu pierobežas pilsētas un ciemus, Dagdu, Baltinavu, Rēzekni, Zilupi, Ludzu, Kārsavu un Viļaku apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) orķestris. Koncertu programmā bija iekļauti latviešu komponistu skaņdarbi pūtēju orķestra izpildījumā, kā arī latviešu strēlnieku dziesmas, latgaliešu tautas dziesmas orķestra mūziķu un Valsts robežsardzes (VRS) kora izpildījumā.

NBS orķestri koncertos diriģēja pulkvežleitnants Dainis Vuškāns un kapteinis Andris Grizāns. Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerttūrē pa Latgali VRS pārstāvji piedalījās pēc NBS vadības lūguma. Valsts robežsardzes korī dzied VRS Ludzas, Aviācijas pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas personāls. VRS kora diriģente ir Kristīne Zeltiņa, koncertmeistars – Arno Everss.

Rēzeknē NBS orķestra koncerts notika 10.oktobrī plkst.18.00 Austrumlatvijas koncertzālē „Gors”. Pasākums bija veltīts Valsts robežsardzes 95.gadadienai.

2014.gada 10.oktobrī

Rēzeknē notika Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes šaušanas sacensības

Tuvojas noslēgumam Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiāde. Š.g. 10.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notika robežsargu šaušanas sacensības.

VRK Sporta mācību centra (SMC) lielajā sporta zālē plkst. 09:00 pasākumu atklāja VRK direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš. Ikgadējā VRS šāvēju tikšanās turpinājās SMC šautuvē. Sacīkšu laikā VRS Galvenās pārvaldes, Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas sportisti ar pistoli pildīja trīs vingrinājumus: "Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres maiņu", "Ātršaušana – divas sērijas norādītajā zonā" un "Noziedznieku vajāšana".

Kopvērtējumā Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes šaušanas sacensībās 1.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes komanda, 2.vietu - VRS Aviācijas pārvaldes, 3.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes izlase.

Individuāli vīriešiem 1.vietu izcīnīja Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu - Aleksandrs Pavlovskis (VRS Ludzas pārvalde), 3.vietas ieguvējs - Roberts Kaļva (VRS Viļakas pārvalde).

Individuāli sievietēm 1.vietu ieguva Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde), atkārtojot sasniegumu VRS 2013.gada spartakiādē; 2.vietu izcīnīja Gaļina Jupatova (VRS Galvenā pārvalde), 3.vietu – Tatjana Tarasova (VRS Aviācijas pārvalde).

VRS šāvēji pulcējās kopā arī pasākuma noslēgumā VRK SMC lielajā sporta zālē, kur godalgoto vietu ieguvēji saņēma apbalvojumus.

Robežsargu izlase š.g. oktobra beigās plāno piedalīties Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes šaušanas sacensībās.

VRS spartakiādes programmā šogad iekļauts vēl viens sporta veids: futbols (telpās).

VRS Ludzas pārvaldes komanda uzvar Valsts robežsardzes spartakiādes šaušanas sacensībās sesto gadu pēc kārtas.

2014.gada 8.oktobrī


Karjeras nedēļas pasākums Valsts robežsardzes koledžā

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programma sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm jau trešo gadu organizē Karjeras nedēļas pasākumu ciklu, kur jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras konsultāciju laikā uzzināt savus talantus un pilnveidojamās puses, „projektēt” savu nākotnes profesiju un dzīvesveidu, piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, laimēt balvas un iesaistīties citās aktivitātēs.

Š.g. 16.oktobrī Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldi organizē interaktīvo pasākumu „Robežsargs – garantija drošai nākotnei!”.

Pasākums notiks VRK Sporta mācību centrā no plkst. 14.00 līdz 16.00. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt robežsarga profesiju, iegūt sev nepieciešamo informāciju par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā, apskatīt robežsardzes tehniskos un speciālos līdzekļus, ieročus un transportlīdzekļus, kā arī praktiski padarboties izmēģinot trāpīgu šāvienu šaušanas stendā „Skat”, ar draugiem pamēroties roku spēka pārbaudē, apgūt svarīgākos ierindas elementus un pielaikot dienesta zābaku, pārbaudīt savu manīgumu personu sejas identificēšanā, pirkstu veiklību pielietot tematisko foto mozaīku salikšanā un piedalīties citās interesantās aktivitātēs.

Pasākumā neizpaliks arī robežsardzes kinologi ar dienesta suņiem, kuri plkst. 15.00 pie VRK Sporta mācību centra demonstrēs suņu paklausības vingrinājumus, bīstamu personu aizturēšanu, kā arī narkotisko vielu meklēšanu.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu 6. - 12.klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi.Ja arī Tevi interesē robežsarga profesija, tad uz tikšanos Valsts robežsardzes koledžā š.g. 16.oktobrī no plkst.14.00 līdz 16.00 VRK Sporta mācību centrā!

2014.gada 7.oktobrī

Norisinājās Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes kopsapulce

Šī gada 7.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notika VRK Studējošo pašpārvaldes kopsapulce, kurā piedalījās Trešās mācību rotas pirmā un otrā kursa pilna laika studējošie.

Kopsapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšana tika organizēta divās daļās – pirmajā daļā, saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes nolikumu, notika Studējošo pašpārvaldes valdes, darba grupu ievēlēšana un apstiprināts pasākumu plāns 2015.gadam, savukārt, otrajā daļā tika ievēlēti studējošie VRK Padomei.

Studējošo pašpārvaldes valdes sastāvā tika ievēlēti:

● valdes priekšsēdētājs – VRK 2.kursa kadete kaprāle R.Radeviča;

● valdes priekšsēdētāja vietnieks - VRK 1.kursa kadets seržants S.Makarevičs;

● sekretārs – VRK 1.kursa kadete seržante N.Preobraženska;

● VRK 2. kursa kadets kaprālis E.Japiņš.

Tika nozīmētas divas darba grupas:

1) kultūras jomā, kuras sastāvā tika ievēlēti:

● VRK 1.kursa kadets kaprālis J.Noviks;

● VRK 1.kursa kadets kaprālis P.Bulanovs;

● VRK 1.kursa kadete kaprāle A.Kirilova;

● VRK 2.kursa kadete seržante L.Jusupova;

● VRK 2.kursa kadete seržante S.Ginbare;

2) sporta jomā, kuras sastāvā tika ievēlēti:

● VRK 1.kursa kadets kaprālis M.Juška;

● VRK 1.kursa kadets kaprālis R.Smiķersts;

● VRK 2.kursa kadets seržants A.Goršanovs;

● VRK 2.kursa kadets seržants A.Bojarunecs;

● VRK 2.kursa kadete seržante M.Rogova;

● VRK 2.kursa kadete kaprāle I.Starceva.

Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvā tika ievēlēti:

● VRK 2.kursa kadets seržants A.Goršanovs;

● VRK 1.kursa kadets seržants S.Makarevičs.

2014.gada 7.oktobrī

Rēzeknē tiksies Valsts robežsardzes labākie šāvēji

Š.g. 10.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, tiks organizētas Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādes sacensības šaušanā. VRK Sporta mācību centra šautuvē tiksies VRS teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas strēlnieki. Pasākuma atklāšana notiks plkst.08:45 - 08:55, sacīkšu sākums - plkst. 09:00.

Sacensību programmā ir iekļauti trīs vingrinājumi: "Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres maiņu", "Ātršaušana – divas sērijas norādītajā zonā" un "Noziedznieku vajāšana". Šaušanā robežsargi sacentīsies komandā un individuāli.

Ikgadējo sacensību mērķis ir veicināt lietišķo sporta veidu attīstību Valsts robežsardzē, nodrošināt personāla vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību, noskaidrot stiprākās komandas un labākos sportistus, lai veidotu VRS izlases komandas.

Pasākuma norises un kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693, e-pasts:vladimirs.kloss@rs.gov.lv.

Spartakiādes ietvaros Rēzeknē šogad robežsargi sacentās galda tenisā, volejbolā, peldēšanā, dienesta trīscīņā, vasaras biatlonā un vieglatlētikas krosā.

2014.gada 2.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā notika starptautiskais seminārs autotransporta robežpārbaužu jomā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas (VRK) un Polijas Republikas Robežsardzes mācību centra (Kentšina), Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas, kā arī Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas sadarbības pasākumu plāniem 2014.gadam, VRK no š.g. 29.septembra līdz 02.oktobrim tika organizēts mācību iestāžu amatpersonu seminārs un nodarbību vadīšana tēmas “Autotransporta robežpārbaudes īpatnības” ietvaros.

Seminārs sastāvēja no divām daļām. Pirmā – teorētiskā, kuras laikā eksperti dalījās pieredzē par zagto transportlīdzekļu un iespējamo kontrabandas preču slēptuvju vietu atklāšanas paņēmieniem, normatīvo regulējumu un robežpārbaužu norises īpatnībām. Lai ārzemju eksperti vieglāk izprastu Latvijas Republikas robežšķērsošanas vietu (RŠV) dienesta organizāciju, tika organizēta ekskursija uz lielāko autoceļu RŠV uz Latvijas – Krievijas valsts robežas – Terehovas RŠV. Otrās daļas ietvaros VRK studējošiem tika novadītās praktiskās nodarbības par šī brīža aktuālākiem autotransporta dokumentu viltojumu veidiem. Par vislietderīgāko var atzīmēt ekspertu kopīgiem spēkiem modelētās praktiskās situācijas, kuru laikā VRK studējošie pilnveidoja savas zināšanas par autotransporta reģistrācijas īpatnībām, autotransporta padziļinātas pārbaudes niansēm, personu intervēšanas un profilēšanas mākslu, kā arī robežpārbaudes tehnisko līdzekļu pielietošanas nepieciešamību un drošības noteikumu ievērošanas kārtību.

Ārzemju eksperti augsti novērtēja Valsts robežsardzes koledžas infrastruktūru, īpaši to, ka VRK teritorijā ir robežkontroles punkta mācību versija, kādas nav nekur citur Baltijas valstīs un Polijā. Semināra laikā iegūtā informācija tiks izmantota Valsts robežsardzes zagto transportlīdzekļu un iespējamo slēptuvju vietu identificēšanas taktikas uzlabošanai.

2014.gada 30.septembrī

Valsts robežsardzes sportistu panākumi Iekšlietu ministrijas krosa sacensībās

Š.g. septembra nogalē Rīgā, Šmerļa meža trasē, Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes vieglatlētikas krosa sacensībās sacentās Valsts robežsardzes (VRS), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Drošības policijas, Rīgas pilsētas pašvaldības policijas, IeM Informācijas centra, Nodrošinājuma valsts aģentūras un sporta biedrības „Dinamo" pārstāvji. Sacīkšu dienā vīrieši veica 3000 m distanci, vīrieši (veterāni) – 1000 m, sievietes – 1000 m.

Kopvērtējumā IeM darbinieku 2014.gada spartakiādes krosā uzvarēja Valsts policijas komanda, 2.vietu ieguva Valsts robežsardzes izlase, 3.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

Robežsargi IeM 2014.gada spartakiādes vieglatlētikas krosā ar panākumiem startēja arī individuāli: sieviešu grupā godalgoto 3.vietu izcīnīja Laura Vaivode (Valsts robežsardzes koledža) un vīriešu grupā 3.vietas ieguvējs bija Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde).

Šogad Valsts robežsardzi IeM 2014.gada spartakiādes krosa sacensībās pārstāvēja arī Andrejs Garkalns, Uldis Livdāns, Irina Starceva, Olga Kopilova, Vitālijs Semjonovs (Valsts robežsardzes koledža), Jurijs Halimons, Vjačeslavs Mihailovs (VRS Daugavpils pārvalde), Reinis Rozītis, Edgars Urtāns (VRS Ludzas pārvalde), Sandris Balinskis, Kristīne Loginova (VRS Ventspils pārvalde), Pāvels Goranskis (VRS Rīgas pārvalde).

IeM 2013.gada spartakiādes krosā Valsts robežsardzes izlase izcīnīja 2.vietu.

2014.gada 29.septembrī

Notika Padomes sēde

Š.g. 29.septembrī notikušajā VRK Padomes sēdē apstiprinātas izmaiņas profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze”. Aktualizētās programmas studējošiem un izglītojamiem pieejamas VRK Bibliotēkas nodaļā.

2014.gada 25.septembrī

Rēzeknē notika Valsts robežsardzes XII robežsargu norīkojumu sacensības

Š.g. 24.-25.septembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, norisinājās Valsts robežsardzes (VRS) XII robežsargu norīkojumu sacensības, kurās sacentās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas teritoriālo pārvalžu un Aviācijas pārvaldes komandas.

Katra norīkojuma sastāvā bija viens virsnieks (norīkojuma vecākais) un divi inspektori. No VRS teritoriālajām pārvaldēm sacīkstēs piedalījās tikai viena komanda, ārpus kopvērtējuma - VRK Trešās mācību rotas izlase (trīs kadeti).

Robežsargu norīkojumu - dalībnieku tikšanās pirms starta notika 24.septembrī plkst. 08:30 VRK Sporta mācību centra stadionā. Sacensības atklāja galvenais tiesnesis VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Mariks Petrušins.

VRS XII sacensību robežnorīkojumi veica 12 kontroles punktus, pirmajā dienā - 8 punktus: „Svešvalodas (angļu) zināšanu pārbaude”, „Darbs ar informācijas sistēmām”, „Personu atpazīšana un dokumentu pārbaude” (punktu atrašanās vieta - VRK mācību korpuss); „Robežpārbaudes tehnisko līdzekļu pielietošana” (Mācību robežšķērsošanas vieta); „Pirmās palīdzības sniegšana”, „Notikuma vietas apskate”, „Bīstamo personu aizturēšana” (VRK teritorija); “Orientēšanās” (VRK Lauku mācību centrs „Janapole”); otrajā dienā – 4 kontroles punktus: “Viktorīna „Valsts robežsardze: vēsture, attīstība, darbība”” (VRK Sporta mācību centrs); “Praktiskā šaušana”, “Veiklības braucieni ar automašīnu” un „Fiziskā sagatavotība” (VRK Lauku mācību centrs „Janapole”).

Valsts robežsardzes XII robežsargu norīkojumu sacensībās uzvarēja VRS Daugavpils pārvaldes robežsargu norīkojums: virsleitnants Aleksandrs Sokolovs, kaprālis Viktors Mikulāns un kaprālis Vjačeslavs Gedroics. 2.vietu ieguva VRS Aviācijas pārvaldes komanda: leitnants Oskars Lozda, kaprālis Valērijs Voloncevičs, kaprālis Rolands Barovskis. 3.vietu izcīnīja VRS Viļakas pārvaldes pārstāvji: virsleitnants Mārtiņš Kalnejs, kaprālis Jānis Karols, kaprālis Artis Gorodničijs.

25.septembrī pasākuma beigās VRK mācību korpusā VRS Galvenās pārvaldes un VRK amatpersonas apbalvoja uzvarētājus. Pie Valsts robežsardzes koledžas karoga M.Petrušina kungs pasniedza godalgoto vietu ieguvējiem balvas: komandas saņēma kausus un Valsts robežsardzes diplomus, to dalībnieki - medaļas un VRS diplomus. Atsevišķu kontroles punktu uzvarētājas - komandas tika apbalvotas ar VRK diplomiem.

VRS robežnorīkojumu sacīkstes 12.gadu pēc kārtas Rēzeknē organizēja Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais personāls, kuram pēc tradīcijas palīdzēja VRK apmācāmie. Šogad par pasākuma galvenā tiesneša palīgu bija nozīmēts VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Roberts Vikainis, par kontroles punktu tiesnešiem – VRK amatpersonas.

VRS XI robežnorīkojumu sacensībās pērn stiprākā bija VRS Aviācijas pārvaldes komanda.

2014.gada 22.septembrī

Rēzeknē tiks noteikti labākie 2014.gada robežsargu norīkojumi

Š.g. 24.-25.septembrī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, 12.gadu pēc kārtas notiks Valsts robežsardzes (VRS) XII robežsargu norīkojumu sacensības, kurās piedalīsies VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas teritoriālo pārvalžu un Aviācijas pārvaldes komandas.

Pasākums tiek organizēts, lai nostiprinātu VRS personāla zināšanas un prasmes, iegūtās veicot dienestu uz robežas, pilnveidotu profesionālās iemaņas, noteiktu labāko robežnorīkojumu, kā arī iesaistītu ikgadējā robežsargu pārbaudē Valsts robežsardzes koledžas apmācāmo personālu (Trešās mācību rotas kadeti startē ārpus kopvērtējuma un Robežsargu skolas kadeti palīdz sacīkšu organizēšanā).

Saskaņā ar sacensību nolikumu dalībnieki atbrauc uz Valsts robežsardzes koledžu lauka formas tērpā, ar piesaistītajiem dienesta ieročiem – pistolēm, speciālajiem līdzekļiem, ar VRS teritoriālās pārvaldes dienesta automašīnu, kura būs jāizmanto distancē vienā no kontroles punktiem.

Divu dienu laikā robežsargu norīkojumi veiks 12 kontroles punktus Valsts robežsardzes koledžas mācību korpusā, Mācību robežšķērsošanas vietā, VRK teritorijā, Lauku mācību centrā „Janapole” un Sporta mācību centrā.

Pasākuma atklāšanas laiks un vieta - 24.septembrī plkst. 08:30-08:45 VRK Sporta mācību centra stadionā. VRS XII robežnorīkojumu sacensību sākums - plkst. 09:00.

2014.gada 18.septembrī

Valsts robežsardzes koledžas komandas panākumi sacensībās Igaunijā

Š.g. 16.-18.septembrī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) delegācija apmeklēja Igauniju (Paikuse), lai piedalītos ārzemju kolēģu organizētajās Triju Baltijas valstu Robežsardzes mācību iestāžu robežsargu profesionālajās-sporta sacensībās. Pasākumā tikās Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas, Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas komandas.

Sacīkšu programmā bija iekļauti četri vingrinājumi: mini futbols, transportlīdzekļa vadīšana, šaušana komandām un šaušana delegāciju vadītājiem. Tikšanās dalībnieki cīnījās par uzvaru gan komandā, gan individuāli.

Kopvērtējuma Triju Baltijas valstu robežsargu mācību iestāžu sacensībās 1.vietu ieguva Latvijas izlase, 2.vietu izcīnīja Igaunijas komanda, 3.vietu - Lietuvas.

Latvijas Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji Igaunijā ieguva godalgotas vietas arī atsevišķos sporta veidos: šaušanā vadītājiem – VRK direktora pulkveža A.Liepiņa uzvara, mini-futbolā – uzvara, šaušanā komandām – 2.vieta un automašīnas vadīšanā - 2.vieta.

Pasākums ik gadu tiek organizēts saskaņā ar kaimiņvalsts mācību iestāžu sadarbības plāniem, ar mērķi popularizēt sportu, audzināt komandas garu un vienotības sajūtu personāla vidū, attīstīt un stiprināt starptautisko sadarbību.

2013.gadā Baltijas valstu Robežsardzes mācību iestāžu profesionālās sporta sacensības norisinājās Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolā (Medininkai) un 2012.gadā - Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžā (Rēzekne), kur 1.vietas kopvērtējumā arī ieguva Latvijas robežsargi.

2014.gada 16.septembrī

Seminārs kinologiem

Saskaņā ar starptautiskās sadarbības plāniem kinoloģijas jomā, no š.g. 16. līdz 18.septembrim Valsts robežsardzes koledžā, Rēzekne, notiks apmācību seminārs cilvēku smaržas un vielu meklēšanas jomā, kuru vadīs divi Vācijas federālās policijas kinologu apmācības centra pārstāvji – Jorks Šnaiders un Diters Vurhe.

Semināra laikā sadarbības partneri apskatīs vairākas tēmas, kas saistītas ar kinologu un dienesta suņu apmācību cilvēku smaržas un vielu meklēšanai. Notiks gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskie treniņi dienesta suņu apmācību laukumā.

Seminārā piedalīsies pārstāvji no Latvijas Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, VID Muitas pārvaldes, Lietuvas Robežapsardzības un Militārās policijas, kā arī Igaunijas Militārās policijas un Glābšanas dienesta amatpersonas, kas saistītas ar darbu kinoloģijas jomā.

