Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

SVARĪGA INFORMĀCIJA - Par robežsargu atlases rezultātiem nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā
Par mums
Aktualitātes
2022.gads
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


2017.gada 26.decembrī

Valsts robežsardzes koledžas pasniedzējam piešķirta fonda „Lāčplēsis” Goda zīme


Par izrādīto centību un uzticīgu kalpošanu Valsts dienestā, augstu atbildību robežsardzes procesa īstenošanā un nozaru (militārās) pedagoģijas jomas pētniecību un attīstību, ar sniegto personīgo ieguldījumu veicinot un stiprinot Latvijas drošību, ar Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” valdes lēmumu Nr.5, šī gada 26.decembrī Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Alenam Indriksonam Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē svinīgos apstākļos tika pasniegts apbalvojums – II pakāpes sudraba Goda zīme.

Latvijas valsts aizsardzības fonds “Lāčplēsis” tika dibināts 1996.gadā un tā galvenais uzdevums ir veicināt Latvijas aizsardzību un drošību, nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību, un iedzīvotāju, it īpaši jaunatnes, patriotisko audzināšanu, un to veido atvaļinātie armijas, robežsardzes, milicijas un policijas darbinieki, kā arī „černobilieši” un citi interesenti, tostarp arī leģionāri un nacionālie partizāni.


Foto: Valentīna Terehova, VRK

Foto

2017.gada 21.decembrī

Norisinājās sporta sacensības „Ziemassvētku kauss 2017”


Par tradīciju kļuvušas ikgadējās sporta sacensības „Ziemassvētku kauss”, kuras norisinājās š.g. decembrī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK).

Š.g. 13.decembrī organizētas sacensības šaušanā, ar mērķi pilnveidot VRK pastāvīgā personāla šaušanas iemaņas un noskaidrot labākos VRK šāvējus individuālajā vērtējumā, bet 21.decembrī – sporta sacensības VRK kadetiem (basketbols, florbols, šautriņu mešana, futbols un jautrā stafete), ar mērķi nostiprināt fizisko, garīgo un profesionālo sagatavotību, veicināt sadarbību starp VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – Prof.ID) struktūrvienībām un attīstīt komandas garu un vienotības sajūtu.

Svinīgajā sanāksmē (veltītā Valsts robežsardzes atjaunošanas 26.gadadienai) š.g. 13.decembrī tika apbalvoti trīs labākie individuālie dalībnieki šaušanā ar pistoli GLOCK-17 Mod 2:

1.vieta – VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Andrejam Garkalnam;

2.vieta – VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistentam virsleitnantam Eduardam Agafonovam;

3.vieta – VRK Prof.ID Pirmās mācību rotas komandierim majoram Sergejam Nazarovam.

Š.g. 21.decembrī VRK Prof.ID kadetu sporta sacensībās par uzvarētājiem kļuva VRK Prof.ID Trešā mācību rota, 2.vietu izcīnīja VRK Prof.ID Pirmā mācību rota un 3.vietā ierindojās VRK Prof.ID Otrā mācību rota.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 18.decembrī

Aicinām jauniešus pieteikties mācībām
Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 2018.gada 2.janvāra līdz 12.janvārim pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze".

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

• Viļakas pārvaldē – Garnizona ielā – 19, Viļakā, tālr. 64501918;

• Ludzas pārvaldē – Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;

• Daugavpils pārvaldē – A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;

• Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;

• Rīgas pārvaldē – Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;

• Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 15.decembrī

Stiprināta sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju


Š.g. 15.decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks un Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins abpusēji parakstīja sadarbības līgumu.

Turpmākā sadarbība skars vairākus kopīgus darbības virzienus: zinātnisku un praktisku pētījumu veikšanu sabiedriskās drošības jomā, konferenču un semināru rīkošanu, pieredzes apmaiņu mācību metodiskajā darbā, akadēmiskā personāla apmaiņu profesionālās darbības nolūkā, arī personāla (t.sk. studējošo) piedalīšanos iestāžu rīkotajos izglītojošos, kultūras un sporta pasākumos.

Līgums paredz arī turpināt veiksmīgo sadarbību otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” pilnveidošanā un īstenošanā. Tikšanās laikā klātesošie pārrunāja aktualitātes nozares jomā, kā arī vienojās par nepieciešamību iesaistīt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskās struktūrvienības un personālu Valsts robežsardzei nepieciešamo praktisko pētījumu veikšanā.


Foto: Māris Justs, RTA

Foto

2017.gada 14.decembrī

Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas viesojās Baltkrievijā

Laika posmā no š.g. 12.decembra līdz 14.decembrim Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības dienesta institūtā (Minskā) notika kopējās nodarbības robežapsardzības personāla sagatavošanā, kurās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Roberts Vikainis un Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistente majore Inta Pokule.

Vizītes laikā Baltkrievijas Republikas pārstāvji prezentēja Robežapsardzības dienesta institūta darbību: iepazīstināja ar uzdevumiem, struktūru, studiju un mācību procesa organizāciju. Darba gaitā tika apskatīta institūta materiāli tehniskā bāze, mācību administratīvais korpuss, auditorijas. Vizītes laikā notika informācijas apmaiņa par aktualitātēm dienestu un izglītības iestāžu darbībā.

Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības dienesta institūtā Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas kursantiem novadīja nodarbības, kurās tika pasniegta informācija par Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas struktūru un galvenajiem uzdevumiem.

2017.gada 14.decembrī

Valsts robežsardzes koledžas personāls organizēja labdarības akciju


Ziemassvētku laiks ir burvības, pasaku un labestības laiks, tas ir laiks, kad bērni gaida brīnumu, pieaugušie cer uz labāku nākamo gadu, laiks, kad var nedaudz apstāties un aizdomāties par līdzcilvēkiem, tuviem un tāliem radiem. Šis laiks mums visiem saistās ar siltumu, mājas pavardu, jaukām dāvanām pie eglītes. Tāpēc jau desmito gadu pēc kārtas Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) personāls rīkoja labdarības akciju „Ziemassvētki ikvienam no mums”. Akcijai noslēdzoties, tika sarūpētas grāmatas, galda spēles, saldumi un rotaļlietas, kā arī par saziedotajiem līdzekļiem tika iegādātas vairākas kopējas dāvanas.

Mirdzums bērnu acīs ir neaprakstāms, tas prieks, ko mēs visi kopīgiem spēkiem sagādājām Adamovas un Maltas speciālo internātpamatskolu audzēkņiem nav izsakāms ne vārdos, ne parādāms fotogrāfijās. Šī gada 14.decembrī VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas darbinieki, VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – Prof.ID) Pirmās un Trešās mācību rotas kadeti, VRK Kinoloģijas dienesta kinologi un Valsts robežsardzes kora dalībnieki, kā arī pūtējinstrumentu kvintets ar VRK Prof.ID Trešās rotas komandieri kapteini Māri Jefremovu priekšgalā devās uz Adamovas un Maltas speciālajām internātpamatskolām, kur tika uzņemti kā seni draugi. VRK priekšnesums un rotaļas noritēja jautrā noskaņā. Valsts robežsardzes kora dalībnieki diriģentes Kristīnes Zeltiņas vadībā priecēja ar skaistām dziesmām. Īpašas ovācijas publikas vidū raisīja kinologu paraugdemonstrējumi ar dienesta suņiem, izskaidrots, ko darīt, ja virsū skrien nikns suns, uz vietas tika „aizturēts” Maltas speciālās internātpamatskolas drosmīgais sporta skolotājs (skolotājs pildīja figuranta lomu).

Jāpiemin, ka pasākuma laikā pārsteigums gaidīja arī VRK personālu – skolēni un skolotāji sveica ciemiņus svētkos ar pašdarinātām Ziemassvētku kartiņām un saldumiem, muzikāliem un deju priekšnesumiem. Jāteic, bērni bija pacentušies ne pa jokam! Liels paldies viņiem!

Pateicoties VRK personāla iniciatīvai un atsaucībai, labdarības pasākums noritēja īpašā gaisotnē. Paldies visiem, kas piedalījās šī skaistā pasākuma tapšanas procesā! Bez jums šī diena nebūtu tik skaista un prieka piepildīta Adamovas un Maltas speciālo internātpamatskolu audzēkņiem.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 13.decembrī

Pasniedzēji piedalījās starptautiskā seminārā


Saskaņā ar sadarbības plāniem starp Polijas Republikas Kentšinas Robežsargu mācību centru un Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Ukrainas robežsargu izglītības iestādēm 2017.gadam, no š.g. 12.decembra līdz 13.decembrim Polijā norisinājās seminārs „Šaušana no dažāda veida ieročiem”. Seminārā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Guntis Dukšta un Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Jānis Pavlovs.

Semināra pirmajā dienā Kentšinas Robežsargu mācību centra komandieris pulkvedis Andrej Prokopski iepazīstināja semināra dalībniekus ar organizatoriskajiem jautājumiem un pasākuma plānu. Turpinājumā katra no dalībvalstu (Polija, Lietuva, Igaunija un Latvija) delegācijām iepazīstināja semināra dalībniekus ar sekojošām tēmām:

- Dalībvalsts likuma normas un noteikumi, kas saistīti ar šaujamieročiem;

- Šaujamieroču iedalījums;

- Šaujamieroču glabāšana un to nosacījumi robežsargu struktūrvienībās;

- Šaušanas nodarbību mācību programmas.

Prezentācijām noslēdzoties, tika apspriesta visu apmācāmo pasniedzēju pieredze un pasniegšanas metodes savās darba vietās.

Dienas otrajā pusē semināra ietvaros norisinājās praktiskās šaušanas nodarbības Kentšinas Robežsargu mācību centra slēgtajā šautuvē no pistolēm un māšīnpistolēm. Tika izskatīta šaušanas metodika un vingrinājumi, ko pielieto katra no semināra dalībvalstīm savās darba vietās.

Otrajā dienā seminārs norisinājās Polijas Republikas armijas poligona atvērtajā šautuvē 70 km attālumā no Kentšinas Robežsargu mācību centra. Tika izskatīti jautājumi par šaušanas metodiku un vingrinājumiem distancēs līdz 300 m. Veikta šaušana no ložmetēja un triecienšautenēm.

Piedaloties seminārā „Šaušana no dažāda veida ieročiem” pasniedzēji aktīvi iesaistījās diskusijās, dalījās pieredzē, pilnveidoja savas teorētiskās zināšanas pasniegšanas metodikā, kā arī praktiskajā šaušanā.


Foto: Jānis Pavlovs, VRK

Foto

2017.gada 9.decembrī

Norisinājās apmācības Uzbekistānas un Kirgizstānas kinologiem


Lai īstenotu Varšavas samita lēmumus par partnervalstu noturības stiprināšanu un stabilitātes veicināšanu reģionā, Valsts robežsardze sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju organizēja divas nedēļas ilgu kinoloģijas apmācības kursu desmit Centrālās Āzijas valstu – Kirgizstānas un Uzbekistānas tiesību aizsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu vadošajām amatpersonām Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā Rēzeknē.

Apmācību mērķis bija sniegt atbalstu Centrālās Āzijas valstu tiesībaizsardzības iestādēm dienesta kinoloģijas attīstībā, zināšanu papildināšanā dienesta kinoloģijas pārvaldības jomā, attīstīt kinologu apmācību sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un uzlabot dienesta suņu izmantošanas principus Centrālās Āzijas valstu robežu uzraudzībā saskaņā ar šādiem tematiem: cilvēka smaržas meklēšana (darbs ar pēdām, cilvēku un objektu meklēšana) un narkotisko vielu meklēšana.

Apmācību kursi norisinājās no 2017.gada 26.novembra līdz 9.decembrim, un tajos piedalījās seši Uzbekistānas un četri Kirgizstānas tiesību aizsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu vadošās amatpersonas.

Divu nedēļu garumā norisinājās intensīvs darbs (gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības), kura gaitā Uzbekistānas un Kirgizstānas tiesību aizsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu vadošās amatpersonas tika iepazīstinātas ar dienesta suņu apmācības principiem un to izmantošanas īpatnībām cilvēka smaržas un narkotisko vielu meklēšanas jomās. Ciemiņiem tika sagādāta iespēja apmeklēt Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldi un vērot kinologu darbu uz Eiropas Savienības ārējās robežas, kā arī iepazīties ar vietējām kultūras tradīcijām un vēstures notikumiem, apmeklējot Aglonas Maizes muzeju un Otrā pasaules kara muzeju turpat Aglonā.

Apmācību laikā sižetu par apmācību norisi filmēja NATO televīzija. Sižets skatītājiem būs pieejams NATO Facebook profilā un NATO YouTube profilā sākot ar š.g. 15.decembri.

Projekts tika finansēts balstoties uz 2017.gada 31.maija sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Latvijas Valsts robežsardzi par finansējuma piešķiršanu NATO un ANO Narkotiku un noziegumu apkarošanas biroja Narkotiku apkarošanas projekta Afganistānā, Pakistānā un Centrālāzijā ietvaros.


Foto: Uldis Barkāns, VRK

Foto

2017.gada 8.decembrī

Valsts robežsardzes koledža saņem kvalitātes balvu


Šī gada 8. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) pasniedza Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas kvalitātes balvas „Spārni 2017”. Par ilgtspējīgu projektu īstenošanu balvas septiņās nominācijās saņēma piecas izglītības iestādes un divas nevalstiskās organizācijas. Pasākuma ietvaros Valsts robežsardzes koledžas 2014. – 2016.gadā īstenotais stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā – „Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” ieguva Kvalitātes balvu „Spārni 2017”.

Kvalitātes balva „Spārni” ir tradicionāls konkurss, ko VIAA rīko katru otro gadu kopš 2004.gada, lai sekmētu labas kvalitātes Erasmus+ projektu izstrādi un ieviešanu, novērtētu projektu vadītāju ieguldījumu un veicinātu starptautiskās pieredzes apmaiņu.

Laika posmā no 1998.gada līdz 2016.gadam Erasmus+ programmā izglītībā ir ieguldīti 119,2 miljoni euro: 58,3 miljoni – augstākajā izglītībā, 33,2 miljoni – profesionālajā izglītībā, 21,3 miljoni – vispārējā izglītībā un 6,4 miljoni – pieaugušo izglītībā. Erasmus+ devis starptautiskās mobilitātes pieredzi 46894 augstākās, profesionālās un vispārējās izglītības pārstāvjiem: studentiem, audzēkņiem, kā arī mācībspēkiem un personālam.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ieviešanu.


Foto: Mārtiņš Spridzāns, VRK

Foto

2017.gada 8.decembrī

Valsts robežsardzes komandai pārliecinoša uzvara sacensībās tuvcīņā


Š.g. 8.decembrī Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta bāzē, Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda piedalījās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās tuvcīņā, kurās tika noskaidroti Iekšlietu ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu spēcīgākie cīkstoņi, kā arī labākā cīkstoņu komanda.

Sacensību sākumā tika demonstrēti tuvcīņas paņēmieni, tad sacensību otrajā kārtā norisinājās cīņa pēc Karatē–Do noteikumiem. Otrajā sacensību kārtā piedalījās dalībnieki, kuri sacensību pirmajā kārtā ieguva vismaz 70 punktus.

Komandu vērtējumā godalgoto pirmo vietu izcīnīja VRS komanda, savukārt spēcīgākie bija:

- svara kategorijā līdz 70 kg: 2.vieta – Sergejs Fuņikovs (Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK), 3.vieta – Ēvalds Teikmanis (VRS Aviācijas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 75 kg: 2.vieta – Valdis Bernatovičs (VRK), 3.vieta – Eduards Kormiļcevs (VRS Daugavpils pārvalde);

- svara kategorijā līdz 80 kg: 2.vieta – Andrejs Isakovs (VRS Daugavpils pārvalde);

- svara kategorijā līdz 85 kg: 2.vieta – Vladislavs Agafonovs (VRS Ludzas pārvalde), 3.vieta – Iļja Kņazevs (VRS Ludzas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 90 kg: 1.vieta – Jevģenijs Šerstovs (VRS Daugavpils pārvalde);

- svara kategorijā līdz 95 kg: 1.vieta – Iļja Ivanovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vieta – Jānis Vilde (VRK);

- svara kategorijā virs 95 kg: 1.vieta – Iļja Kudrjavcevs (VRS Aviācijas pārvalde).

VRS tuvcīņas izlases komandas sastāvā tika iekļauti – Iļja Kudrjavcevs, Ēvalds Teikmanis, Jana Prohorenko (VRS Aviācijas pārvalde), Iļja Kņazevs, Vladislavs Agafonovs, Aleksejs Paļčuns, Edgars Samoilovs, Elīna Oļipova (VRS Ludzas pārvalde), Andrejs Isakovs, Jevģenijs Šerstovs, Eduards Kormiļcevs, Iļja Ivanovs, Olita Suveizda (VRS Daugavpils pārvalde), Valdis Bernatovičs, Sergejs Fuņikovs, Jānis Vilde, Evija Borise, Jekaterina Maksimova (VRK).

VRS komandu sacensībām sagatavoja VRS Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta „Sigma” vecākais speciālists Oļegs Anisimovs un VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Jānis Pavlovs, savukārt VRS komandu sacensībās pārstāvēja VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents majors Atis Litaunieks.


Foto: Atis Litaunieks, VRK

Foto

2017.gada 6.decembrī

Valsts robežsardzes koledžā viesojās Gruzijas Robežpolicijas amatpersonas


Valsts robežsardzei ir izveidojusies cieša un veiksmīga sadarbība ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas (turpmāk – IeM) sadarbības iestādēm (Gruzijas IeM Robežpoliciju un Gruzijas IeM Patruļpolicijas departamentu).

Šī gada 4.- 6.decembrī Valsts robežsardzes koledžā viesojās Gruzijas IeM Robežpolicijas pārstāvji (turpmāk – Gruzijas delegācija) – Gruzijas IeM Patruļpolicijas Adžārijas Autonomās Republikas Galvenās pārvaldes priekšnieks majors Levan Maisuradze un Gruzijas IeM Policijas akadēmijas Robežpolicijas apmācību fakultātes priekšnieka vietnieks majors Archil Kavtaradze.

Vizītes laikā viesi tikās ar Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) direktoru pulkvedi M.Petrušinu, VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docentu pulkvežleitnantu Robertu Vikaini un VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docentu pulkvežleitnantu Aināru Cauņu, kuri ciemiņus iepazīstināja ar izglītības jomu Valsts robežsardzes uzdevumu izpildē, VRK darbību, mācību procesa organizēšanu, tika apskatīta VRK materiāli tehniskā bāze: mācību administratīvais korpuss, muzejs, bibliotēka, Kinoloģijas centrs, Profesionālās un taktiskās apmācības centrs, kā arī pārrunāja esošo un turpmāko sadarbību un apsprieda sadarbības stiprināšanas virzienus. Savukārt Gruzijas delegācija prezentēja izglītības un robežsargu apmācības sistēmu Gruzijā.


Foto: Ainārs Cauņa, VRK

Foto

2017.gada 24.novembrī

Rēzeknē notika Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības futbolā (telpās)


Š.g. 24.novembrī, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8 norisinājās Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības futbolā (telpās), kurās 1.vietu izcīnīja Valsts policijas komanda, 2.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – Valsts robežsardzes komanda.

Sacensībās piedalījās sešas komandas – Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas un Apvienotā Iekšlietu ministrijas Centrālā aparāta komanda.

VRS komandā spēlēja – Aigars Bondars, Aigars Solims, Dmitrijs Silovs (VRS Ludzas pārvalde), Edgars Locāns, Artis Brīvers (VRS Rīgas pārvalde), Aleksandrs Macuks, Maksims Siņicins (VRS Daugavpils pārvalde), Ervīns Ziemelis (VRS Viļakas pārvalde), Ervīns Krainis, Vitālijs Aguls, Sergejs Prokopkins (Valsts robežsardzes koledža).

VRS futbola (telpās) izlases komandas treneris – Valsts robežsardzes koledžas Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents majors Atis Litaunieks.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 24.novembrī

Aizvadīts atklātais čempionāts lietišķajā šaušanā

Š.g. 24.novembrī Rīgā SIA „WALTERS” šautuvē Raņķa dambī 24a notika Rīgas pašvaldības policijas atklātā čempionāta sacensības lietišķajā šaušanā, kurās piedalījās piecpadsmit komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas.

Sacensību mērķis – paaugstināt personāla profesionālo meistarību.

