Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

SVARĪGA INFORMĀCIJA - Par robežsargu atlases rezultātiem nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā
Par mums
Aktualitātes
2022.gads
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


2018.gada 22.decembrī

Erasmus+ projekta īstenošana


Erasmus+ projekta „Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai Nr.2018-1-LV01-KA202-047003” ietvaros, 2018.gada 17.-21.decembrī Valsts robežsardzes koledža rīkoja pirmo starptautisko sanāksmi. Sanāksmes mērķis – uzsākt darbu pie e-mācību procesa robežsargiem uzlabošanas, izpētot un apkopojot labās prakses piemērus.

Projekta laikā, organizējot sanāksmes partneriestādēs: Somijas Robežas un krasta apsardzes akadēmijā Imatrā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolā Medininkai un Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijā, tiks izstrādāta labās prakses rokasgrāmata. Rokasgrāmatas saturā tiks iekļauti e-mācību kursu un mācību materiālu izstrādes pamatprincipi, instrukcijas un paraugi interaktīvu mācību līdzekļu izstrādē un izmantošanā elektroniskā vidē.

Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns.

Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 21.decembrī

Noslēgusies Valsts robežsardzes koledžas labdarības akcija


Noslēdzoties labdarības akcijai „Ziemassvētki ikvienam no mums”, šī gada 19.decembrī Valsts robežsardzes koledžas personāls un kadeti devās ciemos pie Adamovas un Maltas speciālo internātpamatskolu audzēkņiem, lai nogādātu sarūpētās Ziemassvētku dāvanas un iepriecinātu viņus ar nelielu priekšnesumu.

Ziemassvētku rūķu lomā iejutās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadeti, kuri pasākumus ieskandināja ar sirsnīgu svētku dziesmu un ikvienu klātesošo iesaistīja jautrās rotaļās. Bērniem par prieku savus paraugdemonstrējumus rādīja arī Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra kinologi ar dienesta suni.

Ciemošanās abās internātpamatskolās kā allaž izvērtās par aizkustinošu un draudzīgu kopā būšanu. Mēs dzirdējām daudz sirsnīgu pateicības vārdu, bet lielākā dāvana mums visiem bija bērnu neviltotie smaidi un ovācijas.

Mums visiem kopā šogad atkal izdevās uzburt Ziemassvētku brīnumu un iepriecināt mazās sirsniņas, tāpēc sakām lielu paldies ikvienam, kurš piedalījās labdarības akcijā un palīdzēja noorganizēt skaistus pasākumus katrā no skolām.

Lielu paldies sakām arī Adamovas un Maltas speciālo internātpamatskolu vadībai un pedagogiem par sirsnīgo uzņemšanu un laba vēlējumiem.


Foto: VRK

Foto

2018.gada 20.decembrī

Valsts robežsardzes koledžā pieredzes apmaiņā viesojas delegācija


Šonedēļ, laikā no 18. līdz 20.decembrim Valsts robežsardzes koledžā viesojas delegācija no Baltkrievijas Republikas. Tā ir Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta amatpersonu vizīte ar mērķi veikt pieredzes apmaiņu informācijas tehnoloģiju pielietošanai mācību procesā.

Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta priekšnieks pulkvedis Sergejs Žilinskis un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta priekšnieka palīgs starptautiskās sadarbības jautājumos apakšpulkvedis Vadims Serebrjakovs iepazīstas ar Valsts robežsardzes koledžas darbību un mācību procesa organizēšanu. Vizītes ietvaros Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas pārstāvji dalās pieredzē par informācijas tehnoloģiju ieviešanas procesu un lietošanas efektivitāti mācību procesā, kā arī izmantošanas pozitīvo ietekmi uz mācību procesu.

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas dienestu sadarbība 2018.gadā tiek organizēta saskaņā ar „Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas kopīgo pasākumu plānu 2018.gadam”.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 19.decembrī

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās „Ziemassvētku kauss 2018”


Š.g. 14.decembrī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) norisinājās VRK sporta sacensības „Ziemassvētku kauss 2018”. VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – Prof.ID) sešas kadetu komandas veica pārgājienu no VRK Profesionālās un taktiskās apmācību centra mācību poligona „Janapole” uz VRK. Pārvietojoties pa noteiktu maršrutu, komandai visa distance bija jāveic kopā.

Sacensībās par uzvarētājiem kļuva VRK Prof.ID Pirmās mācību rotas 11.grupa, 2.vietu izcīnīja VRK Prof.ID Pirmās mācību rotas 12.grupa un 3.vietā ierindojās VRK Prof.ID Otrās mācību rotas 21.grupa

Sacensības mērķis ir attīstīt un popularizēt militāri lietišķos sporta veidus kadetu vidū, kā arī attīstīt komandas garu un vienotības sajūtu.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 19.decembrī

Valsts robežsardzes koledžas personāls aktīvi apgūst Erasmus + piešķirto finansējumu vispārēja un akadēmiskā personāla mobilitāšu īstenošanai

Pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas saņemto finansējumu Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projektam “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm” 2018./2019.ak.g. (Nr. 2018-1-LV01-KA103-046740), š.g. novembrī un decembrī Erasmus+ programmas ietvaros tika īstenotas 7 VRK amatpersonu mobilitātes (2 vispārējā personāla pārstāvjiem un 5 docētājiem):

- Laika posmā no š.g. 20. līdz 23.novembrim VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants R.Vikainis, docents pulkvežleitnants Dz.Pavārnieks un lektore pulkvežleitnante I.Adijāne apmeklēja M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāti (Kauņā) (akadēmiskā personāla mobilitāte). Mobilitāšu mērķis bija docēt lekcijas viesaugstskolas studentiem ES robežu drošības jautājumos imigrācijas un robežkontroles jomā, kā arī pilnveidot VRK docētāju profesionālo kompetenci, iegūt inovatīvu pieredzi, dalīties labākajā praksē mācību metodiskajā darbā, kas kopumā veicina studiju procesa kvalitātes un robežsargu studiju rezultātu līmeņa pilnveidošanu;

- no 26.novembra līdz 30.novembrim VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis A.Āboliņš un VRK Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja pulkvežleitnante D.Kupcāne ERASMUS+ programmas ietvaros (vispārējā personāla mobilitāte) devās uz Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno). Mobilitāšu mērķis bija iepazīties ar jauno Valsts robežsardzes koledžas sadarbības partneri Polijā, lai nodibinātu ciešākus kontaktus perspektīvai starptautiskai sadarbībai tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītības jomā, docētāju pieredzes apmaiņai un zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai, apzināt Polijas kolēģu pieredzi tiesībsargājošo institūciju personāla profesionālajā sagatavošanā un tālākizglītībā, kā arī iegūt aktuālu informāciju par studiju procesa organizāciju un akadēmijas darbību kopumā;

- periodā no 03. līdz 07.decembrim VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants J.Pavlovičs un VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants A.Indriksons akadēmiskā personāla mobilitāšu īstenoto aktivitāšu ietvaros apmeklēja Polijas Republikas Policijas Akadēmiju (Sčitno). Mobilitāšu mērķis bija docēt lekcijas viesaugstskolas studentiem ES robežu drošības jautājumos, pilnveidot docētāju profesionālo kompetenci, kā arī iegūt inovatīvu pieredzi un dalīties labākajā praksē studiju procesa nodrošināšanā tiesībsargājošās izglītības iestādēs.
2018.gada 12.decembrī

Valsts robežsardzes cīkstoņu panākumi sacensībās tuvcīņā


Š.g. 7.decembrī Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta bāzē Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda piedalījās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās tuvcīņā. Sacensībās tika noskaidroti Iekšlietu ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu spēcīgākie cīkstoņi, kā arī labākās cīkstoņu komandas. Sacensības noritēja divās kārtās: tuvcīņas paņēmienu demonstrējumi un cīņa pēc „Karatē–Do” noteikumiem, izmantojot aizsarglīdzekļus.

Komandu vērtējumā pirmo vietu izcīnīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda, otro – VRS komanda un trešo – Valsts policijas koledžas komanda.

Savukārt individuālajā vērtējumā spēcīgākie no VRS komandas bija:

- svara kategorijā līdz 70 kg: 3.vieta – Sergejs Fuņikovs (VRS Rīgas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 75 kg: 2.vieta – Valdis Bernatovičs (VRK);

- svara kategorijā līdz 80 kg: 3.vieta – Andrejs Isakovs (VRS Daugavpils pārvalde);

- svara kategorijā līdz 85 kg: 1.vieta – Edgars Samoilovs (VRS Ludzas pārvalde); 2.vieta – Sergejs Ivanovs (VRK);

- svara kategorijā līdz 90 kg: 2.vieta – Einārs Purvinkis (VRK); 3.vieta – Iļja Kņazevs (VRS Ludzas pārvalde);

- svara kategorijā virs 95 kg: 1.vieta – Iļja Kudrjavcevs (VRS Aviācijas pārvalde).


Foto: A.Litaunieks, VRK

Foto

2018.gada 12.decembrī

Noslēgusies starptautiskā projekta „Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšana, attīstot dienesta kinoloģiju” realizācija


Šī gada 3.augustā starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Valsts robežsardzes koledžu tika noslēgts granta līgums Nr. LV-81 par projekta ”Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšanu, attīstot dienesta kinoloģiju” īstenošanu.

Projekta partneri – Gruzijas Republikas Robežpolicija.

Projekta mērķis ir Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšana un attīstīšana atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim, apmācot Gruzijas Republikas Robežpolicijas kinologus un instruktorus, izstrādājot normatīvo bāzi un papildinot dienesta suņu genofondu, turpmākās dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai.

Projekta realizācija noslēdzās 2018.gada 7.decembrī.

Projekta realizēšanas gaitā pieci Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta eksperti Gruzijā organizēja un novadīja divus teorētiski praktiskos apmācību seminārus Gruzijas Robežpolicijas kinologiem. Semināros piedalījās piecpadsmit Gruzijas Robežpolicijas kinologi (instruktori) un apguva tēmas: cilvēka smaržas meklēšanas suņu apmācība, narkotisko vielu meklēšanas suņu apmācība, dienesta suņu testēšanas dokumentācijas izstrāde un praktiskā testēšana, kā arī dienesta organizācijas normatīvo aktu bāzes pilnveidošana. Semināru dalībnieki iegūtās zināšanas varēs turpmāk izmantot Gruzijas Robežpolicijas kinologu sagatavošanā.

Par piešķirtajiem projekta līdzekļiem Gruzijas Robežpolicija iegādājās četrus dienesta suņus un inventāru suņu uzturēšanai (divus suņu transportēšanas boksus), kā arī tika nopirkti četri stacionārie suņu sprosti un uzstādīti Gruzijas Republikas Robežpolicijas struktūrvienībās.

Projekta kopējais finansējums – 24501,31 EUR, ko piešķīra Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, faktiski izlietotais projekta finansējums - 22982,77 EUR.


Foto: VRKFoto

2018.gada 11.decembrī

Valsts robežsardzes pārstāvji piedalījās Kriminālistikas ekspertu simpozijā Polijā


Šī gada decembra sākumā Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienesta galvenais inspektors majors Edgars Dokāns un Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektore majore Inta Pokule piedalījās XI Starptautiskajā Robežsardzes Kriminālistikas ekspertu simpozijā, kas norisinājās Kentšinā, Polijas Republikā.

Simpozija dalībnieki: Polijas Republikas, Polijas Iekšējās drošības aģentūras, Polijas spiestuvju, ekspertīžu dienesta pārstāvji dalījās pieredzē un profesionālajās zināšanās dokumentu identificēšanas un viltošanas apkarošanas jomās, kā arī aktīvi piedalījās zinātniskajās diskusijās pārstāvji no dažādām universitātēm, FRONTEX un EUROPL eksperti no Igaunijas, Vācijas un Somijas robežsardzes dienestiem.

Simpozija laikā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar viltoto dokumentu uzbūvi, to izmantošanu, attīstības tendencēm un jaunākajām tehnoloģijām viltoto dokumentu ražošanā.


Foto: Polijas Republikas Kentšinas Robežsargu mācību centrs

Foto

2018.gada 3.decembrī

Valsts robežsardzes kora ieguldījums Latvijas valsts simtgades atzīmēšanā


Lai veidotu sabiedrībā dziļāku izpratni par Robežsargu dienas, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas nozīmi Latvijas vēsturē Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) koris šī gada novembrī uzstājās ar muzikāliem priekšnesumiem un prezentēja Valsts robežsardzi vairākos svinīgos pasākumos.

Š.g. 2.novembrī Valkā Valkas novada dome sadarbībā ar biedrību „Latvijas Ģenerāļu klubs”, Jaunsardzes un informācijas centru un Latvijas Republikas Zemessardzes štābu organizēja pasākumu „Latviešu karavīrs laikmeta griežos”, kura atklāšanā dalībniekus iepriecināja VRS kora un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas kora priekšnesumi. Izpildot karavīru dziesmas, VRS koris piedalījās arī organizatoru rīkotajā Lāpu gājienā.

Š.g. 6.novembrī sadarbībā ar VRS Ludzas pārvaldi VRS koris dziedāja Ludzas novadpētniecības muzeja izstādes „Gods kalpot Latvijai! Austrumu robežas vēsture, robežsargu likteņi” atklāšanas pasākumā.

Š.g. 7.novembrī, Robežsargu dienā, VRS atzīmēja savu 99.gadadienu. Šo svinību ietvaros notika svinīgā sanāksme Latgales vēstniecībā GORS, kurā VRS koris ar savu klātbūtni un muzikāliem priekšnesumiem kuplināja IeM un VRS apbalvošanas ceremoniju.

VRS korim ir jau vairāku gadu tradīcija piedalīties Ludzas Tautas nama rīkotajā Lāčplēša dienas svinību pasākumā Ludzas novada domes laukumā. Arī šogad 11.novembrī koris dziedāja patriotiska rakstura dziesmas Ludzas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Lai radītu svinīgu un valsts svētkiem atbilstošu noskaņu, š.g. 15.novembrī VRS koris piedalījās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas rīkotajā Latvijas valsts simtgades svētku pasākumā. VRS koris izpildīja latviešu komponistu dziesmas par Latviju, dzimtenes mīlestību un patriotiskām vērtībām, šādā veidā jauniešiem veidojot piederības sajūtu dzimtajai vietai un lepnumu par savu valsti, kā arī popularizējot Valsts robežsardzi.


Foto: A.Vītols, VRK; D.Zariņa, VRK; VRS LUP; K.Ratnieks (RMDV)

Foto

2018.gada 27.novembrī

Robežsargi guva pārliecinošu uzvaru telpu futbolā


Š.g. 23.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības futbolā (telpās).