2014.gada 12.septembrī

Praktisko iemaņu taktiskajā braukšanā pilnveidošana


Š.g. 10.-12.septembrī Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektori pulkvežleitnants Roberts Vikainis un majors Jurijs Skorodihins piedalījās praktiskajā seminārā “Taktiskā braukšana”, kas notika Polijas Robežsargu mācību centrā Kentšinā.

Praktiskā semināra laikā VRK docētāji pilnveidoja savas iemaņas automašīnas vadīšanā ekstrēmos apstākļos: braukšana pa “čūsku” uz priekšu un atpakaļgaitā; braukšana uz slidenas virsmas; braukšana atpakaļgaitā, tad ātrā apgriešanās un turpināšana braukt uz priekšu; pakaļdzīšanās; braukšana 4 automašīnu kolonnā ar intervālu 1-2 m; apgriešanās simulators un iziešana no automašīnas; trieciena simulators sēžot uz pasažiera krēsla ar un bez piesprādzēto drošības jostu; ātrā braukšana pagriezienā; pēkšņa bremzēšana uz slidenas virsmas un asā pagriezienā; braukšana driftā; braukšana uz priekšu un ātrā apgriešanas uz aizmuguri.

Foto

2014.gada 12.septembrī

Rēzeknē notika Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensības krosā


Š.g. 12.septembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Lauku mācību centrā „Janapole” tikās Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādes krosa sacensību dalībnieki: VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils teritoriālo pārvalžu, VRS Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas sportisti.

Vieglatlētu tikšanos sporta laukumā plkst.10:00 atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš, kurš turpinājumā pasniedza uzvarētājiem balvas.

Sacensību 1.skrējienā sievietes veica 1000 m distanci, 2.skrējienā vīrieši (veterāni) – 1000 m, 3. un 4.skrējienos vīrieši sacentās 3000 m distancē.

Komandu vērtējumā Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes vieglatlētikas krosā 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes izlase, 2.vietu ieguva Valsts robežsardzes koledžas komanda un 3.vietu - VRS Ludzas pārvaldes.

Individuāli vīriešu grupā visātrāko laiku šogad uzrādīja Pāvels Gotranskis (VRS Rīgas pārvalde) – 1.vieta, Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde) – 2.vieta, Vjačeslavs Mihailovs (VRS Daugavpils pārvalde) – 3.vieta.

Vīriešu (veterānu) grupā godalgotas vietas ieņēma Andrejs Garkalns (Valsts robežsardzes koledža) – 1.vieta, Sandris Balinskis (VRS Ventspils pārvalde) – 2.vieta, Uldis Livdāns (Valsts robežsardzes koledža) – 3.vieta.

Sieviešu grupā visātrākās sacīkstēs bija Laura Vaivode (Valsts robežsardzes koledža) – 1.vieta, Olga Kopilova (Valsts robežsardzes koledža) – 2.vieta, Kristīne Loginova (VRS Ventspils pārvalde) – 3.vieta.

Pasākuma noslēgumā pulkvedis A.Liepiņš apbalvoja VRS Daugavpils pārvaldes komandu ar kausu un diplomu, 2. un 3.vietas ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem. Godalgoto vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā saņēma medaļas.

Valsts robežsardzes vieglatlētu izlase gatavojas startiem Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensībās krosā š.g. 19.septembrī Rīgā.

Pērn robežsargu spartakiādes krosā uzvarētāju kausu saņēma VRS Daugavpils pārvaldes pārstāvji.

VRS spartakiādes programmā šogad iekļauti vēl divi sporta veidi: šaušana un futbols (telpās).

Foto

2014.gada 9.septembrī

Rēzeknē robežsargi sacentīsies skriešanā

Š.g. 12.septembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādes ietvaros, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Lauku mācību centrā „Janapole” robežsargi sacentīsies vieglatlētikas krosā. VRS teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji sacīkšu dienā veiks: vīrieši - 3000 m distanci, vīrieši (veterāni) – 1000 m, sievietes – 1000 m.

Pasākuma galvenais tiesnesis un kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693; e-pasts: vladimirs.kloss@rs.gov.lv.

Robežsargu sacensības regulāri tiek organizētas ar mērķi pilnveidot personāla vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību, popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, noteikt izlases komandas startiem dažādos sporta pasākumos.

Šogad Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā, notika VRS 2014.gada spartakiādes sacīkstes galda tenisā, volejbolā, peldēšanā, dienesta trīscīņā un vasaras biatlonā.

Vieglatlētikas krosa sākums - plkst. 09:45; pirmais starts - 10:00.

2014.gada 5.septembrī

Robežsargu panākumi divās sacensībās vasaras biatlonā Rēzeknē


Š.g. 05.septembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Lauku mācību centrā „Janapole” tika organizētas Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādes sacensības vasaras biatlonā un Iekšlietu ministrijas (IeM) darbinieku 2014.gada atklātā čempionāta sacensības vasaras biatlonā. VRS un IeM sporta pasākumi notika vienlaikus.

Robežsargu vasaras biatlonā sacentās VRS Daugavpils, Ludzas, Viļakas, Rīgas, Ventspils teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.

Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensībās vasaras biatlonā kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes koledžas izlase, 2.vietu - VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 3.vietu – VRS Rīgas pārvaldes.

Individuālajā vērtējumā godalgoto vietu ieguvēji VRS vasaras biatlonā:

- vīriešiem 4800 m distancē 1.vietāAleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietā – Kaspars Žindigs (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietā – Valdis Bikovskis (Valsts robežsardzes koledža);

- vīriešiem (veterāniem) 3600 m distancē 1.vietu izcīnīja Sandris Balinskis (VRS Ventspils pārvalde), 2.vietu – Uldis Livdāns (Valsts robežsardzes koledža), 3.vietu – Jānis Ratniks (VRS Daugavpils pārvalde);

- sievietēm 3600 m distancē 1.vietas ieguvēja – Kristīne Loginova (VRS Ventspils pārvalde), 2.vietas – Velga Lāce (Valsts robežsardzes koledža), 3.vietas – Irina Starceva (Valsts robežsardzes koledža).

Iekšlietu ministrijas vasaras biatlona sacīkstēs piedalījās Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Rīgas Pašvaldības policijas un s/b„Dinamo” komandas. Par Valsts robežsardzes izlases komandas pārstāvi IeM sporta pasākumā bija nozīmēts Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693.

Iekšlietu ministrijas darbinieku 2014.gada atklātā čempionāta sacensībās vasaras biatlonā kopvērtējumā uzvarēja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietā bija Valsts policijas sportisti, 3.vietā - Rīgas Pašvaldības policijas.

Individuāli robežsargi arī iekļuva stiprāko sarakstā:

- vīriešiem (veterāniem) 3600 m distancē 1.vietāSandris Balinskis (VRS Ventspils pārvalde); 2.vietā – Uldis Livdāns (Valsts robežsardzes koledža);

- vīriešiem 4800 m distancē 3.vietā – Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde);

- sievietēm 3600 m distancē 1.vietāIrina Starceva (Valsts robežsardzes koledža); 2.vietā – Olga Pavārniece (VRS Ludzas pārvalde);

- sievietēm (veterānēm) 3600 m distancē 1.vietāVelga Lāce (Valsts robežsardzes koledža), 2.vietā – Tatjana Tarasova (VRS Aviācijas pārvalde).

2013.gadā robežsargu vasaras biatlona sacensībās 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes koledžas komanda un IeM darbinieku sacensībās šajā sporta veidā pirmā bija Valsts robežsardzes izlase.

VRS 2014.gada spartakiādes ietvaros pēc vasaras biatlona 12.septembrī Rēzeknē robežsargi startēs vieglatlētikas krosā.

Foto

2014.gada 3.septembrī

Valsts robežsardzes koledžā notiks sacensības vasaras biatlonā

Š.g. 05.septembrī Rēzeknē, turpinoties robežsargu 2014.gada spartakiādei, Valsts robežsardzes koledžā (VRK) tiks organizētas sacensības vasaras biatlonā. VRK Lauku mācību centrā „Janapole” startēs Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas izlases komandas.

Saskaņā ar sacensību noteikumiem biatlona trasē vīriešiem būs jāveic 4800 m ar 3 ugunslīnijām, pa 5 šāvieniem katrā; vīriešiem (veterāns) – 3600 m ar 2 ugunslīnijām, 5 šāvieni; sievietēm – 3600 m ar 2 ugunslīnijām, 5 šāvieni.

Pasākuma galvenais tiesnesis un kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693; e-pasts: vladimirs.kloss@rs.gov.lv.

Spartakiādes ietvaros robežsargi Rēzeknē šogad jau sacentās galda tenisā, volejbolā, peldēšanā un dienesta trīscīņā.

Vasaras biatlona sacensību atklāšana notiks VRK Lauku mācību centrā „Janapole” plkst. 10:50, pirmie dalībnieki stāsies starta līnijā (sievietes) plkst. 11:00.

2014.gada 29.augustā

Robežsargu skolas kadeti svinīgi deva zvērestu

Š.g. 29.augustā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notika VRK Robežsargu skolas apmācāmo zvēresta došanas ceremonija. Uz ierinda laukuma dienas otrajā pusē deva zvērestu 38 VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas kadeti, kuri pašlaik apgūst gada profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”.

VRK Robežsargu skolas priekšnieks majors Viktors Sprukts atklāja pasākumu, Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš uzrunāja klātesošos. Izskanot valsts himnai, kadeti pa vienam atstāja ierindu, lai ar seju pret Rēzeknes Robežsargu skolas karogu svinīgi nolasītu zvēresta vārdus. Pēc zvēresta došanas robežsargi VRK mācību rotu komandieru vadībā maršā atstāja ierindas laukumu.

Turpinājumā svinību varoņi saņēma apsveikumus no radiniekiem, draugiem. Pie automātiem, kas pēc oficiālās daļas vēl bija kadetu rokās, pievienojās arī ziedu pušķi. Pasākuma programmu noslēdza fotografēšanās, viesu ekskursija robežsargu pavadībā pa VRK teritoriju.

2014.gada 29.augustā

Latvijas robežsargu – kinologu uzvara starptautiskajās sacensībās Nīderlandē

No š.g. 26. līdz 27.augustam Valsts robežsardzes (VRS) izlases komanda – 6 kinologi ar dienesta suņiem piedalījās 23.starptautiskajās kinologu biatlona sacensībās Nīderlandē. Karalisko gaisa spēku organizētais pasākums norisinājās Voensdrehtas Gaisa spēku bāzē, kur divu dienu laikā sacentās kinologu komandas no sešām valstīm: Nīderlandes, Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Šveices un Beļģijas. Mūsu valsts robežsargi ar panākumiem startēja kinologu biatlonā gan kopvērtējumā, gan individuāli.

23.starptautiskajās kinologu biatlona sacensībās Nīderlandē kopvērtējumā uzvarēja un ieguva pārejošo kausu Latvijas Republikas Valsts robežsardzes kinologu izlases komanda. Otro un trešo vietu izcīnīja Vācijas federālo zemju kinologu komandas.

Latvijas Valsts robežsardzi sacensībās Nīderlandē šogad pārstāvēja Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra priekšnieks majors Valdis Bikovskis ar dienesta suni Suhteellisn Vallaton, inspektors virsniekvietnieks Uldis Livdāns ar dienesta suni Maises Miranda, inspektors virsniekvietnieks Aleksandrs Kangurs ar dienesta suni Ovidius; VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas (RSN) inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Aleksejs Seļskis ar dienesta suni Breds, Šķaunes RSN inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Jānis Moisejenoks ar dienesta suni Fokus un Kaplavas RSN inspektors (kinologs) kaprālis Boriss Šroms ar dienesta suni Leik.

Sacīkstēs kopumā mērojās spēkiem 106 kinologi ar dienesta suņiem. Biatlona dalībnieki veica distanci ar šķēršļiem, šāva mērķī, pildīja aizsardzības vingrinājumus. Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvji ieguva medaļas individuāli.

A.Seļskis (grupā vecumā līdz 36 gadiem) ar dienesta suni Breds izcīnīja 1.vietu, V.Bikovskis (vecuma grupa 36 - 45 gadi) ar dienesta suni Suhteellisn Vallaton - 2.vietu, A.Kangurs (vecuma grupa 36 - 45 gadi) ar dienesta suni Ovidius – 3.vietu.

Visu sacensību dalībnieku kopvērtējumā individuāli A.Seļskis ar dienesta suni Breds ieguva 1.vietu.

Šogad savās vecuma grupās divi Latvijas VRS pārstāvji atkārtoja 2013.gada sasniegumu: Nīderlandē 22.starptautiskajās kinologu biatlona sacensībās A.Seļskis ar dienesta suni Bona izcīnīja 1.vietu un V.Bikovskis ar dienesta suni Roxi - 2.vietu. Visu sacensību dalībnieku kopvērtējumā individuāli pērn A.Seļskis ar dienesta suni Bona uzvarēja un V.Bikovskis ar dienesta suni Roxi ieguva godalgoto 3.vietu.

Pērn Nīderlandē 22.starptautiskajā kinologu biatlona sacensībās Latvijas Valsts robežsardzes kinologu komanda arī bija stiprākā.

Latvijas robežsargi š.g. 26.-27.augustā tika komandēti uz ārzemēm pamatojoties uz Nīderlandes Aizsardzības ministrijas ielūgumu. LR VRS kinologu brauciens uz Nīderlandi arī ir iekļauts Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienesta pasākumu plānā 2014.gadam ar mērķi attīstīt starptautisko sadarbību, apmainīties pieredzē, aktualizēt jaunāko informāciju, popularizēt VRS kinologu darbību ārzemēs.

Latvijas Valsts robežsardzes kinologi ar dienesta suņiem ik gadu aktīvi piedalās dažāda mēroga starptautiskajās sacensībās, pastāvīgi iegūstot godalgotas vietas, un plāno tikties ar citu valstu kolēģiem sporta trasē turpmāk, arī Latvijas VRS Kinoloģijas dienesta katru gadu organizētajās sacīkstēs.

2014.gada 26.augustā

Kadetu zvēresta došanas ceremonija Robežsargu skolā

Š.g. 29.augustā plkst. 12:00 Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, tiks organizēts svinīgais zvēresta došanas pasākums 38 VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas kadetiem, kuri apgūst mācību iestādē gada profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”.

Zvēresta došanas ceremonija norisināsies VRK ierindas laukumā, kur pēc Rēzeknes Robežsargu skolas karoga ienešanas robežsargi ar dienesta ieroci - automātu rokās lasīs zvēresta tekstu.

Pasākuma plāns:

- 11:30-11:50 – VRK Robežsargu skolas kadetu vecāku un ciemiņu sagaidīšana;

- 12:00-12:45 – VRK Robežsargu skolas kadetu zvēresta došana;

- 13:00-13:30 – viesi apskata VRK mācību korpusu, dienesta viesnīcu; Valsts robežsardzes koledžas un VRK Robežsargu skolas vadība atbild uz kadetu vecāku jautājumiem;

- 12:00-13:30 – svētku fotografēšana, videofilmēšana.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu, norisi, kopējo jautājumu koordināciju – VRK Robežsargu skolas priekšnieks majors Viktors Sprukts, tālr. 64603684.

2014.gada 23.augustā

Robežsargi piedalījās NBS velobraucienā “Baltijas ceļam - 25”


Nacionālie bruņotie spēki, atzīmējot Baltijas ceļa jubileju, š.g. 23.augustā organizēja atceres pasākumu “Baltijas ceļam - 25”, kura laikā bija iespēja ar velosipēdiem izbraukt vēsturisko Baltijas ceļa maršrutu Latvijas valsts robežās. Velobrauciens norisinājās pa vairākiem posmiem, vienlaikus no Igaunijas – Latvijas un Lietuvas – Latvijas robežām un noslēdzas Rīgā pie Kongresu nama.

Lai apliecinātu piederību mūsu tautas vienotībai, stiprinātu valstiskuma izjūtu, saglabātu un turpinātu vēsturiskā mantojuma tradīcijas, kā arī veicinātu Valsts robežsardzes tēla atpazīstamību, robežsargi Velga Lāce, Jevgēnijs Maļavko, Jevgēnijs Garkuls, Jurijs Skorodihins (Valsts robežsardzes koledža), Raimonds Liepiņš (Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde), Andris Pikarevskis un Viktors Rinkevičs (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde) ar saviem velosipēdiem, pārņemot “stafeti” no Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes robežsargiem, piedalījās velobraucienā ceļa posmā no Burtnieku novada robežas (Sedas upe) līdz Cēsīm (62 km). Raimonds Liepiņš ar velosipēdu nobrauca līdz pat Rīgai (156 km).

Foto

2014.gada 22.augustā

Robežsargu skolā notika 26.izlaidums

Š.g. 22.augustā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, tika rīkots VRK Robežsargu skolas absolventu 26.izlaidums.

VRK Sporta mācību centra lielajā zālē, kur norisinājās pasākums, pēc VRK Robežsargu skolas karoga ienešanas, valsts himnas izskanēšanas Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš atklāja svinības, apsveicot absolventus - VRK Robežsargu skolas Pirmās un Otrās mācību rotu kadetus.

Tika nolasīta mācību iestādes pavēle par absolventu apbalvošanu. Pie skolas karoga A.Liepiņa kungs pasniedza VRK pateicības rakstus diviem goda nosaukuma „2013./2014.mācību gada labākais Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas kadets” ieguvējiem: ierindniekam Romanam Matvejevam (Pirmā mācību rota) un ierindniekam Valērijam Voloncevičam (Otrā mācību rota). Abi absolventi bija nominēti gada labākā kadeta nosaukumam par izrādīto centību mācību programmas apguvē un augstām sekmēm, aktīvu līdzdalību VRK pasākumos 2013./2014.mācību gadā. Pēc tradīcijas gada labākā kadeta amata nosaukums, dienesta pakāpe, vārds un uzvārds tiek iegravēti Valsts robežsardzes koledžas piemiņas plāksnē.

Par teicamām atzīmēm, augsto aktivitāti ārpus nodarbībām ar VRK pateicības rakstiem tika apbalvoti arī VRK Robežsargu skolas kadeti ierindniece Ilze Sparāne, ierindnieks Kristaps Artjukovičs, ierindnieks Aigars Smirnovs (Pirmā mācību rota) un ierindniece Anita Bule, ierindniece Olga Fomenkova (Otrā mācību rota).

Turpinoties izlaidumam VRK direktors, VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks pasniedza 73 VRK Robežsargu skolas absolventiem Valsts robežsardzes inspektora apliecības, kā arī kaprāļa uzplečus.

Pasākumā uzstājās robežsargu koris, absolventus uzrunāja un apsveica Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvji, absolventu radinieki, draugi.

Izlaiduma laikā uzstājās absolventi, pateicoties Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgajam personālam par paveikto darbu mācību gadā un uzdāvinot ziedus pulkvedim A.Liepiņam, VRK Robežsargu skolas priekšniekam majoram Viktoram Spruktam, mācību rotu vadībai, pasniedzējiem.

Svinības noslēdzās ar fotografēšanos; viesi varēja iepazīties ar VRK kadetu dzīves un mācību apstākļiem.

VRK Robežsargu skolas absolventu dienests turpinās vienā no Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm.

2014.gada 22.augustā

Par robežsargu uzņemšanas rezultātiem pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2014.gadā

Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas uzņemšanas noteikumiem pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2014.gadā (turpmāk – Uzņemšanas noteikumi) un Uzņemšanas komisijas 2014.gada 22.augusta sēdes protokolu Nr.14, tika nolemts uzņemt pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2014.gadā konkursa kārtībā 20 robežsargus. (Protokols Nr.14.)

2014.gada 21.augustā

VRK Robežsargu skolas kadeti piedalās FRONTEX Aģentūras organizētajā pārbaudījumā

Š.g. 18.-21.augustā 73 VRK Robežsargu skolas kadeti (absolventi) piedalījās FRONTEX Aģentūras Apmācību nodaļas projekta “Common Core Curriculum - CCC” (ES robežsargu Kopējā pamatapmācības programma) ietvaros organizētajā Sadarbībspējas izvērtēšanas programmas testa veikšanā. Testēšanas mērķis - novērtēt Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu robežsargu/policistu izglītības iestāžu absolventu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras apgūtas CCC ietvaros, un viņu spēju nākotnē sadarboties un darboties kopā.