Sacensību kopvērtējumā Valsts robežsardzes komanda (Ivans Iščenko, Vitālijs Ščolkins, Sanita Ļahnoviča un Aleksandrs Pavlovskis) ieguva augsto 6.vietu. Valsts robežsardzes koledžas komanda (Guntis Dukšta, Andrejs Garkalns, Jeļena Rimša un Jānis Pavlovs) ieguva 13.vietu.

Valsts robežsardzes komandas šāda līmeņa sacensībās piedalījās pirmo reizi un kopumā uzrādīja labus rezultātus.

2017.gada 18.novembrī

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji 18.novembrī piedalījās svētku pasākumos Rīgā un Rēzeknē


Š.g. 18.novembrī valstī tika atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadiena. Rīgā, 11.novembra krastmalā, par godu valsts svētkiem notika Nacionālo bruņoto spēku vienību militārā parāde, kurā piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) vienība, ko pārstāvēja 40 robežsargi. Vienību vadīja VRK direktors pulkvedis Mariks Petrušins. VRK karogu nesa VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Jurijs Skorodihins, karognesēja asistenti – VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti seržants Arvīds Šenbergs un seržants Edgars Mankovskis.

Svētku dienā VRK pārstāvji piedalījās Valsts robežsardzes tematiskajā izstādē, kas notika Rīgas pasažieru terminālā. Pasākumā tika demonstrēta Valsts robežsardzes tehnika un transports, tehniskie un speclīdzekļi, ieroči. Klātesošie varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs – pārbaudīt roku spēku, „sagūstīt robežpārkāpēju”, salikt tematisko foto mozaīku, atpazīt un sakārtot dienesta pakāpes, kā arī apskatīt trauksmes grupas ekipējumu.

VRK personāls š.g. 18.novembrī piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinībās Rēzeknē, iesaistoties svētku gājienā un pildot Goda sardzes (5 cilvēki) pienākumus pie pieminekļiem „Vienoti Latvijai” un „Latgales kongresam 100”.

Tradicionāli jau septīto gadu pēc kārtas, popularizējot sportisku un veselīgu dzīvesveidu, kā arī, lai noskaidrotu labākos garo distanču skrējējus, VRK personāls un kadeti š.g. 18.novembrī piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītajā tautas skrējienā „Ieelpo Rēzekni!”. VRK startēja 3 km distancē ar laika kontroli pa Atbrīvošanas aleju līdz Lubānas ielas krustojumam un atpakaļ.

Vecuma grupā „Jaunieši un jaunietes no 15 līdz 24 gadi” VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadets ierindnieks Aleks Vasiļjevs ieguva godalgoto 2.vietu.

Sieviešu grupā „25 gadi un vecākas” VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākā speciāliste V.Lāce ieguva 5.vietu.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 17.novembrī

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji piedalījās starptautiskajā studiju modulī


No šī gada 12.novembra līdz 17.novembrim Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas - Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Alens Indriksons un Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadetes virsleitnante Lolita Lipska un kaprāle Alise Bačuka piedalījās Somijas Robežsardzes un krasta apsardzes akadēmijas organizētajā starptautiskajā studiju modulī „Sadarbība integrētajā robežu pārvaldībā" Somijā (Imatrā).

Apmācību galvenais mērķis bija iepazīstināt studējošos ar Eiropas Savienības integrētās robežu pārvaldības stratēģiju un tās praktiskajiem instrumentiem, dalīties pieredzē par Integrētās robežu pārvaldības ieviešanu nacionālajā līmenī, kā arī attīstīt studējošo praktiskās iemaņas dalībai starptautiskajās operācijās.

Starptautiskajā pasākumā piedalījās docētāji un kadeti no Vācijas, Polijas, Latvijas, Igaunijas un Somijas. Apmācību ietvaros pulkvežleitnants A.Indriksons prezentēja Valsts robežsardzes koledžu un studiju procesa organizāciju, virsleitnante Lolita Lipska - Valsts robežsardzes sadarbības organizāciju ar kaimiņvalstīm, savukārt kaprāle A.Bačuka - Valsts robežsardzes dienesta organizāciju. Delegāciju pārstāvji prezentēja savu valstu robežapsardzības struktūrvienību organizāciju, galvenos uzdevumus un robežapsardzības īstenošanas pasākumus. Apmācību gaitā tika organizētas lekcijas un grupu darbs par dažādām aktuālām tēmām.

Starptautisko mācību gaitā dalībnieki apmeklēja Robežsardzes vēstures muzeju un aktīvi piedalījās Somijas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas kadetu rīkotajās kultūras un sporta aktivitātēs.


Foto: Alens Indriksons, VRK

Foto

2017.gada 17.novembrī

Rīgā norisinājās Iekšlietu ministrijas sacensības futbolā telpās (sievietēm)


Š.g. 17.novembrī Rīgā, Klijānu ielā 4, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra zālē notika Iekšlietu ministrijas 2017.gada atklātā čempionāta sacensības futbolā telpās (sievietēm). Sacensībās piedalījās četras komandas – Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Valsts policijas koledžas un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes.

Iekšlietu ministrijas 2017.gada atklātā čempionāta sacensībās futbolā telpās (sievietēm) 1.vietu ieguva Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes komanda, bet Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes komanda izcīnīja 3.vietu.

Valsts robežsardzes izlases sastāvā šogad bija iekļautas: Jeļizaveta Puzāne, Elīna Oļipova, Olga Kopilova (VRS Ludzas pārvalde), Daina Platača, Kristina Kudrjavceva (VRS Daugavpils pārvalde), Jana Bulmeistere, Jevgēnija Arzubova (VRS Rīgas pārvalde).

Par VRS sieviešu futbola izlases komandas pārstāvi Iekšlietu ministrijas 2017.gada atklātā čempionātā bija nozīmēts VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents majors Atis Litaunieks.


Foto: Daina Platača, VRK

Foto

2017.gada 11.novembrī

Robežsargi piedalījās Lāčplēša dienai veltītos pasākumos

Š.g. 11.novembrī, godinot Latvijas brīvības cīnītājus un karavīrus, visā Latvijā tika atzīmēta Lāčplēša diena. Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji š.g. 9.novembrī piedalījās Lāčplēša dienai veltītā pasākumā Rēzeknes Tehnikuma izglītojamajiem.

Valsts robežsardzes koledžas kadeti š.g. 11.novembrī iesaistījās Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra organizētajā Lāpu gājienā no pieminekļa „Vienoti Latvijai” līdz Miera ielas kapiem, kur pie obeliska Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem tika noturēts piemiņas brīdis.

Savukārt Ludzā, š.g. 11.novembrī Valsts robežsardzes koris piedalījās Ludzas tautas nama rīkotajā svinīgajā sarīkojumā „Iedegsim svecītes Lāčplēša dienā”.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 07.novembrī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti deva zvērestu


Š.g. 3.novembrī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), Rēzeknē notika svinīgais zvēresta došanas pasākums 65 VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetiem, kuri uzsāka mācības pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” š.g. 25.septembrī.

Svētkus VRK ierindas laukumā atklāja VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, noziņojot VRK direktoram pulkvedim Marikam Petrušinam par kadetu gatavību zvēresta došanai. Svinību pamatdaļā jaunieši deva zvērestu par uzticību savai valstij. Pulkvedis M.Petrušins apsveica VRK kadetus ar tik nozīmīgu notikumu robežsargu dienestā. Uzklausot VRK vadības novēlējumus, kadeti svinīgā maršā ar muzikālo pavadījumu atstāja zvēresta došanas vietu. Robežsargus apsveica viesi, pēc tam notika fotografēšanās. Vēlāk kadetu vecāki un ciemiņi iepazinās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu un apmeklēja Valsts robežsardzes vēstures muzeju.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 06.novembrī

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās starptautisks seminārs


Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas, Lietuvas (Medininkai), Igaunijas un Somijas Robežsardzes izglītības iestāžu savstarpējās sadarbības plānu 2017.gadam, no 2017. gada 31. oktobra līdz 3. novembrim Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē norisinājās starptautisks seminārs “Profesionālā terminoloģija krievu valodā: metodes, problēmas, risinājumi”.

Starptautiska semināra mērķis ir dalīšanās labākajā pieredzē par profesionālās terminoloģijas krievu valodā mācīšanu, pielietojamajām mācību metodēm, pastāvošām problēmām un inovatīviem risinājumiem.

Seminārā piedalījās:

• Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) pārstāvji:

VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docente pulkvežleitnante Marina Žukova un VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektore pulkvežleitnante Diāna Soboļeva;

• Somijas delegācija: Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas pārstāvis Ari Kääntä;

• Igaunijas delegācija: Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Valodu centra pārstāve Aida Hačaturjana un Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Valodu centra pārstāve Marika Saloma;

• Lietuvas delegācija: Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsardzes dienesta Robežsargu skolas pārstāve Jurgita Bil.

Pasākuma pirmajā dienā dalībnieki sniedza prezentācijas par krievu valodas un profesionālās terminoloģijas apmācību sistēmām savās izglītības iestādēs, apsprieda ar apmācībām saistītās problēmas, kā arī to iespējamos risinājumus, savukārt, otrajā dienā ārzemju pasniedzēji Valsts robežsardzes koledžas izglītojamajiem novadīja nodarbības profesionālajā terminoloģijā krievu valodā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 1.novembrī

Rēzeknē tikās stiprākās Valsts robežsardzes futbolistu komandas


Šī gada 1.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2017.gada spartakiādes sacensības futbolā (telpās).

Sacensības notika divās apakšgrupās. Divas labākās apakšgrupu komandas sacentās pusfinālos, kur uzvaras izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas futbolisti. Cīņā par trešo vietu VRS Ludzas pārvaldes komanda pārspēja VRS Rīgas pārvaldes komandu.

Valsts robežsardzes 2017.gada spartakiādes sacensībās futbolā (telpās) 1.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes koledžas izlase, bet 3.vietā ierindojās VRS Ludzas pārvaldes futbolisti.

Novēlēsim mūsu futbolistiem veiksmīgu startu Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes futbola (telpās) sacensībās š.g. 24.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 1.novembrī

Valsts robežsardzes koledžā kadeti dos zvērestu


Š.g. 3.novembrī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), Zavoloko ielā 8, Rēzeknē tiks organizēts svinīgais zvēresta došanas pasākums 65 VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – Prof.ID) Pirmās mācību rotas kadetiem, kuri uzsāka mācības pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” š.g. 25.septembrī.

Pasākums norisināsies Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā, sākums – plkst. 12:00.

Zvēresta došanas pasākuma plāns:

- 11:30-11:50 – VRK Prof.ID kadetu vecāku un ciemiņu sagaidīšana;

- 12:00-12:40 – VRK Prof.ID kadetu zvēresta došanas pasākumus;

- 12:50-13:30 – VRK Prof.ID kadetu vecāku un ciemiņu iepazīšanās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, VRK un VRK Prof.ID vadības pārrunas ar kadetu vecākiem, Valsts robežsardzes vēstures muzeja apmeklēšana;

- 12:00-13:30 – pasākuma fotografēšana, videofilmēšana.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks Vladimirs Supe, tālr.29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 30.oktobrī

Robežsargiem zelts Iekšlietu ministrijas šaušanas sacensībās


Š.g. 27.oktobrī Rīgā, turpinoties Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādei, Veselības un sporta centra šautuvē notika šaušanas sacensības, kurās piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), Valsts policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas Pašvaldības policijas un sporta biedrības „Dinamo” pārstāvji.

Sacensību programmā tika iekļauti trīs vingrinājumi: „Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres maiņu”, „Ātršaušana – divas sērijas norādītajā zonā” un „Noziedznieku vajāšana”.

Kopvērtējumā Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes šaušanas sacensībās uzvarēja Valsts robežsardzes izlase, 2.vietu ieguva sporta biedrība „Dinamo” un 3. vietu – Valsts policija.

Individuālajā vērtējumā čempiona titulu ieguva VRS Ludzas pārvaldes Ludzas II kategorijas dienesta vecākā inspektore leitnante Sanita Ļahnoviča (sieviešu grupa), bet VRS Ludzas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļas priekšnieks majors Vitālijs Ščolkins ieguva godalgoto 3.vietu (vīriešu grupa).

Valsts robežsardzi Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes šaušanas sacensībās pārstāvēja Gaļina Jupatova (VRS Galvenā pārvalde), Renata Mikulāne, Juris Stivriņš, Pjotrs Krukovskis, Artjoms Grigorjevs, Juris Dudarevs, Jevgēnijs Skribins(VRS Daugavpils pārvalde) un Sanita Ļahnoviča, Andrejs Morozovs, Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Velga Lāce, VRK, Gaļina Jupatova, VRS Galvenā pārvalde

Foto

2017.gada 29.oktobrī

Robežsargi piedalījās militārās mācībās


No š.g. 27.oktobra līdz 29.oktobrim Zemessardzes 3.brigāde Latgales novadā organizēja militārās mācības „Mazais Namejs/ Zobens 2017” (turpmāk – Mācības), kurās piedalījās Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības, Zemessardzes vienības un citas valsts institūcijas. Mācību mērķis – pilnveidot un stiprināt sadarbību starp Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienībām, Zemessardzes vienībām un citām valsts institūcijām, kas var būt pielietojamas reālās militārā konflikta situācijās, kā arī papildināt zināšanas militārās sagatavošanas un taktikas jomā.

Mācību ietvaros tika iesaistītas arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas kā atsevišķu vadu Zemessardzes 3.brigādes kaujas rotas sastāvā, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes un Daugavpils pārvaldes amatpersonas, kuras nodrošināja vispārējās mobilizācijas filtrācijas punkta darbību (personu identificēšana un personu dokumentu pārbaude), kā arī imitēja mobilizējamos izsludinātās vispārējās mobilizācijas ietvaros, un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo uzdevumu dienesta „SIGMA” amatpersonas speciālo operāciju veikšanā.


Foto: Andris Āboliņš, VRK

Foto

2017.gada 19.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sēdē ievēl jaunu pašpārvaldes vadību


2017.gada 19.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā notika plānotā Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sēde, kurā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – VRK Prof.ID) Trešās mācību rotas kadeti.

Sēdes laikā kadeti balsoja par kandidātiem, kuri no studējošo vidus tika izvirzīti darbībai pašpārvaldē. Atklāti balsojot, saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes nolikumu, ievēlēja Studējošo pašpārvaldes valdi, Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvu un darba grupu sastāvu. Pirmo reizi tika vēlēti arī Latvijas koledžu asociācijas biedri.

Pamatojoties uz atklātas balsošanas rezultātiem, valdes sastāvā tika ievēlēti:

- valdes priekšsēdētāja – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Alise Bačuka;

- valdes priekšsēdētāja vietnieks – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 2.kursa kadets seržants Arvīds Šenbergs;

- sekretārs – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets kaprālis Dāvis Sporāns.

Darba grupas:

1) kultūras jomā, kuras sastāvā ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete virsniekvietniece Jekaterīna Voitkeviča;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 2.kursa kadete virsseržante Sņežana Akmentiņa;

2) sporta jomā, kuras sastāvā ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets kaprālis Valdis Bernatovičs;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 2.kursa kadets seržants Mārtiņš Laizāns.

Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvā tika ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Alise Bačuka;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 2.kursa kadets seržants Arvīds Šenbergs.

Darbībai Latvijas koledžu asociācijā ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Alise Bačuka;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets kaprālis Dāvis Sporāns.

2017.gada 19.oktobrī

Rēzeknē notika Valsts robežsardzes sacensības tuvcīņā


Š.g. 19.oktobrī, Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2017.gada spartakiādes sacensības tuvcīņā, kurās noskaidroja spēcīgākos cīkstoņus 7 svaru kategorijās: 70, 75, 80, 85, 90, 95 un virs 95 kg, kā arī labāko cīkstoņu komandu.

Sacensību programma tika sadalīta divās daļās: tuvcīņas paņēmienu demonstrēšana un cīņa pēc Karate-Do noteikumiem.

VRS spartakiādes sacensībās tuvcīņā spēcīgākie bija:

- svara kategorijā līdz 70 kg: 1.vieta – Ēvalds Teikmanis (VRS Aviācijas pārvalde), 2.vieta – Sergejs Fuņikovs (VRK), 3.vieta – Elvijs Stībelis (VRS Viļakas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 75 kg: 1.vieta – Aleksejs Paļčuns (VRS Ludzas pārvalde), 2.vieta – Valdis Bernatovičs (VRK), 3.vieta – Aleksandrs Kudrjavcevs (VRS Aviācijas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 80 kg: 1.vieta – Andrejs Isakovs (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vieta – Leonīds Kučinskis (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vieta – Ingus Benetis (VRS Ventspils pārvalde);

- svara kategorijā līdz 85 kg: 1.vieta – Iļja Kņazevs (VRS Ludzas pārvalde), 2.vieta – Sergejs Ivanovs (VRK), 3.vieta – Oļegs Ignatjevs (VRS Daugavpils pārvalde);

- svara kategorijā līdz 90 kg: 1.vieta – Vladislavs Agafonovs (VRS Ludzas pārvalde), 2.vieta – Jevģenijs Šerstovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vieta – Jevģēnijs Vančenko (VRS Aviācijas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 95 kg: 1.vieta – Jānis Vilde (VRK), 2.vieta – Viktors Sviridenko (VRS Aviācijas pārvalde), 3.vieta – Iļja Ivanovs (VRS Daugavpils pārvalde);

- svara kategorijā virs 95 kg: 1.vieta – Eduards Agafonovs (VRK), 2.vieta – Sandis Venšavs (VRK), 3.vieta –Aigars Cīrulis (VRS Viļakas pārvalde).

Sievietēm sacensības notika absolūtajā svara kategorijā un tikai tuvcīņas paņēmienu demonstrēšanā: 1.vieta – Evija Borise (VRK), 2.vieta – Elīna Oļipova (VRS Ludzas pārvalde), 3.vieta – Jekaterina Maksimova (VRK).

Komandu kopvērtējumā 1.vieta – Valsts robežsardzes koledžas komandai, 2.vieta - VRS Ludzas pārvaldes komandai, bet 3.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes komandai.

Sacensības organizēja Valsts robežsardzes koledža galvenā tiesneša VRS Aviācijas pārvaldes Apsardzes un speciālo uzdevumu dienesta „Sigma” vecākā speciālista Oļega Anisimova vadībā.


Foto: Rasa Deksne, VRK

Foto

2017.gada 17.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji viesojās Ludzas 2.vidusskolā


Š.g.17.oktobrī Valsts robežsardzes koledža piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta organizētajā seminārā ,,Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”, kas notika Ludzas 2.vidusskolā. Semināra mērķis - iepazīstināt izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus, skolotājus un jauniešus ar iekšlietu un aizsardzības nozares karjeras iespējām, sniegt informāciju par izglītības iespējām, esošajām profesijām un darba iespējām. Semināra dalībnieki tika informēti par dienesta specifiku iekšlietu un aizsardzības jomās Latvijā un profesiju klāstu šajos dienestos.

Par mācībām Valsts robežsardzes koledžā un karjeras iespējām Valsts robežsardzē jauniešus informēja Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Liene Roze Zarembo. Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas - kapteinis Arnolds Kalnačs un virsleitnants Uldis Livdāns dalījās pieredzē par savu karjeru Valsts robežsardzē, stāstīja par dienesta perspektīvām un atbildēja uz skolēnu jautājumiem par kinologa darba specifiku, fiziskās sagatavotības prasībām, uzsākot mācības Valsts robežsardzes koledžā.

Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotie semināri par karjeras iespējām notiek visā Latvijā. Tā ir iespēja visu novadu jauniešiem iegūt nepieciešamo informāciju par izglītības un darba iespējām Valsts robežsardzē.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 6.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās studējošo sadraudzības pasākums


Š.g. 6.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) norisinājās VRK Studējošo pašpārvaldes rīkotais sadraudzības pasākums starp VRK, Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžu (turpmāk – UCAK ), Valsts policijas koledžu (turpmāk – VPK) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (turpmāk – RTA), kura mērķis bija veikt informācijas un pieredzes apmaiņu starp Studējošo pašpārvaldēm, studējošajiem, iepazīstināt viesus ar VRK, veicināt savstarpēju sadarbību starp mācību iestādēm, attīstīt sportisku aktivitāšu iespējas un nostiprināt komandas garu.

Pasākumā piedalījās 20 studējošie no katras mācību iestādes. Sadraudzības pasākuma gaita sastāvēja no trim daļām:

1. rīkota kopējā sanāksme, kuras laikā studējošie prezentēja savas mācību iestādes;

2. tika organizēta ekskursija, kuras laikā tika apskatīts VRK administratīvais korpuss, dienesta viesnīca, muzejs un Kinoloģijas centrs (kinologu paraugdemonstrējumi ar dienesta suņiem);

3. sporta aktivitātes (stafešu veidā), kuras sagatavoja katra mācību iestāde.