Sacensībās pārliecinošu uzvaru guva Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda, 2.vietu ieguva Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – Valsts policijas komanda.

VRS komanda guva panākumus visās četrās spēlēs, pēdējo uzvaru gūstot pret Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandu.

VRS komandā spēlēja – Sergejs Prokopkins, Vitālijs Aguls, (Valsts robežsardzes koledža), Aigars Bondars, Dmitrijs Silovs, Edgars Vjalkins (VRS Ludzas pārvalde), Aleksandrs Macuks, Jurijs Halomons, Aigars Solims, Elvis Bovins (VRS Daugavpils pārvalde) un Artis Brīvers (VRS Rīgas pārvalde).


Foto: Artis Vītols

Foto

2018.gada 20.novembrī

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji piedalījās Latvijas valsts simtgades svētku pasākumos


Š.g. 18.novembrī tika atzīmēts vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē – Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadiena. Valsts simtgades svinību ietvaros notika dažādi pasākumi, kuros iesaistījās Valsts robežsardzes koledžas personāls.

Rīgā, 11.novembra krastmalā norisinājās svinīgā Nacionālo bruņoto spēku parāde, kurā piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas vienība, ko pārstāvēja 30 robežsargi. Vienību vadīja Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) direktors pulkvedis Mariks Petrušins. VRK karogu nesa Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas komandieris majors Arnolds Kalnačs.

VRK pārstāvji piedalījās Valsts robežsardzes tematiskajā izstādē, kuru varēja apskatīt Rīgas pasažieru terminālā. Apmeklētājiem tika demonstrēta Valsts robežsardzes tehnika, tehniskie un speclīdzekļi, ieroči. Klātesošie varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī apskatīt trauksmes grupas ekipējumu.

VRK personāls piedalījās arī Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas svinībās Rēzeknē, iesaistoties svētku gājienā un nodrošinot Godasardzi pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”.

Tradicionāli jau astoto gadu pēc kārtas, popularizējot sportisku un veselīgu dzīvesveidu, VRK personāls piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītajā tautas skrējienā „Ieelpo Rēzekni!”. Vecuma grupā „Sievietes vecumā virs 25 gadiem” VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadete ierindniece Ginta Budina ieguva 5.vietu.


Foto: Artis Vītols, VRK; Aleksandrs Maļkovs, Rēzekne; Aleksandrs Timofejevs, Rēzekne.

Foto

2018.gada 15.novembrī

Starptautiskā projekta “Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšana, attīstot dienesta kinoloģiju” realizācija


Saskaņā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.61-16917 „Par granta projektu konkursa „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultātiem” tika apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas projekts AM/GPK-07/2018 “Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšana, attīstot dienesta kinoloģiju”. Š.g. 3.augustā starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Valsts robežsardzes koledžu tika noslēgts granta līgums Nr. LV-81 par minētā projekta finansēšanu un īstenošanu. Projekta kopējais finansējums – 24501,31 EUR, ko piešķīra Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Minētā projekta realizācija tika uzsākta šī gada septembrī un pašlaik jau tuvojas noslēguma termiņam – 7.decembrim.

Projekta mērķis ir Gruzijas Republikas (turpmāk – GR) Robežpolicijas stiprināšana un attīstīšana, atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim, apmācot GR Robežpolicijas kinologus un instruktorus, izstrādājot normatīvo bāzi un papildinot dienesta suņu genofondu, turpmākās dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tika ieplānotas vairākas aktivitātes:

• Valsts robežsardzes koledžas piecu kinoloģijas jomas ekspertu divi braucieni uz Gruziju apmācību semināra realizēšanai. Apmācību rezultātā apmācīti 12 kinologi un 10 instruktori, kuri turpinās novitātes ieviest GR Robežpolicijas kinologu un dienesta suņu apmācības sistēmā.

• Divu dienesta suņu iegāde Čehijā, kā arī nepieciešamā inventāra suņu uzturēšanai iegāde.

• Četru stacionāro suņu sprostu iegāde un uzstādīšana GR Robežpolicijas struktūrvienībās.

Šī gada septembrī un oktobrī tika organizēti un realizēti teorētiski praktiskie semināri GR Robežpolicijas kinologiem un instruktoriem. Seminārus vadīja Valsts robežsardzes koledžas kinologi: U.Barkāns, A.Ozers, A.Kangurs, G.Apīnis un J.Garkuls.

Šobrīd projekta partneri - GR Robežpolicija, organizē iepirkumus, lai Čehijā iegādātos dienesta suņus. Jauni dienesta suņi papildinās GR Robežpolicijas dienesta suņu genofondu tieši ar Austrumeiropas tipa Vācu aitu suņiem, tā tiks iegūti kvalitatīvi kucēni.

Projekta ietvaros GR Robežpolicija iegādāsies četrus stacionāros sprostus un tos izvietos GR Robežpolicijas struktūrvienībās uz Azerbaidžānas, Armēnijas un Turcijas robežas.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 11.novembrī

Robežsargi piedalījās Lāčplēša dienai veltītos pasākumos


Š.g. 11.novembrī, godinot Latvijas brīvības cīnītājus un karavīrus, visā Latvijā tika atzīmēta Lāčplēša diena.

Valsts robežsardzes koledžas kadeti š.g. 11.novembrī iesaistījās Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra organizētajā Lāpu gājienā no pieminekļa „Vienoti Latvijai” līdz Miera ielas kapiem, kur pie obeliska Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem tika noturēts piemiņas brīdis.

Savukārt Ludzā, š.g. 11.novembrī Valsts robežsardzes koris piedalījās Ludzas tautas nama rīkotajā svētku koncertā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 9.novembrī

Valsts robežsardzes komanda godam izcīnīja 1.vietu


Š.g. 9.novembrī Rīgā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra zālē norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātais čempionāts futbolā telpās (sievietēm).

Šogad konkurence bija liela: čempionātā piedalījās 7 komandas. Valsts robežsardzes komanda godam izcīnīja 1.vietu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes komanda – 2.vietu un Rīgas pašvaldības policijas komanda – 3.vietu.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā šogad bija iekļautas: Diāna Novikova, Amanda Tarasova (Valsts robežsardzes koledža), Jana Bulmeistere, Jevgēnija Arzubova, Evija Borise (VRS Rīgas pārvalde), Kristina Kudrjavceva, Laura Vaivode (VRS Daugavpils pārvalde), Kristiāna Zvērbule, Elīna Oļipova (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 7.novembrī

Rēzeknē norisinājās Robežsargu dienai veltītie svinīgie pasākumi


Šogad, 7.novembrī, Robežsargu dienā Valsts robežsardze atzīmēja savu 99.gadadienu, kuras ietvaros norisinājās Valsts robežsardzes koledžas kadetu zvēresta došanas pasākums Rēzeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai”, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienību un tehnikas svinīgais maršs, svinīgā sanāksme Latgales vēstniecībā GORS, kā arī Latvijas televīzijas uzņemtās dokumentālās filmas par Valsts robežsardzes 100 gadu vēsturi „Sargāj’ savu tēvu zemi” pirmizrāde.

Svētki sākās ar svinīgu zvēresta došanu, kur 54 Valsts robežsardzes koledžas kadeti solīja būt uzticīgi savai valstij, pēc virsnieku pavēles ierindas priekšā nolasot svinīgo zvēresta tekstu un nostiprinot solījumu ar savu parakstu zvēresta veidlapā. Jaunos robežsargus apsveica Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis un Rēzeknes pareizticīgo draudzes virspriesteris Viktors Teplovs, kam sekoja svinīga Latvijas Republikas himnas atskaņošana pūšamo instrumentu orķestra „Rēzekne” instrumentālajā izpildījumā.

Pēc valsts himnas sekoja ziedu nolikšana pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai” un Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienību, kadetu un tehnikas svinīgais maršs apkārt piemineklim līdz Latgales vēstniecībai GORS, kur visi pulcējās, lai piedalītos svinīgā sanāksmē un noskatītos Latvijas televīzijas uzņemto dokumentālo filmu par Valsts robežsardzes 100 gadu vēsturi „Sargāj’ savu tēvu zemi”.

Svinīgās sanāksmes laikā par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi, kā arī sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu un Valsts robežsardzes dibināšanas 99.gadadienu virkne Valsts robežsardzes amatpersonu saņēma Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes apbalvojumus.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 7.novembrī

Norisinājās Valsts robežsardzes sacensības futbolā (telpās)


Turpinoties Valsts robežsardzes 2018.gada spartakiādei, šī gada 2.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) sacensības futbolā (telpās).

Sacensībās 1.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes komanda, bet 3.vietā ierindojās Valsts robežsardzes koledžas futbolisti.

VRS futbola sacensības tiek organizētas, lai pilnveidotu robežsargu vispārējo fizisko sagatavotību, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, kā arī noteiktu labākās futbolistu komandas.

Novēlēsim futbolistiem veiksmīgu startu Iekšlietu ministrijas 2018.gada spartakiādes futbola (telpās) sacensībās š.g. 23.novembrī Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 1.novembrī

Rēzeknē tiks svinēta Robežsargu diena

Š.g. 29.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas dienesta sunim piedzima 14 burvīgi kucēni, kuri nākotnē apsargās valsts robežu.

Š.g. 7.novembrī svinēsim Robežsargu dienu, kam par godu Rēzeknē noritēs vairāki pasākumi.


Plkst.12.00 pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai” notiks svinīgais zvēresta došanas pasākums 54 VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetiem. Zvērestu noslēgs Valsts robežsardzes koledžas kadetu, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes robežsargu un Latvijas Republikas Zemessardzes 36.kaujas bataljona karavīru svinīgais maršs uz Festivāla parku.


Plkst.13:30 Latgales vēstniecībā „GORS” notiks svinīgais pasākums un dokumentālās filmas par Valsts robežsardzi „Sargāj‘ savu Tēvu zemi” pirmizrāde.


Aicinām uz Robežsargu dienas svinībām!

2018.gada 29.oktobrī

Piedzimuši 14 kucēni


Š.g. 29.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas dienesta sunim piedzima 14 burvīgi kucēni, kuri nākotnē apsargās valsts robežu.


Foto: A.Vītols

Foto

2018.gada 26.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā vizītē ieradās Baltkrievijas Republikas amatpersonas


Š.g. 24.-26.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē vizītē ieradās Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Robežapsardzības dienesta institūta amatpersonas ar mērķi īstenot kopējās nodarbības robežapsardzības personāla profesionālai sagatavošanai.

Vizītes ietvaros notika informācijas apmaiņa par dienestu aktualitātēm ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas nosacījumu kontrolē, personu un transportlīdzekļu robežpārbaudes organizēšanā un veikšanā, kā arī tika novadītas nodarbības Valsts robežsardzes koledžas kadetiem par tēmām – robežpārbaudēs izmantojamo tehnisko līdzekļu pielietošanas taktika un metodika un personu identifikācija.

Vizīte notika saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas kopīgo pasākumu plānu 2018.gadam.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 26.oktobrī

Valsts robežsardzes izlase ieguva zelta godalgu


Š.g. 26.oktobrī Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) izlase ieguva zelta godalgu Iekšlietu ministrijas čempionāta šaušanas sacensībās. Sacensības norisinājās Rīgā, Veselības un sporta centra šautuvē.

Sacensībās piedalījās Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu izlases, tai skaitā arī VRS izlase. VRS izlasi pārstāvēja Gaļina Jupatova (VRS Galvenā pārvalde), Pjotrs Krukovskis, Artjoms Grigorjevs, Juris Dudarevs (VRS Daugavpils pārvalde), Sanita Ļahnoviča, Vitālijs Ščolkins, Aleksandrs Pavlovskis, Ivans Iščenko, Uldis Grebežs (VRS Ludzas pārvalde), Roberts Kaļva, Edīte Barsova (VRS Viļakas pārvalde) un Sergejs Nazarovs (Valsts robežsardzes koledža).

Sacensību programmā tika iekļauti trīs vingrinājumi: „Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres maiņu”, „Ātršaušana – divas sērijas norādītajās zonās” un „Noziedznieku vajāšana”.

Kopvērtējumā Iekšlietu ministrijas čempionāta šaušanas sacensībās uzvarēja Valsts robežsardzes izlase, 2.vietu ieguva Valsts policijas izlase un 3.vietu – Rīgas pašvaldības policijas izlase.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā godalgoto 3.vietu ieguva Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: VRS

Foto

2018.gada 22.oktobrī

Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji viesojās Valsts robežsardzes koledžā


Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības pārstāvji divas dienas, š.g. 18.-19.oktobrī, viesojās Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā, kur tika organizēta izbraukuma sēde.

Sēdē piedalījās Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības komandieris (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas rektors) pulkvedis Valts Āboliņš un Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš. Pušu pārstāvji apkopoja un izvērtēja sadarbības rezultātus, kā arī apsprieda plānotos sadarbības virzienus.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 19.oktobrī

Aizvadītas robežsargu sacensības tuvcīņā


Š.g. 19.oktobrī, Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās un taktiskās apmācības centrā aizvadītas Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) spartakiādes sacensības tuvcīņā.


Sacensības norisinājās divās kārtās: tuvcīņas paņēmienu demonstrēšana un cīņa pēc Karate-Do noteikumiem. Sacensību laikā tika noskaidroti spēcīgākie cīkstoņi 7 svaru kategorijās: 70, 75, 80, 85, 90, 95 un virs 95 kg, pēc kuru rezultātiem noteikta labākā cīkstoņu komanda.


VRS spartakiādes sacensībās tuvcīņā spēcīgākie bija:

- svara kategorijā līdz 70 kg: 1.vieta – Ēvalds Teikmanis (VRS Aviācijas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 75 kg: 1.vieta – Aleksejs Paļčuns (VRS Ludzas pārvalde), 2.vieta – Valdis Bernatovičs (VRK), 3.vieta – Agris Karlāns (VRS Aviācijas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 80 kg: 1.vieta – Leonīds Kučinskis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vieta – Rafails Činikailo (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vieta – Ingus Benetis (VRS Ventspils pārvalde);

- svara kategorijā līdz 85 kg: 1.vieta – Vladislavs Agafonovs (VRS Ludzas pārvalde), 2.vieta – Jevģenijs Šerstovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vieta – Sergejs Ivanovs (VRK);

- svara kategorijā līdz 90 kg: 1.vieta – Iļja Kņazevs (VRS Ludzas pārvalde), 2.vieta – Jurijs Motins (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vieta – Jevģēnijs Vančenko (VRS Aviācijas pārvalde);

- svara kategorijā līdz 95 kg: 1.vieta – Iļja Ivanovs (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vieta – Mihails Čemis (VRK), 3.vieta – Sandis Supe (VRK);

- svara kategorijā virs 95 kg: 1.vieta – Iļja Kudrajvcevs (VRS Aviācijas pārvalde), 2.vieta – Aleksandrs Visockis (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vieta – Jānis Siliņš (VRS Ventspils pārvalde).