Tests sastāvēja no 70 jautājumiem robežuzraudzības, robežpārbaudes, imigrācijas, ES likumdošanas, dokumentu tehniskās izpētes, ētikas, psiholoģijas, pirmās palīdzības sniegšanas, angļu valodas jomās. 58 jautājumi bija iztulkoti nacionālajās valodās, 12 – angļu valodā – svešvalodu zināšanu pārbaudei.

Tests ir interaktīvs un veidots e-vidē - FRONTEX moodle sistēmā. Tajā ietverti jautājumi no CCC programmas, kuras prasības, jau kopš 2004.gada, ir integrētas VRK īstenojamajā profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze”. Pēc testa veikšanas katrs dalībnieks uzreiz saņēma Sertifikātu par dalību “Sadarbībspējas izvērtēšanas programmā (Interopperability Assessement Programme)” ar savu uzrādīto procentuālo rezultātu. Sertifikātu parakstījis FRONTEX Aģentūras Apmācību nodaļas vadītājs Henrihs Warnhjelms.

Kopumā uzrādītais CCC izvērtēšanas testa rezultāts VRK absolventiem ir „labs” - 72.43%.

2015.gada sākumā būs zināmi visu dalībvalstu rezultāti, kuras piedalījās CCC izvērtēšanas testā.

VRK vadības pateicas VRK Robežsargu skolas kadetiem, jo neraugoties uz saspringto periodu – kvalifikācijas eksāmena norisi šajā pat laikā, jaunie robežsargi apliecināja savas zināšanas un praktiskās iemaņas piedaloties Eiropas Savienības mēroga pārbaudījumā ES robežsargiem.

2014.gada 18.augustā

Robežsargu skola gatavojas 26.izlaidumam

Š.g. 22.augustā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, tiks organizēts VRK Robežsargu skolas absolventu 26.izlaidums.

VRK Robežsargu skolas Pirmās un Otrās mācību rotu kadeti gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu "Robežapsardze" un turpinās dienestu uz robežas. Svinīgajā pasākumā, kas notiks VRK Sporta mācību centra lielajā zālē, absolventi saņems kvalifikācijas „Valsts robežsardzes inspektors” apliecības un kaprāļa uzplečus. Izlaiduma dienā absolventus uzrunā, apsveic Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes vadības, teritoriālo pārvalžu pārstāvji, radinieki, draugi.

Izlaiduma sākums - plkst. 12:00, noslēgumā – fotografēšanās pie VRK Sporta mācību centra.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu, norisi, kopējo jautājumu koordināciju – VRK Robežsargu skolas priekšnieks majors Viktors Sprukts, tālr. 64603684.

2014.gada 9.augustā

IX Starptautisko dienesta suņu biatlona sacensību „Latvija 2014” rezultāti

No š.g. 8. līdz 9.augustam Valsts robežsardzes koledžā tika rīkotas biatlona sacensības kinologiem ar dienesta suņiem. Sacensībās kopumā piedalījās 76 Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Lietuvas un Moldovas tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar saviem dienesta suņiem „Profesionālajā klasē”, kā arī civilie Latvijas kinologi ar suņiem „Tautas klasē A” un „Tautas klasē B”.

Saskaņā ar uzrādītajiem rezultātiem komandu vērtējumā „Profesionālajā klasē” 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kinologu izlases komanda (ar kopējo – divi labākie komandas dalībnieku rezultāti - trases veikšanas laiku 1:29:02), 2.vietu – Valsts robežsardzes koledžas kinologu izlases komanda (kopējais trases veikšanas laiks 1:39:51), 3.vietu – Moldovas Robežsardzes kinologu izlases komanda (kopējais trases veikšanas laiks 1:44:40).

Individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē” 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes Silenes RSN inspektors (kinologs) virsniekvietnieks A.Seļskis ar dienesta suni „Breds” (trases veikšanas laiks 00:43:03), 2.vietu – VRS Daugavpils pārvaldes Kaplavas RSN inspektors (kinologs) kaprālis B.Šroms ar dienesta suni „Leik Border Guard” (trases veikšanas laiks (00:45:59), 3.vietu – VRS Daugavpils pārvaldes Šķaunes RSN inspektors (kinologs) virsniekvietnieks J.Moisejenoks ar dienesta suni „Fokus” (00:47:53)

Ļoti liela atsaucība bija no civilo kinologu puses. Šogad „Tautas klasē A” (civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri ir apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē) startēja 35 dalībnieki. Uzvarēja ciemiņš no Lietuvas – Martinas Gustaitis ar suni „Tango” (Balijos Kinologijos centras) gandrīz 9 km garo trasi veicot 47 min. un 23 sekundēs. Otro vietu izcīnīja Normunds Pipars ar suni „Bergs” no komandas „Pipari” trasi veicot 50 min. un 19 sekundēs. Trešo vietu ieguva Ilgvars Ebels ar suni „Broni” no komandas „All Wolves”, trasi veicot 54 min. un 20 sekundēs.

Komandu vērtējumā „Tautas klasē A” pirmo vietu ieguva komanda „Pipari”, otro – komanda „All Wolves” un trešo - komanda „Baltijos Kinologijos centras” no Lietuvas.

Šogad tika piedāvāta iespēja sacensībās piedalīties civilajiem suņu sporta cienītājiem ar suņiem, kuri nav apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē – „Tautas klase B”. Šajā klasē startēja 14 dalībnieki un 1 vietu izcīnīja Roberts Pranckuns ar suni „Barons” no Alūksnes komandas „Remis” (trases veikšanas laiks 00:52:51). Otrā vietā – Vika Stalmane ar suni „Rafaella” no komandas „Celmlauži” (trases veikšanas laiks 00:55:26) un trešajā vietā ciemiņš no Norvēģijas Bjorn Breili ar suni „Billy” (trases veikšanas laiks 00:55:56).

Komandu vērtējumā „Tautas klasē B” pirmo vietu ieguva komanda no Cēsīm (kopējais trases veikšanas laiks 1:55:54), otrajā vietā – Talsu komanda (kopējais trases veikšanas laiks 2:07:10) un trešajā vietā komanda „Celmlauži” (kopējais trases veikšanas laiks 2:08:06).

Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību par atbalstu sacensību organizēšanā sadarbības partneriem – 2.Zemessardzes novadam, VAS „Latvijas Valsts meži”, SIA „Magri-R”, SIA „Glans”, mednieku centram Latgale SIA „Oksalis”, SIA „Komeks”, SIA „Sportdog.lv”, barības izplatītājam „Husse” (Lietuva), SIA „SG Latgale”, IK „VP-10” pasažieru pārvadājumi.

2014.gada 2.augustā

Pilsētas svētkos

Š.g. augusta sākumā Rēzeknē tika svinēta pilsētas 729.dzimšanas diena - svētki ar moto „Jūra līdz ceļiem”. Svētki norosinājās Rēzeknes pilskalnā, Festivāla parkā, Latgales vēstniecībā GORS un pie vēstniecības, Latgales Kultūrvēstures muzejā, zem jumta un zem klajas debess. Trīs dienu laikā pilsētā gan lielie, gan mazie varēja vērot un baudīt svētku koncertus un izstādes, gājienus un izrādes, izmēģināt spējas radošajās darbnīcās, atrakcijās un sporta sacīkstēs. Notikuma organizētāji izvēlējās moto „Jūra līdz ceļiem” ar mērķi atzīmēt Jūras spēku flotes krasta apsardzes patruļkuģa “Rēzekne” ielaišanu ūdenī, un daļa svētku programmas stāstīja par jūru.

Viens no svētku pasākumiem bija veltīts 9.Rēzeknes Kājnieku pulka 95.gadadienai. Pasākuma organizēšanā palīdzēja Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji, kuri kopā ar saviem kolēģiem prezentēja rēzekniešiem un viesiem ieročus, ekipējumu, tehniku, uzstājās Zemessardzes orķestra un Valsts robežsardzes jauktā kora koncertā, lasījumos, robežsargi-kinologi demonstrēja dienesta suņu prasmes.

Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un apmācāmais personāls sadarbības ietvaros pastāvīgi piedalās pilsētas sporta, kultūras u.c. pasākumos, organizē informatīvos pasākumus rēzekniešiem uz vietas un ārpus koledžas.

2014.gada 10.jūlijā

IX Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības "LATVIJA 2014"

Šī gada 9.augustā Valsts robežsardzes koledžā tiks organizētas IX Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības "LATVIJA 2014".

Šo sacensību mērķi ir kinologu profesionālās meistarības celšana, labāko Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologu un dienesta suņu, kā arī komandu noteikšana, praktiskās pieredzes apmaiņa starp Latvijas Valsts robežsardzes un ārvalstu kinologiem, Valsts robežsardzes kinologu un dienesta suņu izlases komandas (4 kinologi un 4 dienesta suņi) noteikšana dalībai starptautiska mēroga dienesta suņu biatlona sacensībās 2014. un 2015.gadā kā arī Latvijas Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienesta popularizēšana Latvijā un ārvalstīs.

Sacensībās var piedalīties visu tiesībsargājošo iestāžu (robežsardzes, policijas, muitas, armijas u.c.) kinologi ar dienesta vai privātajiem suņiem ("Profesionālā klase"), kā arī civilie suņu sporta cienītāji ("Tautas klase A" un "Tautas klase B").

Sacensību dalībnieku grupas:

1. "Profesionālā klase" - Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar suņiem.

2. "Tautas klase A" - civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri ir apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

3. "Tautas klase B" - civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri nav apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

Komandas sastāvā dalībnieku skaits nav ierobežots, bet ne mazāks par 2 dalībniekiem.

Sacensībās piedalās tikai tie suņi, kuri ir klīniski veseli un ne agrāk kā pirms gada un ne vēlāk kā divas nedēļas līdz sacensību dienai vakcinēti pret trakumsērgu (sacensību galvenajam tiesnesim jāuzrāda vakcinācijas apliecība).

Sacensību dalībniekiem tiks nodrošināta izmitināšana Valsts robežsardzes koledžas dienesta viesnīcā par samaksu. Dalībniekiem ieteicams nodrošināties ar saviem suņu boksiem. Tiem sacensību dalībniekiem, kuriem šādu boksu nav, būs iespēja dienesta suņus izvietot VRK KD Kinoloģijas centra suņu sprostos (iepriekš saskaņojot ar VRK KD Kinoloģijas centra vadību jo vietu skaits ir ierobežots).

Līdz 2014.gada 1.augustam plkst. 15.00 sacensību dalībniekiem ir jāiesniedz rakstisks pieteikums sacensībām Valsts robežsardzes koledžai pa faksu: +37164603681 vai pa e-pastu: uldis.barkans@rs.gov.lv.


Sacensību nolikums (programma) un pieteikuma veidlapa.


Karte nokļūšanai uz sacensību vietu no VRK līdz LMC "Janapole".


Informāciju sagatavoja: VRK Kinoloģijas dienesta speciāliste B.Rupaine

2014.gada 31.jūlijā

Par starptautiska projekta realizāciju

No 2012.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam Valsts robežsardzes koledža (VRK) sadarbībā ar Baltkrievijas Robežapsardzības Komiteju realizēja Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projektu LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana”.

Projekta realizācijas rezultātā tika uzlabota Valsts robežsardzes koledžas infrastruktūra, kas saistīta ar dienesta suņu vaislas darbu, tika iegādāti kopumā 15 dienesta suņu (9 Baltkrievijas partnera vajadzībām un 6 VRK vajadzībām), tika organizēti 8 semināri abu partneru kinologiem, tika iegādāti dienesta suņu apmācībai un izmantošanai nepieciešamais inventārs un palīgmateriāli, tai skaitā sprāgstvielu paraugu komplekti dienesta suņu apmācībai meklēt sprāgstvielas.

Baltkrievijas partneris – Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja – kinologu vajadzībām iegādājās 7 speciāli parīkotus mikroautobusus, kas ļaus būtiski palielināt kinologu un dienesta suņu mobilitāti un uzlabot situāciju kontrabandas atklāšanas jomā.

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts galvenais mērķis – tika attīstīti Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu Kinoloģijas dienesti, kas tieši ietekmē drošības līmeni Latvijas un Baltkrievijas pierobežā, ļauj uzlabot robežapsardzības iestāžu darbību un sekmē pierobežas iedzīvotāju un tūristu drošību ikdienā. Tāpat projekta realizācijas laikā iegūtie dienesta suņi, suņu izmantošanas un apmācības aprīkojums atstās iespaidu un Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko interešu aizsardzību robežuzraudzības un robežkontroles pasākumu laikā.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR, no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

„Robežapsardzības iestāžu Kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana”
Programmas Kopīgā vadības iestāde
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija
Šo projektu finansē
Eiropas Savienība
This project is funded
by the European Union
Valsts robežsardzes koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne,
Latvija, LV-4600
Tel.:+37164603687
Fakss:+37164603681
vrk@rs.gov.lv
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Viļņa, Lietuva
Tel. +370 5 261 0477
Fakss: +370 5 261 0498
info@enpi-cbc.eu;www.enpi-cbc.eu

2014.gada 31.jūlijā

Par starptautiska projekta realizāciju

2014.gada jūlijā turpinās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu realizācija.

Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā tika pilnībā pabeigta vaislas darba nodaļas būvniecības 2.kārta, kas sevī ietvēra kucēnu pastaigu laukumu izveidošanu, kā arī pieguļošās teritorijas labiekārtošanu. Darbus veica SIA „Rēzeknes pilsētas Delta”. Ēka tiek parīkota ar nepieciešamajām biroja mēbelēm un biroja tehniku.

Baltkrievijas partneris – Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja – jūlijā pabeidza iepirkumus, kas saistīti ar dienesta suņu iegādi, un kopumā tika iegādāti 9 dienesta suņi Baltkrievijas Robežapsardzības Komitejas vajadzībām, kuri tiks izmantoti ES un Baltkrievijas Republikas robežas apsardzībā.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR, no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

„Robežapsardzības iestāžu Kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana”
Programmas Kopīgā vadības iestāde
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija
Šo projektu finansē
Eiropas Savienība
This project is funded
by the European Union
Valsts robežsardzes koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne,
Latvija, LV-4600
Tel.:+37164603687
Fakss:+37164603681
vrk@rs.gov.lv
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Viļņa, Lietuva
Tel. +370 5 261 0477
Fakss: +370 5 261 0498
info@enpi-cbc.eu;www.enpi-cbc.eu

2014.gada 11.jūlijā

Valsts robežsardzes koledža piedalījās Viļakas novada svētkos


Šī gada 12.jūlijā Viļakas estrādē notika Viļkas novada svētku pasākums “Ar Latgalīša prīku sirdie”, kura ietvaros prezentējās novada pagasti, dažādi uzņēmumi, darbojās radošās darbnīcas bērniem, uzstājās krāšņi pašdarbnieku kolektīvi un folkloras kopas.

Neviltotu apmeklētāju uzmanību izpelnījās arī Valsts robežsardzes prezentācijas. VRS Viļakas pārvaldes amatpersonas piedāvāja vispusīgus kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumus, bet aktīvākajiem pasākuma viesiem bija iespēja pavizināties ar kvadracikliem, un priecēja, ka šajā aktivitātē iesaistījās ne tikai bērni un jaunieši, bet arī vecāka gadagājuma cilvēki.

Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas skatītājiem piedāvāja apskatīt dienesta tehniskos un speciālos līdzekļus, viltos dokumentus, kā arī iesaistīties aktivitātē – personas sejas identificēšana. Pašiem mazākajiem interesentiem tika piedāvāta iespēja salikt foto mozaīku, kurā attēlots Valsts robežsardzes dienests.


Informāciju sagatavoja: VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas inspektore D.Lomanovska, tālrunis: 64603679, e-pasts: dace.lomanovska@rs.gov.lv

Foto: D.Lomanovska

Foto

2014.gada 11.jūlijā

Valsts robežsardzes koledža organizēja interaktīvos pasākumus "Rēzeknes vasaras nometņu bērniem un jauniešiem"

Turpinot sadarbību ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, šī gada 7. un 10.jūlijā Valsts robežsardzes koledža organizēja interaktīvos pasākumus vasaras nometņu bērniem un jauniešiem.

7.jūlijā Valsts robežasrdzes koledžā viesojās nometne „Bumerangs”. Cik liels bija bērnu pārsteigums, kad ienākot koledžas teritorijā, viņi tika nostādīti ierindā kopā ar VRK Robežsargu skolas kadetiem un bija jāpilda pasniedzēja komandas. Sākotnēji mazo acīs bija manāms samulsums, bet, kad no viņu vidus tika izvēlēts pat „rotas komandieris”, tad viss pasākums ieguva jaunu nokrāsu, jo pakļauties savas grupas biedram bija daudz interesantāk.

Pasākuma ietvaros bērni noskatījās arī kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumu, nedaudz ielūkojās vēstures ekspozīcijā un noslēgumā varēja padarboties ar krāsām. Mazajiem tika dota iespēja attēlot Valsts robežsardzes dienestu caur savu redzes prizmu un zīmējumus iesniegt konkursam, jo tuvojoties Valsts robežsardzes 95.gadadienai, Valsts robežsardze ir izsludinājusi bērnu zīmējumu konkursu.

Otrs interaktīvais pasākums tika organizēts „The World of Languages” nometnes jauniešiem un notika 10.jūlijā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā. Pasākuma pirmajā daļā uzstājās Valsts robežsardzes koledžas kinologi, kuri ne tikai pastāstīja par sava dienesta specifiku, bet arī prakstiksi nodemonstrēja suņu paklausības vingrinājumu, narkotisko vielu meklēšanu, kā arī bīstamu personu aizturēšanas paņēmienu. Pasākuma turpinājumā jaunieši uzzināja informāciju par studiju iespējām Valsts robežsardzes koledžā un noslēgumā izmēģināja savu stāju ierindā, izpildot virkni ierindas paņēmienu.


Informāciju sagatavoja: VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas inspektore D.Lomanovska, tālrunis: 64603679, e-pasts: dace.lomanovska@rs.gov.lv

Foto: D.Lomanovska

2014.gada 02.jūlijā

Ropažu novada pensionāri viesojās Valsts robežsardzes koledžā

Gadu gaitā Valsts robežsardzes koledžas personāls jau ir pieradis pie tā, ka ik pa laikam koledžas gaiteņos parādās draiskas skolēnu grupas, kuras ieradušās ekskursijā, un skaļi čalodamas pārtrauc ikdienas mierīgo gaisotni. Taču šoreiz, kad atvērās kādas auditorijas durvis un nodarbības laikā ienāca sirmgalvji, kadeti bija nedaudz pārsteigti, jo tā nebija tipiska ekskursantu grupa, bet gan omulīga pensionāru grupiņa no Ropažiem.

Kā izrādījās, seniori Ropažos ir ļoti aktīvi. Viņiem ir izveidota pat Ropažu pensionāru apvienība, kurā viņi darbojas lietišķās mākslas studijā, dzied ansamblī un labprāt apceļo ne tikai Latviju, bet nereti dodas arī uz ārvalstīm.

Š.g. 2.jūlijā viņi bija izvēlējušies doties uz Latgales pusi un pie viena iegriezties arī Valsts robežsardzes koledžā, kur uzzināja daudz jaunas informācijas par robežsargu dienestu, kadetu ikdienu un noskatījās arī kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumu.

Jāatzīst, ka šī ekskursantu grupa bija kā apliecinājums tam, ka robežsarga profesija ir interesanta ne tikai jauniešiem, bet arī vecāka gada gājuma cilvēkiem.

2014.gada 20.jūnijā

Padomes sēde

Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Padomes darba plānu 2014.gadam š.g. 20.jūnijā plkst.10:00 VRK konferenču zālē notika Padomes sēde, kuras laikā tika apstiprinātas izmaiņas kvalifikācijas prakses programmā profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” ietvaros, kā arī izskatīts un saskaņots Valsts robežsardzes koledžas 2013.gada darbības pārskats.