Sporta aktivitātēm no katras mācību iestādes tika izvirzīti 8 dalībnieki (gan sievietes, gan vīrieši). Izlozes kartībā katras mācību iestādes komandas dalībnieki tika sadalīti sīkāk, veidojot četras jauktās komandas, lai veidotu līdzvērtīgu sāncensību un labāk iepazītu biedru, darbojoties komandā.

Kopumā visi pasākuma dalībnieki atzina, ka sadraudzības pasākums noritēja interesanti un tā mērķi tika sasniegti.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 6.oktobrī

Valsts robežsardzes 2017.gada spartakiādes šaušanas sacensību rezultāti


Š.g. 6.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2017.gada spartakiādes sacensības šaušanā, kurās piedalījās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils, Aviācijas teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas komandas.

Sacensību programmā tika iekļauti trīs vingrinājumi: „Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres maiņu”, „Ātršaušana – divas sērijas norādītajā zonā” un „Noziedznieku vajāšana”.

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu VRS spartakiādes sacensībās šaušanā izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes komanda, 2.vietā ierindojās VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 3.vietā – VRS Aviācijas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā čempiona titulu ieguva Artjoms Grigorjevs (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde), 3.vietu – Aleksandrs Pavlovskis (VRS Ludzas pārvalde).

Savukārt sieviešu grupā uzvarēja Renata Mikulāne (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Tatjana Tarasova (VRS Aviācijas pārvalde), 3.vietu – Inesa Timšāne (VRS Daugavpils pārvalde).

VRS šaušanas izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensībās šaušanā, kas norisināsies šī gada 27.oktobrī, Rīgā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 5.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā viesojās Baltkrievijas Republikas amatpersonas


Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts robežsardzes ielūgumu un saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas kopīgo pasākumu plānu 2017.gadam, no šī gada 3.oktobra līdz 5.oktobrim notika Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta amatpersonu vizīte Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) ar mērķi īstenot kopējās nodarbības robežapsardzības personāla profesionālai sagatavošanai.

Baltkrievijas delegācijas sastāvā šogad viesojās Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta Robežsardzes dienesta katedras vecākais pasniedzējs majors Viktors Budjko un Robežsardzes dienesta struktūrvienību operatīvās darbības nodrošināšanas disciplīnu katedras vecākais pasniedzējs majors Antons Riliks. Pasniedzēji iepazinās ar VRK darbību, mācību procesa organizēšanu, apskatīja VRK materiāli tehnisko bāzi: mācību administratīvo korpusu, muzeju, bibliotēku un Profesionālās un taktiskās apmācības centru „Janapole”, kā arī apsprieda sadarbības stiprināšanas virzienus. Kopā ar Latvijas delegācijas pārstāvjiem – VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docentu pulkvežleitnantu Robertu Vikaini un asistenti kapteini Intu Silinieci viesi apsprieda aktualitātes tehnisko līdzekļu nodrošināšanā. Baltkrievu pasniedzēji VRK kadetiem arī novadīja nodarbības tehnisko līdzekļu izmantošanā robežapsardzībā un apmeklēja VRS Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punktu.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 04.oktobrīThis project is co-funded by
the European Union

Projekta „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” realizācijas noslēgums

No 2017.gada 28.marta Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienests realizēja sešus mēnešus ilgu Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra atbalstīto projektu Nr.ICMPD/2017/MPF-240-003 „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā”.

Projekta laikā Moldovā un Gruzijā tika organizēti apmācību semināri šo valstu robežapsardzības iestāžu kinologiem par dienesta suņu apmācības metodēm. Seminārus vadīja kinoloģijas jomas eksperti no Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta. Kopā tika apmācīti 20 kinologi no Gruzijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas un 20 Moldovas Robežpolicijas kinologi.

Projekta gaitā Valsts robežsardzes koledža iegādājās septiņus kucēnus, no kuriem piecus kucēnus bez atlīdzības šī gada septembra beigās un oktobra sākumā nodeva Gruzijas Robežpolicijai un Patruļpolicijai, nākamajā nedēļā divi kucēni dosies uz Moldovu un kļūs par Moldovas Robežpolicijas dienesta suņiem.

Lai kucēnus varētu sekmīgi apmācīt, projekta ietvaros tika nopirkts inventārs dienesta suņu uzturēšanai un apmācībai. Šis inventārs arī bez atlīdzības tika nodots Moldovas un Gruzijas robežapsardzības iestādēm turpmākai izmantošanai.

Savukārt, lai Gruzijas un Moldovas robežapsardzības iestāžu instruktori varētu kvalitatīvi apmācīt dienesta suņus un ieviest apmācību novitātes savā darbā, šī gada augustā seši kinologi no Gruzijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas un Moldovas Robežpolicijas Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra inspektoru vadībā piedalījās trīs nedēļu ilgos teorētiski praktiskos kursos par dienesta suņu apmācības jautājumiem.

Projekta mērķis tika sasniegts, tā ietvaros tika sniegta palīdzība Moldovas un Gruzijas robežapsardzības iestāžu Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšanā, tuvinot tos Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim, tika stiprināts un papildināts dienesta suņu genofonds turpmākai dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai.

No šī gada 7.augusta līdz 25.augustam VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā notika trīs nedēļu ilgs apmācību kurss Moldovas un Gruzijas instruktoriem. Apmācību kursā piedalījās četri instruktori no Gruzijas robežapsardzības iestādēm (Gruzijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas departamenti) un divi instruktori no Moldovas Robežpolicijas.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 4.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžas personāls ziedoja asinis


Š.g. 4.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāli tika organizēta Asins donoru diena, kurā piedalījās 105 donori, t.i., Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls, kas nodeva 52 litrus asiņu.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji aktīvi sadarbojas ar VADC Latgales filiāli jau vairākus gadus un ir vieni no aktīvākajiem donoriem Rēzeknē. Viena asins nodošanas reize palīdz glābt 3 cilvēku dzīvības.

Pastāvīgā donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir Valsts robežsardzes koledžas Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Irēna Purmale, tālr. 64603673, e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 3.oktobrī

Robežsargiem sudrabs Iekšlietu ministrijas sacensībās vieglatlētikas krosā

Š.g. 29.septembrī Rīgā, Šmerļa meža trasē tika organizētas Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensības vieglatlētikas krosā. Sacensībās piedalījās septiņas skrējēju komandas: Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas, sporta biedrības „Dinamo” un apvienotā Iekšlietu ministrijas Centrālā aparāta komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā (3000m distancē) 3.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors kapteinis Vitālijs Glods.

Komandu vērtējumā 1.vietu ieguva Valsts policijas komanda, 2.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, 3.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

2017.gada 2.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā tiks rīkota Asins donoru diena


Š.g. 4.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāli tiks rīkota Asins donoru diena. VADC pārstāvji gaidīs donorus VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centrā (Rēzeknē, Zavoloko ielā 8) plkst.8:00.

Donoru dienā pieteicās piedalīties 116 cilvēki, t.i., Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls.

Pastāvīgā donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir Valsts robežsardzes koledžas Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Irēna Purmale, tālr. 64603673, e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 29.septembrī

Valsts robežsardzes koledžā kadeti apsveica pasniedzējus


Šī gada 29.septembrī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) VRK studējošie, sadarbībā ar VRK profesionālās tālākizglītības programmas izglītojamajiem organizēja pasākumu, lai sveiktu VRK akadēmisko personālu (pasniedzējus), izceltu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanā un pateiktos par ieguldīto darbu.

Pasākuma ietvaros tika uzsvērta VRK akadēmiskā personāla (pasniedzēju) svarīgā loma nepieciešamo zināšanu nodrošināšanā, attieksmju veidošanā un vērtību uzstādīšanā. Pasākuma gaitā VRK akadēmiskais personāls (pasniedzēji) tika iesaistīts interaktīvajā erudīcijas aktivitātē, pasākuma dalībniekiem tika veltītas vairākas dziesmas un noslēgumā pasākuma organizatori pateicās akadēmiskajam personālam, veltot siltus vārdus un pasniedzot ziedus.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 29.septembrī

Svinīgos apstākļos iecelts jauns Valsts robežsardzes koledžas direktors


Lai nodrošinātu turpmāku topošo robežsargu profesionālu apmācību un turpinātu iesākto Valsts robežsardzes koledžas, kā mācību iestādes, profesionālo izaugsmi un attīstību, Valsts robežsardzes koledžā ir notikusi direktoru maiņa. Tās rezultātā no šā gada 1.oktobra par jauno Valsts robežsardzes koledžas direktoru kļūst līdzšinējais VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Mariks Petrušins.

Amata pienākumu pieņemšanas - nodošanas ceremonija notika piektdien, 29.septembrī plkst. 15.00 Valsts robežsardzes koledžā (Rēzeknē, Zovoloka iela 8), kur svinīgos apstākļos ierindas priekšā līdzšinējais koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš Valsts robežsardzes koledžas karogu nodeva savam pēctecim pulkvedim Marikam Petrušinam.

Savukārt pulkvedis Arvīds Liepiņš, kurš kopš 2011. gada priekšzīmīgi pildīja Valsts robežsardzes koledžas direktora pienākumus un, ieguldot sirdi un dvēseli, ar savām zināšanām un piemēru audzināja jauno paaudzi piecu ar pus gadu garumā, ar vārdiem: „Dzīvi var sadalīt posmos. Kad Tu esi ticis viena posma virsotnē, Tu vari atskatīties un izvērtēt, ko Tu varēji darīt labāk. Iegaumē un virzies tālāk jau ar citu līmeni." un dienesta kolēģu sirsnīgiem apsveikumiem, tika pavadīts pelnītā atpūtā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 29.septembrī

Rēzeknē norisinājās XV robežsargu norīkojumu sacensības


Š.g. 27. – 28.septembrī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) jau 15.reizi norisinājās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) robežsargu norīkojumu sacensības, kurās piedalījās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Aviācijas un Rīgas teritoriālo pārvalžu komandas, kā arī VRK komanda (ārpus kopējā vērtējuma). Sacensību mērķis ir robežsargu profesionālo zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošana un nostiprināšana, veicot robežkontroli un imigrācijas kontroli.

Sacensības atklāja sacensību galvenais tiesnesis VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes priekšnieks Robežuzraudzības nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Agris Čubars. Divu dienu laikā VRS teritoriālo pārvalžu komandas veica 12 kontroles punktus. Komandām bija jāveic svešvalodas (angļu) zināšanu pārbaude, jāsniedz pirmā palīdzība cietušajiem, jāiegūst personu biometrijas dati, jāpārbauda transportlīdzekļi un tajā esošas personas, jāizpilda veiklības braucieni ar automašīnu, jāpārbauda ieceļojošās personas robežšķērsošanas vietā un jāizveido aizturētā ārzemnieka dosjē. Robežsargu norīkojumam bija nepieciešams aizturēt bīstamo personu grupu, izmantojot dienesta ieročus, fizisko spēku un speciālos līdzekļus, kā arī veikt to konvojēšanu. Komandas ar topogrāfiskās kartes palīdzību meklēja kontrolpunktus, kā arī sacentās „Prāta veiklībā” un šaušanā.

Valsts robežsardzes XIV robežsargu norīkojumu sacensībās uzvarēja VRS Daugavpils pārvaldes komanda: virsleitnants Edgars Japiņš, kaprālis Ēriks Kjars, kaprālis Andrejs Voronkovs. 2.vietu ieguva VRS Ventspils pārvaldes komanda: kapteinis Ingus Linde, kaprālis Ingus Benetis, kaprāle Monta Priedola. 3.vietu – VRS Ludzas pārvaldes komanda: leitnants Alvis Donskis, virsniekvietnieks Ivans Iščenko, kaprālis Iļja Kņazevs.

Valsts robežsardzes XIV robežsargu norīkojumu sacensībās novērotāju statusā piedalījās Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas amatpersonas – Kinoloģijas centra priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Konstantins Solovejs un Baltkrievijas Robežapsardzības dienesta institūta Robežapsardzības katedras vecākais pasniedzējs pulkvežleitnants Genadijs Krejers.

Šogad pirmo reizi novērot sacensības tika aicināti arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vispārējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmas „Valsts robežas drošība” 10. un 11.klases skolēni. Pirms sacensību sākuma skolniekiem tika organizēts pārgājiens 3 km garumā pa Valsts robežsardzes koledžas Taktiskās un profesionālās apmācības centrā izveidoto mācību robežu. Jauniešiem bija iespēja iejusties robežsarga lomā, redzēt realitātei pietuvinātu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas robežu, tās iezīmēšanas īpatnības, kā arī robežstabus.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 25.septembrī

Notiks robežsargu norīkojumu sacensības

Š.g. 27.septembrī Valsts robežsardzes koledžā (Rēzekne, Zavoloko iela 8) un 28.septembrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janapole” (Rēzeknes novads, Griškānu pagasts) notiks Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) XV norīkojumu sacensības, kurās piedalīsies komandas no VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvaldēm.

Lai pilnveidotu robežsargu profesionālās iemaņas un nostiprinātu zināšanas robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā, VRS teritoriālo pārvalžu komandas veiks 12 kontroles punktus, kuros tiks pārbaudīta robežsargu veiklība un zināšanas, uzmanība un atjautība, fiziskās sagatavotības līmenis, šaušanas prasmes un orientēšanās spējas. Katrā kontroles punktā izpildāmais uzdevums tiek sadalīts pa darbībām, kuras tiek novērtētas ar attiecīgu punktu skaitu. Sacensību kopvērtējumā katras komandas iegūtie punkti tiek summēti un tām tiek piešķirtas noteiktas vietas.

VRS XV robežsargu norīkojumu sacensību sākums plkst.9:00.

2017.gada 22.septembrī

Rēzeknē robežsargi sacentās vieglatlētikas krosā


Turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2017.gada spartakiādei, š.g. 22.septembrī Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janapole” robežsargi sacentās vieglatlētikas krosā.

Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas skrējēji veica vairākas distances: vīrieši - 3000 m, vīrieši (veterāni) – 1000 m, sievietes – 1000 m un sievietes (veterānes) – 1000 m. Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļuva sportists, kurš pirmais veica distanci savā grupā. Savukārt komandu vērtējumā tika ieskaitīti 3 labākie rezultāti 3000 m distancē, viens labākais rezultāts 1000 m distancē (vīriešiem veterāniem) un viens labākais rezultāts 1000 m distancē (sievietēm).

Komandu vērtējumā 1.vietā ierindojās VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietā - VRK komanda, 3.vietā – VRS Viļakas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvarēja Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietā ierindojās Aleks Vasiļjevs (VRK) 3.vietā – Jurijs Halimons (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1976.gadā un pirms) uzvaru izcīnīja Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Pjotrs Krukovskis (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Dainis Razminovičs (VRS Viļakas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā 1.vietā ierindojās Monta Priedola (VRS Ventspils pārvalde), 2.vietā – Olga Kopilova (VRS Ludzas pārvalde), 3.vietā – Santa Prole (VRS Viļakas pārvalde).

Individuāli sieviešu - veterānu grupā (dzimušas 1981.gadā un pirms) uzvarēja Ludmila Nefjodova-Volkova (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietā - Velga Lāce (VRK), 3.vietā – Tatjana Nazarova (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 16.septembrī

Valsts robežsardzes koledža piedalījās Eiropas sadarbības dienas pasākumā

Šī gada 16.septembrī Rīgā, Doma laukumā Valsts robežsardzes koledža piedalījās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas tehniskā sekretariāta organizētajā Eiropas sadarbības dienas pasākumā.

Pasākuma mērķis ir plašākai sabiedrībai prezentēt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenojamos projektus (projektu atvērto durvju diena).

Klātesošajiem tika demonstrēta videofilma par Valsts robežsardzes koledžu, apgūstamajām izglītības programmām, uzņemšanas nosacījumiem, prasībām reflektantiem, mācību procesu, kā arī dienesta specifiku. Papildus stāstījumam visiem bija iespēja apskatīt VRK trauksmes grupas ekipējumu, robežsardzes speciālos un tehniskos līdzekļus, ieročus un Latvijas Republikas personu apliecinošos dokumentus, mēģināt identificēt personas seju, salikt tematisko mozaīku, atpazīt un sakārtot pēc hierarhijas dienesta pakāpes, apmeklētāji varēja pārbaudīt šaušanas iemaņas šaušanas stendā „SCATT”. Vislielākās ovācijas izpelnījās Valsts robežsardzes koledžas kinologi ar dienesta suņu paraugdemonstrējumiem, kur varēja skatīt paklausības, narkotisko vielu meklēšanas un personu aizturēšanas vingrinājumus.

2017.gada 15.septembrī

Robežsargu sasniegumi vasaras biatlona sacensībās


Š.g. 15.septembrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janapole”, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, tika organizētas Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta un Valsts robežsardzes spartakiādes vasaras biatlona sacensības.

Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta vasaras biatlona sacensībās godalgotās vietas komandu vērtējumā izcīnīja:

1.vietu – Valsts robežsardze;

2.vietu – Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde;

3.vietu – Valsts policija.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvarēja Jurijs Halimons (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Jānis Circens (VRS Viļakas pārvalde), 3.vietu – Andrejs Vasiļjevs (Sporta biedrība „DINAMO”).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1976.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu - Jānis Mesters (Valsts policija), 3.vietu – Jānis Moisejenoks (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā uzvarēja Kitija Valtere (Valsts policija), 2.vietu ieguva Santa Prole (VRS Viļakas pārvalde), 3.vietu – Renata Radeviča (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuāli sieviešu - veterānu grupā (dzimušas 1981.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Andra Novicka (Valsts policija), 2.vietu - Ludmila Ņefjodova - Volkova (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu - Tatjana Nazarova (VRS Ludzas pārvalde).

Valsts robežsardzes spartakiādes vasaras biatlona sacensībās godalgotās vietas komandu vērtējumā izcīnīja:

1.vietu – Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde;

2.vietu – Valsts robežsardzes koledža;

3.vietu – Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā čempiona titulu ieguva Jurijs Halimons (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Jānis Circens (VRS Viļakas pārvalde), 3.vietu – Vjačeslavs Mihailovs (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1976.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Jānis Moisejenoks (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Ainārs Zaķis (VRS Rīgas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā uzvarēja Santa Prole (VRS Viļakas pārvalde), 2.vietu ieguva Renata Radeviča (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Olita Suveizda (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuāli sieviešu - veterānu grupā (dzimušas 1981.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Ludmila Ņefjodova - Volkova (VRS Daugavpils pārvalde) un 2.vietu - Tatjana Nazarova (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 7.septembrī

Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās Kriminālistikas ekspertu simpozijā

Š.g. 6. – 7.septembrī Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta galvenā inspektore majore Jeļena Pavlovska un Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas priekšmetu katedras asistente majore Inta Pokule piedalījās X Starptautiskajā Robežsardzes Kriminālistikas ekspertu simpozijā, kas norisinājās Polijā, Robežsardzes mācību centrā Kentšinā.

Starptautiskie Kriminālistikas ekspertu simpoziji (dalībvalstis – Polija, Latvija, Igaunija, Ukraina, Baltkrievija) notiek katru gadu, lai konferences dalībnieki varētu apmainīties ar informāciju un papildināt esošās zināšanas dokumentu tehniskās izpētes jomā.


Foto: Inta Pokule, VRK

2017.gada 31.augustāThis project is co-funded by
the European Union

Projekta „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana
robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” realizēšanas gaita
Valsts robežsardzes koledžā

No šī gada 7.augusta līdz 25.augustam VRK KD Kinoloģijas centrā notika trīs nedēļu ilgs apmācību kurss Moldovas un Gruzijas instruktoriem. Apmācību kursā piedalījās četri instruktori no Gruzijas robežapsardzības iestādēm (Gruzijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas departamenti) un divi instruktori no Moldovas Robežpolicijas.

Apmācību laikā Gruzijas un Moldovas kinologi, praktiski strādājot ar dienesta suņiem, apguva jaunas darba metodes, kas balstās uz kinologa un suņa savstarpējo pozitīvo sadarbību, suņa apmācībā izmantojot spēles elementus. Gruzijas un Moldovas kinologi atzina, ka viņu valstī joprojām pastāv dienesta suņu dresūra, kas balstīta uz dzīvnieka pakļaušanu, izmantojot fizisku ietekmēšanu un dzīvnieka bailes, nevis attīstot iedzimtos dzīvnieka instinktus.