Sievietēm sacensības notika absolūtajā svara kategorijā un tikai tuvcīņas paņēmienu demonstrēšanā: 1.vieta – Jana Prohorenko (VRS Aviācijas pārvalde), 2.vieta – Elīna Oļipova (VRS Ludzas pārvalde), 3.vieta – Olita Suveizda (VRS Daugavpils pārvalde).


Pēc tuvcīņas paņēmienu paraugdemonstrējumiem vīriešu kategorijā 1.vieta - Jevģenijs Šerstovs (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vieta - Iļja Kudrajvcevs (VRS Aviācijas pārvalde) un 3.vieta - Aleksandrs Visockis (VRS Daugavpils pārvalde).


Komandu kopvērtējumā 1.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes komandai, 2.vieta - VRS Ludzas pārvaldes komandai, bet 3.vieta – VRS Aviācijas pārvaldes komandai.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 18.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā asinis ziedo 52 donori


Š.g. 18.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli tika rīkota asins donoru diena.

Asinis ziedoja 52 donori. Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls ziedoja kopā 26 litrus asiņu.

Ar donoru dienā ziedoto asiņu daudzumu iespējams palīdzēt 156 cilvēkiem, jo vienā asins ziedošanas reizē donors palīdz glābt vienlaikus trīs cilvēku dzīvību.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji aktīvi sadarbojas ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli jau vairākus gadus un ir vieni no aktīvākajiem donoriem Rēzeknē.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 16.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā tiks rīkota asins donoru diena


Š.g. 18.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli tiks rīkota asins donoru diena. Valsts asinsdonoru centra pārstāvji gaidīs donorus Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā (Rēzeknē, Zavoloko ielā 8) plkst.8:00.

Pastāvīgā donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir Valsts robežsardzes koledžas Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Irēna Purmale, tālr. 64603673, e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv


Foto: A.Vītols, VRK

2018.gada 11.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžā kadeti sveica pedagogus


Š.g. 8.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā norisinājās svinīgs pasākums par godu Skolotāju dienai.

Kadeti sveica Valsts robežsardzes koledžas akadēmisko personālu un iesaistīja pedagogus interaktīvajā viktorīnā. Viktorīnas laikā Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskais personāls tika sadalīts komandās pa pieciem cilvēkiem katrā. Dalībniekiem bija jāatbild uz kadetu sagatavotajiem 20 jautājumiem, pārbaudot savas zināšanas dažādās jomās.


A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 10.oktobrī

Atceres pasākums represēto robežsargu piemiņai


Lai godinātu pirmās Latvijas brīvvalsts robežsargu piemiņu, š.g. 9.oktobrī Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) piedalījās Valsts robežsardzes organizētajā piemiņas brīdī pie Indras pamatskolas, kur pirms 18 gadiem bija atklāta piemiņas plāksne represētajiem pirmās Latvijas brīvvalsts robežsargiem. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka palīdze virsleitnante Inga Beķe, savukārt, Valsts robežsardzes koledžas vecākais speciālists Jānis Kononovs atgādināja VRK Trešās mācību rotas 1.kursa kadetiem par priekšteču – robežsargu grūto un riskanto dienestu trauksmainajā pirmskara starptautiskajā situācijā un novēlēja topošajiem virsniekiem būt drošiem savā pārliecībā, kalpojot mūsu valstij – Latvijai.

Piemiņas brīdī Indras pamatskolas skolēni nodziedāja latviešu tautas dziesmu „Div` dūjiņas”. Pasākuma turpinājumā Indras pamatskolas aktu zālē, kur pirms 78 gadiem izšķīrās daudzu Dagdas robežsargu bataljona Indras un Nauļānu rotas robežsargu likteņi, VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Zariņa pasākuma dalībniekiem novadīja tematisko nodarbību „1940.gada 9.oktobra notikumi Latvijas Robežsardzes vēsturē. Latvijas robežsargu likteņi”. Tās laikā bija rādīti video fragmenti – robežsargu bērnu: Valentīnas Jakubovskas, Ainas Kalniņas un Rimmas Litaunieces atmiņas par 9.oktobra notikumiem.


A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 05.oktobrī

Turpinās Valsts robežsardzes spartakiāde


Turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2018.gada spartakiādei, š.g. 5.oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā norisinājās sacensības šaušanā.

Sacensībās piedalījās VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas, Ventspils, Aviācijas pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas komandas.

Sacensību programmā tika iekļauti trīs vingrinājumi: „Ātršaušana – divas sērijas ar aptveres maiņu”, „Ātršaušana – divas sērijas norādītajās zonās” un „Noziedznieku vajāšana”.

Komandu vērtējumā 1.vietu izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes komanda, 2.vietā – VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 3.vietā – VRS Ventspils pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā 1.vietu ieguva Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu – Artjoms Grigorjevs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Ivans Iščenko (VRS Ludzas pārvalde).

Savukārt sieviešu grupā uzvarēja Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietā – Nataļja Ģerķe (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietā – Gaļina Jupatova (VRS Ludzas pārvalde).

VRS šaušanas izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2018.gada čempionāta sacensībās šaušanā, kas norisināsies š.g. 26.oktobrī, Rīgā.


A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 03.oktobrī

Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sēdē ievēl jaunu pašpārvaldes vadību


2018.gada 3.oktobrī Valsts robežsardzes koledžā notika plānotā Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes sēde, kurā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – VRK Prof.ID) Trešās mācību rotas kadeti. Sēdes laikā kadeti balsoja par kandidātiem, kuri no studējošo vidus tika izvirzīti darbībai pašpārvaldē. Atklāti balsojot, saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas Studējošo pašpārvaldes nolikumu, ievēlēja Studējošo pašpārvaldes valdi, Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvu un darba grupu sastāvu, kā arī Latvijas koledžu asociācijas biedrus.


Pamatojoties uz atklātas balsošanas rezultātiem, valdes sastāvā tika ievēlēti:

- valdes priekšsēdētāja – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 2.kursa kadete seržante Alise Bačuka;

- valdes priekšsēdētāja vietniece – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Linda Dambrovska;

- sekretārs – VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets kaprālis Valentins Pimanovs.


Darba grupas:


1) kultūras jomā, kuras sastāvā ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Laine Ņikitina;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Sandra Cakule;

2) sporta jomā, kuras sastāvā ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Arturs Melnis;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadets seržants Jevgēnijs Skribins.


Valsts robežsardzes koledžas Padomes sastāvā tika ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 2.kursa kadete seržante Alise Bačuka;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Linda Dambrovska.


Darbībai Latvijas koledžu asociācijā ievēlēti:

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete seržante Linda Dambrovska;

- VRK Prof.ID Trešās mācību rotas 1.kursa kadete kaprāle Laine Ņikitina.

Foto

2018.gada 28.septembrī

Robežsargi atkal izcīna sudrabu Iekšlietu ministrijas sacensībās


Septembra beigās Rīgā, Šmerļī Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu komandas sacentās Iekšlietu ministrijas čempionāta vieglatlētikas krosā sacensībās. Kopumā šajā čempionātā startēja 7 komandas: Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Rīgas pašvaldības policijas, Reģionālā pašvaldības policijas un apvienotā Iekšlietu ministrijas Centrālā aparāta komanda.

Komandu vērtējumā zeltu ieguva Valsts policijas komanda, sudrabu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, bronzu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu veterānu grupā godalgoto 1.vietu izcīnīja Aleksejs Seļskis (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde) 10 dalībnieku konkurencē.

Valsts robežsardzes komandu pārstāvēja: Vitālijs Glods, Aleksejs Seļskis, Ainārs Mizāns, Edgars Prusaks, Eduards Kormiļcevs (Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde), Santa Prole, Jānis Circens (Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde), Sandris Balinskis, Monta Priedola, Armands Zvejnieks (Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde), Pāvels Haritončenko (Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes) un Anna Osipova (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: V.Lāce, VRK

Foto

2018.gada 27.septembrī

Norisinājās XVI robežsargu norīkojumu sacensības


Š.g. 26. – 27.septembrī Valsts robežsardzes koledžā norisinājās Valsts robežsardzes XVI robežsargu norīkojumu sacensības.

Sacensībās piedalījās Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvalžu komandas un Valsts robežsardzes koledžas komanda. Šogad sacensībās piedalījās arī Lietuvas Republikas Robežsardzes komanda 4 amatpersonu sastāvā. Gan Valsts robežsardzes koledžas komanda, gan Lietuvas Republikas Robežsardzes komanda sacensībās startēja ārpus kopējā vērtējuma.

Sacensības norisinājās divas dienas, kuru laikā komandas veica noteiktā secībā 12 kontroles punktus. Komandas uzstājās ar prezentāciju par tēmu „Valsts robežsardzes 100.gadadienu gaidot”, veica svešvalodas (angļu) zināšanu pārbaudi, sniedza pirmo palīdzību cietušajiem, veica distanci ar dienesta automašīnu un pārbaudīja transportlīdzekļi un tajā esošas personas.

Robežsargu norīkojumam bija nepieciešams atpazīt personu un veikt dokumentu pārbaudi, apskatīt notikuma vietu un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju, aizturēt bīstamo personu grupu, izmantojot dienesta ieročus, fizisko spēku un speciālos līdzekļus, kā arī veikt to konvojēšanu.

Komandas ar topogrāfiskās kartes palīdzību meklēja kontrolpunktus, veica dažādus uzdevumus, pārvietojoties pa distanci, kā arī sacentās konkursā „Robežsargu prāta veiklībā” un praktiskā šaušanā.

Valsts robežsardzes XVI robežsargu norīkojumu sacensībās godalgoto 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes komanda un 3.vietu – Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes komanda.

Sacensību mērķis ir pilnveidot un nostiprināt robežsargu profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas, veicot robežkontroli un imigrācijas kontroli.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 27.septembrī

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās studējošo sadraudzības pasākums


Septembra beigās Valsts robežsardzes koledžā norisinājās Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo sadraudzības pasākums. Pasākumu organizēja Valsts robežsardzes koledžas studējošo pašpārvalde ar mērķi sekmēt izpratni par Valsts robežsardzes darbību un funkcijām, veicināt sadarbību, veikt informācijas un pieredzes apmaiņu starp mācību iestāžu studējošajiem.

Sadraudzības pasākuma gaitā studējošie piedalījās kopējā sanāksmē, kur prezentēja savas mācību iestādes un dalījās ar pieredzi studējošo pašpārvaldes darbā. Pasākuma ietvaros studējošie tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes koledžu un piedalījās pašu organizētās aktivitātēs jaukto komandu sastāvā.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 22.septembrī

Robežsarga profesiju popularizē Daugavpilī


Daugavpils novada dienu ietvaros š.g. 22.septembrī Daugavpilī Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārstāvji popularizēja robežsarga profesiju.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji prezentēja robežsardzes tehniskos un speclīdzekļus, ieročus un trauksmes grupas ekipējumu, kā arī informēja par apgūstamajām izglītības programmām Valsts robežsardzes koledžā, uzņemšanas nosacījumiem, prasībām reflektantiem un karjeras izaugsmes iespējām Valsts robežsardzē.

Daugavpils pārvaldes kinologi radīja profesionāli sagatavotu priekšnesumu ar dienesta suņu līdzdalību, kurš guva lielu atsaucību skatītāju vidū.


D.Zariņa, VRK

Foto

2018.gada 21.septembrī

Robežsargi sacentās vieglatlētikas krosā


Turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2018.gada spartakiādei, š.g. 21.septembrī Rīgā, Šmerlī robežsargi sacentās vieglatlētikas krosā.

VRS, VRS teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas robežsargi veica vairākas distances: vīrieši – 3000 m, vīrieši (veterāni) – 1000 m, sievietes – 1000 m un sievietes (veterānes) – 1000 m.

Komandu vērtējumā 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – VRS Rīgas pārvaldes komanda un 3.vietu – VRS Viļakas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvaru izcīnīja Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietā ierindojās Pāvels Haritončenko (VRS Rīgas pārvalde) un 3.vietā – Eduards Kormiļcevs (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā uzvarēja Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu izcīnīja Sandris Balinskis (VRS Ventspils pārvalde) un 3.vietu – Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā 1.vietā ierindojās Monta Priedola (VRS Ventspils pārvalde), 2.vietā – Santa Prole (VRS Viļakas pārvalde) un 3.vietā – Anna Osipova (Valsts robežsardzes koledža).

Individuāli sieviešu - veterānu grupā uzvarēja Tatjana Tarasova (VRS Aviācijas pārvalde), 2.vietā ierindojās Līga Punnenova (VRS) un 3.vietā – Agrita Kliģe (VRS Ludzas pārvalde).


Foto: A.Sadovskis, VRS

Foto

2018.gada 20.septembrī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti devās rudens ekskursijā


Š.g. 18.septembrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas 2.kursa kadeti devās jau par tradīciju kļuvušajā rudens ekskursijā. Ekskursijas laikā apmeklēja Daugavpils cietoksni, Aglonas baziliku, Maizes muzeju un Čertoka ezeru (Valnezers).

Ar vareno Daugavpils cietoksni, Rotko centru un to vēsturi kadetus iepazīstināja cietokšņa gids. Īsā vizītē kadeti apskatīja Pāvesta Franciska sagaidīšanas darbos iegrimušo Aglonas baziliku. Ekskursija turpinājās Aglonas Maizes muzejā, kur ar maizes tapšanas procesu iepazīstināja un ar ceptuves gardumiem kadetus cienāja saimniece Vija. Diena noslēdzās ar Čertoka ezera apskati, kur kadeti dalījās ar daudzajām zināmajām leģendām par mistisko ūdenstilpni.


Foto: A.Bačuka, VRK

Foto

2018.gada 18.septembrī

Robežsargi uzrāda izcilus rezultātus orientēšanās sacensībās


Š.g. 14.septembrī Rēzeknes novada, Vērēmu pagasta, Kolna Ančupānos norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta un Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) spartakiādes orientēšanās sacensības.

Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta orientēšanās sacensībās komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietā ierindojās VRS komanda un 3.vietā – Valsts robežsardzes koledžas komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā čempiona titulu ieguva Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu – Aigars Treijers (Valsts policija), 3.vietu - Artis Friks (Valsts policija).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā uzvarēja Olga Pavārniece (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Inga Dukure (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu - Iveta Jansone (Valsts policija).