2014.gada 20.jūnijā

Par starptautiska projekta realizāciju

2014.gada maijā un jūnijā turpinās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu realizācija.

Š.g. 2.maijā, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centrā tika uzsākta vaislas darba nodaļas būvniecības 2.kārta, kas sevī ietvers kucēnu pastaigu laukumu izveidošanu, kā arī pieguļošās teritorijas labiekārtošanu. Darbus veiks SIA „Rēzeknes pilsētas Delta”. Pēc darbu pabeigšanas ēka tiks nodota ekspluatācijā.

Š.g. 9.-20.jūnijā VRK KD Kinoloģijas centrā norisinājās pēdējais projekta ietvaros plānotais seminārs, kuru vadīja divi Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas Kinoloģijas centra eksperti – Andrejs Haikous un Aliona Danilova. Seminārs bija veltīts dienesta suņu izmantošanai krīzes situācijās un dienesta suņu apmācībai sprāgstvielu meklēšanai. Semināra laikā 15 Latvijas kinologi tika iepazīstināti ar dienesta suņu apmācības un izmantošanas īpatnībām Baltkrievijā, kā arī viņiem kopā ar piesaistītajiem dienesta suņiem bija iespēja praktiski piedalīties treniņos un apgūt jaunākās dienesta suņu apmācības metodes. Semināra laikā tika izstrādāta kopējā stratēģija dienesta suņu izmantošanai Latvijas un Baltkrievijas pierobežā.

Baltkrievijas partneris – Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja – maijā un jūnijā pabeidza iepirkumus, kas saistīti ar traktora piekabju iegādi, ņemot vērā veiktās izmaņiņas projekta budžeta pozīcijās. Turpinās dienesta suņu iegādes procedūras.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR, no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

„Robežapsardzības iestāžu Kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana”
Programmas Kopīgā vadības iestāde
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija
Šo projektu finansē
Eiropas Savienība
This project is funded
by the European Union
Valsts robežsardzes koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne,
Latvija, LV-4600
Tel.:+37164603687
Fakss:+37164603681
vrk@rs.gov.lv
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Viļņa, Lietuva
Tel. +370 5 261 0477
Fakss: +370 5 261 0498
info@enpi-cbc.eu;www.enpi-cbc.eu

2014.gada 20.jūnijā

Valsts robežsardzes koledžu apmeklēja Igaunijas kolēģi

No š.g. 16. līdz 20.jūnijam Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centrā, Rēzekne, norisinājās kvalifikācijas paaugstināšanas kursi Valsts robežsardzes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuros kā eksperti piedalījās un dalījās pieredzē Igaunijas Republikas Drošības Zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra instruktors Maksims Jaksmans un Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes departamenta kinologs Tonis Lands.

Kursu laikā Igaunijas Republikas amatpersonas vadīja nodarbības kā figuranti dienesta suņu apmācībai kinologa aizsardzībai, kā arī bīstamu personu meklēšanai un aizturēšanai. Kursi norisinājās VRK KD Kinoloģijas centrā, kā arī Rēzeknes pilsētas infrastruktūras objektos, Zemessardzes 2.novada teritorijā. Kursu dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Igaunijas dienesta suņu apmācības metodēm, kā arī apmainīties ar viedokļiem.

Sadarbība ar Igaunijas Republikas Drošības Zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžu ilgst jau vairāk nekā 10 gadus un šajā laikā katru gadu ir realizēti vairāki kopīgi pasākumi gan Latvijā, gan Igaunijā. Šāda veida sadarbība veicina kinoloģijas jomas attīstību abās valstīs un tiek plānota arī nākotnē.

2014.gada 13.jūnijā

Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē notika absolventu svinīgais pasākums

Š.g. 13.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notika Valsts robežsardzes koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Robežapsardze” pilna laika 10.izlaidums un nepilna laika 6.izlaidums. Diplomus par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu saņēma 31 absolvents.

Svinībās piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, ministra padomniece, parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, VRS Galvenās pārvaldes un teritoriālo pārvalžu amatpersonas, NBS pārstāvji, Rēzeknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs, VRK personāls, absolventu radinieki, draugi, citu mācību iestāžu pārstāvji u.c. interesenti.

Izlaiduma ceremonijas pirmā daļa norisinājās pilsētas centrā pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”. Uzrunājot svinību dalībniekus, pasākumu atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš. Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis un VRS pārstāvji apsveica VRK absolventus ar svarīgu sasniegumu viņu profesionālajā izaugsmē.

Par izrādīto iniciatīvu un centību, aktīvo līdzdalību sabiedriskajos pasākumos, veikto personīgo ieguldījumu koledžas darbībā tika nosaukti un apbalvoti labākie no labākajiem kadetiem. Pateicības raksts „2013./2014.studiju gada labākais Valsts robežsardzes koledžas 2.kursa kadets” tika pasniegts VRK Trešās mācību rotas kadetei kaprālei Aijai Daukstei. Pateicības raksts „2013./2014.studiju gada labākais Valsts robežsardzes koledžas mācību grupas vecākais” tika pasniegts VRK Trešās mācību rotas kadetam leitnantam Aleksandram Sokolovam.

Par teicamām sekmēm studiju kursu apguvē ar „Pateicības rakstu” tika apbalvota VRK Trešās mācību rotas kadete kaprāle Gunita Slapņa, bet „Goda raksti” tika pasniegti VRK Trešās mācību rotas kadetam kaprālim Reinim Rozītim un kaprālei Inesai Karačunei.

Pasākuma turpinājumā absolventiem tika pasniegti pakāpju uzpleči un diplomi. Svinību varoņi saņēma piemiņas grāmatas un krūšu zīmes. Absolventus apsveica arī citi viesi.

Svinību noslēguma daļa sākās VRK mācību korpusā, kur pēc tradīcijas pie absolventu stenda robežsargi svinīgi piestiprināja jaunu piemiņas plāksnīti, pēc kā turpinājās VRK Sporta mācību centra lielajā zālē, kur notika VRK direktora svinīgā pieņemšana.

2014.gada 11.jūnijā

Robežsargu skolas kadeti godam izturēja pārbaudījumu

Š.g. 11.jūnijā, dienas otrajā pusē, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Lauku mācību centrā „Janapole” norisinājās VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas (MR) apmācāmo „iesvētīšanas” pasākums ar plašu pārbaudes programmu. Neoficiālo pieņemšanu kadetos organizēja un vadīja VRK Robežsargu skolas 1.MR vadība un 11., 12., 13 un 23. grupu kadeti, kuri uzsāka mācīties pērn rudenī.

Otrās mācību rotas 21. un 22. grupu apmācāmajiem pārbaužu laikā vajadzēja skriet, lēkāt, pārvarēt šķēršļus, šaut, pārvietoties rāpus, kā arī sacensties apķērībā, asprātībā u.c.. Pildīt dažāda smaguma uzdevumus, nezaudējot spēkus, robežsargiem palīdzēja arī silts un saulains laiks. Kā rezultātā 2.MR 21. un 22.grupu apmācāmie godam izturēja visus pārbaudījumus un apliecināja savu amata izvēli, nolasot neoficiālo zvērestu pie robežzīmes.

Apmācāmo „iesvētīšana” VRK Lauku mācību centrā tika organizēta jau vairākas reizes, un, pēc VRK Robežsargu skolas priekšnieka majora Viktora Sprukta vārdiem, ir kļuvusi robežsargu mācību iestādei par labu tradīciju.

2014.gada 10.jūnijā

Valsts robežsardzes koledžā notiks absolventu svinīgais pasākums

Š.g. 13.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, tiks organizēts Valsts robežsardzes koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Robežapsardze” pilna laika 10.izlaiduma un nepilna laika 6.izlaiduma absolventu svinīgais pasākums.


Pasākuma plāns:

1.Viesu sagaidīšana pilsētas centrā pie Rēzeknes pilsētas domes- Līdz 11:50.
2.Absolventu izlaiduma ceremonija pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”- 12:00 -12:45.
3.Svinīgā pasākuma turpinājums Valsts robežsardzes koledžas telpās- 13:00 -13:30.
4.Fotografēšanās- 13:30 -13:45.
5.Koledžas direktora svinīgā pieņemšana VRK Sporta mācību centrā- 14:00 -15:00.

2014.gada 9.jūnijā

Robežsargu izlases panākumi Iekšlietu ministrijas sacensībās

Š.g. jūnija pirmajā pusē robežsargu izlase, kuras sastāvā bija Valsts robežsardzes (VRS) teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas (VRK) sportisti, piedalījās Iekšlietu ministrijas Sporta sezonas noslēguma sacensībās Kandavas Valsts Lauksaimniecības tehnikuma sporta kompleksā. Ikgadējos IeM Veselības un sporta centra organizētajos sporta svētkos 6. un 7.jūnijā tikās Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Drošības policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas koledžas, Nodrošinājuma valsts aģentūras un Informācijas centra komandas. Pasākumā dalībnieki divu dienu laikā mērojās spēkiem minifutbolā, virves vilkšanā, strītbolā, volejbolā, kā arī kompleksajā stafetē.

Kopvērtējumā IeM Sporta sezonas noslēguma sacensībās I grupā Rīgas pašvaldības policijas komanda izcīnīja 1.vietu, VUGD–Rīga – 2.vietu, Valsts robežsardzes izlase – 3.vietu.

Divos atsevišķos sporta veidos – volejbolā un minifutbolā robežsargi uzvarēja. Valsts robežsardzes volejbolistu un futbolistu komandās Valsts robežsardzes koledžu pārstāvēja kadeti.

VRS futbolistu komandas sastāvs: Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Aizgāršas robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks kapteinis Jurijs Kuzņecovs, inspektors virsseržants Aigars Bondars, jaunākais inspektors kaprālis Rihards Rižovs; VRS Rīgas pārvaldes Lidostas „Rīga” I kategorijas robežkontroles punkta jaunākais inspektors kaprālis Edgars Locāns; VRK Robežsargu skolas Pirmās mācību rotas kadeti ierindnieks Aigars Smirnovs, ierindnieks Edgars Vjalkins, ierindnieks Ervīns Ziemelis, ierindnieks Aleksandrs Macuks un ierindnieks Kaspars Lisovskis.

VRS volejbolistu komandas sastāvs: VRS Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Dienvidlatgales reģionālās nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Elmārs Rudovičs; VRS Daugavpils pārvaldes vecākā inspektore (juriste) virsleitnante Inna Zaņevska, Šķaunes robežapsardzības nodaļas vecākais inspektors leitnants Viktors Tarakanovs, Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra „Daugavpils” jaunākais inspektors kaprālis Ainārs Žilinskis; VRS Rīgas pārvaldes Lidostas „Rīga” I kategorijas robežkontroles punkta inspektors kaprālis Edgars Igaunis; VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas kadets ierindnieks Jānis Pauls Skrinda.

Pērn IeM Sporta sezonas noslēguma sacīkstēs Kandavā robežsargi kopvērtējumā ieguva 4.vietu, bet 2012.gadā VRS izlase uzvarēja.

VRS komandas pārstāvis IeM 2014.gada sacensībās ir Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693.

2014.gada 5.jūnijā

Valsts robežsardzes koledžas personāls nodeva asinis

Š.g. 05.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Sporta mācību centra telpās, notika Asins donoru diena. Robežsargu mācību iestādi, šogad otro reizi, apmeklēja Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāles darbinieki. Pasākumā piedalījās 88 VRK pārstāvji, no kuriem asinis nodeva 85. Mediķi pieņēma aptuveni 42,5 litrus asiņu. Iepriekšējā VRK Asins donoru dienā š.g. februārī ņēma dalību uz 10 cilvēku mazāk.

Valsts robežsardzes koledžas personāls sadarbojas ar VADC Latgales filiāles darbiniekiem desmito gadu. VRK donoru aktivitāte akcijās paliek augsta un atsaucīgākie no tiem parasti ir kadeti. Asins donoru diena Valsts robežsardzes koledžas teritorijā norisinājās ceturto reizi.

2014.gada 4.jūnijā

Valsts robežsardzes koledžā notiks Asins donoru diena

Š.g. 05.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, tiks organizēta VRK pastāvīgā un apmācāmā personālā tikšanās ar Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāles darbiniekiem. Asins donoru diena norisināsies VRK Sporta mācību centra telpās, kur mediķi uzsāks donoru pieņemšanu plkst. 09:00. Uz asins nodošanu ir pieteikušās 85 amatpersonas.

Iepriekšējā asins ziedošanas akcija šogad Valsts robežsardzes koledžā notika februārī.

VRK personāls apmeklē VADC Latgales filiāli Rēzeknē kopš 2004.gada, un asins nodošanas pasākumi Valsts robežsardzes koledžā, abu iestāžu sadarbības pilnveidošanai, tiek rīkoti no pagājušā gada sākuma.

Ar VRK un VADC kopīgā darba jautājumiem nodarbojas VRK Administratīvā dienesta vecākā inspektore (medicīnas darbā) kapteine Irēna Purmale, tālr. 64603673.

2014.gada 30.maijā

Robežsargu godalgotas vietas Iekšlietu ministrijas sacensībās


Š.g. maija pirmajā pusē Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā, turpinoties Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādei, robežsargi sacentās peldēšanā, dienesta trīscīņā, un, pamatojoties uz sacensību rezultātiem, tika veidota VRS izlases komanda dalībai ikgadējos Iekšlietu ministrijas (IeM) sporta pasākumos. Valsts robežsardzes izlases sastāvā šogad bija iekļauti: Juris Stivriņš, Pjotrs Krukovskis, Nadežda Romanova, Aleksejs Lobanovs, Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde), Antra Kalvāne, Juris Ērglis, Pāvels Goranskis (VRS Rīgas pārvalde), Līga Punnenova (VRS Galvenā pārvalde), Jānis Greckis (VRS Ludzas pārvalde), Marians Žukovs, Sergejs Stramkaļs, Antons Goršanovs, Reinis Rozītis (Valsts robežsardzes koledža).

Maija beigās Rīgā notika IeM Veselības un sporta centra (VSC) organizētās IeM darbinieku 2014.gada spartakiādes sacensības peldēšanā un IeM atklātā čempionāta sacensības policijas trīscīņā, kurās piedalījās Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Drošības policijas, Rīgas pilsētas pašvaldības policijas, IeM Informācijas centra, Nodrošinājuma valsts aģentūras un sporta biedrības „Dinamo" veidotās komandas.

Pasākuma dienā sportisti veica:

IeM atklātā čempionāta sacensībās policijas trīscīņā (tikai vīrieši): peldēšanā (brīvajā stilā) VEF sporta kluba peldbaseinā - 100 m distanci, ātršaušanā ar nemodificētu pistoli IeM VSC šautuvē – 20 šāvieni (5 šāvieni 4 sērijās) 25 m attālumā, vieglatlētikas krosā Šmerļa meža trasē - 3000 m distanci, veterāni – 1000 m.

IeM 2014.gada spartakiādes sacensībās peldēšanā (brīvajā stilā) VEF sporta kluba peldbaseinā: vīrieši - 100 m distanci, vīrieši (veterāni) – 100 m, sievietes – 100 m.

IeM atklātā čempionāta sacensībās policijas trīscīņā kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu - Drošības policijas, 3.vietu - Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāvji.

Valsts robežsardzes sportisti startēja policijas trīscīņas sacensībās ar panākumiem arī individuāli: 1.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes Indras I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks pulkvežleitnants Juris Stivriņš (veterāns), 1.vieta – VRS Ludzas pārvaldes Kārsavas II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta inspektors virsniekvietnieks Jānis Greckis, 2.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Aleksejs Seļskis.

Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensībās peldēšanā kopvērtējumā 1.vietu ieguva komanda „Dinamo”, 2.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes izlase, 3.vietu - Valsts policijas.

Robežsargi IeM spartakiādes peldēšanā ieguva medaļas individuāli: 3.vietā – VRS Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Atbalsta nodaļas galvenā inspektore majore Līga Punnenova, 3.vietā – VRS Daugavpils pārvaldes Indras I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks pulkvežleitnants Juris Stivriņš (veterāns), 3.vietā – VRS Ludzas pārvaldes Kārsavas II kategorijas dzelzceļa robežkontroles punkta inspektors virsniekvietnieks Jānis Greckis.

Pērn IeM atklātā čempionāta sacensībās policijas trīscīņā un IeM spartakiādes sacensībās peldēšanā robežsargu komandas uzvarēja.

Valsts robežsardzes pārstāvji ik gadu aktīvi piedalās IeM sporta pasākumos, uzrādot augstus rezultātus dažādos sporta veidos. Šogad IeM spartakiādes sacīkstēs galda tenisā VRS izlase ieņēma 2.vietu, un volejbolā, basketbolā (sievietes) robežsargu komandas bija pirmās.

VRS komandas pārstāvis IeM 2014.gada sacensībās ir Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693.

Foto

2014.gada 28.maijā

Padomes sēde

Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Padomes darba plānu 2014.gadam š.g. 28.maijā plkst.14:00 VRK konferenču zālē notika sēde, kuras laikā tika apstiprināti Uzņemšanas komisijas sastāvs un darbības laiks (pilna laika studijām), kā arī kvalifikācijas darbu paraugtēmas.

2014.gada 27.maijā

Valsts robežsardzes koledžas personāls piedalās NBS militārajās mācībās

Šī gada 25.-27.maijā Tērvetes novadā pie Latvijas-Lietuvas valsts robežas norisinājās Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārās mācības ”Namejs - 2014” un ”Flaming Sword”, kurā bija iesaistītas NBS regulāro spēku vienības, Zemessardzes vienības un Valsts robežsardzes struktūrvienības.

”Flaming Sword” mācībās piedalījās Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes (VRS GP) Zemgales I kategorijas dienesta, VRS GP Grenctāles II kategorijas nodaļas un VRS Ventspils Apskates un kontroles nodaļas amatpersonas.

Militāro mācību ietvaros Valsts robežsardzi pārstāvēja arī Valsts robežsardzes koledžas personāls - Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu, Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedru amatpersonas, Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra un Apsardzes nodaļas amatpersonas, kā arī Trešās mācību rotas kadeti.

Militāro mācību mērķis bija:

1) pilnveidot un izvērtēt komandvadības spējas, plānojot un vadot operacionāla un taktiska līmeņa aizsardzības operācijas;

2) notestēt VRS iekļaušanu NBS vadības un kontroles sistēmā, t.sk., atstrādātu nodrošinājuma jautājumus, realizētu VRS struktūrvienību darbību kopējā aizsardzības operācijā, pilnveidotu starpinstitūciju koordināciju;

3) pārbaudīt Valsts robežsardzes struktūrvienību spēju atjaunot valsts robežas uzraudzību noteiktā valsts robežas posmā uz iekšējām robežām;

4) veikt iespējamo mācību pārkāpēju atklāšanu un novērošanu;

5) atstrādāt dažādu Valsts robežsardzes struktūrvienību sadarbību kopējā valsts robežas uzraudzībā pie iekšējām robežām, atstrādājot iesaistītā personāla vadību, informācijas apmaiņu, darbību izmantojot visus pieejamos tehniskos un sakaru līdzekļus;

6) pārbaudīt Valsts robežsardzes koledžas absolventu spējas vadīt robežapsardzības nodaļas robežsargu norīkojumus.

Militāro mācību dalībniekiem kā pamatuzdevums tika izvirzīts veikt mācību pārkāpēju grupas atklāšanu, novērošanu un izsekošanu un nodrošināt noteiktajā kārtībā informācijas apmaiņu.

No 26.maija plkst.00:00 līdz 27.maija plkst.12:00 uz Latvijas-Lietuvas valsts robežas 19 km garā posmā tika imitēta atjaunota robežuzraudzība. Saskaņā ar leģendu robežsargu norīkojumiem tika dots uzdevums konstatēt pārkāpēju grupu, kura virzījās no Lietuvas Republikas uz Latvijas Republikas pusi. Rezultāta sasniegšanai robežsargu norīkojumi tika nodrošināti ar transportlīdzekļiem un robežuzraudzībai paredzētām tehniskām ierīcēm un sakaru līdzekļiem, kā arī tika izmantoti dienesta suņi, kuri specializējas pēdu meklēšanā.