Apmācību laikā Gruzijas un Moldovas kinologiem bija iespēja apmeklēt VRS DAP Silenes robežapsardzības nodaļu un VRS LUP Pasienes robežapsardzības nodaļu, un kopā ar kinologiem doties nelielā “zaļās robežas” apskatē, lai iepazītos ar kinologu patruļas darbu. Noslēgumā viesi apmeklēja VRS LUP Terehovas robežkontroles punktu.

Kursu izskaņā visi dalībnieki saņēma sertifikātus par dalību kursos.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 28.augustā

Valsts robežsardzes komandai bronza Latvijas čempionātā lietišķajā šaušanā


Š.g. 25. un 26.augustā Ādažu poligonā norisinājās Latvijas Šaušanas federācijas (turpmāk – LŠF) 2017.gada Latvijas čempionāts lietišķajā šaušanā, kurā par čempiona titulu cīnījās Iekšlietu un Aizsardzības ministrijas pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes, kā arī citas reģistrēto bruņoto formējumu organizācijas.

Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) izlases sastāvā piedalījās VRS Galvenās, Aviācijas un Ludzas pārvalžu, kā arī Valsts robežsardzes koledžas labākie šāvēji, kuri startēja četros sacensību vingrinājumos.

Sacensību kopvērtējumā VRS izlase (Ivans Iščenko, Vitālijs Ščolkins, Pēteris Olksna, Sanita Ļahnoviča) vingrinājumā DP-3 (3 sērijas pa 10 šāvieniem, katra 5 minūtes) izcīnīja godalgoto 3.vietu 16 komandu konkurencē. 1.vietu ieguva Zemessardzes Studentu bataljona pārstāvji, 2.vietā ierindojās Daugavpils pilsētas komanda.

Individuālā vērtējumā vingrinājumā DP-3 kopumā 250 dalībnieku konkurencē Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde) izcīnīja 3.vietu, bet vingrinājumā DP-4 Ivans Iščenko (VRS Ludzas pārvalde) arī ieguva 3.vietu.


Foto: Vitālijs Ščolkins, VRS LUP

Foto

2017.gada 22.augustā

XII Starptautiskās kinologu biatlona sacensības „Latvija 2017”


No šī gada 18.augusta līdz 19.augustam Valsts robežsardzes koledžā norisinājās XII Starptautiskās kinologu biatlona sacensības „Latvija 2017”. Sacensībās kopumā piedalījās 38 Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Baltkrievijas, Moldovas un Lietuvas robežapsardzības iestāžu kinologi ar dienesta suņiem „Profesionālajā klasē A” un „Profesionālajā klasē B”, kā arī 52 civilie Latvijas kinologi ar suņiem „Tautas klasē A” un „Tautas klasē B”.

Saskaņā ar uzrādītajiem rezultātiem individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē A” 1.vieta – Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas kapteinim Vitālijam Lingam ar dienesta suni „Smoki”, 2.vieta - Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas vecākajam leitnantam Ruslanam Straškevičam ar dienesta suni „Grom” un 3.vieta – Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Šķilbēnu RSN inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Dainim Razminovičam ar dienesta suni “Taiger Robežas Sargs”.

Komandu vērtējumā „Profesionālajā klasē A” 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas kinologu izlases komanda, 2.vietu ieguva Moldovas Robežpolicijas kinologu izlases komanda un 3.vieta – Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes kinologu izlases komandai.

Individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē B” 1.vieta - VID Muitas pārvaldes Muitas majoram Valdim Bikovskim ar dienesta suni „Prado”, 2.vieta – Moldovas Robežpolicijas jaunākajam seržantam Vladimiram Sumanam ar dienesta suni “Grand” un 3.vieta – VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu RSN inspektoram (kinologam) kaprālim Jānim Circenam ar dienesta suni „Cora”.

Komandu vērtējumā „Profesionālajā klasē B” 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes kinologu izlases komanda, 2.vietu – Moldovas Robežpolicijas kinologu izlases komanda un 3.vietu – VID Muitas pārvaldes kinologu izlases komanda.

„Tautas klasē A” individuālajā vērtējumā 1.vieta – Kasparam Vingrim ar suni „Arsija”, 2.vieta – Dagnim Pilanam ar suni „Breds” un 3.vieta – Guntim Stankevičam ar suni „Uran”.

„Tautas klasē B” individuālajā vērtējumā 1.vieta – Andrim Mežgailim ar suni „Erkils”, 2.vieta – Sergejam Pranckunam ar suni „Barons” un 3.vietu ieguva – Andrejs Priede ar suni „Ronda”.

„Tautas klasē A” komandu kopvērtējumā 1.vieta - komandai „Nikni Vilki”, 2.vieta - komandai „Cēsinieces” un 3.vieta komandai - „Sapņu komanda”.

„Tautas klasē B” komandu kopvērtējumā 1.vieta – komandai „Remis-1”, 2.vieta – komandai „Vilku bars 1”, 3.vieta – komandai „Remis-2”.

Sieviešu konkurencē „Profesionālajā klasē A” un „Tautas klasē A” 1.vietu ieguva Valsts policijas pārstāve Gunda Šabanova ar dienesta suni “Mexx”, 2.vieta – Lietuvas drošības dienesta pārstāvei Eglei Tamulyte Nenortienei ar dienesta suni “Lector” un 3.vieta – komandas “Cēsinieces” pārstāvei Svetlanai Andreicēnai ar suni „Brūss”.

Sieviešu konkurencē „Profesionālajā klasē B” un „Tautas klasē B” 1.vieta – Keitai Ozerei ar suni “Bamba”, 2.vieta – VRS VIP Šķilbēnu RSN inspektorei (kinoloģei) seržantei Santai Prolei ar dienesta suni “Upsi”, 3.vieta – Valsts policijas pārstāvei Ievai Spruženiecei ar dienesta suni “Roko”.

Bērnu (līdz 16 gadu vecumam) konkurencē 1.vieta – Kristapam Bērziņam ar suni “Rafa”, 2.vieta – Keitai Ozerei ar suni “Bamba” un 3.vieta – Artūram Laufmanim ar suni “Simba”.

Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību par atbalstu sacensību organizēšanā sadarbības partneriem – Zemessardzes 3.brigādei, VAS „Latvijas Valsts meži” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 21.augustā

Valsts robežsardzes koledžā notika 32.izlaidums


Š.g. 18.augustā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk - VRK) tika organizēts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, 32.izlaidums.

107 absolventiem tika piešķirta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija un svinīgi pasniegti speciālās dienesta pakāpes „kaprālis” uzpleči. Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadeti – ierindnieks Ēriks Kjars, ierindnieks Iļja Kņazevs un VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadets ierindnieks Jevgeņijs Goloveckis. Par izrādīto iniciatīvu un centību, uzrādītajām sekmēm un aktīvo līdzdalību VRK sabiedriskajos pasākumos, veikto personīgo ieguldījumu VRK darbībā un attīstībā apbalvots VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadets ierindnieks Oskars Beļevičs, bet ierindniekam Iļjam Kņazevam piešķirts „2016./2017.mācību gada labākā Valsts robežsardzes koledžas Pirmās, Otrās rotas kadeta” goda nosaukums.

Mācību gada garumā iegūtās zināšanas ļaus Valsts robežsardzes koledžas absolventiem turpināt dienestu Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 17.augustā

Valsts robežsardzes koledža piedalījās Ozolaines pagasta svētkos


Š.g. 12.augustā Ozolaines pagasta Bekšu ciemā notika ikgadējie Ozolaines pagasta svētki, kuros tika aicināta piedalīties arī Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK).

VRK prezentēja robežsardzes tehniskos un speclīdzekļus, ieročus, Latvijas Republikas ceļošanas dokumentus, trauksmes grupas ekipējumu. Apmeklētāji varēja piedalīties dažādās aktivitātēs – pārbaudīt šaušanas iemaņas šaušanas stendā „SCATT”, identificēt personas seju, salikt tematisko foto mozaīku, kā arī noskatīties kinologu paraugdemonstrējumus.


Foto: Inta Pokule, VRK

2017.gada 17.augustā

VRS Rīgas pārvaldē un Ventspils pārvaldē viesojās Somijas delegācija


Š.g. 8. – 10.augustā iepazīšanās vizītē Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē un Ventspils pārvaldē viesojās Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas delegācija: direktors Pasi Tolvanen un Pētniecības nodaļas vadītāja Sari Lindblom – Häkkinen. Latvijas delegācijas pārstāvji - Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš, direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš un Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns.

Vizītes mērķis bija iepazīt Latvijas Valsts robežsardzes pieredzi robežsargu profesionālajā sagatavošanā jūras un krasta apsardzes jomā, kā arī pārrunāt valstu aktualitātes nozarē robežsargu izglītošanā un kvalifikācijas paaugstināšanā.

Vizītes ietvaros Somijas delegācija apmeklēja VRS Rīgas pārvaldes Tirdzniecības ostu, tika iepazīstināta ar RKP darbību un robežkontrolē iesaistīto robežsargu apmācībām un sadarbības institūcijām robežsargu apmācības jomā.

Somijas delegācija iepazinās ar VRS Ventspils pārvaldes Jūras operāciju koordinācijas centra darbību, jūras robežkontrolē iesaistīto robežsargu apmācībām, apsprieda valstu aktualitātes robežsargu profesionālajā sagatavošanā jūras un krasta apsardzes jomā. Delegācija apmeklēja kuģi RK-20 “RĀNDA”, iepazinās ar tā darbības specifiku robežuzraudzībā, apsprieda un salīdzināja abu valstu mācību specifiku.

Tikšanās laikā puses savstarpēji dalījās pieredzē un pārrunāja esošo un turpmāko sadarbību.


Foto: Andris Āboliņš, VRK

Foto

2017.gada 15.augustā

Valsts robežsardzes koledžā notiks 32.izlaidums


Š.g. 18.augustā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk - VRK) tiks organizēts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, 32.izlaidums. Kadeti saņems Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācijas apliecības un speciālo dienesta pakāpi „kaprālis”.

Izlaiduma svinīgais pasākums norisināsies VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra lielajā zālē, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē, plkst.12:00.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, tālr. 29155870.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 9.augustā

Valsts robežsardzes koledžā notiek apmācības Moldovas un Gruzijas kinologiem

No 2017.gada 7.augusta līdz 25.augustam Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā notiek apmācību kurss Moldovas un Gruzijas kinoloģijas instruktoriem (Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra atbalstītā projekta Nr.ICMPD/2017/MPF-240-003 „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” ietvaros).

Apmācību kursā piedalās četri instruktori no Gruzijas robežapsardzības iestādēm (Gruzijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas departamenti) un divi instruktori no Moldovas Robežpolicijas.

Apmācību kursā iekļautas tēmas par dienesta suņu sākotnējo apmācību, suņu psiholoģijas jautājumi, suņu apmācība cilvēka smaržas meklēšanai, suņu apmācība narkotisko vielu meklēšanai, kā arī instruktoru sākotnējā apmācība (nodarbību plānošana un vadīšana).

Apmācību kursu vada VRK KD Kinoloģijas centra inspektori – galvenais inspektors kapteinis Atis Ozers, vecākais inspektors virsleitnants Guntars Apīnis, vecākais inspektors leitnants Aleksandrs Kangurs un inspektors seržants Jevgeņijs Maļavko.

2017.gada 4.augustā


This project is co-funded by
the European Union

Projekta „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana
robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” realizēšanas gaita
Valsts robežsardzes koledžā

2017.gada augustā Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienests turpina realizēt Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra atbalstīto projektu „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā”, Nr.ICMPD/2017/MPF-240-003.

Šī projekta mērķis ir palīdzēt attīstīt Moldovas un Gruzijas robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitāti, tuvinot tos Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim, stiprināt un papildināt dienesta suņu genofondu turpmākai dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai.

Projekta ietvaros ir nopirkti septiņi suņi un suņu uzturēšanai un apmācībām nepieciešamais inventārs. Gan suņus, gan inventāru bez atlīdzības nodos Gruzijas un Moldovas robežapsardzības iestādēm un šobrīd tiek gatavoti nepieciešamie rīkojuma dokumenti.

No šī gada 7.augusta līdz 25.augustam VRK KD Kinoloģijas centrā notiks trīs nedēļas ilgs apmācību kurss Moldovas un Gruzijas instruktoriem. Apmācību kursā piedalīsies četri instruktori no Gruzijas robežapsardzības iestādēm (Gruzijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas departamenti) un divi instruktori no Moldovas Robežpolicijas.

Apmācību kursā būs iekļautas tēmas par dienesta suņu sākotnējo apmācību, suņu psiholoģijas jautājumi, suņu apmācība cilvēka smaržas meklēšanai, suņu apmācība narkotisko vielu meklēšanai, kā arī instruktoru sākotnējā apmācība (nodarbību plānošana un vadīšana).

Apmācību kursu vadīs VRK KD Kinoloģijas centra inspektori – galvenais inspektors kapteinis Atis Ozers, vecākais inspektors virsleitnants Guntars Apīnis, vecākais inspektors leitnants Aleksandrs Kangurs un inspektors seržants Jevgeņijs Maļavko.

2017.gada 2.augustā

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās kopīgās mācības


Šī gada 20. un 21.jūlijā Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā notika Valsts policijas koledžas, Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžas un Valsts robežsardzes koledžas kadetu kopīgās mācības.

Mācību mērķis bija attīstīt Valsts robežsardzes koledžas kadetu praktiskās iemaņas robežuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumu izpildes organizācijā un veikšanā sadarbībā ar citām Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas iestādēm (Valsts policija, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests).

Kopīgo mācību laikā tika izspēlētas vairākas mācību situācijas, imitējot reālus notikumus, kas iespējami, veicot robežkontroli.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 31.jūlijā

VRS izlase startē Latvijas Šaušanas federācijas sacensību III etapā

Š.g. 28. un 29.jūlijā Ādažu poligonā norisinājās Latvijas Šaušanas federācijas 2017.gada Latvijas kausa III etaps lietišķajā šaušanā, kur Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) šaušanas izlases sastāvā piedalījās VRS Ludzas pārvaldes, VRS Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.

VRS izlase startēja četros sacensību vingrinājumos: vingrinājumā DP – 3 (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē ar vienu vai abām rokām, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Laiks 5 minūtes katrai 10 šāvienu sērijai), vingrinājumā DP – 4 (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, laiks 3 minūtes, 6 ieskaites šāvieni 1 minūtē ar vienu roku, 7 ieskaites šāvieni 30 sekundēs ar vienu vai abām rokām, 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām), vingrinājumā SNAIPERIS (jebkura kalibra (līdz 10mm) šautene ar optisko tēmēkli, no balsta 300m distancē) un vingrinājumā ATŠ5 (jebkura kalibra trieciena šautene ar standarta aprīkojumu 300 m distancē).

VRS šaušanas izlase vingrinājumā DP – 3 izcīnīja 4.vietu, vingrinājumā DP – 4 ieguva 5.vietu, vingrinājumā SNAIPERIS – 7.vietu un vingrinājumā ATŠ5 – 4.vietu.

Labākos rezultātus uzrādīja: Jana Prohorenko (VRS Aviācijas pārvalde) vingrinājumā SNAIPERIS izcīnot 7.vietu, Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde) vingrinājumā DP – 3 ieguva 9.vietu, bet vingrinājumā DP – 4 izcīnīja 5.vietu.

2017.gada 1.jūlijā


This project is co-funded by
the European Union

Projekta „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana
robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” realizēšanas gaita
Valsts robežsardzes koledžā

2017.gada jūnijā Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienests turpina realizēt Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra atbalstīto projektu „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā”, Nr.ICMPD/2017/MPF-240-003.

Projekta ietvaros turpinās suņu iepirkšana. Uz šo brīdi ir nopirkti četri suņi, un turpinās iepirkuma procedūra vēl diviem suņiem. Ir nopirkts suņu uzturēšanai un apmācībām nepieciešamais inventārs. Gan suņus, gan inventāru ir plānots bez atlīdzības nodot Gruzijas un Moldovas robežapsardzības iestādēm un šobrīd tiek gatavoti nepieciešamie rīkojuma dokumenti.

Saskaņā ar projekta aprakstu, kā vienu no aktivitātēm ir paredzēts organizēt apmācību kursu Moldovas un Gruzijas instruktoriem VRK KD kinoloģijas centrā. Apmācību kursa norises laiks plānots no 7.augusta līdz 25.augustam. Apmācību kursā piedalīsies četri instruktori no Gruzijas robežapsardzības iestādēm (Gruzijas Robežpolicijas un Patruļpolicijas departamenti) un divi instruktori no Moldovas Robežpolicijas.

VRK KD Kinoloģijas centra inspektori, kas vadīs šo apmācību kursu, aktīvi gatavo mācību materiālus par dienesta suņu sagatavošanu (prezentācijas, videomateriālus u.c.). Apmācību kursā būs iekļautas tēmas par dienesta suņu sākotnējo apmācību, suņu psiholoģijas jautājumi, suņu apmācība cilvēka smaržas meklēšanai, suņu apmācība narkotisko vielu meklēšanai, kā arī instruktoru sākotnējā apmācība (nodarbību plānošana un vadīšana).

2017.gada 19.jūnijāMūžībā aizgājusi 19 gadus jaunā Baiba Ruskule (06.11.1997. – 17.06.2017.)

Un tā Tu aizgāji,

tā: pēkšņi un pavisam.

Bez ceļa atpakaļ.

Smiltis klājas pāri visam.

(Z. Purvs)

2017.gada 17.jūnijā pēkšņi aprāvās mūsu kolēģes – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadetes Baibas Ruskules dzīvības pavediens.

Baiba Ruskule dzima 1997.gada 6.novembrī, Madonā. No 2005.gada līdz 2014.gadam mācījās Kusas pamatskolā. No 2014.gada mācījās Madonas pilsētas 1.vidusskolā, kuru absolvēja 2016.gada 11.jūnijā.

2016.gada 22.augustā uzsāka mācības Valsts robežsardzes koledžā.

Baiba bija ļoti labestīga meitene, mērķtiecīga, uzņēmīga, ar savu ieinteresētību un paraugu ātri iekļāvās kolektīvā. Viņai piemita liela atbildības izjūta, bija prasīga gan pret sevi, gan pret citiem. Brīvajā laikā Baiba galvenokārt nodarbojās ar sportu: komandu spēles – volejbols un basketbols, slēpošana, tajā skaitā biatlons, vieglatlētika un spēka vingrinājumi. 2010., 2011., 2012., 2013.gadā piedalījās Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē, startējot biatlonā un izcīnot sudraba un bronzas medaļas. Aktīvi piedalījās arī mākslinieciskajā pašdarbībā – zīmēja, dziedāja un dejoja.

Draugi, kolēģi un paziņas viņu atcerēsies kā pozitīvu, mīļu un gaišu cilvēku. Baibai bija daudz tālejošu plānu, ieceru, sapņu, kuri aprāvās pašā jaunības plaukumā, tā arī nerealizēti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baibas Ruskules piederīgajiem, draugiem un tiem, kas zināja viņu un atcerēsies vienmēr.

Valsts robežsardzes koledžas
kolektīvs

2017.gada 16.jūnijā

Svētki Valsts robežsardzes koledžā


Š.g. 16.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), Rēzeknē tika organizēti vairāki svinīgie pasākumi – VRK pilna laika studējošo 13.izlaidums, VRK nepilna laika studējošo 8.izlaidums un mācību iestādes 25.gadadienas svinības. Svētkos piedalījās VRK pastāvīgais un izglītojamais personāls, Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), citu mācību iestāžu, pašvaldības, Valsts policijas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības dienesta pārstāvji, ārvalstu viesi, VRK absolventu tuvinieki un Valsts robežsardzes koledžas veterāni.

VRK pilna laika studējošo 13.izlaiduma un VRK nepilna laika studējošo 8.izlaiduma ceremonijas norisinājās pirmajā dienas pusē pilsētas centrā, pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai”. 23 pilna laika studējošie un 18 nepilna laika studējošie sekmīgi apguva Valsts robežsardzes koledžā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Robežapsardze", iegūstot Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka kvalifikāciju. Svinīgajā pasākumā VRK absolventiem tika pasniegti diplomi, leitnanta uzpleči, kā arī apbalvoti labākie absolventi. Par uzrādītām augtām sekmēm studiju kursu apguvē apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – Prof.ID) Trešās mācību rotas kadeti – virsseržante Zaļina Gasanhanova, kaprāle Alise Jevstigņejeva, virsniekvietniece Sanita Ļahnoviča, virsniekvietnieks Ainārs Mizāns, kapteine Valentīna Protasova, kapteine Gaļina Jupatova un virsleitnante Dace Ščerbinska, bet virsniekvietniecei Sanitai Ļahnovičai piešķirts „2016./2017.studiju gada labākā Valsts robežsardzes koledžas Trešās mācību rotas 2.kursa kadeta” goda nosaukums.