Individuālajā vērtējumā vīriešu – veterānu grupā 1.vietu izcīnīja Andris Mireckis (VUGD), 2.vietu – Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde) un 3.vietu - Raitis Briedis (VRS Rīgas pārvalde).

Valsts robežsardzes spartakiādes orientēšanās sacensībās komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu – Valsts robežsardzes koledžas komanda un 3.vietu – VRS Rīgas pārvalde.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā čempiona titulu ieguva Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu - Konstantins Bogdanovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Raivis Reinsons (VRS Rīgas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā uzvarēja Olga Pavārniece (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Inga Dukure (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu – Santa Prole (VRS Viļakas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā vīriešu – veterānu grupā čempiona titulu ieguva Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Raitis Briedis (VRS Rīgas pārvalde) un 3.vietu – Ainārs Cauņa (Valsts robežsardzes koledža).

Sveicam sportistus ar iegūtajām godalgām!


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 10.septembrī

Aizvadīts noslēdzošais Latvijas kausa etaps lietišķajā šaušanā


Š.g. 7. un 8.septembrī Ādažu poligonā norisinājās Latvijas Šaušanas federācijas 2018.gada Latvijas kausa III un noslēdzošais etaps lietišķajā šaušanā, kurā piedalījās 19 labākās šaušanas komandas no visas Latvijas, tai skaitā Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda. VRS šaušanas komandas sastāvā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas, VRS Galvenās, Ludzas un Aviācijas pārvalžu pārstāvji.

Kopvērtējumā VRS šaušanas komanda: Ivans Iščenko (VRS Ludzas pārvalde), Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde), Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde) un Pēteris Olksna (VRS Ludzas pārvalde) vingrinājumā DP3 ieguva 2 vietu.

VRS šaušanas komanda: Ivans Iščenko (VRS Ludzas pārvalde), Vitālijs Ščolkins (VRS Ludzas pārvalde), Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde) un Aleksandrs Pavlovskis (VRS Ludzas pārvalde) vingrinājumā DP4 ieguva 3 vietu.

Savukārt vingrinājumā Snaiperis VRS šaušanas komanda palika 4.vietā.

Individuālā vērtējumā Ivans Iščenko (VRS Ludzas pārvalde) vingrinājumā DP3 izcīnīja 2.vietu un vingrinājumā DP-4 – 3.vietu.

Foto

2018.gada 31.augustā

Valsts robežsardzes koledžas personāls devās izglītojošā ekskursijā


Augusta pēdējā dienā Valsts robežsardzes koledžas personāls un viņu bērni devās izglītojošā ekskursijā uz Latvijas austrumu robežu. Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Valsts robežsardzes Aviācijas un Ludzas pārvaldēm nodrošināja iespēju apmeklēt Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Opoļu robežapsardzības nodaļu.

Ekskursija sākās ar Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes apmeklējumu, kur apskatei tika piedāvāti robežsardzes helikopteri. Ekskursijas laikā amatpersonas pastāstīja par dienesta specifiku Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldē, kā arī atbildēja uz ekskursantus interesējošiem jautājumiem.

Turpinājumā ekskursanti tika nogādāti līdz pārgājiena uzsākšanas vietai – Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Opoļu robežapsardzības nodaļai, kur ieguva informāciju par nodaļas funkcijām un darbību, apskatīja dienesta telpas un ikdienā izmantojamo robežsargu tehniku. Pēc robežapsardzības nodaļas apskates ekskursanti devās pārgājienā gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu līdz novērošanas tornim.

Ekskursijas mērķis – personāla profesionālās identitātes un piederības attīstīšana, popularizējot Valsts robežsardzi un piesaistot potenciālos kandidātus dienestam Valsts robežsardzē.


Foto: Dace Lomanovska, VRK

Foto

2018.gada 28.augustā

Valsts robežsardzes izlase veiksmīgi startē Latvijas 2018.gada čempionātā lietišķajā šaušanā


Š.g. 24. un 25.augustā Ādažu poligonā norisinājās Latvijas 2018.gada čempionāts lietišķajā šaušanā. Par čempiona titulu cīnījās Iekšlietu un Aizsardzības ministrijas pakļautās struktūrvienības, mācību iestādes un sporta klubi, kā arī citas reģistrēto bruņoto formējumu organizācijas un sporta komandas.

Valsts robežsardzes izlases sastāvā piedalījās VRS Galvenās, Aviācijas un Ludzas pārvalžu, kā arī Valsts robežsardzes koledžas labākie šāvēji, kuri startēja četros sacensību vingrinājumos.

Valsts robežsardzes izlase: Ivans Iščenko, Sergejs Nazarovs, Vitālijs Ščolkins, Sanita Ļahnoviča vingrinājumā DP-4 (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē) izcīnīja 2.vietu. Savukārt 1.vietu ieguva Zemessardzes Studentu bataljona pārstāvji un 3.vietā ierindojās Daugavpils pilsētas komanda.

Individuālā vērtējumā vingrinājumā DP-4 Sanita Ļahnoviča (VRS Ludzas pārvalde) izcīnīja 3.vietu.

Valsts robežsardzes izlases komanda sīvā cīņā piekāpās Daugavpils pilsētas komandai un kopvērtējumā 16 komandu konkurencē ierindojās 4.vietā.


Foto: V. Ščolkins, VRS LUP

Foto

2018.gada 22.augustā

Noslēgušās XIII Starptautiskās kinologu biatlona sacensības “Latvija 2018”


Aizvadītās nedēļas nogalē 17. un 18.augustā Valsts robežsardzes koledžā norisinājās XIII Starptautiskās kinologu biatlona sacensības “Latvija 2018”, kurās kopumā piedalījās 34 Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Baltkrievijas, Moldovas, Gruzijas un Lietuvas robežapsardzības iestāžu kinologi ar dienesta suņiem „Profesionālajā klasē A” un „Profesionālajā klasē B”, kā arī 32 civilie Latvijas kinologi ar suņiem „Tautas klasē A” un „Tautas klasē B”.

Saskaņā ar uzrādītajiem rezultātiem individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē A” vīriešu konkurencē 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas vecākais leitnants Ruslans Straškevičš ar dienesta suni „Grom”, 2.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Aleksejam Seļskim ar dienesta suni “Breds” un 3.vieta – VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas inspektoram (kinologam) virsniekvietniekam Dainim Razminovičam ar dienesta suni “Taiger Robežas Sargs”.

Savukārt individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē A” sieviešu konkurencē 1.vietu izcīnīja VRS Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas inspektore (kinoloģe) kaprāle Zanda Mihailova ar dienesta suni “Briana Robežas Sargs”, 2.vieta – VRS Ludzas pārvaldes Aizgāršas robežapsardzības nodaļas inspektorei (kinoloģei) seržantei Laurai Zīlniecei ar dienesta suni “Victory Robežas Sargs” un 3.vieta – Valsts policijas pārstāvei Gundai Šabanovai ar dienesta suni “Max”.

Komandu vērtējumā „Profesionālajā klasē A” 1.vietu izcīnīja Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas kinologu izlases komanda, 2.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes kinologu izlases komandai un 3.vieta – Moldovas Robežpolicijas kinologu izlases komandai.

Individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē B” vīriešu konkurencē 1.vietu izcīnīja Valsts policijas pārstāvis Ivars Veiss ar dienesta suni “Urya de Alphaville Bohemija”, 2.vieta – Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvim Aleksandram Marjonovam ar dienesta suni “Džokers” un 3.vieta – Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas pārstāvim seržantam Iļjam Poprockijam ar dienesta suni “Ridži”.

Individuālajā vērtējumā „Profesionālajā klasē B” sieviešu konkurencē 1.vietu izcīnīja Valsts policijas pārstāve Gunda Šabanova ar dienesta suni “Mexx”, 2.vieta – VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas inspektorei (kinoloģei) seržantei Santai Prolei ar dienesta suni “Upsi Robežas Sargs” un 3.vieta – Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas pārstāvei jaunākajai seržantei Dianai Pavliničai ar dienesta suni “Smoki”.

Komandu vērtējumā „Profesionālajā klasē B” 1.vietu izcīnīja Moldovas Robežpolicijas kinologu izlases komanda, 2.vieta – Valsts policijas kinologu izlases komandai un 3.vieta – VRS Daugavpils pārvaldes kinologu izlases komandai.

„Tautas klasē A” individuālajā vērtējumā vīriešu konkurencē 1.vietu ieguva Jānis Girgensons ar suni “Gucci”, 2.vietā – Gundars Ošmucnieks ar suni “Borman”, 3.vietā – Sergejs Pramckuns ar suni “Nords”.

„Tautas klasē A” individuālajā vērtējumā sieviešu konkurencē 1.vietu ieguva Svetlana Andreicēna ar suni “Brūss”, 2.vietā – Laura Amatniece ar suni “Maksi”, 3.vietā – Liene Zariņa ar suni “Darka”.

„Tautas klasē B” individuālajā vērtējumā vīriešu konkurencē: 1.vietu ieguva Armands Midegs ar suni “Patrik”, 2.vietā – Broņislavs Laganovskis ar suni “Ringo”, 3.vietā – Andrejs Priede ar suni “Ronda”.

„Tautas klasē B” individuālajā vērtējumā sieviešu konkurencē 1.vietu ieguva Evija Černiševa ar suni “Dora”, 2.vietā – Monika Venyte ar suni “Lobis”, 3.vietā – Olga Medzjuta ar suni “Gera”.

„Tautas klasē A” komandu vērtējumā 1.vieta – komandai “LEGUND”, 2.vieta – komandai “Lūšu ķepas – 1”, 3.vieta – komandai “Cēsis”.

„Tautas klasē B” komandu vērtējumā 1.vieta – komandai “Lūšu ķepas – 2”, 2.vieta – komandai “DUKSIS -2018”, 3.vieta – komandai “KARRO SPORT DOGS”.

Bērnu (līdz 12 gadu vecumam) konkurencē 1.vietu ieguva Mikus Kalniņš ar suni “Čelsija”, 2.vietā – Letīcija Zariņa ar suni “Landa”, 3.vietā – Estere Rutkovska ar suni “Rota”.

Bērnu (no 13 līdz 17 gadu vecumam) konkurencē: 1.vietu ieguva Beatrise Bikovska ar suni „Kim”, 2.vietā – Elizabete Romanovska ar suni “Bella”, 3.vietā – Amanda Valtas ar suni “Inka”.

Kā pozitīvu momentu var minēt, ka sacensībās šogad pirmo reizi piedalījās Gruzijas Robežpolicijas pārstāvis ar 2017.gadā Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (turpmāk – ICMPD) finansēta projekta ietvaros dāvinātu dienesta suni un uzrādīja pietiekami augstus rezultātus, kas liecina par Gruzijas Robežpolicijas ieinteresētības pieaugumu, mērķtiecīgāku darbu ar dienesta suņiem, kā arī Latvijas Valsts robežsardzes un Gruzijas Robežpolicijas savstarpējās sadarbības mērķu sasniegšanu.

Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību par atbalstu sacensību organizēšanā sadarbības partneriem – Zemessardzes 3.Latgales brigādei un 1.Rīgas brigādei, VAS „Latvijas Valsts meži” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.


Foto: L.Mihaļova, VRK

Foto

2018.gada 21.augustā

Noslēdzās militārās mācības „Vasaras lauka nometne”


No 30.jūlija līdz 21.augustam Valsts robežsardzes koledžas pilna laika studiju 2.kursa studējošie piedalījās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas īstenotajās praktiskajās nodarbībās „Vasaras lauka nometne” Ādažu poligonā.

Vasaras lauka nometne pagājušā gada rudenī tika integrēta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Robežapsardze” ar mērķi sagatavot studējošo būt gatavam taktiski un operatīvi reaģēt kaujas operācijās uz robežas izņēmuma stāvoklī un kara laikā, nodrošinot valsts robežas neaizskaramību un savietojamību ar Nacionālo bruņoto spēku vienībām.

Vasaras lauka nometnes apmācību process bija sadalīts vairākos etapos. Pirmajā etapā studējošie apguva praktiskās šaušanas iemaņas ar triecienšauteni G-36, veicot ieroču piešaudi un kaujas šaušanu distancēs 50m - 300m. Pēc šo vingrinājumu apgūšanas bija nepieciešams sekmīgi nokārtot šaušanas kvalifikācijas ieskaiti - A1. Pēc sekmīgas A1 kvalifikācijas ieguves, studējošais turpināja apmācības par tēmu „Kaujas šaušana tuvajās distancēs”.

Otrajā etapā studējošie uzsāka praktiskās apmācības par Lauka kaujas iemaņām, kurās tika izskatītas sekojošas tēmas - nodaļas organizācija, formācijas, ātrais un plānotais uzbrukums, kontakta laušana, ierakumu tīrīšana, slēpnis, novērošanas postenis, šķēršļu pārvarēšana, pāra ierakums, mērķa norāde un aizkavēšana.

Trešajā etapā studējošais saņēma konkrētu kaujas uzdevumu, kuru patstāvīgi bija nepieciešams izplānot un realizēt to praktiskajās kaujas darbībās nodaļas sastāvā.

Fināla etaps ilga trīs diennaktis Ādažu poligonā, kur tika izspēlētas reālas kaujas operācijas, izskatot visas iepriekš apgūtās tēmas.

Vasaras lauka nometne noslēdzās ar Taktiskā kausa sacensībām visas dienas garumā un noslēguma ceremonijas Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militārajā bāzē, kurā savu uzrunu teica Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors pulkvedis Valts Āboliņš un Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins.

Vasaras lauka nometni sekmīgi pabeidza visi Valsts robežsardzes koledžas pilna laika studiju 2.kursa studējošie.


Foto: Andris Āboliņš, VRK

Foto

2018.gada 18.augustā

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji viesojās Preiļos


Pagājušās nedēļas nogalē – 18.augustā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) pārstāvji ar tematisko izstādi viesojās Preiļu pilsētā, kura atzīmēja savu 90.dzimšanas dienu.

Preiļu novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar robežsarga profesijas specifiku, apskatīt robežsardzes tehniskos un speclīdzekļus, ieročus un trauksmes grupas ekipējumu. VRK pārstāvji informēja par VRK apgūstamajām izglītības programmām, uzņemšanas nosacījumiem, prasībām reflektantiem un karjeras izaugsmes iespējām Valsts robežsardzē. Bērni un jaunieši mēģināja atpazīt dienesta pakāpes un sakārtot tās pēc hierarhijas, salikt foto mozaīku.