Tika veikta personu un transportlīdzekļu pārbaude, kuras ietvaros tika konstatētas 2 pārkāpēju grupas 4 cilvēku sastāvā.

Apkopojot militāro mācību ”Namejs - 2014” un ”Flaming Sword” rezultātus, droši var teikt, ka izvirzītie uzdevumi mācību laikā ir pilnībā sasniegti. Tas ir apliecinājums arī tam, ka Valsts robežsardzes amatpersonas ar saviem spēkiem un līdzekļiem ir spējīgi pildīt tiem uzticētos uzdevumus dažādās grūtības pakāpēs.

2014.gada 23.maijā

Studējošo sadraudzības pasākums Valsts robežsardzes koledžā

Šī gada 23.maijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notika VRK, Valsts policijas koledžas (VPK), Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (UCAK) un Rēzeknes Augstskolas (RA) studējošo sadraudzības pasākums.

VRK studējošo pašpārvaldes organizētā pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību, veikt informācijas un pieredzes apmaiņu starp Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Rēzeknes Augstskolas studējošajiem, iepazīstināt VPK, UCAK, RA studējošos ar VRK, attīstīt sportiskuma un komandas garu, vienotības sajūtu, atjautīgumu, humora izjūtu studējošo vidū.

Pasākumā piedalījās VRK, VPK, UCAK, RA studējošie (20 studējošie) no katras mācību iestādes.

Sadraudzības pasākuma gaitā studējošie sanāksmē prezentēja savas mācību iestādes, piedalījās ekskursijā, kuras laikā bija iespēja apskatīt VRK administratīvo korpusu, dienesta viesnīcu, muzeju, Kinoloģijas centru (kinologu paraugdemonstrējums ar dienesta suņiem), uzdot interesējošus jautājumus, kā arī piedalījās sporta aktivitātēs „Volejbols MIX” un „Jautrā stafete”.

Sporta aktivitātē „Volejbols MIX” piedalījās 6 dalībnieki (gan sievietes, gan vīrieši) no katras mācību iestādes, kuri izlozes kārtībā tika sadalīti četrās jauktās volejbola komandās:

1.vietu ieguva komanda, kuru pārstāvēja: Elvijs Ķēķis (UCAK), Edijs Lauskinieks (RA), Raivis Šaraks (VPK), Andrejs Mašņikovs (VRK), Raitis Strapcāns (VRK), Irina Starceva (VRK);

2.vietu ieguva komanda, kuru pārstāvēja: Jānis Pošeiko (UCAK), Brūss Biernis (UCAK), Jekaterina Borisovska-Cvetkova (RA), Kristaps Malčanovs (VPK), Arta Buklogina (VPK), Edgars Japiņš (VRK);

3.vietu ieguva komanda, kuru pārstāvēja: Artūrs Rožkovs(UCAK), Normunds Bernāns (RA), Artis Golubevs (RA), Vladislavs Ždaņko (VPK), Rolands Ozoliņš (VPK), Normunds Mičulis (VRK);

4.vietu ieguva komanda, kuru pārstāvēja: Dainis Žauna (UCAK), Dagnis Jansons (UCAK), Vanders Zitāns (UCAK), Mārtiņš Šverins (VPK), Jānis Jurdžs (RA), Marina Rogova (VRK).

Sporta aktivitātē „Jautrā stafete” piedalījās VRK, VPK, UCAK, RA studējošie (6 studējošie) no katras mācību iestādes un 1.vietu ieguva VRK komanda, 2.vietu - RA komanda, 3.vietu - VPK komanda, 4.vietu - UCAK pārstāvji. VRK komandas sastāvā bija VRK Trešās mācību rotas kadeti: Irina Starceva, Marina Rogova, Antons Bojarunecs, Sergejs Minčenko, Edgars Japiņš un Andrejs Mašņikovs.

2014.gada 22.maijā

Valsts robežsardzes koledžas komanda uzvarēja sacensībās „Kroka 2014”


Šī gada 22.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Trešās mācību rotas pārstāvētā komanda „Green Team” 5 kadetu sastāvā - kaprāļi Irina Starceva, Renata Radeviča, Edgars Japiņš, Mihails Maļavkins un Andrejs Mašņikovs piedalījās Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes ikgadēji rīkotajās orientēšanās sacensībās „Kroka”.

Orientēšanās sacensību ietvaros Rēzeknes pilsētā tika izvietoti 8 kontrolpunkti, kuros komandu dalībniekiem bija jāveic intelektuāls, fiziski aktīvs vai radošs uzdevums. Tikai pēc uzdevuma izpildes komandas varēja turpināt savu maršrutu līdz nākošajam orientierim un finišam.

Septiņu komandu konkurencē Valsts robežsardzes koledžas komanda kopvērtējumā izcīnīja 1.godalgoto vietu.

Pērn VRK Trešās mācību rotas komanda „Zaļie uzpleči” sacensībās „Kroka 2013” kopvērtējumā arī bija pirmā.

Pateicamies Rēzeknes Augstskolai par uzaicinājumu un iespēju piedalīties sacensībās, kā arī pozitīvu emociju ieguvi!

Foto

2014.gada 18.maijā

Valsts robežsardzes koledžas komandas panākumi XXX studentu sporta spēlēs „SELL GAMES 2014”


No š.g. 16. līdz 18.maijam Igaunijas Republikā (Tartu), Baltijas valstu XXX studentu spēlēs „SELL GAMES 2014” satikās sportisti no 17 valstu 65 mācību iestādēm. Starptautiskajās studentu spēlēs „SELL GAMES 2014” piedalījās arī Latvijas Valsts robežsardzes koledžas (VRK) komanda, izcīnot godalgotas vietas vairākos sporta veidos:

- 2.vieta sacensībās grieķu-romiešu cīņā - VRK Robežsargu skolas Pirmās mācību rotas kadetam ierindniekam Vladislavam Ļebedevam;

- 2.vieta grieķu-romiešu cīņā un 3.vieta brīvajā cīņā - VRK Robežsargu skolas Pirmās mācību rotas kadetam ierindniekam Aleksandram Linķevičam;

- 2.vieta - sieviešu minifutbolā;

- 3.vieta sacensībās brīvajā cīņā - VRK Trešās mācību rotas kadetam kaprālim Aleksandram Nazarenko;

- 3.vieta - vīriešu volejbolā.

Latvijas Valsts robežsardzes koledžas sportisti aktīvi startē starptautiskajās studentu spēlēs „SELL GAMES” no 2004.gada, uzrādot labus rezultātus dažādos pārbaudījumos gan individuāli, gan komandā.

Komandas pārstāvis pasākumā un sacensību kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693.

Foto

2014.gada 17.maijā

XVII Valsts robežsardzes kinologu sacensību rezultāti

No 14. līdz 17.maijam Valsts robežsardzes koledžā tika rīkotas sacensības kinologiem ar pēdu meklēšanas un narkotisko vielu meklēšanas specializācijas dienesta suņiem. Sacensībās piedalījās 37 Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Valsts policijas, VID Muitas pārvaldes, kā arī Igaunijas un Baltkrievijas valsts iestāžu kinologi ar saviem dienesta suņiem.

Saskaņā ar uzrādītajiem rezultātiem pēdu meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības Komitejas komandas kinologi, 2.vietu – VRS Ludzas pārvaldes kinologu izlases komanda, 3.vietu – VRS Daugavpils pārvaldes kinologu izlases komanda.

Individuālajā vērtējumā pēdu meklēšanas disciplīnā 1.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes pārstāvis virsniekvietnieks A.Pavlovskis ar dienesta suni „Hammer” (282 punkti), 2.vietu – Igaunijas Valsts robežapsardzības pārstāvis policijas konstebls J.Nuud ar dienesta suni „Felix” (257 punkti), 3.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības Komitejas komandas pārstāvis praporščiks S.Kirilovs ar dienesta suni „Kamila” (242 punkti).

Narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vietu ar vienādu punktu skaitu ieguva VRS Rīgas pārvaldes kinologu izlases komanda un VRS Ludzas pārvaldes kinologu izlases komanda 3.vieta – VRS Ventspils pārvaldes kinologu izlases komandai.

Individuālajā vērtējumā narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā 1.vieta – VID Muitas pārvaldes pārstāvei muitas kapteinei I.Zambarei ar dienesta suni „Astra” (283 punkti), 2.vieta – VRS Ludzas pārvaldes pārstāvim virsniekvietniekam V.Spruktam ar dienesta suni „Irma” (270 punkti), 3.vieta – VRS Ventspils pārvaldes pārstāvim virsniekvietniekam A.Lipartam ar dienesta suni „Heidy” (263 punkti).

Individuālajā vērtējumā paklausības disciplīnā pēc IPO-1 noteikumiem 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas pārstāvis kapteinis V.Linga ar dienesta suni „Amur” (89 punkti), 2.vietu ieguva Valsts policijas pārstāve leitnante G.Šabanova ar dienesta suni „Uraya” (88,5 punkti), 3.vieta – VRS Ludzas pārvaldes pārstāvim S.Jegorovam ar dienesta suni „Elektra” (85 punkti).

Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību par atbalstu sacensību organizēšanā sadarbības partneriem – 2.Zemessardzes novadam, VAS „Latvijas Valsts meži”, mednieku centram „Absalis” un šautuvei „Glans”, SIA „Magri-R”, viesu mājas „Ezerkrasti” īpašniekam, Gaigalavas mednieku kolektīvam.

2014.gada 17.maijā

Valsts robežsardzes koledža bija atvērta ikvienam interesentam

Š.g. 17.maijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notika Atvērto durvju diena, kad koledžu varēja apmeklēt jebkurš interesents.

Informatīvā pasākuma pirmā daļa norisinājās VRK mācību korpusā. Sākumā lielākajā auditorijā viesus gaidīja robežsargu informatīvais ziņojums un videofilmas demonstrēšana par uzņemšanu un mācībām Valsts robežsardzes koledžā, VRK Robežsargu skolā, dienestu Valsts robežsardzē.

Tikšanās turpinājumā Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji iepazīstināja apmeklētājus ar telpām, kur mācās, sporto, atpūšas kadeti; robežsargu pavadījumā viesi apskatīja dienesta viesnīcu, Sporta mācību centru, robežsardzes tehniku pie VRK mācību korpusa.

Pavasara laiks sestdien arī netraucēja organizētājiem noslēgt pasākumu ar VRK Kinoloģijas dienesta kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumiem uz stadiona.

2014.gada 12.maijā

Valsts robežsardzes koledžā notiks Atvērto durvju diena

Š.g. 17.maijā plkst. 11.00 Valsts robežsardzes koledža (VRK), Zavoloko 8, Rēzeknē, organizē Atvērto durvju dienu. Visus interesentus, kuri vēlas iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā, kā arī klātienē apskatīt materiāli tehnisko bāzi un noskatīties kinologu paraugdemonstrējumus, laipni aicinām apmeklēt šo pasākumu.

Pasākuma programma:

1. Dalībnieku reģistrācija, informatīvo bukletu izsniegšana – 11:00-12:00 (VRK mācību korpusa 1.stāvā).

2. Videofilmas demonstrēšana par Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu; informatīvais ziņojums par Valsts robežsardzi, mācībām Valsts robežsardzes koledžā un uzņemšanas noteikumiem VRK 2014./2015. m.g. profesionālās tālākizglītības programmas "Robežapsardze” apguvei; ieskats VRK Kinoloģijas dienesta un Kinoloģijas centra darbībā; atbildes uz interesentu jautājumiem – 12:00-13:00 (VRK mācību korpuss, 110.auditorija).

3. VRK mācību korpusa (auditoriju, muzeja, bibliotēkas), dienesta viesnīcas, Sporta mācību centra, Robežsardzes tehnisko un speciālo līdzekļu, bruņojuma apskate – 13:00-14:00.

4. Kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumi – 14:00-14:15 (VRK Sporta laukums).

VRK kontaktpersona – VRK Robežsargu skolas priekšnieka pienākumu izpildītājs kapteinis Sergejs Nazarovs, tālr. 64603684, 28662363, e-pasts: sergejs.nazarovs@rs.gov.lv.

2014.gada 11.maijā

Rēzeknē notiks XVII Valsts robežsardzes kinologu sacensības

Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, no š.g. 14.maija līdz 17.maijam norisināsies XVII Valsts robežsardzes (VRS) kinologu sacensības. Pasākums tiek organizēts, lai paaugstinātu Valsts robežsardzes kinologu profesionālo meistarību, noteiktu labākos kinologus un dienesta suņus pēdu meklēšanas un narkotisko vielu meklēšanas specializācijās, kā arī, lai novērtētu VRS kinoloģijas jomas attīstību un veidotos praktiskās pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu kinologiem.

Sacensībās piedalīsies VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas pārvalžu, Aviācijas pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, Valsts policijas komandu pārstāvji un individuālie dalībnieki. No ārvalstīm šogad ieradīsies Igaunijas un Baltkrievijas tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar dienesta suņiem. Kā novērotājs piedalīsies Gruzijas Robežpolicijas pārstāvis.

Pasākuma programmā: Pēdu meklēšana (jauktā apvidū, pēdas ar vecumu 5 - 6 stundas); apvidus pārmeklēšana (personu meklēšana); apvidus pārmeklēšana (priekšmetu meklēšana); personu meklēšana telpās; personu meklēšana konteineros un transportā; paklausība IPO-I (B daļa). Narkotisko vielu meklēšanas disciplīna: narkotisko vielu meklēšana telpās, transportā, bagāžā; paklausība pēc BH noteikumiem.

XVII Valsts robežsardzes kinologu sacensību atklāšana - 14.maijā plkst.14:00 VRK KD Kinoloģijas centrā; turpat plkst. 14:30-15:30 – izloze sacensību 1.un 2.dienai (sacīkstes notiks no 15. līdz 17.maijam Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, kā arī Gaigalavas mežā).

Atbildīgais par sacensību organizēšanu, norisi, kopējo jautājumu koordināciju un galvenais tiesnesis ir VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns, tālr. 64603687.

Sacensību sagatavošana notiek sadarbojoties ar Rēzeknes novada pašvaldību, VAS “Latvijas Valsts meži”, SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”, 2. Zemessardzes novadu.

Jāatzīmē, ka pasākuma sagatavošanā (pēdu uzlikšanā) un norisē (kā figuranti) aktīvi piedalās VRK Robežsargu skolas kadeti.

2014.gada 9.maijā

Valsts prezidenta A.Bērziņa vizīte Valsts robežsardzes koledžā

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš 2014. gada 9. maijā darba vizītē „Latvijas austrumu robeža” Rēzeknē apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu, lai iepazītos ar mācību iestādes darbu.

Koledžas apmeklējuma laikā Valsts prezidents apskatīja arī Valsts robežsardzes koledžas bibliotēku un pasniedza dāvinājumu – grāmatas.

2014.gada 9.maijā

Rēzeknē turpinājās Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiāde

Š.g. 09.maijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, turpinoties Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādei, robežsargi sacentās peldēšanā un dienesta trīscīņā. Pasākuma dienā VRS Galvenās pārvaldes, Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils teritoriālo pārvalžu, VRS Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas sportisti veica:

Peldēšanā (brīvajā stilā) VRK Sporta mācību centra (SMC) baseinā: vīrieši 100 m distanci, vīrieši (veterāni) – 100 m, sievietes – 100 m.

Dienesta trīscīņā (tikai vīrieši): ātršaušanā ar nemodificētu pistoli SMC šautuvē - 4 sērijas 25 m attālumā; vieglatlētikas krosā VRK stadionā - 3000 m, veterāni – 1000 m; peldēšanā (brīvajā stilā) SMC baseinā - 100 m distanci.

Kopvērtējumā Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensībās peldēšanā 1.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes izlase, 2.vietu – Valsts robežsardzes koledžas komanda, 3.vietu – VRS Rīgas pārvaldes.

Kopvērtējumā Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes dienesta trīscīņā 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu - VRS Ludzas pārvaldes izlase, 3.vietu – Valsts robežsardzes koledžas.

Peldēšanā individuāli vīriešiem 1.vietu ieguva Jānis Greckis (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu – Sergejs Stramkaļs (Valsts robežsardzes koledža), 3.vietu – Pāvels Goranskis (VRS Rīgas pārvalde).

Vīriešiem (veterāniem) 1.vietas ieguvējs - Juris Stivriņš (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietā – Juris Ērglis (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietā – Māris Daukste (VRS Viļakas pārvalde).

Sievietēm 1.vietu izcīnīja Līga Punnenova (VRS Galvenā pārvalde), 2.vietu - Antra Kalvāne (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu – Nadežda Romanova (VRS Daugavpils pārvalde),

Dienesta trīscīņā individuāli 1.vietu ieguva Reinis Rozītis (Valsts robežsardzes koledža), 2.vietu – Jānis Greckis (VRS Ludzas pārvalde), 3.vietu – Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde).

Veterāniem 1.vietu izcīnīja Juris Stivriņš (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Ingars Logins (VRS Aviācijas pārvalde), 3.vietu – Jurijs Kuzņecovs (VRS Ludzas pārvalde).

Sacensību noslēgumā SMC lielajā sporta zālē Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš apbalvoja godalgoto vietu ieguvējus.

VRS 2013.gada spartakiādes sacensībās peldēšanā un dienesta trīscīņā arī uzvarēja VRS Daugavpils pārvaldes komanda.

2014.gada 8.maijā

Veiksmīgi noritējusi V starptautiskā pētnieciskā konference robežsargiem

Š.g. 7.-8.maijā Valsts robežsardzes koledža organizēja jau V starptautisko pētniecisko konferenci „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”. Šogad tā tika organizēta sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu.

Klātesot Valsts robežsardzes koledžas vadībai, Rēzeknes Augstskolas prorektorei, Moldovas Republikas Robežpolicijas departamenta priekšniekam D.Puriče un pasākuma dalībniekiem, konferenci atklāja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis N.Garbars. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka Rēzekne ir kļuvusi par robežsargu izglītības „galvaspilsētu”, jo gan Valsts robežsardzes koledžā, gan Rēzeknes Augstskolā tiek nodrošināta iespēja robežsargiem pēctecīgi iegūt Eiropas Savienības prasībām un robežsargu profesijas standartiem atbilstošu izglītību profesionālās un augstākās izglītības pakāpēs.

Šogad konferences tematika bija veltīta robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošanai, novitātēm (e-studijas, tālmācība, kompetences) un problemātikai, inovatīviem risinājumiem mācību procesā, izglītības iestādes mācību vides modernizācijai.

Konferencē piedalījās ilggadējie Valsts robežsardzes koledžas ārvalstu sadarbības partneri no Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Somijas, uzaicinātās Moldovas, Baltkrievijas, Gruzijas un Kirgizstānas Robežsardzes (Robežpolicijas) dienestu un izglītības iestāžu amatpersonas, kā arī Rēzeknes Augstskolas, Valsts Policijas koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pārstāvji.

Apkopojot rezultātus, pasākuma noslēgumā dalībnieki augsti novērtēja paveikto divu dienu laikā un nolēma arī turpmāk sadarboties, apmainoties ar nepieciešamo informāciju, organizējot tikšanās, rīkojot starptautiskas konferences.

Jāmin, ka I starptautiskā pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā” Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, bija organizēta jau 2005.gadā. Kopš 2011.gada, katru otro gadu, koledžā tiek organizēta arī Valsts robežsardzes amatpersonu un Valsts robežsardzes koledžas studējošo zinātniski praktiskā konference „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi”.

Konferences organizatori izsaka pateicību Rēzeknes Augstskolai par konferences sekmīgu nodrošināšanu, personīgi P.Vucenlazdānam, V.Pokulei, I.Arbidānei - par dalību redkolēģijas darbā. Īpašs paldies: viesu mājai „Zaļā sala” par konferences viesu viesmīlīgu uzņemšanu un folkloras kopai „Vīteri” (personīgi - S.Starei) par skanīgo noskaņojumu!