Jaunākos virsniekus uzrunāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš un Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, novēlot panākumus profesionālajā izaugsmē un gandarījumu par paveikto turpmākajā dienestā Valsts robežsardzē. Absolventi svinīgi atvadījās no Valsts robežsardzes koledžas karoga, nolika ziedus pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” un maršā atstāja pieminekļa laukumu.

Svinīgā sanāksme, veltīta Valsts robežsardzes koledžas dibināšanas 25.gadadienai, norisinājās dienas otrajā pusē Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, aktu zālē. Pasākumā no skatuves ar mācību iestādes jubileju klātesošos apsveica Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniece Ingūna Aire, Valsts robežsardzes priekšnieks un viesi. Par pašaizliedzīgu, izcilu un nevainojamu dienesta uzdevumu izpildi un teicamiem dienesta pienākumu izpildes rezultātiem, kā arī sakarā ar Valsts robežsardzes koledžas 25.gadadienu koledžas personāls saņēma apbalvojumus. VRS priekšnieks pasniedza ,,Valsts robežsardzes krūšu nozīmi” VRK Prof.ID Trešās mācību rotas inspektoram virsseržantam Ervīnam Krainim, I pakāpes Robežsargu nopelnu zīmi ,,Par izcilību dienestā” VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Andrejam Garkalnam, II pakāpes Robežsargu nopelnu zīmi ,,Par izcilību dienestā” – VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta priekšniekam pulkvežleitnantam Nikolajam Soboļevam, VRK Izglītības koordinācijas nodaļas galvenajai inspektorei majorei Antoņinai Gajevskai un VRK Prof.ID Pirmās mācību rotas komandierim majoram Sergejam Nazarovam, III pakāpes Robežsargu nopelnu zīmi ,,Par izcilību dienestā” VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Guntim Dukštam, Valsts robežsardzes Goda rakstu VRK Administratīvās nodaļas galvenajam inspektoram (juristam) majoram Arnoldam Gailišam un Valsts robežsardzes Pateicību VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistentam virsleitnantam Eduardam Agafonovam.

Lai pateiktos personālam, kā arī sadarbības partneriem par sniegto nozīmīgo ieguldījumu VRK attīstībā un koledžai noteikto uzdevumu izpildē, „Valsts robežsardzes koledžas krūšu nozīme” piešķirta – VRK Izglītības koordinācijas nodaļas galvenajai inspektorei majorei Jeļenai Rimšai, VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistentam majoram Atim Litauniekam, VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docentei pulkvežleitnantei Marinai Žukovai, VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšniekam majoram Vladimiram Supem, VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākajam inspektoram virsleitnantam Guntaram Apīnim, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšniekam pulkvedim Jurim Martukānam un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas priekšniekam pulkvedim Vytautas Strolia. VRK Piemiņas zīmes tika pasniegtas arī koledžas veterāniem.

Valsts robežsardzes koledžas svētku programmā bija iekļauta Valsts robežsardzes kora uzstāšanās. Rēzeknes pilsētas Kultūras nama telpās tika izvietota fotoizstāde „Valsts robežsardzes koledžai – 25”. Izlaidumu pasākuma laikā muzikālo pavadījumu nodrošināja pūtēju orķestris "Rēzekne".


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 15.jūnijā

Valsts robežsardzes komandas panākumi pludmales volejbola sacensībās


Šī gada 15.jūnijā Rīgas pašvaldības policijas drošības uz ūdens un civilās aizsardzības glābšanas stacijā „Vecāķi” tika organizētas Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības pludmales volejbolā. Valsts robežsardzes komandu pārstāvēja – Vlads Smirnovs, Solvita Ekmane, Katrīna Rudzīte (Valsts robežsardzes koledža), Edgars Igaunis, Jekaterina Orlova (VRS Rīgas pārvalde), Edgars Potašovs, Olga Kopilova, Jeļizaveta Puzāne (VRS Ludzas pārvalde), Viktors Tarakanovs, Devids Žolnerovičs, Aleksandrs Samuilovs, Daina Potaša (VRS Daugavpils pārvalde).

Sacensības norisinājās trīs disciplīnās – vīriešu grupa, sieviešu grupa un MIX grupa.

Vīriešu grupā Edgars Igaunis un Devids Žolnerovičs izcīnīja 1.vietu (21 komandas konkurencē).

Sieviešu grupā Olga Kopilova un Jeļizaveta Puzāne izcīnīja 2.vietu (9 komandu konkurencē).

Grupā MIX Edgars Igaunis un Jeļizaveta Puzāne izcīnīja 1.vietu, Vlads Smirnovs un Jekaterina Orlova izcīnīja 3.vietu (9 komandu konkurencē).


Foto: Atis Litaunieks, VRK

Foto

2017.gada 12.jūnijā

Aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas izlaidumiem


Š.g. 16.jūnijā norisināsies Valsts robežsardzes koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Robežapsardze” pilna laika 13.izlaidums un nepilna laika 8.izlaidums, kur studējošie saņems kvalifikāciju „Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks”.

Svinīgā pasākuma plāns:

1. Viesu sagaidīšana pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” - līdz 12:00

2. Absolventu izlaiduma ceremonija pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” - 12:00 -13:00

3. Fotografēšanās - 13:00 -13:05

4. Svinīgā pasākuma turpinājums Rēzeknes pilsētas Kultūras namā - 13:05 -13:20

5. Koledžas direktora svinīgā pieņemšana Rēzeknes pilsētas Kultūras namā - 14:45 -15:30


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 10.jūnijā

VRS izlase startē Latvijas Šaušanas federācijas sacensību II etapā

Š.g. 9. un 10.jūnijā Ādažu poligonā norisinājās Latvijas Šaušanas federācijas 2017.gada Latvijas kausa II etaps lietišķajā šaušanā, kur Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) šaušanas izlases sastāvā piedalījās VRS Galvenās pārvaldes, VRS Ludzas pārvaldes, VRS Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji.

VRS izlase startēja četros sacensību vingrinājumos: vingrinājumā DP – 3 (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē ar vienu vai abām rokām, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Laiks 5 minūtes katrai 10 šāvienu sērijai), vingrinājumā DP – 4 (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, laiks 3 minūtes, 6 ieskaites šāvieni 1 minūtē ar vienu roku, 7 ieskaites šāvieni 30 sekundēs ar vienu vai abām rokām, 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām), vingrinājumā SNAIPERIS (jebkura kalibra (līdz 10mm) šautene ar optisko tēmēkli, no balsta 300m distancē) un vingrinājumā ATŠ5 (jebkura kalibra trieciena šautene ar standarta aprīkojumu 300 m distancē).

VRS šaušanas izlase vingrinājumā DP – 3 izcīnīja 4.vietu, vingrinājumā DP – 4 ieguva 4.vietu, vingrinājumā SNAIPERIS – 7.vietu un vingrinājumā ATŠ5 – 4.vietu.

Labākos rezultātus uzrādīja: Jana Prohorenko (VRS Aviācijas pārvalde) vingrinājumā SNAIPERIS izcīnot 3.vietu, Gaļina Jupatova (VRS Galvenā pārvalde) vingrinājumā ATŠ5 iegūstot 5.vietu, bet Ivans Iščenko (VRS Ludzas pārvalde) vingrinājumā DP – 3 sasniedza sporta meistara rezultātu.

Latvijas Šaušanas federācijas 2017.gada Latvijas kausa III etaps lietišķajā šaušanā plānots š.g. 21.-22.jūlijā, Ādažos.

2017.gada 3.jūnijā

Valsts robežsardzes sieviešu futbola komanda izcīna 2.vietu 18.Starptautiskajā Eiropas migrācijas dienestu futbola turnīrā


No šī gada 31.maija līdz 3.jūnijam Liepājā notika 18.Starptautiskais Eiropas migrācijas dienestu futbola turnīrs. Valsts robežsardzes sieviešu futbola komanda augstākminētajās sacensībās izcīnīja 2.vietu, finālā ar 0:1 atzīstot Kanādas komandas pārākumu.

Valsts robežsardzes komandas dalībnieces piedalījās arī „Challenge Cup” – Mix komandas no dažādām valstīm, kur laukumā jābūt vismaz divām meitenēm. Komanda „LUMBERJACK” (Kanāda + VRS meitenes (Jevgēnija Arzubova, Viktorija Dimpere)) izcīnīja 1.vietu, komanda „GRIZZLY BEARS” (Kanāda + Norvēģija + VRS meitenes (Elīna Oļipova, Olga Kopilova, Jana Bulmeistere, Kristina Kudrjavceva, Evija Borise)) izcīnīja 2.vietu.

Valsts robežsardzes sieviešu futbola komandas pārstāvis sacensībās bija VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents majors Atis Litaunieks.


Foto: Atis Litaunieks, VRS

Foto

2017.gada 3.jūnijā

Valsts robežsardzes komandai sudrabs IeM sporta sezonas noslēguma sacensībās


Š.g. 2. – 3.jūnijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sporta kompleksā norisinājās Iekšlietu ministrijas 2017gada sporta sezonas noslēguma sacensības, kuru mērķis ir popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu, stiprināt sadarbību un audzināt komandas garu un vienotības sajūtu. Valsts robežsardzes komanda izcīnīja godalgoto 2.vietu, piekāpjoties Rīgas pašvaldības policijas komandai, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes komanda ieguva 3.vietu.

Sacensībās piedalījās 32 Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu komandas, t.sk., Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Drošības policijas, Valsts policijas centrālā aparāta, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes komandas u.c.

Ņemot vērā pagājušā gada sporta sezonas noslēguma sacensību rezultātus, komandas tika sadalītas četrās grupās, lai savstarpēji sacenstos piecās disciplīnās: minifutbolā, volejbolā, strītbolā, automašīnas stumšanā un stafetē.

Valsts robežsardzes komanda izcīnīja 2 zelta godalgas: volejbolā un futbolā, kā arī vienu sudraba godalgu – par prezentācijas priekšmetu, kuru sagatavoja Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā startēja Valsts robežsardzes Daugavpils, Rīgas, Ventspils, Ludzas, Viļakas pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas sportisti.


Foto: Romualds Stašāns, VRS

Foto

2017.gada 2.jūnijā

Sākusies vasaras uzņemšana mācībām
Valsts robežsardzes koledžā


Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 2017.gada 1.jūnija līdz 21.jūlijam (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2016.gadam) un no 2017.gada 1.jūlija līdz 21.jūlijam (ja vidējā izglītība iegūta 2017.gadā) pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze".

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

• Viļakas pārvaldē - Garnizona ielā – 19, Viļakā, tālr. 64501918;

• Ludzas pārvaldē - Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;

• Daugavpils pārvaldē - A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;

• Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;

• Rīgas pārvaldē - Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;

• Aviācijas pārvaldē - Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 1.jūnijāThis project is co-funded by
the European Union

Kinoloģijas dienestu projekta realizēšanas gaita

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienests turpina realizēt Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra atbalstīto projektu „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā”.

Projekta realizācijas gaitā jau ir norisinājušies divi apmācību semināri Gruzijas un Moldovas Kinoloģijas dienesta instruktoriem, kas strādā robežapsardzības iestādēs. No šī gada 1.maija līdz 5.maijam tika organizēts un realizēts pirmais teorētiski – praktiskais apmācību seminārs, kas norisinājās Gruzijā. Seminārā piedalījās 22 Gruzijas Republikas Robežpolicijas kinologi un 2 kinologi no Moldovas Republikas Robežpolicijas.

Semināru vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra galvenais inspektors kapteinis Atis Ozers un Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors leitnants Aleksandrs Kangurs.

Otrs teorētiski – praktiskais apmācību seminārs norisinājās no 22.maija līdz 26.maijam Moldovā. Šajā seminārā piedalījās 22 Moldovas Republikas Robežpolicijas kinologi un 4 Gruzijas Republikas Robežpolicijas kinologi.

Semināru vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors virsleitnants Guntars Apīnis un Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra inspektors seržants Jevgeņijs Maļavko.

Semināru ietvaros tika sniegta gan teorētiskā informācija, gan organizētas praktiskās nodarbības par šādām tēmām: pozitīvās saprašanās starp kinologu un suni attīstīšana, apmācību teorija, pēdu meklēšana, „klikerapmācība”, instinkti un uzvedība, cilvēka smaržas meklēšana, figuranta darbs.

Pasākuma laikā Moldovas un Gruzijas Robežpolicijas kinoloģijas jomas amatpersonas izteica atbalstu turpināt sadarbību nākamajā apmācības posmā, kurš tiks organizēts Latvijā, iepriekš minētā projekta ietvaros.

Savukārt semināru vadītāji atzīst, ka projektā iesaistītajiem ārvalstu kinologiem trūkst materiāltehniskā nodrošinājuma (inventāra, ekipējuma, motivācijas priekšmetu, kā arī esošo dienesta suņu instinkti ir zemā līmenī), līdz ar to ir ļoti būtiski sniegt atbalstu gan apmācību jomā, gan iegādājoties un nododot projekta partneriem dienesta suņus un nepieciešamo uzturēšanas un apmācību inventāru.


Foto: Atis Ozers, VRK

Foto

2017.gada 28.maijā

VRK robežsargu sasniegumi sacensībās „Stipro skrējiens 2017”


2017.gada 27. - 28.maijā, Ķegumā (atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”), svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, tika rīkotas starptautiskās ekstremālās un atraktīvās masu izturības sacensības „Stipro skrējiens 2017”, kuru mērķis bija pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu.

Skrējiens bija sadalīts divos veidos: masu starts (9 km ar šķēršļiem) un elites grupa (12 km ar masu starta šķēršļiem un klāt vēl vairāki šķēršļi).

Skrējienā piedalījās robežsargi no dažādām Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) struktūrvienībām, kā arī 6 komandas no Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK):

1. Elites grupā: Monta Priedola (VRS Ventspils pārvalde), Kaspars Valenieks (VRS Ludzas pārvalde), Vitālijs Aguls, Jurijs Skorodihins (VRK) – starp 54 komandām – 7.vieta;

2. Masu startā: Lāsma Rubine, Eduards Kormiļcevs, Egīls Jegorovs, Artis Brīvers (VRK) – starp 383 komandām – 3.vieta;

3. Masu startā: Olita Suveizda, Rolands Boiko, Oskars Beļevičs, Andris Gils (VRK) – 18.vieta;

4. Masu startā: Laura Stašulāne, Ieva Pundure, Raivis Garančs, Armands Dzenis (VRK) –131.vieta;

5. Masu startā: Ieva Kļaviņa, Jolanta Pivovarova, Artjoms Drizļonoks, Edmunds Kolosovskis (VRK) – 151.vieta;

6. Masu startā: Baiba Skaba, Rasma Pavlova, Juris Beļskis, Maksims Paškovs (VRK) – 211.vieta.


Foto: Jurijs Skorodihins, VRK

Foto

2017.gada 26.maijā

Valsts robežsardzes izlasei uzvara peldēšanas sacensībās


Valsts robežsardzes sportisti sešu komandu konkurencē guva pārliecinošu uzvaru Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensībās peldēšanā, kuras notika š.g. 26.maijā Rīgā, Nacionālo bruņoto spēku sporta bāzē.

Sporta kluba „Dinamo” komanda izcīnīja 2.vietu, bet Valsts policijas komanda ierindojās 3.vietā.

Individuālajā vērtējumā 1.vietu sieviešu grupā un 2.vietu sieviešu (veterānu) grupā ieguva Līga Punnenova (VRS Galvenā pārvalde), vīriešu grupā 2.vietu ieguva Andris Putnis (VRS Ludzas pārvalde) un 3.vietu – Aleksejs Suhorukovs (Valsts robežsardzes koledža).

Valsts robežsardzes peldēšanas izlases komandas pārstāvis un treniņnodarbību vadītāja bija VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākā speciāliste Velga Lāce.


Foto: Velga Lāce, VRK

2017.gada 26.maijā

Valsts robežsardzes amatpersonu 4.zinātniski praktiskā konference


Š.g. 26.maijā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizēja Valsts robežsardzes amatpersonu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāju un studējošo 4.zinātniski praktisko konferenci „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi”, kurā piedalījās Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvji, Valsts robežsardzes koledžas docētāji un studējošie, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāji un studējošie.

Konferences ietvaros tika apspriestas dažādas tēmas - starptautiskās aizsardzības tiesiskais regulējums Latvijas Republikā, Valsts robežsardzes Imigrācijas kontroles struktūrvienību amatpersonu darbības ar nepilngadīgajiem ārzemniekiem, kriminālatbildības ieviešanas lietderīgums un efektivitāte par tīšu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, robežpārbaudes nākotnē u.c.

Konferences materiālu krājumā apkopoti gan pieredzējušu amatpersonu un docētāju, gan topošo Valsts robežsardzes jaunāko virsnieku praktiskie pētījumi. Kopumā pētījumi sniedz ieskatu Valsts robežsardzes darbības aktualitātēs, pētniekiem paužot daudzveidīgus viedokļus un priekšlikumus problēmu risināšanā.

Valsts robežsardzes koledža sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju ir ieinteresēta turpināt organizē šāda veida konferences arī turpmāk.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 21.maijā

Valsts robežsardzes koledžas futbolistu uzvara studentu spēlēs


Jau vairākus gadus Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) izlase piedalās starptautiskajās studentu spēlēs „SELL GAMES”. Šogad mūsu sportisti devās uz Rīgu, kur no š.g. 19.maija līdz 21.maijam norisinājās Baltijas valstu XXXIII studentu spēles „SELL GAMES 2017”. Sacensības pulcēja vairāk kā 1480 dalībnieku no 64 Universitātēm un 13 dažādām pasaules valstīm – Latvijas, Vācijas, Krievijas, Lietuvas, Čehijas, Somijas, Igaunijas, Slovākijas, Libānas, Ķīnas, Anglijas, Itālijas un Austrālijas.

Sacensībās futbolā piedalījās 10 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas un Krievijas mācību iestādēm. VRK izlases futbola komanda sīvā cīņā finālā ar 2:1 uzvarēja Lietuvas izlases futbola komandu un jau otro gadu pēc kārtas kļuva par čempioniem studentu spēlēs SELL GAMES 2017.

Volejbolā startēja 11 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ķīnas, Lielbritānijas, Vācijas un citām studentu sporta spēļu dalībvalstīm. Finālā VRK volejbola komanda tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) komandu, kur ar rezultātu 0:2 piekāpās RTU komandai, kopvērtējumā izcīnot 2.vietu, kas ir ļoti augsts sasniegums komandu kopvērtējumā.

Jāatzīmē, ka šogad VRK komanda parādīja izcilus sasniegumus starptautiskajās studentu spēlēs „SELL GAMES 2017”, VRK futbola izlases dalībnieks Aleksandrs Macuks (VRS Daugavpils pārvalde) tika atzīts par labāko vārtu guvēju.

VRK komandas oficiālais pārstāvis sacensībās bija VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākā speciāliste Velga Lāce.

VRK futbola komandas treneris – VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents majors Atis Litaunieks.

VRK volejbola komandas treneris – VRS Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Dienvidlatgales reģionālās nodaļas vadītājs Elmārs Rudovičs.

Nākošās Baltijas valstu XXXIV studentu spēles „SELL GAMES 2018” notiks Igaunijā, Tartu.


Foto: Velga Lāce, VRK

Foto

2017.gada 20.maijā

Valsts robežsardzes šaušanas izlases starti lietišķajā šaušanā

Š.g. 19. un 20.maijā Ādažu poligonā norisinājās Latvijas Šaušanas federācijas 2017.gada Latvijas kausa I etaps lietišķajā šaušanā.

Kausa izcīņā Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) šaušanas izlases sastāvā piedalījās VRS Galvenās pārvaldes, VRS Ludzas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji, startējot četros sacensību vingrinājumos: vingrinājumā DP – 3 (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē ar vienu vai abām rokām, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās. Laiks 5 minūtes katrai 10 šāvienu sērijai), vingrinājumā DP – 4 (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, laiks 3 minūtes, 6 ieskaites šāvieni 1 minūtē ar vienu roku, 7 ieskaites šāvieni 30 sekundēs ar vienu vai abām rokām, 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām), vingrinājumā SNAIPERIS (jebkura kalibra (līdz 10mm) šautene ar optisko tēmēkli, no balsta 300m distancē) un vingrinājumā ATŠ5 (jebkura kalibra trieciena šautene ar standarta aprīkojumu 300 m distancē).