Foto: D.Zariņa, VRK

Foto

2018.gada 17.augustā

Valsts robežsardzes koledžā aizvadīts 34.izlaidums


Š.g. 17.augustā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) svinīgā gaisotnē aizvadīts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu 34.izlaidums. Valsts robežsardzes koledžu absolvēja 62 VRK Profesionālās izglītības dienesta kadeti pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežsardze” apguves.

Pasākumu atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins. Absolventiem tika piešķirta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija un svinīgi pasniegti speciālās dienesta pakāpes „kaprālis” uzpleči. Absolventus uzrunāja Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) pulkvedis Juris Martukāns, profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētājs - Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Valdis Jukšs un VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas komandieris majors Sergejs Nazarovs. Pasākuma laikā uzstājās Valsts robežsardzes koris.

Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadeti –

Jaroslava Dobriņina, Justīne Aišpure un Edgars Varnovskis. VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetam Rolandam Āboliņam piešķirts „2017./2018.mācību gada labākā Valsts robežsardzes koledžas Pirmās, Otrās rotas kadeta” goda nosaukums, savukārt VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadeti Eduards Mihailovs un Aivis Reinis apbalvoti sakarā ar nominēšanu „2017./2018.mācību gada labākā Valsts robežsardzes koledžas Pirmās, Otrās rotas kadeta” goda nosaukumam.

VRK absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Ventspils, Rīgas un Aviācijas pārvaldēs.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 13.augustā

Tuvojas XIII Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības „Latvija 2018”


Šī gada 17.-18.augustā Valsts robežsardzes koledžā norisināsies XIII Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības „Latvija 2018”.

Sacensību mērķis ir kinologu profesionālās meistarības celšana, labāko Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologu un dienesta suņu, kā arī komandu noteikšana un praktiskās pieredzes apmaiņa.

Sacensībās var piedalīties visu tiesībsargājošo iestāžu (robežsardzes, policijas, muitas, armijas u.c.) kinologi ar dienesta vai privātajiem suņiem („Profesionālā klase A” vai „Profesionālā klase B”), kā arī civilie suņu sporta cienītāji („Tautas klase A” un „Tautas klase B”).

Sacensību dalībnieku grupas, kurās varēs startēt:

1. „Profesionālā klase A” - Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar suņiem, kuri apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

2. „Profesionālā klase B” - Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar suņiem, kuri nav apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

3. „Tautas klase A” - civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri ir apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

4. „Tautas klase B” - civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri nav apmācīti atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

Komandas sastāvā dalībnieku skaits nav ierobežots, bet ne mazāks par 2 dalībniekiem.

Jau zināms, ka sacensībām pieteicās 72 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm, kā arī šogad pirmo reizi kā dalībnieks plāno piedalīties Gruzijas Robežpolicijas pārstāvis.

Ar sacensību nolikumu var iepazīties Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā: www.vrk.rs.gov.lv


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 13.augustā

Aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas izlaidumu


Š.g. 17.augustā norisināsies Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas 11., 12. un 13.grupas kadetu 34.izlaidums. Kadeti, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, saņems Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācijas apliecības un speciālo dienesta pakāpi „kaprālis”.

Izlaiduma svinīgais pasākums norisināsies VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra lielajā zālē, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē, plkst.12:00.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 10.augustā

Robežsarga profesiju popularizē Ludzā


Š.g. 10.augustā Ludzā, atzīmējot Ludzas pilsētas 841.gadadienu, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes Ludzas un Aviācijas pārvalžu pārstāvji iepazīstināja jauniešus ar robežsarga profesiju.

Robežsarga profesijas popularizēšanas nolūkos Valsts robežsardzes koledža prezentēja robežsardzes tehniskos un speclīdzekļus, ieročus un trauksmes grupas ekipējumu. Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji informēja par Valsts robežsardzes koledžas apgūstamajām izglītības programmām, uzņemšanas nosacījumiem, prasībām reflektantiem un karjeras izaugsmes iespējām Valsts robežsardzē.


Foto: O.Smirnovs, VRS AVP

Foto

2018.gada 10.augustā

Valsts robežsardzes koledžas kadeti piedalās Vasaras lauka nometnē


No š.g. 30.jūlija līdz 21.augustam Valsts robežsardzes koledžas 2.kursa kadeti piedalās Nacionālās aizsardzības akadēmijas (turpmāk – NAA) īstenotajās praktiskajās nodarbībās „Vasaras lauka nometne”, Ādažu poligonā.

Apmācību mērķis ir sagatavot studējošo būt gatavam taktiski un operatīvi reaģēt kaujas operācijās uz robežas izņēmuma stāvoklī un kara laikā, nodrošinot valsts robežas neaizskaramību un savietojamību ar Nacionālo bruņoto spēku vienībām.

Saskaņā ar NAA rektora pulkveža V.Āboliņa ielūgumu š.g. 9.augustā Valsts robežsardzes koledžas vadība – direktors pulkvedis M.Petrušins un direktora vietnieks mācību darbā pulkvedis A.Āboliņš apmeklēja Ādažu poligonu, kur iepazinās ar poligona infrastruktūru un Valsts robežsardzes koledžas kadetu apmācību norisi.

Neskatoties uz lielu fizisku slodzi un intensīvām apmācībām sarežģītos apstākļos, visi 18 Valsts robežsardzes koledžas kadeti sekmīgi turpina apmācības.


Foto: Andris Āboliņš, VRK

Foto

2018.gada 7.augustā

Valsts robežsardzes koledža informēja jauniešus par mācību iespējām


Robežsarga profesijas popularizēšanas nolūkos Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) pārstāvji Aviācijas svētku laikā – š.g. 28.jūlijā un Rēzeknes pilsētas svētku laikā – š.g. 4.augustā informēja jauniešus par mācību iespējām VRK, izglītības programmām, kā arī karjeras izaugsmes iespējām.

VRK prezentēja robežsardzes tehniskos un speclīdzekļus, ieročus, dažādu valstu ceļošanas dokumentus, trauksmes grupas ekipējumu. Apmeklētāji varēja piedalīties dažādās aktivitātēs – pārbaudīt roku spēku uz trenažiera, identificēt personas seju, salikt tematisko foto mozaīku, atpazīt un salikt pēc hierarhijas dienesta pakāpes, kā arī noskatīties kinologu paraugdemonstrējumus.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 7.augustā

Valsts robežsardzes futbola komandas starti pludmales futbolā


Šovasar Valsts robežsardzes futbola izlases komanda pirmo reizi pārbaudīja savus spēkus pludmales futbolā – apvienojoties ar Pludmales futbola klubu no Ludzas ar kopējo nosaukumu “Grifs AG/Robežsardze” piedalījās Latvijas pludmales futbola čempionātā (Jūrmalā) un Latvijas pludmales futbola kausa izcīņas sacensībās (Liepājā).

Latvijas pludmales čempionātā piedalījās sešas komandas, kuras piecos posmos, izspēlējot divas spēles katra ar katru, noskaidroja Latvijas čempionus pludmales futbolā. Debijas sezonā “Grifs AG/Robežsardze” desmit spēlēs izcīnīja piecas uzvaras un tika piedzīvoti pieci zaudējumi. Cīņa par medaļām notika līdz pat pēdējai spēļu kārtai, kurā gan tika piedzīvots zaudējums Latvijas pludmales futbola čempionāta uzvarētājai Linden City BSC un “Grifs AG/Robežsardze” komanda ierindojās 4.vietā, tikai par vienu punktu atpaliekot no 3.vietas.

Latvijas pludmales futbola kausa izcīņas sacensības 21. – 22.07.2018. notika Liepājā, “Grifs AG/Robežsardze” komanda izcīnīja divas uzvaras apakšgrupas spēlēs, taču tika piedzīvots minimāls zaudējums 1:2 izslēgšanas spēlēs pret RTU/Beerhouse No1. Uzvaru Latvijas pludmales futbola kausā izcīnīja Linden City BSC, kuras sastāvā spēlēja trīs leģionāri no ”Maskavas CSKA”.

Savukārt š.g. 4.augustā, Jūrmalā, Valsts robežsardzes sieviešu futbola izlases komanda piedalījās 2018.gada Pludmales futbola kausā sievietēm, kur spraigā cīņā ieguva 4.vietu.


Foto: Atis Litaunieks, VRK

Foto

2018.gada 1.augustā

Valsts robežsardzes izlases rezultāti Latvijas Šaušanas federācijas sacensību II etapā

Š.g. 27. un 28.jūlijā Ādažu poligonā norisinājās Latvijas Šaušanas federācijas 2018.gada Latvijas kausa II etaps lietišķajā šaušanā, kurā startēja arī Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) šaušanas komanda.

VRS šaušanas izlase 12 komandu konkurencē vingrinājumos DP – 3 un DP – 4 izcīnīja 1.vietu, vingrinājumā SNAIPERIS ieguva 4.vietu un vingrinājumā ATŠ 5 – 3.vietu.

Individuāli labākos rezultātus vingrinājumā DP – 3 uzrādīja: Ivans Iščenko – 1.vieta, Vitālijs Ščolkins – 2.vieta un Sanita Ļahnoviča – 3.vieta, bet vingrinājumā DP – 4 Ivans Iščenko ieguva 2.vietu, Vitālijs Ščolkins – 4.vietu un Sanita Ļahnoviča – 3.vietu.

Kopvērtējumā VRS komanda pagaidām ir līderis, bet gaidīsim vēl sacensību III etapu, kurš plānots š.g. septembrī.

2018.gada 27.jūlijā

Valsts robežsardzes komanda uzvar Iekšlietu ministrijas sacensībās futbolā


Š.g. 27.jūlijā, Rīgā, Reģionālā sporta centra „Sarkandaugava” futbola laukumā tika organizētas Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības futbolā.

Čempionātā piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk - VRS), Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionālo pārvalžu, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandas.

Godalgoto 1.vietu izcīnīja Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu ieguva Valsts policijas Rīgas reģionālā pārvaldes komanda, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda ierindojās 3.vietā.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā spēlēja Vitālis Aguls (Valsts robežsardzes koledža), Aigars Bondars, Dmitrijs Silovs, Edgars Vjalkins (VRS Ludzas pārvalde), Maksims Siņicins, Jurijs Halimons, Aleksandrs Macuks, Aigars Solims (VRS Daugavpils pārvalde), Ervīns Ziemelis (VRS Viļakas pārvalde), Edgars Locāns, Egīls Jegorovs, Artis Brīvers VRS (Rīgas pārvalde).


Foto: Velga Lāce, VRK

Foto

2018.gada 29.jūnijā

Valsts robežsardze saņem ASV dāvinājumu


Piektdien, 29.jūnijā, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, ASV vēstnieces vietnieks Latvijā Pols Polītiss un Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars piedalījās svinīgā ceremonijā, lai atzīmētu pirmo Valsts robežsardzei piegādāto ekipējumu, kas finansēts ar ASV militārā finansējuma programmas (FMF) atbalstu.

Pasākuma ietvaros ASV vēstnieces vietnieks Pols Polītiss svinīgi nodeva 30 Amerikas Savienoto valstu dāvinātos kvadriciklus MV850 (Polaris) Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvjiem.

Polaris kvadriciklu iegādi finansēja FMF reģionālās Eiropas drošības atbalsta fonds (ESAF). Valsts robežsardzei piegādāti 30 kvadricikli, rezerves daļas, kā arī nodrošināta robežsargu apmācība. Kvadricikli ievērojami uzlabos Valsts robežsardzes mobilitāti un tos izmantos patruļām pierobežā. Ekipējums arī uzlabos Valsts robežsardzes savietojamību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) – šogad šādus kvadriciklus piegādās arī NBS.

FMF programma gadu laikā ir devusi ievērojamu ieguldījumu, lai uzlabotu Latvijas aizsardzības spējas, savietojamību ar NATO spēkiem un stiprinātu Latvijas drošību. Pēdējos gados atbalsts ir pieaudzis un 2017.gadā Latvijai piešķirtais FMF un ESAF finansējums bija 20 miljonu ASV dolāru, apliecinot ASV uzticību Latvijas un NATO kolektīvajai drošībai.


Foto: Sergejs Neščereckis, VRK

Foto

2018.gada 21.jūnijā

Robežsargi iegūst godalgotas vietas pludmales volejbola sacensībās


Š.g. 15.jūnijā Rīgas pašvaldības policijas glābšanas stacijā „Vecāķi” norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības pludmales volejbolā, kurās piedalījās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda.

Sacensībās tika iekļautas trīs disciplīnas: vīriešu grupa, sieviešu grupa un MIX grupa.

Sieviešu grupā startēja trīs VRS komandas un izcīnīja 1. un 2.vietu, bet 3.vietu ieguva Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas komanda.

Vīriešu grupā startēja trīs VRS komandas un ieguva 2. un 3.vietu, savukārt 1.vietu izcīnīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

MIX grupā startēja piecas VRS komandas un izcīnīja visas trīs godalgotas vietas.

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS komanda, 2.vietā ierindojās Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas komanda, 3.vietā – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

VRS komandu pārstāvēja: Viktors Tarakanovs, Devids Žolnerovičs, Daina Platača, Ainārs Žilinskis, Konstantīns Marčenko, Inna Zaņevska, Vlads Smirnovs (VRS Daugavpils pārvalde), Olga Kopilova, Katrīna Rudzīte (VRS Ludzas pārvalde), Edgars Igaunis, Jekaterina Orlova (VRS Rīgas pārvalde) un Linda Bumbiša (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: Velga Lāce, VRK

Foto

2018.gada 20.jūnijā

Sākusies vasaras uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 2018.gada 1.jūnija līdz 20.jūlijam (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2017.gadam) un no 2018.gada 29.jūnija līdz 20.jūlijam (ja vidējā izglītība iegūta 2018.gadā) pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā "Robežapsardze".

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

• Viļakas pārvaldē - Garnizona ielā - 19, Viļakā, tālr. 64501918;

• Ludzas pārvaldē - Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;

• Daugavpils pārvaldē - A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;

• Ventspils pārvaldē - Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604809;

• Rīgas pārvaldē - Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;

• Aviācijas pārvaldē - Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās", Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" - Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.

2018.gada 15.jūnijā

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās izlaidumi


Š.g. 15.jūnijā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), Rēzeknē norisinājās VRK pilna laika studējošo 14.izlaidums un VRK nepilna laika studējošo 9.izlaidums.

Izlaidumā piedalījās VRK pastāvīgais un izglītojamais personāls, Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), citu mācību iestāžu un pašvaldības pārstāvji, kā arī VRK absolventu ciemiņi.

VRK pilna laika studējošo 14.izlaiduma un VRK nepilna laika studējošo 9.izlaiduma ceremonijas norisinājās Rēzeknes pilsētas centrā, pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai”.