2014.gada 8.maijā

Moldovas delegācijas vizīte Valsts robežsardzes koledžā

Š.g. 6.-8.maijā Rēzekni darba vizītes ietvaros apmeklēja Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas departamenta delegācija: priekšnieks Dorins Puriče, Galvenās operacionālās vadības pārvaldes priekšnieks Sergejs Severins un Eiropas integrācijas un starptautiskās pārvaldes priekšnieks Gennadijs Astrahans.

Š.g. 7.maijā Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā (VRK) notika Latvijas Republikas un Moldovas Republikas robežapsardzības dienestu vadītāju darba tikšanās, kurā no Latvijas puses piedalījās Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, VRS GP Administratīvas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs, Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš un VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

Tikšanās laikā tās dalībnieki saņēma informāciju par situāciju uz abu valstu robežām, izskatīja Latvijas puses projekta priekšlikumu „Moldovas Republikas Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā"; ārzemju viesi iepazinās ar Valsts robežsardzes koledžas struktūru, uzdevumiem, darba procesu; VRK sanāksmju zālē tika parakstīts tikšanās protokols.

Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu š.g. 7.-8.maijā Rēzeknē rīkoja V starptautisko pētniecisko konferenci „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”, un ģenerālis N.Garbars ar ārzemju kolēģiem 7.maijā arī tikās ar pasākuma dalībniekiem.

Moldovas delegācijas brauciens uz Rēzekni tika organizēts saskaņā ar 2005.gada 26.augustā parakstīto Vienošanos par sadarbību starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi un Moldovas Republikas Robežsardzes dienestu.

2014.gada 7.maijā

Rēzeknē robežsargi sacentīsies peldēšanā un dienesta trīscīņā

Š.g. 09.maijā Rēzeknē Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādes ietvaros notiks peldēšanas un dienesta trīscīņas sacensības. Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Sporta mācību centrā, Zavoloko 8, pasākuma dalībnieki - VRS teritoriālo pārvalžu, VRS Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji sacentīsies šaušanā, peldēšanā un skriešanā.

Spartakiādes sacensību mērķis ir popularizēt sportu robežsardzē, pilnveidot robežsargu vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību, noteikt VRS labākos sportistus un spēcīgākās komandas.

Pasākuma galvenais tiesnesis un kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Atis Litaunieks, tālr. 64603693.

VRS ietvaros Rēzeknē šogad jau notika robežsargu sacensības galda tenisā un volejbolā.

Sacīkšu atklāšana notiks š.g. 09.maijā plkst. 09:50 Sporta mācību centrā.

Pasākuma plāns:

- peldēšana–10:00;

- šaušanas vingrinājums – 12:00;

- skriešana 1000 m distancē – 13:30;

- skriešana 3000 m distancē – 14:00;

- sacensību noslēgums – 15:30.

2014.gada 4.maijā

DALĪBA STIPRO SKRĒJIENĀ 2014


Lai veicinātu plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu, 2014.gada 4.maijā, kinopilsētā Cinevilla (Tukuma nov. Slampes pag.) norisinājās ikgadējais VI Baltijā vienīgais ekstremālais un atraktīvais masu izturības „Stipro skrējiens 2014”.

„Stipro skrējienā” satiekas cilvēki, kuri netradicionālā veidā – skrienot par Latviju – svin Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.

Skrējiens ietver sevī klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Tas ir sportisks izaicinājums ikvienam, jo sacensības notiek neierastā vidē. Trases garums ir aptuveni 9 km ar vairāk nekā 30 gan dabīgi, gan mākslīgi veidotiem šķēršļiem.

Pirms gada bija silts un spīdēja saule. Šogad „Stipro skrējiens” izvērtās par īstu pārbaudījumu ikvienam tā dalībniekam, jo lija lietus, dažbrīd pat sniga sniegs (maija sākumā), bija brāzmains vējš un pat krusa. Trasē šķēršļus nācās pārvarēt patiešām ekstrēmos apstākļos un laikapstākļi nelutināja nevienu, jo visi bijām izmirkuši aukstā ūdenī un izvārtījušies pa tikpat aukstiem dubļiem. Neviens no tā nebijās un uz starta drosmīgi stājās 728 sievietes, 2025 vīrieši un 920 komandas (3884 skrējēji) (kopā turpat 6500 stiprinieki, tādējādi sasniedzot jaunu dalībnieku skaita rekordu).

Skrējienā piedalījās robežsargi no Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes, Rīgas pārvaldes, Ludzas pārvaldes un Daugavpils pārvaldes. Arī no Valsts robežsardzes koledžas (VRK) stipro skrējienā piedalījās 2 komandas:

1) Jurijs Skorodihins, Kornēlija Mironoviča, Jānis Circens un Jevgēnijs Garkuls;

2) Rolands Boiko, Arta Lāce, Artūrs Mikijanskis un Agnis Lukačovs.

Trase gāja pa pļavām, kūdrainiem purviem, dubļainām takām, pāri šķēršļiem, kas lika piedomāt pie labākās taktikas to pārvarēšanai. Dažreiz aukstums lika kājām sarauties krampjos. Šādos ekstrēmos apstākļos abas VRK komandas finišēja, parādot savas prāta spējas, izpalīdzību, līdzcietību, mērķtiecību, komandas garu.

“Stipro skrējiens” nav tikai fiziskā spēka skrējiens. Tas ir skrējiens, lai pārvarētu sevi, pārbaudītu savus spēkus un fizisko formu kopīgā, vienojošā skrējienā par Latviju.

Foto

2014.gada 30.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā notiks V starptautiskā pētnieciskā konference

Atzīmējot Valsts robežsardzes dibināšanas 95.gadadienu, Valsts robežsardzes koledža š.g. 7.-8.maijā rīko jau V starptautisko pētniecisko konferenci „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”, un šogad tā tiek organizēta sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu.

2014.gads ir zīmīgs Latvijas Valsts robežsardzes personāla profesionālās sagatavošanas sistēmā, jo Rēzeknes Augstskolā notika pirmais izlaidums otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” absolventiem. 19 robežsargi ieguva profesionālo bakalaura grādu robežapsardzē un kvalifikāciju - Valsts robežsardzes vecākais virsnieks. Tādējādi Valsts robežsardzes personālam ir nodrošināta iespēja pēctecīgi iegūt Eiropas Savienības prasībām un robežsargu profesijas standartiem atbilstošu izglītību profesionālās un augstākās izglītības pakāpēs.

Konferences mērķis ir apzināt un apkopot labāko praksi inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā robežsargu profesionālajā sagatavošanā, apmainīties ar informāciju par novitātēm un jaunāko pētījumu rezultātiem, kas varētu sekmēt robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošanu. Konferences tematika ir veltīta robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošanai, inovatīviem risinājumiem mācību procesā, izglītības iestādes mācību vides modernizācijai.

Šogad konferencē piedalās dalībnieki no 9 valstīm: Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Polijas, Moldovas, Gruzijas, Baltkrievijas, Kirgizstānas un Latvijas.

Konferences organizatori cer, ka veiktajiem pētījumiem būs praktisks pielietojums robežsargu profesionālās sagatavošanas pilnveidošanai un attīstībai.

2014.gada 11.aprīlī

No š.g. 21. līdz 25.aprīlim Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas personāla apmācības mobilitātes ietvaros apmeklēja Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledža Murastē, kur iepazinās ar Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra darbību, kas organizē un realizē kinologu un dienesta suņu apmācību, piedalījās praktiskajās kinologu nodarbībās, iepazinās ar dienesta suņu iegādes organizēšanu Igaunijā, kā arī guva ieskatu par dienesta suņu praktisko izmantošanu Igaunijas Republikā.

2014.gada 24.aprīlī

Kadetu dalība Rēzeknes Augstskolas pasākumā „Erudīts 2014”

Š.g. 24.aprīlī Rēzeknes Augstskolā notika studentu intelektuālā erudīcijas spēle „Erudīts 2014”. Konkurss noritēja divos posmos – komandu prezentācija (skečs) par tēmu „Trust me I’m an engineer” un atbildēšana uz jautājumiem par dažādām tēmām. Pasākuma noslēgumā notika izklaidējošs vakars.

Šogad spēlē „Erudīts 2014” piedalījās komandas no Rēzeknes Augstskolas, Valsts robežsardzes koledžas (VRK), Pleskavas Valsts universitātes un Vācijas „Jode Hochschule”. VRK komandu pārstāvēja Trešās mācību rotas kadeti seržants Antons Goršanovs (komandas kapteinis), kaprālis Edgars Japiņš, kaprālis Normunds Mičulis, seržants Raitis Strapcāns un kaprāle Renata Radeviča, kuri ieguva godalgoto 2.vietu. VRK pārstāvji piedalās Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomes organizētajā konkursā jau vairākus gadus. Ikgadējā pasākuma mērķis ir nostiprināt jau esošo sadarbību un izveidot jaunus kontaktus ar citām augstskolām.

2014.gada 22.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas kadetu dalība Rēzeknes Augstskolas Inženieru dienā 2014

Š.g. 22.aprīlī Rēzeknē Valsts robežsardzes koledžas (VRK) kadeti startēja Rēzeknes Augstskolas Inženieru dienas 2014 ietvaros organizētajā Inženieru atraktīvā sporta dienā. Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji sacīkstēs, kurās piedalījās 7 Latvijas un 2 ārzemju studējošo komandas, kopvērtējumā ieguva godalgoto 2.vietu un apbalvojumu par labāko komandu „Pārsteiguma disciplīnā”. Valsts robežsardzes koledžu sacensībās pārstāvēja VRK 1.kursa kadeti Antons Goršanovs (komandas kapteinis), Edgars Japiņš, Antons Bojarunecs, Andrejs Mašņikovs un Irina Starceva.

VRK kadeti pieņēma dalību arī Inženieru sporta dienas organizēšanā, kur nodrošināja vienu no stafetes disciplīnām.

2014.gada 15.aprīlī

Par starptautiska projekta realizāciju

2014.gada martā un aprīlī turpinās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu realizācija.

Š.g. 31.martā-11.aprīlī, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centra divi eksperti atradās Baltkrievijas Republikā, Smorgoņā. Dienesta brauciena ietvaros VRK eksperti vadīja semināru kaimiņvalsts Robežapsardzības dienesta pārstāvjiem par dienesta suņu apmācību narkotisko vielu meklēšanai. Latvijas robežsargi vadīja praktiskās nodarbības, kur kaimiņvalsts kinologi ar saviem dienesta suņiem varēja iegūtas zināšanas nostiprināt praktiskajos vingrinājumos. Semināra dalībnieki arī dalījās pieredzē dienesta suņu apmācībā.

Š.g. 9.-11.aprīlī Baltkrievijā viesojās projekta vadības grupas pārstāvji – projekta vadītājs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns un projekta vadības grupas priekšsēdētājs Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš. Viņi tikās ar Baltkrievijas partneriem Minskā, kur pārrunāja ar projekta realizācijas gaitu saistītus jautājumus, kā arī Smorgoņā piedalījās semināra noslēguma pasākumā.

Baltkrievijas partneris – Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - aprīlī pabeidza iepirkumus, kas saistīti ar specializētā transporta un suņu apmācības inventāra iegādi. Šobrīd vēl atlicis iegādāties 4 dienesta suņus Baltkrievijas partnera vajadzībām. Š.g. jūnijā Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā plānots pēdējais seminārs projekta ietvaros, ko vadīs Baltkrievijas eksperti.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

„Robežapsardzības iestāžu Kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana”
Programmas Kopīgā vadības iestāde
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija
Šo projektu finansē
Eiropas Savienība
This project is funded
by the European Union
Valsts robežsardzes koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne,
Latvija, LV-4600
Tel.:+37164603687
Fakss:+37164603681
vrk@rs.gov.lv
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Konstitucijos pr. 7,
LT-09308 Viļņa, Lietuva
Tel. +370 5 261 0477
Fakss: +370 5 261 0498
info@enpi-cbc.eu;www.enpi-cbc.eu

2014.gada 11.aprīlī

No š.g. 7. līdz 11.aprīlim Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas personāla apmācības mobilitātes ietvaros apmeklēja M.Romeris Lietuvas Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāti Kauņā. Mobilitātes mērķis - iepazīties ar sporta nodarbību, sporta sacensību un sporta aktivitāšu organizēšanu fakultātē, kā arī par tās galvenajiem darbības virzieniem. Iegūta pieredze sporta spēļu, sacensību un citu sporta pasākumu organizēšanā, kas tiks izmantota ikdienas darbā.

2014.gada 10.aprīlī

Valsts robežsardzes sieviešu futbola izlases pirmā spēle Latvijas sieviešu futbola virslīgā

Šī gada 10.aprīlī Rēzeknē notika Latvijas sieviešu futbola virslīgas spēle starp „VRS/Optimists-R” un SK „Progress” BJSS-NOOK komandām. Jāatgādina, ka šī bija pirmā spēlē Valsts robežsardzes sieviešu futbola komandai Latvijā augstākā līmeņa (virslīga) sacensībās.„VRS/Optimists-R” komanda svinēja pirmo uzvaru ar rezultātu 2:1, nopelnot trīs punktus. „VRS/Optimists-R” komandas labā vārtus guva Ilze Sparāne un Greta Guseva.

Nākamā spēle notiks š.g. 27.aprīlī Pļaviņās, kur Valsts robežsardzes komandai jāaizvada spēle ar vietējo komandu FK „Pļaviņas DM”-VSS.

2014.gada 10.aprīlī

Valsts robežsardzes koledža popularizē robežsargu profesiju

Iestājoties pavasarim un sajūtot siltos saules starus, ikviens skolēns sāk jau ar nepacietību gaidīt mācību gada beigas, lai varētu izbaudīt vasaras brīvlaiku. Taču 9. un 12.klašu skolēniem tas vēsta par tuvojošos eksāmenu laiku, kā arī par nākošās mācību iestādes svarīgo izvēli.

Valsts robežsardzes koledža ir viena no populārākajām mācību iestādēm īpaši Latgales reģionā, un daudzi 12.klašu absolventi izvēlas tieši šo mācību iestādi, jo robežsarga profesija ir garantija drošai nākotnei.

Ņemot vērā to, ka attālāku skolu vadībai ne vienmēr ir iespēja atvest savus audzēkņus ekskursijā uz Valsts robežsardzes koledžu, tad, mācību gada ietvaros, Valsts robežsardzes koledža pati izvēlas atsevišķas mācību iestādes, pie kurām aizbraukt ciemos.

Š.g. 8.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas nolēma doties uz Alūksnes pusi un apciemot divas ļoti skaistas skolas, t.i., Alūksnes novada vidusskolu un E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju. Tās bija klasiskas prezentācijas, kurās jauniešiem tika piedāvāta īsa videofilma un izsmeļoša informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, par dienesta iespējām Valsts robežsardzē, kā arī tika piedāvāta iespēja pārliecināties, cik lieliski ir kļūt par kinologu un iemantot četrkājainu dienesta biedru.

Pateicamies abu skolu vadībai par sirsnīgo uzņemšanu un ļoti priecājamies, ka jauniešu vidū bija manāma interese par mūsu piedāvāto prezentāciju. Ceram, ka jaunajā mācību gadā, kāds no šo skolu jauniešiem noteikti nolems piebiedroties mūsu pulciņam un pats pārliecināsies, cik mūsu dienests ir interesants.

Visiem zināms, ka Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā var iestāties tikai jaunieši, kuri jau ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ieguvuši atestātu par vidējo izglītību, taču priecē, ka aktīvu interesi par Valsts robežsardzes koledžu izrāda arī pamatskolu jaunieši.

Š.g. 10.aprīlī uz Valsts robežsargu koledžu ekskursijā bija atceļojuši Preiļu 1.pamatskolas 8. un 9.klases skolēni. Viņiem bija iespēja klātienē apskatīt mācību korpusu, uzzināt aktuālo informāciju par robežsardzes dienestu un mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, apskatīt vēsturiskos priekšmetus Robežsardzes muzejā, kā arī pajūsmot par dienesta suņu aktivitātēm.

2014.gada 9.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu tikšanās ar kolēģiem Lietuvā


Šī gada laika posmā no 07.-09.aprīlim Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistente kapteine Inta Pokule un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistente leitnante Ilze Gailāne piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā un nodarbību vadīšanā Lietuvas Republikas M.Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē.

Lietuvas Republikas M.Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātes 3.kursa kadetiem tika novadītas nodarbības ceļošanas dokumentu jomā. Teorētiski un praktiski tika apskatīti aizsardzības elementi oriģinālos dokumentos, kā arī viltojuma pazīmes viltotos dokumentos. 1.kursa kadetiem tika novadīta psiholoģijas nodarbība par tēmu „Starpkultūru komunikācija”, kuras ietvaros tika piedāvātas gan teorētiskas atziņas, gan praktiskās aktivitātes.

Foto

2014.gada 8.aprīlī

Robežsargi veiksmīgi startēja boulinga turnīrā Rīgā


Š.g. 08.aprīlī Rīgā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) kadeti piedalījās Latvijas Koledžu asociācijas rīkotajā 5.boulinga turnīrā, kur ieguva godalgoto 2.vietu komandu kopvērtējumā no 16 komandām un apbalvojumu kategorijā ”Labākie atbalstītāji”. Valsts robežsardzes koledžu turnīrā pārstāvēja VRK 1.kursa kadeti: Antons Goršanovs (komandas kapteinis), Edgars Japiņš, Mihails Maļavkins, Uldis Bufals, Irina Starceva.

Marta beigās Rēzeknes boulinga centrā „Joker” notika 6 izglītības iestāžu Pavasara turnīrs, kurā robežsargu komanda VRK-ROBUX bija stiprākā.

Foto

2014.gada 31.martā

Valsts robežsardzes koledžas informatīvie pasākumi

Š.g. 31.martā Valsts robežsardzes koledža organizēja informatīvu pasākumu Maltas 1.vidusskolā. Tā galvenais mērķis bija popularizēt Valsts robežsardzes vārdu, kā arī klātesošos jauniešus iepazīstināt ar izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā un parādīt, cik interesants un specifisks ir Valsts robežsardzes kinologa darbs.

Pasākuma ietvaros tika demonstrēta videofilma „Arī Tev ir iespēja kļūt par robežsargu!”, lai jaunieši uzskatāmi redzētu, kāda ir kadetu ikdiena, un cik plašas izaugsmes iespējas sniedz Valsts robežsardzes dienests. Apskatei tika piedāvāti arī robežsardzes tehniskie un speciālie līdzekļi, jo ne katru dienu tiek dota iespēja kādam uzlikt roku dzelžus vai ar metālmeklētāju pārbaudīt, kas atrodas klasesbiedra kabatā. Pasākuma noslēgumā neizpalika arī Valsts robežsardzes kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumi, kuros bija skatāmi 3 vingrinājumi: paklausība, apvidus pārmeklēšana un bīstamu personu aizturēšana.

Savukārt, dienu vēlāk līdzīgs pasākums tika piedāvāts arī Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studijas programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa studentiem, kuri viesojās Valsts robežsardzes koledžā. Papildus sniegtajai informācijai, studentiem bija iespēja apskatīt Valsts robežsardzes koledžas mācību korpusu, ielūkoties Dokumentu padziļinātās izpētes auditorijā un Robežsardzes muzejā, kā arī pārliecināties, cik profesionāli Valsts robežsardzes dienesta suņi uzrāda narkotiskās vielas un atrod priekšmetus apvidū.

2014.gada 30.martā

Robežsargi izcīnīja 1.vietu pavasara boulinga turnīrā Rēzeknē

Š.g. 30.martā Rēzeknē „Joker” boulinga centrā norisinājās Pavasara boulinga turnīrs.

Boulinga turnīra mērķis – radīt interesi par boulingu kā sporta veidu un popularizēt savu izglītības iestādi.

Pasākumā piedalījās 6 komandas no dažādām Latvijas izglītības iestādēm: Valsts robežsardzes koledža (VRK), Rēzeknes Augstskola (RA), Daugavpils Universitāte (DU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Malnavas koledža (MK), Dagdas arodvidusskola (DAV).

VRK komandu VRK-ROBUX boulinga turnīrā pārstāvēja: Jurijs Skorodihins, Uģis Kļaviņš, Sandris Belindževs un Aigars Smirnovs.