VRS izlase vingrinājumā DP – 3 izcīnīja 5.vietu, vingrinājumā DP – 4 ieguva 6.vietu, vingrinājumā SNAIPERIS – 7.vietu un vingrinājumā ATŠ5 – 5.vietu.

Labākos rezultātus uzrādīja: Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde) vingrinājumā DP – 3 ieņemot 6.vietu un Sanita Ļahnoviča (Valsts robežsardzes koledža) vingrinājumā DP – 3 ierindojoties 9.vietā.

Latvijas Šaušanas federācijas 2017.gada Latvijas kausa II etaps lietišķajā šaušanā plānots š.g. 9.-10.jūnijā Ādažos.

2017.gada 19.maijā

Absolventu salidojums Valsts robežsardzes koledžā


Š.g. 19.maijā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), turpinot tradīciju, absolventu salidojumā pulcējās VRK 2007.gada 3.pilna laika studiju un 2012.gada 8.pilna laika studiju absolventi.

Salidojumu atklāja VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, kurš deva vārdu VRK Prof.ID Trešās mācību rotas komandierim kapteinim Mārim Jefremovam. Absolventi savai mācību iestādei vēlēja daudz skaistu vārdu, kā arī pateicās par iespēju satikties un atcerēties gan studiju gadus, gan ārpusstudiju aktivitātes un notikumus.

Oficiālā daļa noslēdzās ar fotografēšanos pie mācību korpusa centrālās ieejas un ābeles iestādīšanu VRK teritorijā, kas nākotnē atgādinās par absolventiem.

Par pasākuma piemiņu salidojuma dalībniekiem tika pasniegti diski, kuru video un foto materiāli atgādina par mācībām VRK.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 18.maijā

Valsts robežsardzes koledžas komandai bronza šaušanas sacensībās Lietuvā


Š.g. 18.maijā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) amatpersonas devās uz Lietuvu, lai piedalītos Robežsardzes izglītības iestāžu studējošo praktiskās šaušanas sacensībās „Gribasspēks un izturība 2017”. Sacensības organizēja VRK sadarbības partneris - Lietuvas Republikas M.Romerisa universitāte. Sacensību nolikums paredzēja 6 šaušanas vingrinājumus no kaujas pistoles. Rezultātu noteica gan vingrinājumā patērētais laiks, gan vingrinājuma izpildījuma precizitāte.

VRK komandas sastāvā startēja VRK Trešās mācību rotas kadeti: virsniekvietniece Sanita Ļahnoviča, seržants Andris Jermakovs un kaprālis Artis Kabiņeckis. VRK komandu sacensībās pārstāvēja VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Andrejs Garkalns.

VRK komanda septiņu Robežsardzes izglītības iestāžu komandu konkurencē ieguva 3.vietu un atgriezās mājās ar bronzas godalgu.

Vingrinājumā Nr.1 kaprālis Artis Kabiņeckis ieguva 3.vietu un vingrinājumā Nr.3 seržants Andris Jermakovs – 3.vietu, bet komandu pārstāvju sacensībās pulkvežleitnants Andrejs Garkalns izcīnīja 1.vietu.


Foto: Andrejs Garkalns, VRK

2017.gada 15.maijā

Valsts robežsardzes koledža rīko tematisko izstādi


Šī gada 19.maijā no plkst.13:00 līdz plkst.15:00 Rēzeknes pilsētas Festivāla parkā notiks Valsts robežsardzes koledžas 25.gadadienai veltītā tematiskā izstāde, kuras mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar Valsts robežsardzes darbību, robežsarga profesiju, uzņemšanas noteikumiem un karjeras iespējām.

Izstādes laikā visi interesenti varēs:

– apskatīt Valsts robežsardzes tehniskos un speciālos līdzekļus;

– apskatīt Valsts robežsardzes koledžas mācību ieročus, ekipējumu (t.sk., trauksmes grupas ekipējumu) un tehniku;

– izmantot šaušanas trenažieri ”Scatt”;

– redzēt Valsts robežsardzes koledžas kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus;

– saņemt atbildes par uzņemšanas noteikumiem un mācībām Valsts robežsardzes koledžā.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 14.maijā

Noslēgušās XX Valsts robežsardzes kinologu sacensības


No š.g. 10. līdz 13.maijam Valsts robežsardzes koledžā jau divdesmito reizi tika rīkotas sacensības kinologiem ar pēdu meklēšanas, narkotisko vielu meklēšanas un sprāgstvielu un ieroču meklēšanas specializācijas dienesta suņiem. Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) teritoriālo pārvalžu, Valsts policijas, VID Muitas pārvaldes, NBS Militārās policijas, kā arī Lietuvas, Igaunijas, Moldovas un Baltkrievijas valsts iestāžu 64 kinologi ar saviem dienesta suņiem.

Saskaņā ar uzrādītajiem rezultātiem pēdu meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vietu ieguva Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kinologu komanda, 2.vietu - VRS Ludzas pārvaldes kinologu 3.komanda un 3.vietu - VRS Daugavpils pārvaldes kinologu 1.komanda.

Individuālajā vērtējumā pēdu meklēšanas disciplīnā 1.vietu ieguva VRS LUP RIKD Kinoloģijas nodaļas inspektors (kinologs) seržants Vjačeslavs Cirskis ar dienesta suni „Strick” (316 punkti), 2.vietu - Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis Sigitas Sužiedelis ar dienesta suni „Grikis” (266 punkti) un 3.vietu - VRS LUP Pasienes RSN inspektors (kinologs) seržants Edgars Ziediņš ar dienesta suni „Arno” (257 punkti).

Narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vietu ieguva VRS Ludzas pārvaldes kinologu komanda, 2.vietu – VRS Daugavpils pārvaldes kinologu komanda un 3.vietu – VID Muitas pārvaldes kinologu komanda.

Individuālajā vērtējumā narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā 1.vietu ieguva VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Uldis Blumbergs ar dienesta suni „Tina” (232 punkti), 2.vietu – VRS DAP RIKD Kinoloģijas nodaļas inspektore (kinoloģe) virsniekvietniece Irēna Ļutaja ar dienesta suni „Emilija” (202 punkti) un 3.vietu – VRS LUP RIKD Kinoloģijas nodaļas inspektors (kinologs) virsseržants Mihails Locovs ar dienesta suni „Indy” (193 punkti).

Sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā komandu vērtējumā 1.vietu ieguva NBS Militārās policijas kinologu komanda, 2.vietu – VRS Daugavpils un Viļakas pārvaldes apvienotā kinologu komanda „Lode” un 3.vietu – Moldovas Republikas Robežpolicijas kinologu komanda.

Individuālajā vērtējumā sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā 1.vietu ieguva NBS Militārās policijas štāba virsseržants Viktors Cipkins ar dienesta suni „Atacama” (120 punkti), 2.vietu - VRS RIP RIKD Kinoloģijas nodaļas inspektore (kinoloģe) seržante Julianna Matvejeva ar dienesta suni „Femke” (114 punkti) un 3.vietu - VRS VIP RIKD Kinoloģijas nodaļas vecākais inspektors virsleitnants Sergejs Zeļenovskis ar dienesta suni „Rego” (100 punkti).

Individuālajā vērtējumā paklausības disciplīnā pēc IPO-1 noteikumiem 1.vieta - VRK KD Kinoloģijas centra vecākajam inspektoram leitnantam Aleksandram Kanguram ar dienesta suni „Iitu” (94,5 punkti), 2.vieta – VRS LUP Pasienes RSN inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Ilgonim Kukaram ar dienesta suni „Taira” (86,5 punkti) un 3.vieta – Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvim Sigitas Sužiedelis ar dienesta suni „Grikis” (86 punkti).

Individuālajā vērtējumā paklausībā pēc BH noteikumiem 1.vieta – VRS DAP RIKD Kinoloģijas nodaļas inspektorei (kinoloģei) virsniekvietniecei Irēnai Ļutajai ar dienesta suni „Emilija” (59 punkti), 2.vieta – Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas pārstāvim Aleksandram Šolomickim ar dienesta suni „Bagira” (59 punkti) un 3.vieta – Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas pārstāvim Valerijam Boričevskim ar dienesta suni „Džambo” (57,5 punkti).

Sacensības norisinājās Rēzeknes pilsētā un novadā. Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību Zemessardzes 3.brigādei, VAS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecībai, SIA „Glans”, kā arī visiem sadarbības partneriem par atbalstu sacensību organizēšanā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 13.maijā

Valsts robežsardzes koledžas personāls viesojās vairākās skolās


Aizvadītajā nedēļā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) personāls organizēja trīs informatīvos pasākumus vairākās skolās: 11.maijā – Ludzas pilsētas ģimnāzijā, 12.maijā – Zilupes vidusskolā un 13.maijā – Ezernieku vidusskolā. Informatīvo pasākumu mērķis bija veicināt Valsts robežsardzes un VRK tēla atpazīstamību sabiedrības vidū, popularizēt robežsarga profesiju, veicināt patriotisko audzināšanu, kā arī piesaistīt jauniešus mācībām VRK un aicināt izvērtēt Valsts robežsardzi kā iespējamo darba vietu.

Skolās jaunieši tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes attīstību Latvijas brīvvalsts laikā, tās sagrāvi un atjaunošanu 90.gadu sākumā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, robežsarga profesijas specifiku un VRK mācību procesu, darba, izaugsmes un studiju iespējām pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apgūšanas.

Īpaša pateicība skolu direktoriem – Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktorei Dzidrai Dukštai, Zilupes vidusskolas direktorei Allai Čeksterei un Ezernieku vidusskolas direktoram Aleksandram Gžibovskim, un skolu kolektīviem par laipno VRK pārstāvju uzņemšanu un skolēnu mācību laika atvēlēšanu informatīvajiem pasākumiem.


Foto: Rasa Deksne, VRK

Foto

2017.gada 13.maijā

Norisinājās sacensības virves vilkšanā


Šī gada 13.maijā, Rīgas reģionālajā sporta centrā „Sarkandaugava”, Rīgā tika organizētas Iekšlietu ministrijas 2017.gada atklātā čempionāta sacensības virves vilkšanā (turpmāk – sacensības), kurās 5 komandas sacentās divās svaru klasēs – līdz 640 kg un līdz 700 kg. Sacensībās piedalījās Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu komandas, tai skaitā arī Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) izlase.

Svaru kategorijā līdz 640 kg VRS izlase ieguva 5.vietu, par čempioniem kļuva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda. Svaru kategorijā līdz 700 kg uzvarēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda, bet VRS izlase izcīnīja 3.vietu.

VRS izlases sastāvā tika iekļauti Edgars Petkuns (VRS Daugavpils pārvalde), Sandris Zelčs (VRS Ludzas pārvalde), Iļja Kudrjavcevs (VRS Aviācijas pārvalde), Igors Beļaks, Jānis Siliņš, Aldis Vorza (VRS Ventspils pārvalde) un Andis Siliņš (VRS Rīgas pārvalde).


Foto: Velga Lāce, VRK

2017.gada 12.maijā

Robežsargi aktīvi atbalsta svinīgos pasākumus


Aizvadītās nedēļas nogalē visā Latvijā norisinājās dažādi svinīgi pasākumi, veltīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai un Latgales kongresa simtgadei.

Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas š.g. 4. un 5.maijā aktīvi piedalījās svinībās, atbalstot pasākumu organizatorus gan pasākumu norisē, gan nodrošināšanā.

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, š.g. 4.maijā, Liepājā Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) piedalījās tematiskajā izstādē, kur prezentēja tehniskos līdzekļus, trauksmes grupas ekipējumu, speciālos līdzekļus un ieročus. Tika demonstrēta videofilma par VRK, notika kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumi, apmeklētāji varēja piedalīties dažādās aktivitātēs – pārbaudīt šaušanas iemaņas šaušanas stendā „SCATT”, identificēt personas seju, salikt tematisko foto mozaīku.

Sakarā ar Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanu un akcijas „Apskauj Latviju” ietvaros Valsts robežsardzes koris (diriģente Kristīne Zeltiņa, koncertmeistars Arno Everss) piedalījās svinīgos pasākumos un koncertos Zilupes novada Meikšānos, Viļakā, Baltinavā un Viļakas novada Žīguros. Koris atskaņoja dziesmas, kas veicina patriotisko apziņu un Dzimtenes mīlestību.

Viens no pirmajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem bija Latgales kongresa simtgades svinības maija sākumā Rēzeknē, kur VRK personāls piedalījās svētku gājienā no Vissvētākās Jēzus Sirds katedrāles pa Latgales ielu līdz pieminekļa „Latgales kongresam 100” vietai, kā arī goda sardzē Latgales kongresa piemiņas vietas atklāšanā.

Jāatzīmē, ka VRK kadeti sniedza atbalstu Valsts policijai kārtības nodrošināšanā Rēzeknes pilsētā svētku dienās š.g. 4. un 5.maijā.


Foto: Artis Vītols, VRK, Ilmārs Znotiņš

Foto

2017.gada 9.maijā

Notiks XX Valsts robežsardzes kinologu sacensības


Kā ikkatru gadu maijā, tā arī šogad, Valsts robežsardzes koledžā tiek organizētas Starptautiskās kinologu sacensības. Šogad no 10.maija līdz 13.maijam Valsts robežsardzes koledžā norisināsies nu jau XX Valsts robežsardzes kinologu sacensības ar dienesta suņu piedalīšanos.

Sacensību mērķi - kinologu profesionālās meistarības celšana, labāko Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Latvijas un ārvalstu tiesībsargājošo iestāžu kinologu, pēdu meklēšanas, narkotisko vielu meklēšanas un sprāgstvielu un ieroču meklēšanas specializācijas dienesta suņu un kinologu komandu noteikšana, Valsts robežsardzes kinoloģijas jomas attīstības novērtēšana un praktiskās pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu kinologiem.

Sacensības notiks trīs disciplīnās: pēdu meklēšanas disciplīnā, narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā, sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā. Katrā disciplīnā startēs gan komandas (2 kinologi ar attiecīgās specializācijas dienesta suņiem), gan arī individuālie dalībnieki (kinologs ar attiecīgās specializācijas dienesta suni).

Saskaņā ar saņemto informāciju, sacensībās piedalīsies kinologi gan no Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, gan dalībnieki no VID Muitas pārvaldes, Valsts policijas, NBS, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Moldovas, kā arī ieradīsies Gruzijas Robežpolicijas pārstāvis. Šobrīd startiem ir pieteikušies 64 dalībnieki - 27 komandas un 9 kinologi, kas startēs individuāli.

Kinologu sasniegumi tiks vērtēti gan individuāli, gan komandu kopvērtējumā.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 9.maijā

Valsts robežsardzes kinologu izlases komandas starti Igaunijā


Šī gada 4. un 5.maijā Policijas un robežsardzes koledžas skolā Paikusē (Igaunijā) notika piektās K-9 krosa sacensības, kurās piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) kinologu izlases komanda, ko pārstāvēja VRS Daugavpils pārvaldes Silenes RSN inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Aleksejs Seļskis ar dienesta suni „Breds”, VRS Daugavpils pārvaldes Kaplavas RSN inspektors (kinologs) seržants Boriss Šroms ar dienesta suni „Leik Border Guard”, VRS Ventspils pārvaldes RIKD Kinoloģijas nodaļas inspektore (kinoloģe) virsniekvietniece Kristīne Šolnerčika ar dienesta suni „Fire Degantis Kraujas”, VRS Viļakas pārvaldes Lavošnieku RSN inspektors (kinologs) virsniekvietnieks Raitis Štotaks ar dienesta suni „Fury” un Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākais inspektors virsleitnants Uldis Livdāns ar dienesta suni „Maises Miranda”.

Dalībniekiem bija jāveic 8 kilometrus gara distance šķēršļotā apvidū. Trasē papildus bija jāveic vairāki uzdevumi – jāpārvar barjera, noteiktu attālumu jānes suni, jāšauj mērķī un jāveic aizsardzības vingrinājums.

Sacensībās ļoti labus rezultātus uzrādīja virsniekvietnieks Aleksejs Seļskis ar dienesta suni, distanci veicot 33 minūtēs un 33 sekundēs. Šis rezultāts ļāva Aleksejam Seļskim kāpt uz goda pjedestāla kā sacensību 1.vietas ieguvējam vīriešu konkurencē. Savukārt seržants Boriss Šroms ar trases veikšanas rezultātu 41 minūte un 52 sekundes ierindojās 4.vietā, virsniekvietnieks Raitis Štotaks ar rezultātu 42 minūtes un 45 sekundes ieguva 5.vietu un virsleitnants Uldis Livdāns ar rezultātu 44 minūtes un 15 sekundes ieguva 10.vietu.

Savukārt sieviešu konkurencē godalgoto 3.vietu, ar trases veikšanas laiku 46 minūtes 9 sekundes, izcīnīja virsniekvietniece Kristīne Šolnerčika.


Foto: Aleksejs Seļskis, VRS

Foto

2017.gada 9.maijā

Valsts robežsardzes koledžā kadeti svinīgi deva zvērestu


Š.g. 3.maijā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), Rēzeknē notika svinīgais zvēresta došanas pasākums 36 VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadetiem, kuri uzsāka mācības pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” š.g. 3.aprīlī.

VRK ierindas laukumā VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe atklāja svinīgo pasākumu un noziņoja VRK direktora pienākumu izpildītājam pulkvedim Aivaram Uzulnīkam par kadetu gatavību zvēresta došanai.

Pēc valsts himnas atskaņošanas kadeti nolasīja zvēresta tekstu un apliecināja to ar savu personisko parakstu. Turpinājumā kadeti saņēma apsveikumus no radiniekiem un draugiem. Pasākuma noslēgumā viesi varēja tikties ar VRK vadību un apskatīt svarīgākos VRK objektus, kur kadeti mācās, sporto un pavada brīvo laiku.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 2.maijā

Atvērto durvju diena Valsts robežsardzes koledžā


Lai sekmētu sabiedrības izpratni par Valsts robežsardzes darbību, tās funkcijām un pienākumiem, kā arī iepazīstinātu interesentus ar uzņemšanas noteikumiem un mācībām Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), š.g. 28.aprīlī organizēts pasākums „Atvērto durvju diena”, kuru apmeklēja 245 cilvēki. Jaunieši bija ieradušies no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām – Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Liepājas, Viļakas un Rīgas.

Klātesošos uzrunāja VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, pēc tam varēja noskatīties prezentāciju par VRK, piedalīties kopīgā ekskursijā un ielūkoties Valsts robežsardzes muzejā, kā arī vērot kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojumu.

Valsts robežsardzes koledža piedāvā apgūt akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze” un viena gada laikā iegūt kvalifikāciju Valsts robežsardzes inspektors. Vairāk informācijas par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā mūsu mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 2.maijā

Norisinājās Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības basketbolā


Turpinoties Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādei, š.g. 28.aprīlī Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta zālē, Rīgā norisinājās Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības basketbolā, kurās piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un sporta biedrības „Dinamo” komandas.

1.vietu sacensībās izcīnīja sporta biedrības „Dinamo” komanda, 2.vietu ieguva Rīgas pašvaldības policijas komanda un 3.vietu – VRS komanda.

VRS komandas sastāvā spēlēja Valentīns Gurjančiks, Jevgēnijs Petunovs, Vitālijs Gubanovs, Mārtiņš Doniks (VRS Daugavpils pārvalde), Edgars Rancāns, Jurijs Arcihovskis, Vjačeslavs Višņakovs, Arvis Malta (VRS Ludzas pārvalde), Ainārs Mozulis, Mārcis Krams (VRS Rīgas pārvalde), Arnis Bebrišs un Mihails Vivčars (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: Elmārs Rudovičs, VRK

Foto

2017.gada 28.aprīlī

Valsts robežsardzes spartakiāde turpinās ar peldēšanu un dienesta trīscīņu


Turpinoties Valsts robežsardzes (VRS) 2017.gada spartakiādei, š.g. 26.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Sporta mācību centrā VRS teritoriālo pārvalžu un VRK sportisti sacentās peldēšanā un dienesta trīscīņā.