23 pilna laika studējošie un 14 nepilna laika studējošie sekmīgi apguva pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Robežapsardze", iegūstot VRS jaunākā virsnieka kvalifikāciju.

Svinīgajā pasākumā VRK absolventiem tika pasniegti diplomi, leitnanta uzpleči, kā arī apbalvoti labākie absolventi.

Par uzrādītām augtām sekmēm studiju kursu apguvē apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti – seržante Ilva Vorkale, seržante Olga Fomenkova, virsseržante Alise Tutāne, kā arī virsseržantam Arvīdam Šenbergam piešķirts „2017./2018.studiju gada labākā VRK Trešās mācību rotas 2.kursa kadeta” goda nosaukums. Savukārt seržantam Rihardam Rižovam piešķirts gada labākā „VRK mācību grupas vecākā” goda nosaukums.

Ar VRK apbalvojumu „Goda raksts” tika apbalvoti VRK 3.kursa nepilna laika studējošie: kapteine Tatjana Kusanova (VRS Daugavpils pārvalde), virsleitnants Vitālijs Košmans (VRS Daugavpils pārvalde) un virsniektietniece Jevgeņija Volnobajeva (VRS Viļakas pārvalde).

Jaunākos virsniekus uzrunāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins un Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) pulkvedis Juris Martukāns, novēlot panākumus profesionālajā izaugsmē un gūt gandarījumu par veikto turpmākajā dienestā Valsts robežsardzē.

Absolventi svinīgi atvadījās no VRK karoga, nolika ziedus pie pieminekļa „Vienoti Latvijai” un maršā nosoļoja gar pieminekli.

VRK direktora svinīgā pieņemšana norisinājās Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, kur uzstājās VRS koris, absolventi dejoja skaistu valsi un notika kopīga svētku tortes baudīšana.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 11.jūnijā

Robežsargi uzvar Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensībās


Š.g. 8. – 9.jūnijā atpūtas bāzē „Turbas”, Turkalnē, Ikšķiles novadā norisinājās Iekšlietu ministrijas 2018.gada sporta sezonas noslēguma sacensības.

Sacensībās kopumā piedalījās 31 Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu komandas, kā arī citu tiesībaizsardzības iestāžu komandas: Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts policijas centrālā aparāta, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes, Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta komandas u.c.

Ņemot vērā pagājušā gada sporta sezonas noslēguma sacensību rezultātus, komandas tika sadalītās četrās grupās. Divu dienu garumā savstarpēji sacentās dažādās disciplīnās: minifutbolā, pludmales volejbolā, automašīnas stumšanā, strītbolā un stafetē.

VRS komanda izcīnīja 4 zelta godalgas: minifutbolā, pludmales volejbolā un strītbolā, kā arī komandas priekšnesumā. Priekšnesumu sagatavoja Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti, piedaloties VRK pūšamo instrumentu grupai un VRS korim. Savukārt automašīnas stumšanā un stafetē VRS komanda ieguva 3.vietu.

Ar VRS komandas uzvaru kopvērtējumā 1.grupā pēc divu dienu cīņām noslēdzās Iekšlietu ministrijas 2018.gada sporta sezonas noslēguma sacensības. Otro vietu komandu vērtējumā ieņēma Rīgas pašvaldības policijas komanda, trešo – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona komanda.

VRS komandas sastāvā startēja VRS Daugavpils, Rīgas, Ludzas pārvalžu un VRK sportisti.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 11.jūnijā

Aicinām uz Valsts robežsardzes koledžas izlaidumiem


Š.g. 15.jūnijā norisināsies Valsts robežsardzes koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Robežapsardze” pilna laika 14.izlaidums un nepilna laika 9.izlaidums, kur studējošie saņems kvalifikāciju „Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks”.


Svinīgā pasākuma plāns:

1.Viesu sagaidīšana pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”- Līdz 12:00
2.Absolventu izlaiduma ceremonija pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”- 12:00 -13:00
3.Fotografēšanās- 13:30 -13:05
4.Informācijas sniegšana masu mediju pārstāvjiem- 13:15 -13:30
5.Koledžas direktora svinīgā pieņemšana Rēzeknes pilsētas Kultūras namā- 13:30 -15:00


Foto: Artis Vītols, VRK

2018.gada 31.maijā

Baltijas valstu robežapsardzības iestāžu pārstāvji tiekas kopīgā projekta atklāšanas sanāksmē


Šā gada 29. - 31. maijā Valsts robežsardzes koledžā notiek Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība" atklāšanas sanāksme.

Sanāksmē piedalījās Latvijas valsts robežsardzes, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas. Uz sanāksmi tika aicināti arī robežuzraudzības aprīkojuma un specializētā programmnodrošinājuma izstrādes firmu pārstāvji, kuri prezentēja inovatīvus risinājumus robežuzraudzības un informācijas apmaiņas jomā.

Sanāksmē projekta dalībnieki pārrunāja projekta kopējos tehniskos risinājumus, finanšu vadības un atskaišu dokumentācijas noformēšanas kārtību, iepazinās ar Baltijas valstu rīcībā esošo tehnisko novērošanas līdzekļu un aprīkojuma izmantošanu, kā arī ar sensoru sistēmu veidiem un to pielietošanu praksē.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgais projekts "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība" tiek īstenots Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014. - 2020. gadam ietvaros no 2018.gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta ietvaros plānots attīstīt sensoru un informācijas apmaiņas sistēmu, pilnveidot Valsts robežsardzes Nacionālā koordinācijas centra, Aviācijas un Ludzas pārvaldes struktūrvienību programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu, organizēt klasificētas operacionālas informācijas apmaiņas iespēju triju Baltijas valstu starpā, kā arī nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas starp Igaunijas, Latvijas un Lietuvas robežapsardzības iestādēm.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 29.maijā

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji viesojās Rēznas pamatskolā


Š.g. 29.maijā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) pārstāvji: Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistente majore Inta Pokule, Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas inspektors virsseržants Sandris Belindževs, Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste Dace Zariņa un nodaļas speciāliste Rasa Deksne piedalījās Rēznas pamatskolas organizētajā jauniešu karjeras atbalsta pasākumā „Profesijas diena” un iepazīstināja skolēnus ar robežsarga profesiju.

Pasākuma laikā 5.-8.klašu skolēniem VRK pārstāvji demonstrēja video filmu par VRK, kas sniedza ieskatu par kadetu ikdienu un mācību procesu VRK, kā arī par robežsargu karjeras iespējām Valsts robežsardzē. Inta Pokule ievadlekcijā bērniem stāstīja par nosacījumiem, kā viņi var šķērsot valsts robežu, rādīja Latvijas Republikas personu apliecinošos dokumentus un demonstrēja, kā tiek veikta to pārbaude. Tāpat jaunieši apskatīja robežsardzes tehniskos līdzekļus, ko izmanto robežkontrolē, un fotografējās ar speciālo uzdevumu vienības ekipējumu: ķiveri, bruņu vesti, vairogu u.c. Noslēgumā VRK pārstāvji organizēja viktorīnu, kur jaunieši atbildēja uz jautājumiem par Valsts robežsardzi, valsts robežu un personu apliecinošiem dokumentiem, kā arī rīkoja konkursu - kurš ātrāk iegaumēs robežsardzē pastāvošās dienesta pakāpes un tās sakārtos visprecīzāk, hierarhiskā secībā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 27.maijā

Robežsargi startēja Rēzeknes pusmaratonā


Šogad skriešanas seriālā „BIGBANK Skrien Latvija” ir astoņi posmi, no kuriem trešais posms norisinājās š.g. 27.maijā Rēzeknē. Skriešanas seriāla Rēzeknes posmā piedalījās robežsargi no Valsts robežsardzes koledžas, kuri startēja 5 kilometru skrējienā.

5 kilometru skrējienā kopumā startēja 844 dalībnieku, kur M.Tutāns ieguva 25.vietu (VT vecuma grupā), V.Dombrovska – 33.vietu vietu (ST vecuma grupā), L.Bumbiša – 43.vietu (ST vecuma grupā), V.Buls – 83.vietu (VT vecuma grupā), A.Tutāne – 83.vietu (ST vecuma grupā) un L.Grauziņa – 122.vietu (ST vecuma grupā).


Foto: Velga Lāce, VRK

Foto

2018.gada 25.maijā

Valsts robežsardzes koledžā uz salidojumu pulcējās absolventi


Š.g. 25.maijā Valsts robežsardzes koledžā (VRK) uz salidojumu pulcējās VRK 2008.gada 1.nepilna laika studiju un 4.pilna laika studiju un VRK 2013.gada 5.nepilna laika studiju un 9.pilna laika studiju izlaidumu absolventi.

Svinīgā atmosfērā VRK absolventus uzrunāja VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš, savukārt absolventi veltīja laba vēlējumus un atzinīgus vārdus savai mācību iestādei.

Noskatoties prezentāciju par absolventu gaitām pēc VRK absolvēšanas, absolventi pakavējās kopīgās atmiņās par VRK pavadīto laiku.

Piemiņai par pasākumu salidojuma dalībniekiem tika pasniegti CD diski ar video un foto materiāliem par VRK.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 25.maijā

Robežsargi izcīna zeltu


Š.g. 25.maijā Rīgā, Nacionālo bruņoto spēku sporta bāzē norisinājās Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības peldēšanā.

Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) sportisti sešu komandu konkurencē izcīnīja 1.vietu, 2.vietā palika Valsts policijas komanda un 3.vietā - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

Savukārt individuālajā vērtējumā vīriešu grupā 2.vietu izcīnīja Andris Putnis (VRS Ludzas pārvalde), vīriešu (veterānu) grupā 2.vietu - Juris Stivriņš (VRS Daugavpils pārvalde), sieviešu grupā 3.vietu - Līga Punnenova (VRS) un sieviešu (veterānu) grupā 2.vietu - Līga Punnenova (VRS).


Foto: Velga Lāce, VRK

Foto

2018.gada 22.maijā

Skolēni iepazīst robežsarga profesiju

Š.g. 22.maijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vispārējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas „Valsts robežas drošība” 11.klases skolēni iepazinās ar Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) amatpersonu darbību dažādās VRS struktūrvienībās.

Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar VRS Ludzas pārvaldi skolēniem nodrošināja iespēju apmeklēt VRS Ludzas pārvaldes Opoļu robežapsardzības nodaļu, Zilupes I kategorijas dzelzceļa un Terehovas I kategorijas robežkontroles punktus, kā arī tika apmeklēta VRS Aviācijas pārvalde. Ekskursijas laikā VRS amatpersonas dalījās ar savu pieredzi, kā arī atbildēja uz skolēnu interesējošiem jautājumiem.


Foto: Inta Pokule, VRK

2018.gada 20.maijā

Valsts robežsardzes koledžas futbolisti izcīna 1.vietu studentu spēlēs


Kopš 2004.gada Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk - VRK) sportisti aktīvi startē starptautiskajās studentu spēlēs „SELL GAMES”, kuras ik gadu rīko viena no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas valstu XXXIV studentu spēlēs „SELL GAMES 2018” norisinājās Igaunijā, Tartu.

No šī gada 18.maija līdz 20.maijam VRK futbolisti cīnījās par kausu futbolā 7x7. Astoņas komandas no četrām valstīm tika sadalītas divās apakšgrupās, kur aizvadīja spēles pēc apļa izspēles sistēmas, tālāk spēlējot izslēgšanas spēles. VRK futbola komanda ieņēma pirmo vietu savā apakšgrupā un izslēgšanas spēlēs pārliecinoši nokļuva finālā. Finālspēle aizritēja ātrā tempā ar kvalitatīvu un skatāmu futbolu abu komandu izpildījumā. Abas komandas apmainījās ar daudziem vārtu gūšanas momentiem, taču pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 0:0, bet pēcspēļu soda sitienu sērijā VRK komanda uzvarēja Lietuvas komandu ar rezultātu 2:0, izcīnot 1.vietu. 2.vietu ieguva Lietuvas Izglītības zinātņu universitātes komanda un 3.vietu – Klaipēdas Universitātes komanda.

VRK futbola komandas dalībnieki: Ervīns Krainis, Vitālijs Aguls, Sergejs Prokopkins, Oskars Romansevičs (VRK), Aigars Bondars, Dmitrijs Silovs (LUP), Aleksandrs Macuks, Jurijs Halimons, Maksims Siņicins, Aigars Solims (DAP), Egīls Jegorovs (RIP). VRK futbola komandas pārstāvis sacensībās bija VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents majors Atis Litaunieks.


Foto: Atis Litaunieks, VRK

Foto

2018.gada 19.maijā

Valsts robežsardzes šaušanas izlases starti lietišķajā šaušanā


Š.g. 18. un 19.maijā Ādažu poligonā norisinājās Latvijas Šaušanas federācijas 2018.gada Latvijas kausa I etaps lietišķajā šaušanā.

Kausa izcīņā Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) šaušanas izlases sastāvā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas, VRS Ludzas un Aviācijas pārvalžu pārstāvji, startējot četros sacensību vingrinājumos.

Kausa izcīņas I etapā VRS izlase DP–3 vingrinājumā (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē ar vienu vai abām rokām, laiks 1 minūte un 30 ieskaites šāvieni 3 sērijās) un DP–4 vingrinājumā (šaušana ar dienesta pistoli 25 m distancē, laiks 3 minūtes, 6 ieskaites šāvieni 1 minūtē ar vienu roku, 7 ieskaites šāvieni 30 sekundēs ar vienu vai abām rokām, 7 ieskaites šāvieni 15 sekundēs ar abām rokām) izcīnīja 2.vietu. Savukārt vingrinājumā Snaiperis (jebkura kalibra (līdz 10mm) šautene ar optisko tēmēkli, no balsta 300m distancē) un vingrinājumā ATŠ5 (jebkura kalibra trieciena šautene ar standarta aprīkojumu 300 m distancē) palika 5.vietā.

Labākos rezultātus uzrādīja: Jana Prohorenko (VRS Aviācijas pārvalde) vingrinājumā Snaiperis ieņemot 1.vietu un Ivans Iščenko (VRS Ludzas pārvalde) vingrinājumā DP–4 ieņemot 1.vietu un DP–3 – 3vietu.

Latvijas Šaušanas federācijas 2018.gada Latvijas kausa II etaps lietišķajā šaušanā plānots š.g. 15.-16.jūnijā Ādažos.