Katra komanda turnīra laikā izspēlēja divas spēles. Abu spēļu rezultāti tika summēti.

Finālā ar pārliecinošu punktu pārsvaru 1.vietu izcīnīja VRK komanda VRK-ROBUX, iegūstot kausu un dažādas sponsoru dāvanu kartes. 2.vietā ierindojās Rēzeknes Augstskolas komanda ZOLĪDIE, savukārt, 3.vietu – apvienotā RA, DA un MK komanda ZAĻIE SUPERMENI.

Rezultatīvākie spēlētāji:

Raimonds Repelis (RA, DA un MK komanda ZAĻIE SUPERMENI) – 343 punkti;

Uģis Kļaviņš (VRK komanda VRK-ROBUX) – 312 punkti;

Leonīds Gedzums (RA komanda ZOLĪDIE) – 283 punkti.

2014.gada 28.martā

Robežsargi uzvarēja Iekšlietu ministrijas volejbola sacensībās


Š.g. 28.martā Iekšlietu ministrijas (IeM) Veselības un sporta centra sporta zālē, Rīgā, turpinoties IeM 2014.gada spartakiādei, tikās Valsts robežsardzes (VRS), Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Drošības policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas pilsētas pašvaldības policijas, sporta biedrības „Dinamo" un apvienotās IeM Informācijas centrs/ Nodrošinājuma valsts aģentūra komandas volejbolisti.

Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes volejbola sacensībās 1.vietu ieguva Valsts robežsardzes izlase, 2.vietu izcīnīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda, 3.vietu - Valsts policijas.

Valsts robežsardzi IeM sacensībās šogad pārstāvēja Elmārs Rudovičs (VRS Galvenā pārvalde), Aleksandrs Hoseņevičs, Mārtiņš Doniks, Ainārs Žilinskis, Mihails Majevskis (VRS Daugavpils pārvalde), Edgars Igaunis, Artūrs Pīrogs (VRS Rīgas pārvalde) un Vladimirs Supe, Atis Litaunieks, Viktors Tarakanovs, Jānis Pauls Skrinda, Mārtiņš Pļaviņš (Valsts robežsardzes koledža).

Par robežsargu komandas pārstāvi IeM 2014.gada spartakiādē tika nozīmēts Vladimirs Kloss (Valsts robežsardzes koledža).

Valsts robežsardzes izlase IeM spartakiādes sacensībās volejbolā uzvar ceturto gadu pēc kārtas.

IeM 2014.gada spartakiāde sākās februārī Rīgā ar sacīkstēm galda tenisā, kur Valsts robežsardzes sportisti izcīnīja 2.vietu.

Foto

2014.gada 28.martā

Notika Padomes sēde

Š.g. 28.martā plkst.14:00 Valsts robežsardzes koledžas (VRK) konferenču zālē notika kārtējā VRK Padomes sēde, kuras laikā tika apstiprināti Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2014./2015.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”; apstiprināti jaunā redakcijā nolikumi „Nolikums par mācību un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību izglītojamajiem profesionālās tālākizglītības programmā”, „Nolikums par imatrikulāciju, studiju pārtraukšanu un eksmatrikulāciju Valsts robežsardzes koledžā”.

2014.gada 21.martā

Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes amatpersonas piedalījās izlūku apmācībās

Š.g. 22.martā Latvijas Republikas Zemessardzes 2.Zemessardzes novads organizēja praktiskās izlūku nodarbības, kurās piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes amatpersonas.

Izlūku apmācības notika brīvā apvidū, kur praktiski tika apgūtas tēmas: „Izlūkošanas un novērošanas pamatprincipi”, „Pārvietošanās uz objektu”, „Novērošanas posteņa ierīkošana”.

Šādas praktiskās apmācības papildina zināšanas par novērošanas posteņu un slēpņu ierīkošanu VRK un VRK RS kadetu apmācībās mācību priekšmetā „Militārā taktika”, kā arī Valsts robežas apsardzībā.

2014.gada 21.martā

Volejbola laukumā Rēzeknē sacentās stiprākās robežsargu komandas

Š.g. 21.martā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notika robežsargu volejbola sacīkstes. Spēcīgākās Valsts robežsardzes (VRS) Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas volejbolistu komandas piedalījās otrajās VRS 2014.gada spartakiādes sacensībās.

Sacīkšu dalībnieki satikās VRK Sporta mācību centrā (SMC). Pēc komandu nostāšanās SMC lielajā sporta zālē plkst. 08:20 pasākumu pie valsts karoga atklāja VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Valentīns Buls.

Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes volejbola sacensībās 1.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu izcīnīja VRS Rīgas pārvaldes izlase, 3.vietu - Valsts robežsardzes koledžas.

Uzvarētājas-komandas sastāvā šogad bija pulkvežleitnants Elmārs Rudovičs, kapteinis Igors Skoromko, virsleitnants Aleksandrs Hoseņevičs, virsleitnants Inna Zaņevska, virsleitnants Juris Užulis, virsniekvietnieks Austris Raups, seržants Mārtiņš Doniks, kaprālis Ainārs Žilinskis.

Pasākuma noslēgumā uzvarētājus ar kausu un diplomu apbalvoja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš; 2. un 3.vietas ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem.

VRS Daugavpils pārvaldes volejbolisti uzvar VRS spartakiādes sacensībās ceturto gadu pēc kārtas.

Valsts robežsardzes izlase turpmāk gatavosies piedalīties Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieku 2014.gada spartakiādē.

2014.gada 21.martā

Valsts robežsardzes futbolistes – godalgas ieguvējas Latvijas Ziemas čempionātā


Š. g. 16.martā Rīgā Valsts robežsardzes (VRS) komanda „VRS-Optimists-R” ar panākumiem piedalījās Latvijas Ziemas čempionāta finālsacensībās sieviešu futbolā (telpās), izcīnot 2.godalgoto vietu 5 komandu konkurencē. Finālturnīrā Olimpiskajā sporta centrā kopā sacentās 6 komandas: „VRS-Optimists-R”, „Rīgas FS 1”, „Rīgas FS 2”, „Pļaviņas DM-VSS”, „Cerība 46.vsk” un „FK Inter” (čempionāts notika 4 vecuma grupās, 16.martā spēlēja 1999.gadā dzimušās un vecākas futbolistes)..

Latvijas Ziemas čempionātā sieviešu futbolā (telpās) uzvarēja komanda „Rīgas FS 1”, sudraba godalgu ieguva komanda „VRS-Optimists-R”, bronza godalgu - „Cerība 46.vsk”.

Valsts robežsardzes izlases sastāvā ir 12 sportistes: Ilze Sparāne (komandas kapteine), Vilma Matisāne, Viktorija Dimpere, Evija Borise, Irina Starceva (Valsts robežsardzes koledža); Linda Cauņa, Jeļizaveta Puzāne, Ramona Ančupāne (VRS Ludzas pārvalde); Daina Potaša, Sanita Beļķeviča, Veronika Gribule, Kristīne Šļažaite (VRS Daugavpils pārvalde).

Valsts robežsardzes sieviešu futbola izlases treniņnodarbību vadītāji ir Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Atis Litaunieks un katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss.

VRS futbolistes Latvijas čempionātā pirmo reizi piedalījās pērn.

Sieviešu futbola komanda Valsts robežsardzē tika veidota 2012.gadā ar mērķi veicināt personāla fizisko attīstīšanu, popularizēt futbolu, aktīvu dzīves veidu robežsargu vidū, sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju sekmēt futbola spēles pilnveidošanu valstī, sagatavot VRS izlasi dalībai dažādos sporta pasākumos.

VRS sportistes 2014.gadā plāno piedalīties Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās sieviešu futbolā (telpās), kā arī starptautiskajās studentu spēlēs „SELL GAMES 2014”.

Foto

2014.gada 18.martā

Turpinās robežsargu 2014.gada spartakiāde

Š.g. 21.martā Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, turpinoties 2014.gada spartakiādei, tiksies Valsts robežsardzes (VRS) Galvenās pārvaldes, Ventspils, Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas volejbolistu komandas.

Volejbola sacensības notiks VRK Sporta mācību centra lielajā sporta zālē. Pasākuma atklāšana - plkst. 08:20; pirmās spēles sākums - plkst. 08:30.

Sacīkšu galvenais tiesnesis, kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693; tiesneši – Valsts robežsardzes amatpersonas.

Sacensības ik gadu tiek organizētas ar mērķi pilnveidot personāla vispārējo fizisko sagatavotību, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu robežsardzē, noskaidrot stiprākās VRS komandas, veidot izlasi cita mēroga startiem.

Pirms volejbola VRS spartakiādes dalībnieki š.g. janvārī Rēzeknē jau sacentās galda tenisā. Pēc volejbola 2014.gada programmā seko peldēšana un dienesta trīscīņa, kad sportisti apmeklēs Valsts robežsardzes koledžu š.g. maijā.

2014.gada 28.februārī

Notika Padomes sēde

Š.g. 28.februārī plkst.13:00 Valsts robežsardzes koledžas (VRK) konferenču zālē notika kārtējā VRK Padomes sēde, kuras laikā tika apstiprinātas izmaiņas profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, zināšanai pieņemtas katedru atskaites par 2013.gada studiju/mācību rezultātu apkopojumu, problēmām, risinājumiem; kā arī Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistenta amatā uz 6 gadiem ievēlēta Ilze Gailāne.

2014.gada 21.februārī

Kadetu 25.izlaidums Robežsargu skolā

25.reizi š.g. 21.februārī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsargu skolā, Rēzekne, tika svinēts absolventu izlaidums, kad dienas otrajā pusē VRK Sporta mācību centra lielajā zālē pulcējās VRK pastāvīgais un apmācāmais personāls, Valsts robežsardzes (VRS) teritoriālo pārvalžu pārstāvji, kadetu tuvinieki, draugi.

Plkst. 12:00, kad pasākuma dalībnieki ieņēma zālē savas vietas, VRK Robežsargu skolas priekšnieks majors Viktors Sprukts noziņoja Valsts robežsardzes koledžas direktoram pulkvedim Arvīdam Liepiņam par gatavību sākt svinības. Izskanot valsts himnai, mācību iestādes vadītājs apsveica absolventus – VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas kadetus, kuri gada laikā veiksmīgi apguva profesionālās tālākizglītības programmu "Robežapsardze" un ir gatavi pilnvērtīgi turpināt dienestu, sargājot valsts robežu.

Izlaidumā par augstiem rezultātiem mācību programmas apguvē, izrādīto aktivitāti Valsts robežsardzes koledžas pasākumos ārpus mācībām tika atzīmēti vairāki absolventi. Pie skolas karoga ar VRK pateicības rakstiem tika apbalvoti VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas kadeti ierindniece Kristīna Šļažaite, ierindnieks Staņisalvs Daļeckis, ierindniece Aļesja Lazdāne un ierindniece Olga Belova. Saskaņā ar nolasīto VRK pavēli iepriekš minētie robežsargii tika apbalvoti arī ar papildatvaļinājumiem.

Mācību gada garumā VRK kadeti, jaunieši un jaunietes, apgūst jaunas zināšanas, pilnveido savu fizisko sagatavotību, stiprina raksturu, kas ļauj viņiem pēc skolas pabeigšanas pienācīgi pildīt dienesta pienākumus uz valsts robežas. 25.izlaidumā pulkvedis A.Liepiņš un majors V.Sprukts 23 VRK Robežsargu skolas absolventiem svinīgi pasniedza kvalifikācijas „Valsts robežsardzes inspektors” apliecības un kaprāļa uzplečus.

Pasākuma pamatdaļā ar apsveikumiem uzstājās arī VRS Rīgas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Juris Martukāns. VRK Robežsargu skolas absolventi saņēma apsveikumu vārdus, ziedus no radiniekiem, citiem viesiem. Absolventi paši uzrunāja zālē esošos.

Izlaiduma programmas beigās tradicionāli bija iekļauta robežsargu fotografēšanās, ciemiņu ekskursija pa VRK teritoriju.

VRK Robežsargu skolas absolventi turpinās dienēt VRS Rīgas, Ludzas, Daugavpils un Viļakas teritoriālajās pārvaldēs. Vēlāk viņi varēs iestāties Valsts robežsardzes koledžā.

2014.gada 19.februārī

Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas viesojās Kaunatas vidusskolā

Š.g. 19.februārī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas viesojās Kaunatas vidusskolā, kur vecāko klašu jaunieši tika iepazīstināti ar izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā. Prezentācijas ietvaros tika rādīti robežsardzes tehniskie un speciālie līdzekļi, kā arī demonstrēta videofilma, kas sniedza īsu ieskatu kadetu un robežsargu ikdienā.

Pasākums noslēdzās ar VRK kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumiem, kas piesaistīja ne tikai vidusskolēnu interesi, bet pulcināja visus skolas un pat Kaunatas PII „Zvaniņš” audzēkņus.

2014.gada 18.februārī

Robežsargu skolā notiks 25.izlaidums

Gadu atpakaļ Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsargu skolas Otrajā mācību rotā sāka mācīties divas kadetu grupas, kuri 12 mēnešu laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu "Robežapsardze". No š.g. 17. līdz 18.februārim robežsargi kārto kvalifikācijas eksāmenu. Š.g. 21.februārī, kad kadetu viena gada mācības beidzas, Valsts robežsardzes koledžā, Zavoloko 8, tiks organizēts VRK Robežsargu skolas absolventu 25.izlaidums.

Svinīgais izlaiduma pasākums norisināsies VRK Sporta mācību centra lielajā zālē. Plāns:

- Viesu sagaidīšana VRK - no 11:00 līdz 11:50.

- Svinīgais pasākums VRK Sporta mācību centrā - 12:00-13:00.

- Fotografēšanās - 13:05.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu, norisi, kopējo jautājumu koordināciju – VRK Robežsargu skolas priekšnieks majors Viktors Sprukts, tālr. 64603684.

2014.gada 14.februārī

Seminārs par profesionālās angļu valodas terminoloģijas mācību līdzekļiem

Valsts robežsardzes koledžā (VRK) 2014.gada 14.februārī tika organizēts seminārs „MĀCĪBU LĪDZEKĻI PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS TERMINOLOĢIJAS APGUVEI UN UZLABOŠANAI”. Semināra laikā Valsts robežsardzes amatpersonām tika prezentēti un izdalīti gan Valsts robežsardzes koledžā izstrādātie profesionālās angļu valodas terminoloģijas mācību līdzekļi („Angļu-latviešu, latviešu-angļu vārdnīca robežsargiem”, „Profesionālās angļu valodas terminoloģijas ilustrētā vārdnīca”, „Angļu valodas gramatika – laiku veidošana un lietošana”, „Izteicieni, rīkojumi un norādījumi ārzemnieku konvojēšanā”, „Profesionālā angļu valodas terminoloģija dalībai FRONTEX Kopējās operācijās” u.c.), gan FRONTEX Aģentūras izstrādātie elektroniskie mācību līdzekļi („Mid-level English for Border Guards at Airports”, „Basic English for Border Guards at Airports”). Semināra dalībniekiem tika izklāstīta informācija par e-studiju un interneta resursu izmantošanas specifiku angļu valodas zināšanu uzlabošanai, kā norisinājās diskusija mācību līdzekļu izstrādāšanas vajadzībām.

Robežsargi, kuri vēlas iegūt informāciju par seminārā izskatītajiem jautājumiem, kā arī iegūt semināra laikā izskatītos materiālus, ir aicināti sazināties ar amatpersonu tuvākajā struktūrvienībā (skat. sarakstu) vai ar VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektoru majoru Mārtiņu Spridzānu (martins.spridzans@rs.gov.lv).

2014.gada 7.februārī

Robežsargu panākumi Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensībās galda tenisā


Š.g. 7.februārī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes sporta zālē, Rīgā, notika Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes pirmās sacensības, kurās robežsargi ieguva godalgotas vietas gan kopvērtējumā, gan individuāli. Galda tenisā šajā dienā sacentās Valsts robežsardzes (VRS), Valsts policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas pilsētas pašvaldības policijas, Drošības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Informācijas centra / VNA. un sporta biedrības „Dinamo” pārstāvji.

Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensībās galda tenisā 1.vietu izcīnīja komanda „Dinamo”, 2.vietu ieguva Valsts robežsardzes sportisti, 3.vietu - Valsts policijas.

Valsts robežsardzes izlases sastāvā šogad bija iekļauti 8 tenisisti: Sergejs Nazarovs, Vjačeslavs Zaicevs (Valsts robežsardzes koledža), Oļegs Sirihs, Inese Vārna, Aleksandrs Šveds (VRS Daugavpils pārvalde), Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvalde), Andris Gruzde (VRS Ludzas pārvalde) un Andrejs Grepers (VRS Rīgas pārvalde).

Kapteinis Sergejs Nazarovs, Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas Pirmās mācību rotas komandieris, izcīnīja 3.vietu vīriešu grupā individuāli.

Iepriekš minētie robežsargi š.g. janvāra beigās Rēzeknē tikās galda tenisa sacīkstēs Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sākumā.

Par VRS komandas pārstāvi IeM 2014.gada spartakiādē ir nozīmēts Vladimirs Kloss (Valsts robežsardzes koledža).

IeM 2013.gada spartakiādē galda tenisā robežsargi arī ieņēma godalgotas vietas.

Foto

2014.gada 7.februārī

Pirmais izlaidums


Šā gada 7.februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika pirmais otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" izlaidums.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Rēzeknes Augstskolas, Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, VRS teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes, VRK pārstāvji, absolventu radinieki, draugi.

Izlaiduma ceremonijā RA aktu zālē Rēzeknes Augstskolas rektors asociētais profesors Edmunds Teirumnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars un Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa ar apsveikumiem uzrunāja absolventus. Valsts robežsardzes priekšnieks arī pateicās RA rektoram par kopīgi izveidotu programmu.

19 Valsts robežsardzes virsnieki uz skatuves saņēma bakalaura diplomus un kvalifikāciju „Valsts robežsardzes vecākais virsnieks".

Izlaidumā robežsargu koris izpildīja Rēzeknes Augstskolas un Valsts robežsardzes himnas, kā arī citus skaņdarbus.

Foto

2014.gada 5.februārī

Valsts robežsardzes koledžā notika Asins donoru diena

Š.g. 05.februārī, dienas pirmajā pusē, Valsts robežsardzes koledžu (VRK), Rēzekne, apmeklēja Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāles darbinieki. VRK Sporta mācību centrā no plkst. 9:00 līdz 12:00 mediķi sadarbībā ar robežsargiem rīkoja Asins donoru dienu, kurā piedalījās 74 cilvēki. Pasākuma laikā VADC pārstāvji pieņēma no VRK pastāvīgā un apmācāmā personāla aptuveni 35 litrus asiņu.

Robežsargu mācību iestāde sadarbojas ar Valsts Asinsdonoru centru jau desmito gadu. VADC pārstāvji organizēja izbraukumu uz Valsts robežsardzes koledžu otro reizi, pirmais notika 2013.gada rudenī. VRK personāls vienmēr aktīvi ņem dalību donoru dienās, un tikšanās ar VADC darbiniekiem koledžas telpās dot iespēju kļūt par asins donoriem vēl lielākam skaitam robežsargu.

Pastāvīga donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir VRK Administratīvā dienesta vecākā inspektore (medicīnas darbā) kapteine Irēna Purmale, tālr. 64603673; e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv.

2014.gada 3.februārī

Asins donoru diena Valsts robežsardzes koledžā

Š.g. 05.februārī, dienas pirmajā pusē, Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, notiks Asins donoru diena, kurā piedalīsies VRK pastāvīgais un apmācāmais personāls. Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāles darbiniekiem, kuri rīkos izbraukumu uz koledžu. Asins donoru diena norisināsies VRK Sporta mācību centra telpās no plkst. 9:00 līdz 12:00.

Ar VRK un VADC sadarbības jautājumiem nodarbojas VRK Administratīvā dienesta vecākā inspektore (medicīnas darbā) kapteine Irēna Purmale, tālr. 64603673.

Pērn Valsts robežsardzes koledžā Asins donoru diena notika 2 reizes.