VRS spartakiādes sacensībās peldēšanā komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu ieguva VRK komanda, 2.vietu – VRS Daugavpils pārvaldes komanda un 3.vietu – VRS Ludzas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā uzvarēja Olga Fomenkova (VRK), 2.vietu ieguva Ilona Kustrova (VRS Ludzas pārvalde) un 3.vietu – Inesa Bogdane (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu - veterānu grupā (dzimušas 1981.gadā un pirms) čempiones titulu ieguva Nataļja Ģerķe (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Ilze Vītoliņa (VRS Rīgas pārvalde) un 3.vietu – Inese Salaka (VRS Viļakas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvarēja Andris Putnis (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu ieguva Aleksejs Suhorukovs (VRK) un 3.vietu – Jurijs Kleins (VRK).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1976.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Juris Stivriņš (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Juris Krūmiņš (VRS Ventspils pārvalde) un 3.vietu – Ivans Erastovs (VRS Daugavpils pārvalde).

VRS spartakiādes sacensības dienesta trīscīņā notika trīs disciplīnās: peldēšanā, vieglatlētikas krosā un ātršaušanā ar nemodificētu pistoli, kurās startēja vīrieši un vīrieši veterāni (dzimuši 1976.gadā un pirms).

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu –VRS Rīgas pārvaldes komanda un 3.vietu – Valsts robežsardzes koledžas komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvarēja Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Pāvels Goranskis (VRS Rīgas pārvalde) un 3.vietu – Pāvels Haritončenko (VRS Rīgas pārvalde).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā 1.vietu izcīnīja Juris Stivriņš (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Pjotrs Krukovskis (VRS Daugavpils pārvalde) un 3.vietu – Ingars Logins (VRS Aviācijas pārvalde).


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 27.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas komandai 2.vieta starpkoledžu boulinga turnīrā


Šī gada 25.aprīlī plkst. 14:00, Rīgā, Pepsi centrā, ar mērķi attīstīt un popularizēt sporta veidu, kā arī saliedēt studentus un popularizēt mācību iestādes, norisinājās Latvijas Koledžu asociācijas rīkotais 8.starpkoledžu boulinga turnīrs, kurā piedalījās studenti no divdesmit Latvijas koledžām.

Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) komandu turnīrā pārstāvēja VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas 1.kursa kadeti – kaprālis Aigars Smirnovs (komandas kapteinis), kaprālis Dzintars Pētersons, seržants Mārtiņš Laizāns, kaprālis Toms Gertsons un virsseržants Sergejs Vekšins – kuri 20 komandu konkurencē, izcīnot 1166 punktus divu spēļu kopvērtējumā, ieguva godalgoto 2.vietu. Savukārt, reprezentējot VRK un atbalstot savu komandu, tika piešķirta arī balva nominācijā – Labākā uzstāšanās.


Foto: Māris Jefremovs, VRK

Foto

2017.gada 26.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā notiks kadetu zvēresta došanas pasākums


Š.g. 3.maijā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), Zavoloko ielā 8, Rēzeknē tiks organizēts svinīgais zvēresta došanas pasākums 36 VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – Prof.ID) Otrās mācību rotas kadetiem, kuri uzsāka mācības pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” š.g. 3.aprīlī.

Pasākums norisināsies Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā, sākums – plkst. 12:00.

Zvēresta došanas pasākuma plāns:

- 11:30-11:50 – VRK Prof.ID kadetu vecāku un ciemiņu sagaidīšana;

- 12:00-12:40 – VRK Prof.ID kadetu zvēresta došanas pasākumus;

- 12:50-13:30 – VRK Prof.ID kadetu vecāku un ciemiņu iepazīšanās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, VRK un VRK Prof.ID vadības pārrunas ar kadetu vecākiem, Valsts robežsardzes vēstures muzeja apmeklēšana;

- 12:00-13:30 – pasākuma fotografēšana, videofilmēšana.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks V.Supe, tālr.29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 22.aprīlī

Kirgizstānas robežsardzes virsnieki apgūst OSCE kursu Train the trainer


No 2017.gada 17.aprīļa līdz 22.aprīlim Latvijas Valsts robežsardzes koledžā norisinājās Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk – EDSO) Robežu pārvaldības personāla koledžas vadītais Centrālās Āzijas robežpārvaldības iestādes pasniedzēju apmācību Train-the-trainers noslēdzošais modulis.

„Šis kursa posms tika veltīts labākās prakses ieviešanai pieaugušo izglītībā. Apmācību dalībnieki apmeklēja Latvijas valsts robežsardzes koledžas docētāju vadītās nodarbības un kopā ar viņiem analizēja un vērtēja ekspertu sniegumu, pielietotās metodes un tehniskos līdzekļus,” pastāstīja Aleksandrs Jelisejevs, EDSO Robežu pārvaldības personāla koledžas Apmācību nodaļas vadītājs.

Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš sniedza prezentāciju par koledžas mācību procesu un inovatīvām mācību metodēm, akcentējot veidus, kā risināt problēmas, ar ko saskaras mūsdienu robežsargi.

„Kā viens no praktiskajiem uzdevumiem apmācību dalībniekiem bija nodarbību vadīšana Latvijas Valsts robežsardzes koledžas kadetiem. Tā bija iespēja apmācību laikā uzkrātās zināšanas un iegūtās prasmes pielietot praksē,” teica Andris Āboliņš, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (mācību darbā).

Apmācību noslēgumā dalībnieki veiksmīgi aizstāvēja savus kursa darbus par tēmām, kas saistītas uz kompetencēm balstītas pieejas attīstību un ieviešanu robežu drošības izglītības sistēmā.

Sešus mēnešus ilgo kombinēto apmācību izglītības iniciatīva tika organizēta un realizēta ciešā sadarbībā ar EDSO centru Biškekā, EDSO biroju Tadžikistānā un Ženēvas Demokrātiskās kontroles Bruņoto spēku centru (DCAF).


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 21.aprīlī

Robežsargi piedalījās profesionālās meistarības konkursā


Šī gada 21.aprīlī Valsts robežsardzes koledža piedalījās „Skills Latvia 2017” profesionālo vidusskolu nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa ietvaros veidotajā pasākumā „Profesiju parāde”.

Valsts robežsardzes koledža kā viena no 27 izglītības iestādēm „Profesiju parādē” sniedza jauniešiem iespēju iepazīt robežsarga profesiju. Pasākuma galvenais mērķis bija informēt par mācību iespējām, iepazīstināt ar robežsarga profesijas specifiku un aicināt izvērtēt Valsts robežsardzi kā iespējamo darba vietu. Līdztekus Valsts robežsardzes koledžas stendam bija Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas koledžas, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas un daudzu citu izglītības iestāžu stendi. Jauniešiem bija iespēja izmēģināt Valsts robežsardzes koledžas pārstāvju demonstrētos speciālos līdzekļus, ieročus, pārbaudīt savas šaušanas prasmes mācību šaušanas stendā „SCATT”, vērot VRS Rīgas pārvaldes kinologu paraugdemonstrējumus un uzdot interesējošos jautājumus. Interesenti ar aizrautību pētīja un izzināja Latvijas Republikas personu apliecinošo dokumentu paraugus un centās atšķirt viltvāržus fotogrāfijās, kā arī bija iespēja noskatīties īsfilmas par Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas darbību un uzzināt uzņemšanas noteikumus.

Konkurss „Skills Latvia 2017” norisinājās trīs dienas – no 20. līdz 22. aprīlim, kur piedalījās 96 konkursanti 16 profesijās – sākot ar skatloga noformētāju un beidzot ar galdnieku, IT speciālistu un apģērba dizaineri. Jaunajiem profesionāļiem tika dotas trīs dienas un diezgan sarežģīti uzdevumi, ko atrisināt, izplānot un īstenot. Tika vērtētas gan praktiskās iemaņas, gan profesionālās zināšanas. Konkursa norisi uzraudzīja nozaru speciālisti.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 21.aprīlī

Robežsargu uzvara Iekšlietu ministrijas basketbola sacensībās sievietēm


Š.g. 21.aprīlī Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta bāzē, Rīgā notika Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības basketbolā (sievietēm). Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts policijas centrālā aparāta un Valsts policijas Rīgas, Kurzemes un Zemgales reģionālo pārvalžu komandas.

Godalgoto 1.vietu sacensībās izcīnīja Valsts robežsardzes basketbolistes, 2.vietu ieguva Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes komanda un 3.vietu – Valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes komanda.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā spēlēja Daina Potaša, (VRS Daugavpils pārvalde), Jeļizaveta Puzāne, Elīna Oļipova, Ilona Kustrova (VRS Ludzas pārvalde), Alise Jansone (VRS Viļakas pārvalde), Jana Bulmeistere, Jevgēnija Arzubova (VRS Rīgas pārvalde), Sanita Beļķeviča, Žanete Kukurāne, Tatjana Savicka (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: Atis Litaunieks, VRK

Foto

2017.gada 20.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās sacensības „Gadadienas kauss”


1992.gada 16.jūnijā savu darbību Rēzeknē uzsāka Robežsargu mācību centrs. Savukārt 2002.gada 1.aprīlī nodibināta Valsts robežsardzes koledža un nodota Iekšlietu ministrijas pārziņā.

Šogad, 16.jūnijā, Valsts robežsardzes koledža atzīmēs savas dibināšanas 25.gadadienu, kuras ietvaros tiks realizēti vairāki svinīgie pasākumi: fotoalbuma un videofilmas „Valsts robežsardzes koledžai – 25” izveide, VRK 25.gadadienai veltīts Draudzības velobrauciens gar Latvijas valsts robežu, Valsts robežsardzes kora koncerttūre ar noslēguma koncertu Rēzeknē, izstāde „Valsts robežsardzes koledžai – 25” u.c.

Viens no pirmajiem pasākumiem par godu gadadienai bija Valsts robežsardzes koledžas atklātais čempionāts volejbolā „Gadadienas kauss” Rēzeknes pilsētas skolu komandām, kas notika š.g. 6., 13. un 20.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrā, Rēzeknē. Sacensību mērķis – attīstīt un popularizēt volejbolu kā sporta spēli, veicinot sadarbību starp mācību iestādēm, attīstīt komandas garu un vienotības sajūtu, stiprināt patriotismu jauniešos. Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas komandas, bet no Rēzeknes Tehnikuma – divas komandas.

Valsts robežsardzes koledžas atklātā čempionāta volejbolā „Gadadienas kauss” 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes koledžas komanda, 2.vietu ieguva Rēzeknes Tehnikums – 2 komanda, 3.vietā ierindojās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komanda.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 20.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti piedalījās intelektuālajā spēlē


2017.gada 20.aprīlī, plkst. 15:00 Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti pasākuma “Inženieru dienas 2017” ietvaros piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo padomes rīkotajā intelektuālajā spēlē "Starpaugstskolu Erudīts 2017", kuras šī gada tēma bija - "Gada darījums".

Sacensībās piedalījās piecas komandas - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas komanda, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles komanda; Valsts robežsardzes koledžas komanda, Pleskavas Valsts universitātes komanda (Krievija) un „Jade Hochschule” komanda (Vācija).

Valsts robežsardzes koledžas komandu pārstāvēja Trešās mācību rotas kadeti – Sņežana Akmentiņa (komandas kapteine), Lolita Lipska, Arvīds Šenbergs, Deniss Enikovs un Artis Gorodničijs.

Sacensības tika organizētas viktorīnas veidā, apskatot tādas tēmas kā vēsture, ģeogrāfija, kino, mūzika, loģika un citas. Arī skatītāji tika iesaistīti viktorīnā un pareizo atbilžu sniedzēji tika apbalvoti ar veicināšanas balvām.

Valsts robežsardzes koledžas komanda izcīnīja trešo vietu, apsteidzot sāncenšus no Krievijas un Vācijas pārstāvētām komandām.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo padome sacensības rīko jau vairākus gadus ar mērķi veidot un nostiprināt attiecības un sadarbību starp augstskolām.


Foto: Māris Jefremovs, VRK

Foto

2017.gada 19.aprīlī

Starptautiskā projekta realizēšana Valsts robežsardzes koledžā


Valsts robežsardzes koledžā Kinoloģijas dienests 2017.gada aprīlī turpina vairāku starptautisku projektu realizāciju.

2017.gada 28.martā ir noslēgts Granta līgums starp Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru un Valsts robežsardzes koledžu Nr.ICMPD/2017/MPF-240-003 par projekta „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” realizēšanu.

Projekta realizācijas ilgums būs seši mēneši un projekta realizācijai plānotā summa 100653,73 EUR, no kuras 95 % finansē Eiropas Savienības finanšu instrumenti.

Projekta mērķis ir attīstīt Moldovas un Gruzijas robežu pārvaldības resursus kinoloģijas jomā, tuvinot tos Eiropas Savienības dalībvalstu standartiem.

Lai veiksmīgi reformētu robežkontroles sistēmu Moldovā un Gruzijā, ir nepieciešami ievērojami ieguldījumi un pozitīva citu valstu pieredze. Abas valstis ir īpaši ieinteresētas Latvijas pieredzē, kas laika gaitā izveidojusies un pilnveidojusies. Sniedzot atbalstu Moldovas Robežsardzes policijas, Gruzijas robežpolicijas un Gruzija Patruļpolicijas kinoloģijas dienestiem reorganizācijas un attīstības jomā, Moldovas un Gruzijas kinologiem tiks veicināta profesionālā izaugsme, viņu zināšanas kinoloģijas jomā tiks papildinātas, kā arī tiks nodrošināta dienesta suņu izmantošanas standartu tuvināšana robežkontrolē un robežsardzē atbilstoši ES standartiem kinoloģijas jomā.

Projekta realizācijas gaitā tiek plānots organizēt apmācības Gruzijas un Moldovas kinoloģijas dienesta instruktoriem, kas strādā robežapsardzības iestādēs. Apmācību tēmas būs vērstas uz to, lai uzlabotu instruktoru teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni, apmācot kinologus un dienesta suņus tieši cilvēka smaržas meklēšanas specializācijā. Pieaugot Gruzijas un Moldovas kinoloģijas jomā strādājošo amatpersonu kvalifikācijas līmenim, darbs minēto valstu robežapsardzības iestādēs pakāpeniski tuvosies Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim.

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties un nodot Moldovas un Gruzijas robežapsardzības iestādēm 6 kucēnus, ko turpmāk minētajās valstīs varēs izmantot gan vaislas darbam, gan apmācīt un izmantot robežapsardzības iestāžu darba nodrošināšanai. Rezultātā tiks uzlabots darba suņu genofonds minētajās valstīs, jo pašreiz abu valstu robežapsardzības iestādēm nav iespējams iegādāties kvalitatīvus darba suņus (nav atbilstoša piedāvājuma un trūkst finanšu līdzekļu). Savukārt Latvijas Valsts robežsardzei ir liela pieredze un plašs sadarbības partneru tīkls visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes dienesta suņu iegādi.

No šī gada 10.aprīļa līdz 13.aprīlim projekta vadītājs VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns apmeklēja gan Gruziju, gan Moldovu un tikās ar projekta realizācijā iesaistīto personālu. Tikšanās gaitā tika precizēts projekta gaitā realizējamo pasākumu grafiks un izrunāti ar projekta pasākumiem saistīti jautājumi, kas skar finansēšanas kārtību. Š.g. 30.aprīlī divi Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta eksperti – Atis Ozers un Aleksandrs Kangurs dosies uz Gruziju, kur vadīs teorētiski praktisku semināru Gruzijas Robežpolicijas un Gruzijas Patruļpolicijas kinoloģijas jomas amatpersonām.

Paralēli semināra organizēšanai Valsts robežsardzes koledža ir uzsākusi suņu un inventāra iegādi, kas noslēgsies š.g. maijā.


Foto: Uldis Barkāns, VRK

Foto

2017.gada 13.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā viesojās Baltkrievijas Republikas amatpersonas


Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts robežsardzes ielūgumu un saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas kopīgo pasākumu plānu 2017.gadam, no 2017.gada 11.aprīļa līdz 13.aprīlim notika Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežsardzes institūta amatpersonu vizīte Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), ar mērķi pieredzes apmaiņai informācijas tehnoloģiju pielietošanai mācību procesā.

Baltkrievijas delegācijas pārstāvji – Valsts robežapsardzības komitejas Informācijas tehnoloģiju pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvežleitnants Dmitrijs Tavreļs, Robežsardzes institūta Informācijas tehnoloģiju nodaļas priekšnieks majors Pāvels Andrijanovs un Robežsardzes institūta Informācijas sistēmu ekspluatācijas nodaļas priekšnieks kapteinis Eduards Dehterenko tikās ar VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektoru pulkvežleitnantu Janu Pavloviču un VRK Informātikas un sakaru nodaļas vadītāju majoru Vilni Volcīti, lai iepazītos ar VRK praksi e-apmācību attīstībā un dažādu IT risinājumu ieviešanā. Savukārt VRK amatpersonas iepazinās ar Baltkrievijas Robežsardzes institūta labāko praksi IT izmantošanā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā. Viesi apskatīja VRK materiāli tehnisko bāzi, Kinoloģijas centru, Lauku mācību centru „Janapole”.

Baltkrievijas delegācija apmeklēja arī Latvijas Republikas Austrumu robežu – Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes robežkontroles punktu.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 11.aprīlī

Aicinām uz Atvērto durvju dienu Valsts robežsardzes koledžā!


Š.g. 28.aprīlī, plkst.12:00 visi interesenti tiek aicināti uz Atvērto durvju dienu Valsts robežsardzes koledžā, kas norisināsies Zavoloko ielā 8, Rēzeknē (dalībnieku reģistrācija no plkst.11:00 līdz plkst.12:00).

Tiks piedāvāta informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā, kā arī novadīta ekskursija, dodot iespēju iepazīt mācību vidi, apmeklēt mācību auditorijas, bibliotēku, šautuvi un Valsts robežsardzes muzeju. Interesenti varēs apskatīt Valsts robežsardzes koledžas tehniku, robežsardzes tehniskos un speciālos līdzekļus, mācību ieročus un ekipējumu, vērot Valsts robežsardzes koledžas kinologu un dienesta suņu, kā arī Valsts robežsardzes koledžas Trauksmes grupas paraugdemonstrējumus un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojumu.

Tiks piedāvātas Valsts robežsardzes koledžas prezentācijas, stāstot par mācībām Valsts robežsardzes koledžā un karjeras iespējām. Tāpat varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par uzņemšanas noteikumiem un kārtību.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks Vladimirs Supe, tālr.29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 7.aprīlī

Rēzeknē notika Valsts robežsardzes sacensības basketbolā


Pēc 14 gadu pārtraukuma basketbols atkal iekļauts Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2017.gada spartakiādē. Š.g. 7.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Sporta mācību centrā Rēzeknē VRS teritoriālo pārvalžu robežsargu komandas cīnījās par kausu basketbolā.

Sacensībās piedalījās 6 komandas – no VRS Ludzas pārvaldes, VRS Viļakas pārvaldes, VRS Daugavpils pārvaldes, VRS Rīgas pārvaldes, VRS Ventspils pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas. Uzvaru izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes komanda, VRS Daugavpils pārvaldes komanda ieguva 2.vietu, bet Valsts robežsardzes koledžas komanda ierindojās 3.vietā.

VRS basketbola izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensībās basketbolā, kas norisināsies š.g. 28.aprīlī, Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta zālē.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 7.aprīlī

Moldovas delegācijas vizīte Valsts robežsardzes koledžā


Saskaņā ar 2005.gada 26.augustā parakstīto „Vienošanos par sadarbību starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi un Moldovas Republikas Robežsardzes dienestu”, 2017.gada 4. – 7.aprīlī notika Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas koledžas vadības vizīte Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK).

Moldovas delegācijas pārstāvji - Profesionālās izglītības pārvaldes akadēmiskās sagatavotības nodaļas priekšnieks pulkvežleitnants Sergejs Osipovs, Robežpolicijas koledžas direktors pulkvežleitnants Vjačeslavs Babaličs un Robežpolicijas koledžas katedras vadītājs pulkvežleitnants Valerijs Strakičuks tikās ar VRK direktoru pulkvedi Arvīdu Liepiņu un VRK direktora vietnieka (mācību darbā) pienākumu izpildītāju pulkvežleitnantu Robertu Vikaini, lai iepazītos ar VRK darbību, uzdevumiem, struktūru, mācību procesa organizāciju, materiāli tehnisko bāzi, Kinoloģijas centru, Lauku mācību centru „Janapole”, kā arī pārrunāja esošo un turpmāko sadarbību robežsargu apmācību jomā starp Latvijas un Moldovas robežapsardzības iestādēm.