Foto: VRS

Foto

2018.gada 18.maijā

Noslēgušās XXI Valsts robežsardzes kinologu sacensības


No š.g. 15. līdz 18.maijam Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) norisinājās XXI Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) kinologu sacensības ar dienesta suņu piedalīšanos. Sacensībās piedalījās kinologi no VRS teritoriālajām pārvaldēm, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvaldes, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (turpmāk – NBS), Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un Moldovas. Sacensības notika trīs disciplīnās: pēdu meklēšanas disciplīnā, narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā, sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā. Vislielākais sacensību dalībnieku skaits bija pēdu meklēšanas disciplīnā – 28 dalībnieki, mazliet mazāk – 27 dalībnieki startēja narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā, savukārt sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā piedalījās 13 dalībnieki.

Pēdu meklēšanas disciplīnā individuālajā vērtējumā 1.vietu ieguva Vjačeslavs Skiba (VRS Ludzas pārvalde) ar dienesta suni „Odry” (245 punkti), 2.vietu ieguva Vjačeslavs Cirskis (VRS Ludzas pārvalde) ar dienesta suni „Strick” (235 punkti) un 3.vietu ieguva Voldemārs Šimanovskis (VRS Viļakas pārvalde) ar dienesta suni „Fantasia” (212 punkti).

Komandu kopvērtējumā 1.vietu ieguva VRS Viļakas pārvaldes 1.kinologu komanda ar kopējo komandas rezultātu 457,5 punkti, 2.vietā ierindojās VRS Ludzas pārvaldes 2.kinologu komandai ar kopējo komandas rezultātu 449,5 punkti, savukārt 3.vietā – VRS Ludzas pārvaldes 1.kinologu komanda ar kopējo komandas rezultātu 436,5 punkti.

Narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā individuālajā vērtējumā 1.vietu ieguva Līga Zaķe (VRS Viļakas pārvalde) ar dienesta suni „Cherry” savācot 224 punktus, 2.vietā ierindojās Guntis Vizulis (VID Muitas pārvalde) ar dienesta suni „Jerom” savācot 190 punktus, savukārt 3.vietā ar 174 punktiem ierindojās Baltkrievijas Republikas Valsts Muitas komitejas pārstāve Nataļja Kvarchava ar dienesta suni „Fandi”.

Komandu kopvērtējumā narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā 1.vietu izcīnīja VID Muitas pārvaldes kinologu komanda ar kopējo vērtējumu 357 punkti, 2.vietu izcīnīja Baltkrievijas Republikas Valsts Muitas komitejas kinologu komanda (337 punkti) un 3.vietā ierindojās VRS Ventspils pārvaldes kinologu komanda (326,5 punkti).

Sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā individuālajā vērtējumā vislabākais sniegums un līdz ar to 1.vieta NBS Militārās policijas pārstāvim Jānim Rozenfeldam ar dienesta suni „Atacama” (80 punkti), 2.vietā ierindojās Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas pārstāve Irina Polovinkina ar dienesta suni „Danka” (40 punkti) un 3.vietā – Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta pārstāve Julija Lavrinovič ar dienesta suni „Aira” (40 punkti).

Komandu kopvērtējumā sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā 1.vietu izcīnīja Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta kinologu komanda (kopējais punktu skaits 110 punkti), 2.vietā ierindojās Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas kinologu komanda ( 107 punkti) un 3.vietā – VRS Daugavpils un Viļakas pārvalžu apvienotā komanda „Bulta” (92 punkti).

Individuālajā vērtējumā paklausības disciplīnā pēc IPO-1 noteikumiem 1.vietu izcīnīja – Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis Sigitas Sužiedelis ar dienesta suni „Grikis” (81,5 punkti), 2 vietu – Aleksandrs Kangurs (VRK) ar dienesta suni „Iitu” (81 punkts) un 3.vietu – Inta Garkule (VRS Ludzas pārvalde) ar dienesta suni „Nixon” (75,5 punkti).

Individuālajā vērtējumā paklausībā pēc BH noteikumiem 1.vietu ieguva Baltkrievijas Republikas Valsts drošības dienesta pārstāvis Roman Ankudovič ar dienesta suni „Takker” (60 punkti), 2.vietu – Baltkrievijas Republikas Valsts Muitas komitejas pārstāve Nataļja Kvarchava ar dienesta suni „Fandi” (59 punkti) un 3.vietu Kristīne Šolnerčika (VRS Ventspils pārvalde) ar dienesta suni „Fire”(58 punkti).

Valsts robežsardzes koledža izsaka pateicību par atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanas un norises nodrošināšanā SIA „Komeks”, Zemessardzes 3.Latgales brigādei, Rēzeknes novada domei, VAS „Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecībai, LR ZM Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldei.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 17.maijā

Norisinās izstāde „Mākslas dienas Valsts robežsardzes koledžā”


Māksla ir ...

Māksla ir baudījums cilvēka dvēselei.

Māksla ir kairinātājs cilvēka prātam.

Māksla ir nepieciešama, lai cilvēks justos piepildīts to radot, baudot un izzinot.

Šī gada 15. maijā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – koledža) Robežsardzes vēstures izpētes nodaļā (turpmāk – Robežsardzes muzejā) tika atklāta starptautisko pasākumu: Mākslas mēneša un Muzeju nakts ietvaros veidotā izstāde „Mākslas dienas Valsts robežsardzes koledžā”, kurā ir izstādīti koledžas radošāko amatpersonu un darbinieku darbi. Tā būs skatāma līdz š.g. 18. jūnijam.

Izstādes atklāšana noritēja pacilātā gaisotnē. Pasākuma apmeklētājiem līdztekus mākslas baudīšanai neformālā vidē bija iespēja veidot diskusijas par un ap mākslu.

Izstādē piedalās astoņi mākslinieki: Jolanta Jefimova, Ilmārs Rudzišs, Rasa Deksne, Aija Kijaha, Sergejs Neščereckis, Anna Ivanova, Kristīne Kovaļkova un Līga Seile, kas sniedz ieskatu dažādās mākslas jomās – tekstilmāksla, glezniecība, mākslas fotogrāfija, mazo formu tēlniecība un datorgrafika. Katrs no māksliniekiem ir ieguldījis lielu pašatdevi, izdomu un emocijas, radot šos daiļdarbus. Ikkatrs no šiem māksliniekiem caur saviem darbiem mums, kā skatītājiem, atklāj nelielu daļu savas dvēseles.

Šomēnes visi laipni aicināti baudīt mākslu Robežsardzes muzejā!


Foto: Rasa Deksne, VRK

Foto

2018.gada 16.maijā

Izcīnīta 2.vieta orientēšanās sacensībās „Kroka 2018”


Š.g. 16.maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studējošo pašpārvalde rīkoja orientēšanās sacensības „Kroka 2018”.

Valsts robežsardzes koledžas komandu ar nosaukumu “Viva La Sesija” pārstāvēja Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas 2.kursa kadeti: seržants R.Rižovs, seržante M.Mihailova, seržants A.Gorodničijs un seržante E.Borise.

Sacensību gaitā VRK komanda piedalījās skriešanas disciplīnā kopā ar intelektuāliem uzdevumiem. Dalībniekiem vajadzēja orientēties, skrienot ar aizsietām acīm, kā arī atbildēt uz jautājumiem par dažādām vispārizglītojošiem tēmām, piemēram, latgaliešu vecvārdu zināšanām.

VRK komanda izcīnīja godalgoto 2.vietu.

Pārējās komandas pārstāvēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti ar komandu nosaukumiem „Ceļotāji”, „Fortuna RA”, „SK SPĀKS” un „A-SULA”.


Foto: M.Jefremovs,VRK

Foto

2018.gada 16.maijā

Veiksmīgi noritējusi VII starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Robežu drošība un pārvaldība”


Š.g. 15.-16.maijā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju organizēja VII starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Robežu drošība un pārvaldība” (Border security and management).

Klātesot Valsts robežsardzes koledžas vadībai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektoram E.Teirumniekam un pasākuma dalībniekiem, konferenci atklāja ilggadējais konferences orgkomitejas priekšsēdētājs A.Āboliņš. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka kopš pēdējās konferences 2016.gadā notikušas būtiskas kvalitatīvas izmaiņas mūsu mācību iestāžu darbā un robežsargu profesionālajā sagatavošanā. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija ir konsorcija partneris FRONTEX Eiropas kopīgajā maģistra studiju programmā „Stratēģiskā robežu pārvaldība”, kuru apguva un apgūst arī Latvijas robežsargi, savukārt Valsts robežsardzes koledža kļuvusi par FRONTEX Partnerakadēmiju. Tādējādi, klātesot pārstāvjiem no 9 valstīm, konference ir lieliska platforma, lai ne tikai dalītos pieredzē un pētījumos robežu drošības jautājumos, bet arī nodibinātu lietišķus kontaktus kopējās darbības attīstībai.

Turpinājumā Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis M.Petrušins aicināja konferences dalībniekus diskutēt par aktualitātēm, izaicinājumiem, problēmām un risinājumiem jautājumos, kas skar robežu uzraudzību un kontroli, pārrobežu noziedzības un cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Uzsvēra, ka laikā, kad no vienas puses pasaulē ir politisks sasprindzinājums un notiek aktīva cīņa ar starptautisko terorismu, bet, no otras puses - plūsmas pāri visām valstu robežām nepārtraukti pieaug un Šengenas robežas kodeksa grozījumi paredz vēl intensīvāku šo plūsmu kontroli, valsts robežas drošības maksimāla efektivitāte un tās pārvaldības optimāli risinājumi ir aktuālie diskusiju topi visu līmeņu un formātu pasākumos, kas veltīti robežu tēmai. Tāpēc gan M.Petrušins, gan Valsts robežsardze uz šo konferenci liek visnotaļ augstas cerības un vēlas sagaidīt inovatīvus pētījumus un lietderīgus ierosinājumus, kurus varēs izmantot attīstības procesu virzībai valsts robežas drošības jautājumu risināšanā. Savukārt RTA rektors E.Teirumnieks konferences atklāšanā atzīmēja produktīvo un nozīmīgo līdzšinējo sadarbību starp civilo izglītības iestādi un militarizēto dienestu – Valsts robežsardzi, Valsts robežsardzes koledžu gan robežsargu izglītošanas jomā gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, kopīgu zinātnisku konferenču organizēšanā un īstenošanā. Uzrunā rektors uzsvēra prioritāros izglītības akcentus speciālo dienestu izglītībā, tehnoloģiju attīstības un lomas pieaugumu mūsdienās, kā arī nestabilo ģeopolitisko situāciju pasaulē, kura atstāj iespaidu uz Eiropas Savienības robežu drošību.

Konferencē ar zinātniskiem referātiem un prezentācijām par izaicinājumiem robežu drošībai un imigrācijai ES un pasaulē, sabiedrības drošību, problemātiku ES robežsargu profesionālajā sagatavošanā un izglītībā, mūsdienu tehnoloģiju attīstību un pielietošanu robežsargu izglītībā, par sadarbības lomu robežu drošībā un pārvaldībā piedalījās ilggadējie Valsts robežsardzes koledžas ārvalstu sadarbības partneri no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas, uzaicinātās Moldovas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Kirgizstānas izglītības iestāžu amatpersonas, kā arī Latvijas Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Valsts Policijas koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pārstāvji. Pirmo reizi konferencē piedalījās arī FRONTEX Aģentūras projekta „Eiropas kopīgais maģistra grāds stratēģiskajā robežu pārvaldībā (European Joint Masters in Strategic Border Management)” vadītāja Viktorija Pokule.

Konferences laikā notika paneļdiskusijas, kurās valstu pārstāvji dalījās pieredzē un izteica viedokļus par izaicinājumiem ES robežsargu profesionālajā sagatavošanā mūsdienās, informācijas tehnoloģiju un sadarbības lomu mūsdienu robežu drošībā un pārvaldībā.

Konferences organizatori izsaka vislielāko pateicību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadībai par sadarbību un ievērojamo atbalstu konferences rīkošanā un sekmīgā nodrošināšanā, personīgi E.Teirumniekam, A.Juško-Štekelei, I.Arbidānei, D.Znotiņai, I.Mietulei, A.Čerpinskai, J.Volkovai, G.Bēriņai. Īpašs paldies: Rēzeknes novada priekšsēdētājam M.Švarcam un Lūznavas muižas pārvaldniecei I.Balčūnei (un kolektīvam) par konferences viesu viesmīlīgu uzņemšanu!

Foto

2018.gada 15.maijā

Norisinās septītā konference „Robežu drošība un pārvaldība”


Š.g. 15.-16.maijā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju rīko VII starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Robežu drošība un pārvaldība”. Konferences mērķis ir apzināt jaunāko pētījumu rezultātus un apkopot labāko praksi inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā robežu drošībā un pārvaldībā.

Konferences tematika ir veltīta jaunākajiem pētījumu un labākās prakses rezultātiem robežu drošībā un pārvaldībā, akcentējot jautājumus par imigrācijas izaicinājumiem mūsdienās, integrēto robežu pārvaldību, sadarbības nozīmi robežu drošībā un pārvaldībā, informācijas tehnoloģiju nozīmi robežu drošībā, robežsargu izglītības pilnveidošanas iespējām, kā arī par ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem robežu pārvaldībā.

Konferencē piedalās Valsts robežsardzes koledžas ārvalstu un Latvijas sadarbības partneri - Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas robežapsardzības iestāžu mācību iestāžu pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes, Valsts Policijas koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu amatpersonas no Moldovas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Kirgizstānas.

Pētījumu rezultāti tiks apkopoti un izdoti Iekšējās drošības un civilās aizsardzības zinātniskajā žurnālā „Robežu drošība un pārvaldība”, kā arī publikācijas tiks ievietotas starptautiski atzītu zinātnisko rakstu datu bāzēs.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 11.maijā

Igaunijā aizvadītas Triju Baltijas valstu sacensības


No š.g. 9.maija līdz 11.maijam Igaunijā, Paikusē norisinājās Triju Baltijas valstu Robežsardzes mācību iestāžu robežsargu profesionālās sporta sacensības, kuras ik gadu tiek organizētas saskaņā ar kaimiņvalstu mācību iestāžu sadarbības plāniem. Šogad sacensības organizēja Igaunijas republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā. Sacensībās piedalījās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas (Medininkai) un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas komandas, lai mērītos spēkiem ātrumā, izturībā un veiklībā.

Sacensību dalībnieki cīnījās par uzvaru četrās disciplīnās: mini futbolā, automašīnas vadīšanā, šaušanā kadetiem un šaušanā mācību iestāžu vadītājiem. Valsts robežsardzes koledžas komanda atsevišķos sporta veidos: minifutbolā izcīnīja 1.vietu, šaušanā kadetiem palika 2.vietā, šaušanā mācību iestāžu vadītājiem 2.vietā un automašīnas vadīšanā – 3.vietā.