2014.gada 2.februārī

Robežsargu skolas kadetu sasniegumi sportā

Š.g. 1.februārī Rīgā notika Latvijas čempionāts grieķu-romiešu cīņā, kur kā Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) jaunatnes sastāva dalībnieks pārliecinošu uzvaru 66 kilogramos guva Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Robežsargu skolas (RS) Pirmās mācību rotas kadets ierindnieks Vladislavs Ļebedevs.

Sīvā cīņā par 3.vietu VRK RS Otrās mācību rotas kadets ierindnieks Jevģēnijs Vančenko guva 4.vietu.

Š.g. 1. un 2.februārī Madonā, SAB „SMECERES SILS” trasē notika Latvijas čempionāts junioriem, jauniešiem biatlonā, kurā arī piedalījās VRK RS Pirmās mācību rotas kadets ierindnieks Vjačeslavs Mihailovs, 10 km distancē sprintā iegūstot godalgoto 2.vietu, bet 12,5 km masu startā – 3.vietu.

2014.gada 1.februārī

Robežsargu panākumi Latvijas čempionāta sacensībās sieviešu futbolā

Šā gada 01.februārī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Sporta mācību centrā, sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju tika organizētas Latvijas Republikas čempionāta sacensības sieviešu futbolā (telpās). Pasākumā B grupā tikās 5 komandas: „Rīgas FS”, „Preiļu novada BJSS”, „Rēzeknes BJSS/ Progress” un „VRS - Optimists – R”, „VRS/Optimists – R 2”, divās pēdējās no kurām spēlēja Valsts robežsardzes (VRS) sportistes.

Finālturnīra rezultāti B grupā: 1.vietu ieguva komanda „Rīgas FS”, 2.vietu izcīnīja komanda „VRS-Optimists-R”, 3.vietu – „Preiļu novada BJSS”.

Robežsargu izlases sastāvā ir iekļautas futbolistes no VRS pārvaldēm un Valsts robežsardzes koledžas: Linda Cauņa, Jeļizaveta Puzāne, Ramona Ančupāne (VRS Ludzas pārvalde), Daina Potaša, Sanita Bilkeviča, vVeronika Gribule (VRS Daugavpils pārvalde) un Ilze Sparāne, Vilma Matisāne, Viktorija Dimpere, Evija Borise, Irina Starceva (VRK).

Valsts robežsardzes futbolistes šāda mēroga sacensībās piedalās otro reizi.

Šogad izlase plāno piedalīties Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās futbolā telpās (sievietēm), Starptautiskajās studentu spēlēs „SELL GAMES 2014”.

VRS sieviešu futbola izlases treniņnodarbības no 2013.gada rudens norisinās Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrā ārpus darba laika, nodarbības vada VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Atis Litaunieks un katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss.

2014.gada 30.janvārī

Valsts robežsardzes koledžas sporta svētki „Jaungada kauss”

No š.g. 21. līdz 30.janvārim Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzeknē, notika sporta svētki „Jaungada kauss”. Sacīkstēs VRK personāls mērojās spēkiem astoņos sporta veidos un startēja četrās struktūrvienību komandās: VRK vadības un administrācijas apvienotā komanda, VRK mācību spēku apvienotā komanda, VRK Trešās mācību rotas vadības un kadetu izlase, kā arī VRK Robežsargu skolas vadības un kadetu komanda. Kopsummā sacensības ilga septiņas dienas, kur sešas no tām tika veltītas volejbola maču izspēlei, bet septītajā dienā noritēja galvenās sporta aktivitātes: basketbola un florbola soda metieni, galda teniss, novuss, šautriņu mešana, šaušana ar pneimatisko šauteni un jautrā stafete. Noslēguma dienas piesātinātā sporta programma no dalībniekiem un līdzjutējiem prasīja visvairāk pacietības un izturības, jo tieši šīs dienas rezultāti noteica sacensību uzvarētājus.

Kopvērtējumā pēc nedēļas spraigas cīņas sporta spēlēs uzvarēja VRK Robežsargu skolas vadības un kadetu komanda, iegūstot visvairāk godalgoto vietu atsevišķos sporta veidos. Otro vietu izcīnīja VRK Trešās mācību rotas izlase un trešo – VRK mācību spēku sportisti. (Vietu sadalījums pa sporta veidiem un kopvērtējums)

Sacensību noslēgumā notika uzvarētāju apbalvošana. VRK direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš pirmās trīs godalgotās vietas ieguvušās komandas apbalvoja ar kausiem un diplomiem, bet par iegūtajām godalgotajām vietām atsevišķos sporta veidos uzvarētājkomandas saņēma medaļas.

2014.gada 30.janvārī

Rēzeknē notiks Latvijas čempionāta sacensības sieviešu futbolā

Šā gada 01.februārī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, tiks organizētas Latvijas Republikas čempionāta sacensības sieviešu futbolā (telpās), kurās piedalīsies arī Valsts robežsardzes (VRS) sportistes.

Spēles norisināsies VRK Sporta mācību centrā; pasākuma sākums - plkst. 11:00.

Ziemas čempionātā sacentīsies 5 komandas: Rīgas FS, Preiļu novada BJSS, Rēzeknes BJSS/ Progress, VRS - Optimists - R, VRS/Optimists – R 2.

Valsts robežsardzes izlases sastāvā ir sportistes no VRS Daugavpils, Ludzas pārvaldēm un Valsts robežsardzes koledžas.

Robežsargu futbolistes šāda mēroga sacensībās pirmo reizi piedalījās 2013.gadā.

Čempionāta mērķis: veicināt fizisko attīstīšanu Valsts robežsardzē, popularizēt VRS tēlu sabiedrībā, sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju sekmēt futbola spēles attīstību Latvijā, sagatavot VRS sieviešu futbola komandu Starptautiskajām studentu sacensībām SELL GAMES 2014 un Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībām sieviešu futbolā (telpās), attīstīt VRK Sporta mācību centra atpazīstamību.

Sacīkšu kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693. (Afiša)

2014.gada 29.janvārī

Tikšanās Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā.

No šī gada 27.janvāra līdz 29.janvārim dienesta komandējumā uz Igauniju (Murasti) devās Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis A.Liepiņš un VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants U.Barkāns.

Komandējuma mērķis bija piedalīšanās Polijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Robežsardzes mācību iestāžu vadību sanāksmē 2013.gada sadarbības rezultātu novērtēšanai un turpmāko sadarbības plānu 2014.gadam parakstīšanai.

Tikšanās notika Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā (Murastē).

Sanāksmē piedalījās Polijas Republikas Kentšinas Robežsardzes mācību centra priekšnieks Slawomir Kowalewski, Polijas Republikas Kentšinas Robežsardzes mācību centra Ārējo fondu nodaļas priekšnieks Pawel Korowaj, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas priekšnieks Vytautas Strolia, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas Loģistikas nodaļas priekšnieks Artūras Navickas, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas direktors Aivar Toompere, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas direktora vietnieks Maiko Martsik.

Nozīmīgākie jautājumi, ko sanāksmē apsprieda:

• Sadarbības rezultātu apkopošana par 2013.gadu.

• Sadarbības pasākumu plānu 2014.gadam precizēšana un parakstīšana.

• Baltijas valstu un Polijas robežapsardzības mācību iestāžu kopējo sporta spēļu sagatavošana un organizēšana 2014.gada septembrī Igaunijā.

Sanāksmes gaitā visi iesaistīto pušu pārstāvji atzīmēja, ka 2013.gadā plānotie pasākumi tika organizēti profesionāli augstā līmenī un tie sniedza būtisku ieguldījumu gan sadarbības veicināšanā, gan iesaistīto valstu Robežapsardzības iestāžu personāla profesionālās apmācības līmeņa paaugstināšanā.

Igaunijas puse kā pozitīvu momentu uzsvēra 2013.gadā paveikto kinologu un dienesta suņu profesionālās apmācības jomā un izteica vēlmi turpināt šo sadarbību (pasākumu plānā iekļauti vairāki šādi pasākumi – semināri, sacensības, kuros plāno piedalīties Latvijas un Igaunijas robežapsardzības mācību iestāžu pārstāvji);

Polijas pārstāvji informēja, ka viņi plāno turpināt realizēt starptautiskus projektus, kas saistīti ar pieredzes apmaiņu un kuru realizācijai iespējams piesaistīt Erasmus+ programmas līdzekļus. Viņi izteica vēlmi rast sadarbības partnerus Baltijas valstīs.

Šajā sanāksmē tika parakstīts starptautiskais sadarbības plāns ar Polijas Republikas Kentšinas Robežsardzes mācību centru, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolu (Medininkai) un Igaunijas republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžu.

2014.gada 24.janvārī

Pirmais otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" izlaidums

2011.gadā Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu sāka īstenot jaunu studiju programmu – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Robežapsardze". Tās mērķis ir sagatavot Valsts robežsardzes vecākos virsniekus, kuri spēj organizēt un vadīt robežpārbaudes, robežuzraudzību, patvēruma un izraidīšanas procedūras, operatīvo darbību un izmeklēšanu, struktūrvienību saimniecisko un finanšu darbību.

Pēc divus ar pusi gadus ilgām studijām programmu apguva 19 Valsts robežsardzes virsnieki (saraksts).

Studijas noslēdzās ar valsts pārbaudījumu – bakalaura darbu aizstāvēšanu š.g. 24.janvārī. Valsts pārbaudījumu komisiju veidoja: komisijas priekšsēdētājs – Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, komisijas locekļi: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes priekšnieks pulkvedis Vladimirs Zaguzovs, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne asoc. profesore Iveta Mietule, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes Finanšu vadības katedras vadītāja asoc. profesore Iluta Arbidāne, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes lektore Jeļena Volkova, komisijas sekretāre – Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes lektore Aija Čerpinska.

Visi studējošie pārbaudījumu nokārtoja sekmīgi un vidējais vērtējums ir 7,0 balles. Labākie studējošie ir kapteine Ināra Poikāne(VRS Ludzas pārvalde) un kapteinis Aleksandrs Visockis(VRS Daugavpils pārvalde).

2014.gada 7.februārī plkst.14:00 Rēzeknes Augstskolas aktu zālē (Atbrīvošanas alejā 115) notiks pirmais otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" izlaidums, kur studējošie saņems kvalifikāciju „Valsts Robežsardzes vecākais virsnieks" un profesionālā bakalaura grādu Robežapsardzē.

2014.gada 24.janvārī

Robežsargi Rēzeknē sacentās galda tenisā

Š.g. 24.janvārī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, norisinājās pirmās Valsts robežsardzes (VRS) 2014.gada spartakiādes sacensības. VRK Sporta mācību centrā galda tenisā sacentās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji. Pasākumu VRK Sporta mācību centra lielajā sporta zālē atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš.

Kopvērtējumā Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensībās galda tenisā 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes koledžas sportisti, 3.vietu - VRS Ludzas pārvaldes izlase.

Individuāli vīriešu grupā uzvarēja Vjačeslavs Zaicevs (Valsts robežsardzes koledža), 2.vietu ieguva Sergejs Nazarovs (Valsts robežsardzes koledža), 3.vietu - Oļegs Sirihs (VRS Daugavpils pārvalde).

Vīriešu grupā (41.g. un vecāki) 1.vietu izcīnīja Andris Gruzde (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietā – Andrejs Grepers (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietā - Marats Bolgovs (VRS Ventspils pārvalde).

Sieviešu grupā 1.vietas ieguvēja - Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvalde), 2.vietas – Inese Vārna (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu izcīnīja Jekaterina Račuka (VRS Rīgas pārvalde).

Sacensību noslēgumā pulkvedis A.Liepiņš apbalvoja uzvarētājus.

Robežsargu izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādē.

VRS 2013.gada spartakiādē stiprākā galda tenisā bija Valsts robežsardzes koledžas komanda.

Nākošo VRS 2014.gada spartakiādes dalībnieku tikšanos - ziemas biatlona sacensībās ir ieplānots organizēt VRK Lauku mācību centrā februāri - martā.

2014.gada 22.janvārī

Valsts robežsardzes koledžas personāls vērtēja darba rezultātus

Š.g. 22.janvārī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Rēzekne, tika organizēta dienesta sanāksme, kurā tika apkopoti VRK 2013.gada darbības rezultāti, nosaukti gada labākie robežsargi, darbinieki, noteikti prioritārie pasākumi 2014.gadam. VRK pastāvīgais personāls un kadeti dienas otrajā pusē pulcējās mācību korpusa lielākajā auditorijā. Svinīgo tikšanos atklāja VRK direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš. Uzrunājot sapulces dalībniekus, VRK direktors atzīmēja, ka 2013.gadā robežsargu mācību iestādes galvenie uzdevumi tika izpildīti augstā līmenī. A.Liepiņa kungs pateicās koledžas kolektīvam par labu darbu un deva vārdu VRK struktūrvienību vadītājiem.

VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš, VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks, VRK Kinoloģijas dienesta (KD) priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns, Finanšu un plānu nodaļas priekšniece majore Iveta Plasa apkopoja koledžas struktūrvienību 2013.gada sasniegumus, turpinot atskaites ar darbības plāniem 2014.gadā. Amatpersonu uzstāšanos papildināja informācija uz ekrāna.

Atskaites sanāksmē bija nosaukti nozīmīgākie 2013.gadā realizētie pasākumi: studiju un mācību realizācija saskaņā ar VRK noslodzes grafiku; studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” akreditācija; profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” akreditācija; piedalīšanās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” īstenošanā; Valsts robežsardzes (VRS) amatpersonu profesionālās kompetences novērtēšanas pasākumu īstenošana; VRK studiju un mācību darbības kvalitātes pilnveidošanas pasākumu īstenošana; VRS personāla un VRK studējošo 2.zinātniskās konferences „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi” īstenošana; starptautisko pasākumu īstenošana saskaņā ar starptautiskās sadarbības plāniem 2013.gadam; XI VRS robežsargu norīkojumu sacensību organizēšana; Taktisko mācību „Robeža 2013” organizēšana un īstenošana; piedalīšanās XXIX starptautiskajās studentu spēlēs SELL GAMES 2013; iesaistīšanās ārvalstu finansētos projektos; izglītojamo valstiskās audzināšanas un sagatavošanas praktiskajam dienestam uz valsts robežas metodikas pilnveidošana un optimizācija; VRK mācību materiāltehniskās bāzes un VRK objektu infrastruktūras un tehniskā aprīkojuma uzlabošana un pilnveidošana; VRS Kinoloģijas dienesta amatpersonu profesionālās kvalifikācijas celšana, apmācību kursu organizēšana, apmācību programmu licencēšana; VRS kinologu un dienesta suņu darbības kontrole, dienesta organizācijas attīstīšana un pilnveidošana, dienesta suņu izmantošanas efektivitātes palielināšana; VIII starptautisko dienesta suņu biatlona sacensību „Latvija 2013” un XVI VRS kinologu sacensību organizēšana un VRK Kinoloģijas dienesta prestiža celšana starptautiskā līmenī; starptautiskā sadarbība ar ES dalībvalstu robežapsardzības struktūru Kinoloģijas dienestiem; Iekšlietu ministrijas iestāžu kinologu un dienesta suņu apmācību centralizēšanas procesa turpināšana.

Svinīgajā sapulcē tiek nosaukti Valsts robežsardzes koledžas gada labākie robežsargi, darbinieki, un š.g. 22.janvārī saņēma apsveikumus:

- 2013.gada VRK labākais mācību personāla virsnieks - VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors majors Jans Pavlovičs;

- 2013.gada VRK labākais vispārējā personāla virsnieks – VRK Administratīvā dienesta galvenais inspektors (jurists) majors Arnolds Gailišs;

- 2013.gada VRK labākais kinologs – VRK KD Kinoloģijas centra inspektors virsseržants Aleksandrs Kangurs;

- 2013.gada VRK labākais instruktors - VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas inspektore seržante Dace Lomanovska;

- 2013.gada VRK labākais darbinieks (intelektuālā darba veicējs) - VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākais speciālists Artis Vītols;

- 2013.gada VRK labākais darbinieks (fiziskā darba veicējs) – VRK Nodrošinājuma dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas apkopēja Zoja Kozireva.

Par izrādīto iniciatīvu un centību, veikto personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes koledžas darbības pilnveidošanā 2013.gadā bija apbalvoti vēl vairāki VRK robežsargi, darbinieki.

Ikgadējā atskaites sanāksmē tiek noteikti prioritārie pasākumi nākošajām gadam:

studiju un mācību realizācija saskaņā ar VRK noslodzes grafiku; V starptautiskās pētnieciskās konferences „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā” organizēšana un īstenošana; FRONTEX Aģentūras izstrādātās Eiropas Savienības Robežsargu kopējās pamatapmācības programmas (Common Core Curriculum – CCC) - sadarbībspējas izvērtēšanas testa īstenošana VRK profesionālās tālākizglītības programmas absolventiem; piedalīšanās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” īstenošanā; VRS amatpersonu profesionālās kompetences novērtēšanas pasākumu īstenošana; VRK studiju un mācību darbības kvalitātes pilnveidošanas pasākumu īstenošana; starptautisko pasākumu īstenošana saskaņā ar starptautiskās sadarbības plāniem 2014.gadam; dalība Valsts robežsardzes 95.gadadienai veltītos pasākumos; XII VRS robežsargu norīkojumu sacensību organizēšana; Taktisko mācību „Robeža 2014” organizēšana un īstenošana; VRS spartakiādes pasākumu organizēšana un nodrošināšana; izglītojamo valstiskā audzināšana un sagatavošana praktiskajam dienestam uz valsts robežas; iesaistīšanās ārvalstu finansētos projektos; VRK mācību materiāltehniskās bāzes un VRK objektu infrastruktūras un tehniskā aprīkojuma uzlabošana un pilnveidošana; VRK KD Kinoloģijas centra Vaislas darba nodaļas ēkas 2.kārtas būvniecība; nodrošināt valsts līdzekļu maksimāli efektīvu izmantošanu, īstenojot iepirkuma procedūru rīkošanu, VRK darbībai nepieciešamo materiālo vērtību iegādei un pakalpojumu saņemšanai; VRS Kinoloģijas dienesta amatpersonu profesionālās kvalifikācijas celšana, apmācību kursu organizēšana, apmācību programmu modernizācija un licencēšana; VRS kinologu un dienesta suņu darbības kontrole, normatīvās bāzes pilnveidošana; starptautisko kinologu biatlona sacensību „Latvija 2014” un XVII VRS kinologu sacensību organizēšana; starptautiskā sadarbība ar ES dalībvalstu un citu valstu robežapsardzības struktūru Kinoloģijas dienestiem; valsts iestāžu kinologu un dienesta suņu apmācību centralizēšanas procesa turpināšana.

2014.gada 17.janvārī

Sākas robežsargu 2014.gada spartakiāde

Š.g. 24.janvārī Valsts robežsardzes koledžā (VRK), Zavoloko 8, Rēzekne, sāksies Valsts robežsardzes (VRS) spartakiāde, kuras ietvaros gada laikā vairākos sporta veidos sacentīsies VRS teritoriālo pārvalžu, Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji. Ikgadējā sporta pasākuma programmu atver galda teniss.

Sportisti tiksies VRK Sporta mācību centrā; galda tenisa sacensību sākums - plkst. 10:00.

Sacīkšu galvenais tiesnesis, kopējo jautājumu koordinators ir VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākais speciālists Vladimirs Kloss, tālr. 64603693.

Gadu atpakaļ VRS 2013.gada spartakiādes galda tenisa sacensībās uzvarēja Valsts robežsardzes koledžas izlase.

Spartakiādes mērķis ir popularizēt sportu robežsardzē, pilnveidot robežsargu vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību, noteikt VRS labākos sportistus un spēcīgākās komandas.

2014.gada 13.janvārī

Notika Padomes sēde

Š.g. 13.janvārī plkst.14:00 Valsts robežsardzes koledžas konferenču zālē notika VRK Padomes sēde, kurā tika apstiprināts uzņemšanas komisijas sastāvs un darbības laiks (nepilna laika studijām), apstiprināts studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums, kā arī apstiprināti grozījumi uzņemšanas noteikumos Valsts robežsardzes koledžā.


Jūsu jautājums


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 348997 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.