Lai iepazīstinātu viesus ar Latvijas kultūras tradīcijām un vēsturisko mantojumu, tika organizēta ekskursija uz Otrā pasaules kara muzeju, Aglonas Maizes muzeju un apskatīta Aglonas Bazilika.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 4.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas personāls ziedoja asinis


Š.g. 4.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē, sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāli tika organizēta Asins donoru diena, kurā piedalījās 126 donori, t.i., Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls, kas nodeva 60 litrus asiņu.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji aktīvi sadarbojas ar VADC Latgales filiāli jau vairākus gadus un ir vieni no aktīvākajiem donoriem Rēzeknē.

Pastāvīgā donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir Valsts robežsardzes koledžas Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Irēna Purmale, tālr. 64603673, e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 31.martā

Valsts robežsardzes koledžā tiks rīkota Asins donoru diena


Š.g. 4.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā (VRK) sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (VADC) Latgales filiāli tiks rīkota Asins donoru diena. VADC pārstāvji gaidīs donorus VRK Sporta mācību centrā (Rēzeknē, Zavoloko 8) plkst.8:00.

Donoru dienā pieteicās piedalīties 133 cilvēki - Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls.

Pastāvīgā donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir Valsts robežsardzes koledžas Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Irēna Purmale, tālr. 64603673, e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

2017.gada 24.martā

Valsts robežsardzes volejbolisti izcīnīja uzvaru


Š.g. 24.martā, Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta bāzē norisinājās Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensības volejbolā, kurās startēja arī Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) volejbola izlase – Mihails Majevskis, Viktors Tarakanovs, Aleksandrs Samuilovs, Emanuels Muižnieks, Mārtiņš Doniks, Devids Žolnerovičs (VRS Daugavpils pārvalde), Edgars Igaunis (VRS Rīgas pārvalde), Edgars Potašovs (VRS Ludzas pārvalde), Ainārs Žilinskis, Vlads Smirnovs, Edmunds Kolosovskis un Edgars Gurevičs – Garkuls (Valsts robežsardzes koledža).

Septiņu komandu konkurencē Valsts robežsardzes komanda izcīnīja godalgoto 1.vietu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda ieguva 2.vietu, bet sporta biedrības „Dinamo” komanda – 3.vietu.

VRS volejbola izlasi sacensībās pārstāvēja VRS Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Dienvidlatgales reģionālās nodaļas vadītājs Elmārs Rudovičs.


Foto: Edmunds Kolosovskis, VRK

Foto

2017.gada 20.martā

Valsts robežsardzes koledžā viesojās Polijas Republikas vēstniecības pārstāvji


Š.g. 20.martā iepazīšanās vizītē Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) viesojās Polijas Republikas vēstniecības pārstāvji: Ārkārtējā un pilnvarotā Polijas Republikas vēstniece Latvijā Eva Dembska, vēstniecības konsuls Vojcehs Krajs un Politikas – Ekonomikas nodaļas vadītāja Jolanta Višņoh.

Vizītes ietvaros Polijas delegācija tika iepazīstināta ar VRK darbību un mācību procesa organizēšanu, tika apskatīta VRK materiāli tehniskā bāze: mācību administratīvais korpuss, muzejs, bibliotēka, Kinoloģijas centrs un Sporta mācību centrs. Tikšanās laikā puses savstarpēji dalījās pieredzē un pārrunāja esošo un turpmāko sadarbību.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 3.martā

Volejbola laukumā Rēzeknē sacentās stiprākās robežsargu komandas


Turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS) 2017.gada spartakiādei, š.g. 3.martā Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrā, Rēzeknē VRS teritoriālo pārvalžu robežsargu komandas cīnījās par kausu volejbolā.

Kopumā sacensībās piedalījās 7 komandas, kas pēc pagājušā gada rezultātiem tika sadalītas divās apakšgrupās, lai dienas garumā noskaidrotu stiprāko komandu volejbolā, aizvadot spēles pēc apļa sistēmas.

2017.gada volejbola sacensībās uzvarēja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes izlase, 3.vietu ieguva Valsts robežsardzes koledžas komanda.

VRS volejbola izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensībās volejbolā, kas norisināsies š.g. 24.martā, Rīgā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sporta zālē.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 1.martā

Valsts robežsardzes koledžā izvērtēti 2016.gada darbības rezultāti


Š.g. 1.martā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk - VRK) notika svinīgā dienesta sanāksme. VRK direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš sniedza pārskatu par VRK 2016.gada darbības rezultātiem, kā arī tika noteiktas VRK darbības galvenās prioritātes 2017.gadam.

Svinīgās sanāksmes noslēgumā par ieguldīto darbu valsts robežas apsardzībā un imigrācijas kontroles veikšanā, kā arī citu Valsts robežsardzes funkciju sekmīgā nodrošināšanā VRK personālām tika piešķirti Valsts robežsardzes apbalvojumi, kā arī par izrādīto centību, iniciatīvu un paveikto darbu - Valsts robežsardzes koledžas apbalvojumi.

Tradicionāli VRK dienesta sanāksmē tika apbalvoti labākie robežsargi un darbinieki:

• VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra galvenajam inspektoram kapteinim Atim Ozeram piešķirts VRK 2016.gada labākā kinologa goda nosaukums;

• VRK Apsardzes nodaļas inspektoram virsniekvietniekam Genādijam Timofejevam piešķirts VRK 2016.gada labākā instruktora goda nosaukums;

• VRK Izglītības koordinācijas nodaļas galvenajai inspektorei majorei Jeļenai Rimšai piešķirts VRK 2016.gada labākā vispārējā personāla virsnieka goda nosaukums;

• VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektoram majoram Jurijam Skorodihinam piešķirts VRK 2016.gada labākā mācību personāla virsnieka (akadēmiskais un pedagoģiskais personāls) goda nosaukums;

• VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas speciālistam Andrim Vogulim piešķirts Gada labākā darbinieka (fiziskā darba veicējs) goda nosaukums;

• VRK Bibliotēkas nodaļas vadītājai Aijai Kijahai piešķirts Gada labākā darbinieka (intelektuālā darba veicējs) goda nosaukums.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 24.februārī

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” izlaidums


Š.g. 24.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes aktu zālē, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 notika ceturtais II līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" izlaidums, kur 16 Valsts robežsardzes amatpersonas saņēma kvalifikāciju „Valsts robežsardzes vecākais virsnieks” un profesionālo bakalaura grādu Robežsardzē.

Svinīgā pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks pulkvedis Juris Martukāns un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (turpmāk – RTA) studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele. Absolventus apsveica RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes programmas direktore asociētā profesore Iluta Arbidāne un RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iveta Mietule, kā arī izlaiduma ceremonijā piedalījās Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji, RTA personāls un uzstājās Valsts robežsardzes koris.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 24.februārī

Valsts robežsardzes koledžā aizvadīts 31.izlaidums


Š.g. 24.februārī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk - VRK) tika organizēts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, 31.izlaidums.

33 absolventiem tika piešķirta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija un svinīgi pasniegti speciālās dienesta pakāpes „kaprālis” uzpleči. Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti – ierindnieks Ingus Benetis, ierindniece Zanda Mihailova un ierindnieks Edgars Petkuns, bet „2016./2017.mācību gada Valsts robežsardzes koledžas gada labākā robežsarga goda nosaukums kategorijā Valsts robežsardzes koledžas mācību grupas vecākais” piešķirts ierindniekam Žanim Bodžam.

Mācību gada garumā iegūtās zināšanas ļaus Valsts robežsardzes koledžas absolventiem turpināt dienestu Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2017.gada 24.februārī

Robežsargu panākumi Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensībās galda tenisā


Šī gada 24.februārī sākās Iekšlietu ministrijas (IeM) 2017.gada spartakiāde, kuras ietvaros Salaspils sporta namā norisinājās sacensības galda tenisā.

Komandu vērtējumā septiņu komandu konkurencē 1.vietu ieguva sporta biedrības „Dinamo” komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes (VRS) komanda, bet 3.vietu – Valsts policijas komanda.

VRS galda tenisisti sacensībās startēja arī individuāli. Vjačeslavs Gedroics (Valsts robežsardzes koledža) spraigā cīņā vīriešu konkurencē ieguva 3.vietu, kā arī VRS izlases komandas sastāvā startēja: Jevgeņijs Gmiraks (VRS Ventspils pārvalde), Sergejs Nazarovs (Valsts robežsardzes koledža), Andrejs Aleksejevs (VRS Viļakas pārvalde), Oļegs Sirihs (VRS Daugavpils pārvalde), Romans Paršenkovs (VRS Viļakas pārvalde), Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvalde), Ilona Kustrova (VRS Ludzas pārvalde).

Par Valsts robežsardzes galda tenisa izlases komandas pārstāvi sacensībās nozīmēta VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākā speciāliste Velga Lāce.

Sveicam VRS izlasi ar iegūto 2.vietu
IeM 2017.gada sacensībās galda tenisā!


Foto: Andrejs Aleksejevs, VRS Viļakas pārvalde

Foto

2017.gada 21.februārī

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks ceturtais II līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" izlaidums


Aicinām uz II līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" izlaidumu šī gada 24.februārī plkst.15:00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115.

Svinīgā pasākuma laikā studējošie saņems kvalifikāciju „Valsts Robežsardzes vecākais virsnieks” un profesionālo bakalaura grādu Robežapsardzē. Klātesošos uzrunās Valsts robežsardzes pārstāvis un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, kā arī izlaiduma ceremonijā piedalīsies Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas personāls.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi - Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieka pienākumu izpildītājs (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvežleitnants Oskars Stramkalis (tālr. 64603686, e-pasts: oskars.stramkalis@rs.gov.lv).

2017.gada 21.februārī

Valsts robežsardzes koledžā notiks 31.izlaidums


Š.g. 24.februārī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk - VRK) tiks organizēts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, 31.izlaidums. Kadeti saņems Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācijas apliecības un speciālo dienesta pakāpi „kaprālis”.

Izlaiduma svinīgais pasākums norisināsies VRK Sporta mācību centra lielajā zālē, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē, plkst.12:00.

2017.gada 17.februārī

Valsts robežsardzes koledžas lektoram piešķirts doktora zinātniskais grāds


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2017.gada 17.februārī Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Alenam Indriksonam tika piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā, nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

Alens Indriksons aizstāvēja promocijas darbu par tēmu: „Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā”.

Foto: Kristofers Justs, RTA

Foto

2017.gada 15.februārī

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās „Ēnu diena”


Š.g. 15.februārī ikgadējā karjeras izglītības pasākuma „Ēnu diena” ietvaros Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) viesojās divdesmit septiņas ēnas - skolēni no Rēzeknes, Varakļāniem, Ilūkstes, Maltas, Madonas, Preiļiem un Daugavpils, lai iepazītos ar robežsargu profesiju, dienestu un darba specifiku.

Jauniešiem bija iespēja uzzināt visu par kadetu ikdienu un VRK Profesionālās izglītības dienesta mācību rotu komandieru pavadībā redzēt, kā notiek rīta apskate, izvade, soļošana ierindā. Kopā ar VRK pedagogiem ēnas varēja vērot nodarbību gaitu, kā arī aktīvi piedalīties dokumentu tehniskās izpētes procesā, ar speciālo līdzekļu palīdzību mēģinot atšķirt viltotos dokumentus no oriģināliem.

VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākā inspektora pavadībā ēnas vēroja kinologu darbu, iepazinās ar dienesta suņu izmantošanas īpatnībām, kā arī uzdeva sev interesējošus jautājumus, piem., kā kļūt par kinologu, kā apmācīt dienesta suni u.c.

Kā atzīmēja jaunieši, ļoti interesanti bija ēnot VRK Lauku mācību centrā, kur notiek šaušanas nodarbības, turēt rokās īstu ieroci, mēģināt to izjaukt un salikt.

Pasākuma noslēgumā ēnas devās ekskursijā, kur iepazinās ar VRK darbību, apskatīja materiāli tehnisko bāzi: mācību auditorijas, bibliotēku, Dienesta viesnīcu, Mācību robežkontroles punktu, Kinoloģijas centru, Sporta mācību centru un Valsts robežsardzes muzeju.

Foto

2017.gada 10.februārī

„Sadraudzības kauss 2017” Valsts robežsardzes koledžā


Lai stiprinātu mācību iestāžu sadarbību, attīstītu un popularizētu sporta spēles, š.g. 10.februārī Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centra telpās norisinājās sacensības „Sadraudzības kauss 2017”. Tradicionāli sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas komandas, kā arī šogad pirmo reizi startēja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda, kuras pārstāvji apgūst robežsardzes pamatus profesionālās ievirzes programmā „Valsts robežas drošība”.

„Sadraudzības kauss” ir ātruma, veiklības, spēka, atjautīguma un izveicības sacensības. Sacensību programmā tika iekļauti 7 sporta veidi: bumbu kērlings, volejbols, florbols, iedzīšanas stafete, šautriņu mešana, saskaņošanas grozs, basketbola soda metieni un trīspunktu metieni.

Aizraujošās sacensībās uzvarēja Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas komanda, 2.vietu ieguva Valsts robežsardzes koledžas komanda, Valsts policijas koledžas komanda ierindojās 3.vietā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas komandai – 4.vieta, savukārt Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda palika 5.vietā.

Foto

2017.gada 8.februārī

Norisināsies „Sadraudzības kauss 2017”

Šī gada 10.februārī Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrā norisināsies sacensības „Sadraudzības kauss 2017”, kurās startēs Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komandas, ar mērķi attīstīt un popularizēt sporta spēles un stiprināt mācību iestāžu sadarbību.

Sacensību programmā tiks iekļauti 7 sporta veidi: bumbu kērlings, volejbols, florbols, iedzīšanas stafete, šautriņu mešana, saskaņošanas grozs, basketbola soda metieni un trīspunktu metieni.

Sacensību sākums plkst.10:30.

Sacensību organizators un galvenais tiesnesis VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras vecākā speciāliste Velga Lāce.

2017.gada 2.februārī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti apmeklēja muzejus


Valstiskās audzināšanas nolūkā, kā arī, ar mērķi stiprināt zināšanas un audzināt pilsonisko apziņu, šī gada 2.februārī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti Rīgā apmeklēja Rīgas Motormuzeju, Latvijas Okupācijas muzeju un Latvijas Kara muzeju.

Rīgas Motormuzejā kadeti apskatīja vairāk kā 100 unikālos senos spēkratus, iepazinās ar autobūves pirmsākumiem, automobiļu tehnoloģiju un inovāciju attīstību cauri gadiem, kā arī ar Latvijā izgatavotajiem velosipēdiem, motocikliem un automobiļiem.

Latvijas Okupācijas muzejā kadeti gida pavadībā tika iepazīstināti ar muzeja ekspozīciju par Latvijas piecdesmit gadu okupācijas vēsturi: Pirmo padomju okupāciju, nacionālsociālistisko vācu okupāciju un otro padomju okupāciju, kā arī apskatīti vēsturiski dokumenti, fotogrāfijas un priekšmeti, kas liecina par okupācijas varu politiku Latvijā.

Latvijas Kara muzejā gida pavadībā apskatīta ekspozīcija "Latvijas valsts aizsardzība 1920 - 1940", kur kadeti iepazinās ar Latvijas valsts armijas attīstību, karavīru sadzīvi un apmācību, kā arī dažādu sabiedrības - militāro organizāciju darbībām. Ekspozīcijā „Latvija II pasaules karā” kadeti iepazīstināti ar okupācijas režīmiem un šo režīmu bruņotajos spēkos iesaukto Latvijas iedzīvotāju likteņiem, un apskatītas izstādes "NBS Starptautiskajās operācijās" un "NBS apbalvojumi un krūšu nozīmes".

Foto

2017.gada 2.februārī

Valsts robežsardzes koledžā viesojās ASV karavīri


Š.g. 2.februārī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) viesojās ASV 173.kājnieku brigādes karavīri, lai iepazītos ar VRK darbību, mācību procesa organizēšanu, materiāli tehnisko bāzi un muzeju. ASV karavīri tikās ar VRK kadetiem un pastāstīja par saviem dienesta pienākumiem Latvijā.

Lai uzzinātu vairāk par reģionu, tā kultūru, tradīcijām un vēsturisko mantojumu, ASV karavīri apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju.

Pēcpusdienā VRK Sporta mācību centrā norisinājās karavīru un robežsargu draudzības spēle futbolā.

Foto

2017.gada 27.janvārī

Atklāta Valsts robežsardzes 2017.gada spartakiāde


Š.g. 27.janvārī atklāta Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS) 2017.gada spartakiāde, kuras ietvaros gada laikā vairākos sporta veidos sacentīsies VRS teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) pārstāvji. Pirmajās 2017.gada VRS spartakiādes sacensībās galda tenisā komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRK komanda, 2.vietā ierindojās VRS Viļakas pārvaldes sportisti, 3.vietā - VRS Ludzas pārvaldes komanda.

VRK izlases komandas sastāvā startēja VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk - Prof.ID) Pirmās mācību rotas komandieris majors Sergejs Nazarovs, VRK Prof.ID Trešās mācību rotas kadets kaprālis Vjačeslavs Gedroics, VRK Prof.ID Trešās mācību rotas kadets seržants Vladimirs Šersts, VRK Prof.ID Pirmās mācību rotas kadets ierindnieks Niks Purins; VRK Prof.ID Pirmās mācību rotas kadete ierindniece Veronika Putro; VRK Prof.ID Otrās mācību rotas kadets ierindnieks Aigars Kromāns; VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas speciālists Andris Vogulis.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā čempiona titulu ieguva Jevgeņijs Gmiraks (VRS Ventspils pārvalde), 2.vietu - Vjačeslavs Gedroics (VRK), 3.vietu - Sergejs Nazarovs (VRK).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā 1.vietu izcīnīja Romans Paršenkovs (VRS Viļakas pārvalde), 2.vietu – Marats Bolgovs (VRS Ventspils pārvalde), 3.vietu – Andrejs Grepers (VRS Rīgas pārvalde).

Savukārt sieviešu grupā uzvarēja Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvalde), 2.vietu ieguva Ilona Kustrova (VRS Ludzas pārvalde), bet 3.vietu - Olga Kopilova (VRS Ludzas pārvalde).

VRS galda tenisa izlases komanda turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādes sacensībās galda tenisā, kas norisināsies šī gada 24.februārī, Salaspilī.

Foto

2017.gada 26.janvārī

Kļūsti par ēnu Valsts robežsardzes koledžā!


Arī šogad Valsts robežsardzes koledža piedalās Junior Achievement Latvija organizētajā karjeras izglītības pasākumā – „Ēnu diena”, kas norisināsies š.g. 15.februārī.

Valsts robežsardzes koledža piedāvā vairākas vakances ēnošanai, kurām var pieteikties www.enudiena.lv.


Nenokavē iespēju un Ēnu dienu pavadi Valsts robežsardzes koledžā!

2017.gada 19.janvārī

Polijā tikās robežsargu mācību iestāžu vadītāji


No š.g. 17.janvāra līdz 19.janvārim Valsts robežsardzes koledžas vadība – direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš un direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš piedalījās Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas robežsargu mācību iestāžu vadības pārstāvju sanāksmē Robežsargu mācību centrā Kentšinā, Polijā.

Tikšanās laikā pušu pārstāvji apmainījās ar aktuālo informāciju un novitātēm robežsargu profesionālās sagatavošanas jomā, apkopoja un izvērtēja sadarbības rezultātus par 2016.gadu, apsprieda plānotos sadarbības virzienus un pasākumus 2017.gadam, kā arī parakstīja ikgadējos sadarbības plānus starp valstu izglītības iestādēm.

Polijas Robežsargu mācību centra pārstāvji viesus iepazīstināja ar mācību procesa organizāciju, izrādīja auditorijas un materiāli tehnisko bāzi.

Foto

2017.gada 2.janvārī

Sākusies ziemas uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā


Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 2017.gada 2.janvāra līdz 13.janvārim pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze".

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem un tiek nodrošināta dienesta vieta robežšķērsošanas vietās, “zaļās” un jūras robežas uzraudzības, kā arī imigrācijas kontroles struktūrvienībās. Mācību laikā kadeti saņem atalgojumu.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

• Viļakas pārvaldē - Garnizona ielā – 19, Viļakā, tālr. 64501918;

• Ludzas pārvaldē - Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;

• Daugavpils pārvaldē - A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;

• Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;

• Rīgas pārvaldē - Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;

• Aviācijas pārvaldē - Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

Foto


Jūsu jautājums


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 348994 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.