Kopvērtējumā Triju Baltijas valstu Robežsardzes mācību iestāžu robežsargu profesionālās sporta sacensībās 1.vietu izcīnīja Igaunijas komanda, 2.vietu – Latvijas komanda un 3.vietu – Lietuvas komanda.

Sacensību mērķis ir popularizēt sportu, audzināt komandas garu un vienotības sajūtu personāla vidū, attīstīt un stiprināt starptautisko sadarbību.


Foto: Igaunijas republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledža

Foto

2018.gada 11.maijā

Notiks XXI Valsts robežsardzes kinologu sacensības

No š.g. 15.maija līdz 18.maijam Valsts robežsardzes koledžā norisināsies XXI Valsts robežsardzes kinologu sacensības ar dienesta suņu piedalīšanos.

Sacensības notiks trīs disciplīnās: pēdu meklēšanas disciplīnā, narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā, sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā. Katrā disciplīnā startēs gan komandas (2 kinologi ar attiecīgās specializācijas dienesta suņiem), gan arī individuālie dalībnieki (kinologs ar attiecīgās specializācijas dienesta suni).

Saskaņā ar saņemto informāciju, sacensībās piedalīsies kinologi no Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, dalībnieki no VID Muitas pārvaldes, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un Moldovas, kā arī ieradīsies Gruzijas Robežpolicijas pārstāvis un novērotāji no Kirgizstānas robežsardzes.

Šobrīd startiem ir pieteikušies 70 dalībnieki - 28 komandas un 9 kinologi, kas startēs individuāli.

Kinologu sasniegumi tiks vērtēti katrā disciplīnā individuāli un komandu kopvērtējumā.

2018.gada 8.maijā

Valsts robežsardzes koledžā norisinās FRONTEX aģentūras kinoloģijas instruktoru apmācību kurss


FRONTEX aģentūras Eiropas Partnerakadēmiju ietvaros š.g. 5.-14.maijā Valsts robežsardzes koledžā norisinās starptautisks FRONTEX aģentūras kinoloģijas instruktoru apmācību kurss.

Apmācību kursu vada septiņi dalībvalstu pasniedzēji no Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Portugāles, Grieķijas un Latvijas. Savukārt kursu apgūst 23 dalībvalstu kinoloģijas instruktori no Latvijas, Grieķijas, Igaunijas, Spānijas, Somijas, Itālijas, Islandes, Lietuvas, Maltas, Portugāles un Rumānijas.

Šajā kursā galvenā uzmanība tiks veltīta dienesta suņu sagatavošanai vielu meklēšanā un uzrādīšanā. Lai apmācību kursu objektīvi novērtētu, š.g. 9.maijā no Boloņas universitātes ieradīsies kursa novērtētāji.

Šīs apmācības tiek organizētas jau vairākus gadus dažādās Eiropas Savienības valstīs. Apmācību mērķis ir izveidot vienotas Eiropas robežsardzes kinologu un dienesta suņu apmācības, lai uzlabotu FRONTEX kopīgajās operācijās iesaistīto kinologu komandu darbību.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 7.maijā

Valsts robežsardzes koledža piedalījās tematiskajā izstādē Madonā


Š.g. 4.maijā Madonā, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) piedalījās Nacionālo bruņoto spēku organizētajā tematiskajā izstādē.

Pie Madonas novada pašvaldības ēkas Saieta laukumā VRK tematiskajā teltī klātesošie varēja apskatīt VRK tehniskos un speciālos līdzekļus, ieročus un Trauksmes grupas ekipējumu, kā arī vērot profesionālo iemaņu un prasmju demonstrēšanu.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji sniedza informāciju par Valsts robežsardzes koledžas apgūstamajām izglītības programmām, uzņemšanas nosacījumiem un prasībām reflektantiem.

Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – pārbaudīt roku spēku, identificēt personas seju, atpazīt un sakārtot dienesta pakāpes pēc hierarhijas.

Nedaudz vēlāk turpat Saieta laukumā klātesošajiem bija iespēja vērot kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 7.maijā

Bibliotēkas nedēļa Valsts robežsardzes koledžā


Šī gada 23.-29.aprīlī visās Latvijas bibliotēkās tika atzīmēta Bibliotēkas nedēļa, kuras vadmotīvs bija „Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Visas nedēļas garumā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Bibliotēkas nodaļā norisinājās daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes.

Bibliotēkas nedēļas ietvaros tika skatāmas vairākas izstādes „VRK Bibliotēka vakar, šodien un rīt”, „Jauno grāmatu dienas” un „2018.gada pieprasītāko izdevumu TOPS”. Izstādē „VRK Bibliotēka vakar, šodien un rīt” tika atspoguļota bibliotēkas iesaiste laika griežu notikumos –augstu amatpersonu vizītes, ciemiņi un citas interesantas atmiņas.

Bibliotēkas nedēļas cikls iesākās ar izglītojošu pasākumu „Manas pēdas Latvijā”, kura laikā VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas 12. grupas kadeti atzīmēja uz Latvijas kartes savu dzimto vietu un īsumā pastāstīja par ievērojamākiem objektiem dzimtajā pusē.

Sagaidot Latvijas simtgades svētkus, VRK Bibliotēkas nodaļa kopā ar VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas 13.grupas kadetiem piedalījās pasākumā „Iepazīsim Latviju”, kur kadeti iepazinās ar galda spēlēm „Faktu spēle Latvija” un „Latgaliešu domino”, kā arī piedalījās dažādos konkursos.

Akcijā „Uzdāvini bibliotēkai GRĀMATU!” iegūti 3 jaunieguvumi.

Paldies sakām visiem VRK Bibliotēkas nedēļas apmeklētājiem!


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 7.maijā

Kadeti svinīgi deva zvērestu


Š.g. 3.maijā Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Profesionālās izglītības dienesta 23 kadeti svinīgi deva zvērestu. Kadeti uzsāka mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze" š.g. 3.aprīlī.

Svinīgo pasākumu VRK ierindas laukumā atklāja VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, noziņojot Valsts robežsardzes koledžas direktoram pulkvedim Marikam Petrušinam par kadetu gatavību zvēresta došanai. Pēc valsts himnas atskaņošanas kadeti nolasīja zvēresta tekstu un apliecināja to ar savu personisko parakstu.

Pasākuma noslēgumā kadetu vecāki un ciemiņi iepazinās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu un apmeklēja Valsts robežsardzes vēstures muzeju.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 5.maijā

Valsts robežsardzes koledžas komandas pārbaudīja savus spēkus sacensībās “SMScredit.lv Stipro skrējiens”


Š.g. 5.maijā Ķegumā, atpūtas un sporta kompleksā „Zelta Zirgs” sacensībās “SMScredit.lv Stipro skrējiens” robežsargi no dažādām Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) struktūrvienībām, kā arī 3 komandas no Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) pārbaudīja savus spēkus un fizisko formu.

Šogad trases garumā 10 km skrējēji pārvarēja vairāk kā 35 mākslīgi un dabīgi radītus šķēršļus: vairākus trasē esošus kalnus, „stikla kalnu”, „baļķu sienu”, „gaisa trepes”, skriena pa dubļiem un ūdeni.

Valsts robežsardzes koledžas komandas pārstāvēja:

1. Rolands Boiko, Oksars Beļevičs, Sergejs Prokopkins, Samanta Kovaļenko – Lozda (15.vieta 196 komandu konkurencē);

2. Bažena Miziša, Intars Caune, Niķita Bovkuns, Ilja Stepanovs (94.vieta 196 komandu konkurencē);

3. Rolands Āboliņš, Aigars Skotka, Valts Puriņš, Liene Grauziņa (100.vieta 196 komandu konkurencē);

4. Aleks Vasiļjevs un Jurijs Skorodihins, kuri startēja „10km avangards skrējienā” (10.vieta 15 komandu konkurencē).


Foto: Oskars Beļevičs, VRK

Foto

2018.gada 5.maijā

Latvijas simtgadei veltīts velobrauciens


Š.g. 5.maijā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (turpmāk – RTA) personāls devās vienas dienas draudzības velobraucienā. Velobrauciens ar distances garumu 100 km tika veltīts Latvijas simtgadei. Tam tika īpaši izstrādāts maršruts: Kaunata – Dubuļi – Ezernieki – Andrupene – Puša – Malta – Zosna – Lipuški – Kaunata, kas ir līdzīgs Latvijas kontūrai.

Velobrauciena dalībnieku sastāvā bija VRK pārstāvji: Andris Āboliņš, Uldis Barkāns, Daiga Kupcāne, Jans Pavlovičs, Artis Vītols un RTA pārstāvji – Ilga Šuplinska, Māris Justs, Ivars Matisovs, Jāzeps Korsāks un Jekaterina Borisovska-Cvetkova. Pa ceļam velobrauciena dalībniekiem pievienojās arī Valsts robežsardzes koledžas direktors Mariks Petrušins un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks.

Pavadot ceļā vairāk kā 11 stundas uz asfalta un grunts ceļiem, ar ceļavēju un pretvēju, mainot ceļā pārdurtās riepas un saņemot ceļā satikto cilvēku sveicienus, visi velobrauciena dalībnieki veiksmīgi finišēja Kaunatā.

Velobrauciena mērķis ir veicināt Valsts robežsardzes, VRK un RTA tēla atpazīstamību sabiedrībā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un veicināt patriotisko audzināšanu.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 3.maijā

Svinīgā sanāksme Valsts robežsardzes koledžā


Ceturtdien, 3.maijā, Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk - VRK) norisinājās svinīgā sanāksme par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai.

Svinīgās sanāksmes laikā tika sveikti un godināti VRK robežsargi un darbinieki par priekšzīmīgu dienesta un darba uzdevumu izpildi, izrādīto centību un iniciatīvu, izciliem sasniegumiem atsevišķu Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) uzdevumu izpildē, kā arī teicamiem dienesta un darba pienākumu izpildes rezultātiem.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins pasniedza šādus apbalvojumus: III pakāpes Robežsargu nopelnu zīme „Par izcilību dienestā”, VRS Goda rakstus, VRS Pateicības, VRK Pateicības un VRK Goda rakstus.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 3.maijā

Valsts robežsardzes basketbolisti izcīnīja uzvaru


Turpinoties Iekšlietu ministrijas 2018.gada spartakiādei, š.g. 27.aprīlī Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta zālē, Rīgā norisinājās Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības basketbolā.

Sacensībās piedalījās piecas komandas: Valsts robežsardzes (VRS), Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes un Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas komanda.

1.vietu sacensībās izcīnīja VRS komanda, 2.vietu ieguva Valsts policijas komanda un 3.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda.

VRS komandas sastāvā spēlēja Valentīns Gurjančiks, Jevgēnijs Petunovs, Vitālijs Gubanovs, Mārtiņš Doniks, Genādijs Šidlovskis, Arnis Bebrišs (VRS Daugavpils pārvalde), Edgars Rancāns, Vjačeslavs Višņakovs, Arvis Malta (VRS Ludzas pārvalde), Edgars Igaunis, Mārcis Krams un Mihails Vivčars (VRS Rīgas pārvalde).


Foto: Vjačeslavs Višņakovs, VRS

Foto

2018.gada 2.maijā

Robežsargi piedalījās profesionālās meistarības konkursā SkillsLatvia 2018


Šī gada 25.-26.aprīlī Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu nacionālais profesionālās meistarības konkurss „SkillsLatvia 2018”, kurā ar tematisko izstādi un prezentāciju tika aicināta piedalīties Valsts robežsardzes koledža.

Valsts robežsardzes koledža konkursa ietvaros veidotajā pasākumā „Profesiju parāde" sniedza jauniešiem iespēju iepazīt robežsarga profesiju. Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji sniedza informāciju par Valsts robežsardzes koledžas apgūstamajām izglītības programmām, uzņemšanas nosacījumiem un prasībām reflektantiem. Ikviens varēja klātienē apskatīt Latvijas Republikas personu apliecinošos dokumentus, Valsts robežsardzes tehniskos un speciālos līdzekļus, ieročus un uzlaikot Trauksmes grupas ekipējumu. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – identificēt personas seju, atpazīt un sakārtot dienesta pakāpes pēc hierarhijas, kā arī noskatīties kinologu un dienesta suņu paraugdemonstrējumus.

Pasākuma „Profesiju parāde" ietvaros dažādas izglītības iestādes un uzņēmumi aicināja izvērtēt vairāk nekā 50 dažādas profesijas un profesionālās prasmes, lai labāk izprastu savu profesionālo piemērotību. Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt ar robežsarga profesijas specifiku un aicināt izvērtēt Valsts robežsardzi kā iespējamo darba vietu.


Foto: Inta Pokule, VRK

Foto

2018.gada 27.aprīlī

Robežsargi sacenšas peldēšanā un dienesta trīscīņā


Š.g. aprīļa beigās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) Galvenās pārvaldes, VRS teritoriālo pārvalžu un Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) sportisti sacentās peldēšanā un dienesta trīscīņā. Sacensības norisinājās VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centrā Valsts robežsardzes 2018.gada spartakiādes ietvaros.

VRS spartakiādes sacensībās peldēšanā visiem peldētājiem tika paredzēta distance – 100 m. Ņemot par pamatu labākos rezultātus tika noskaidroti uzvarētāji gan komandām, gan individuāli.

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu VRS spartakiādes sacensībās peldēšanā izcīnīja VRS Ludzas pārvaldes komanda, 2.vietā ierindojās VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 3.vietā - VRS Rīgas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā čempiona titulu ieguva Andris Putnis (VRS Ludzas pārvalde), 2.vietu - Aleksejs Suhorukovs (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu - Jurijs Kleins (VRS Ludzas pārvalde).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1977.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Juris Stivriņš (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu - Ivans Erastovs (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu - Juris Ērglis (VRS Rīgas pārvalde).

Individuālajā vērtējumā sieviešu grupā uzvarēja Līga Punnenova (VRS Galvenā pārvalde), 2.vietu ieguva Antra Kalvāne (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu - Nadežda Motivāne (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuāli sieviešu - veterānu grupā (dzimušas 1982.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Līga Punnenova (VRS Galvenā pārvalde), 2.vietu - Antra Kalvāne (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu - Nataļja Ģerķe (VRS Daugavpils pārvalde).

Pēc sacensību nolikuma VRS spartakiādes sacensības dienesta trīscīņā notika trīs disciplīnās: peldēšanā, vieglatlētikas krosā un ātršaušanā ar nemodificētu pistoli, kurās startēja vīrieši un vīrieši veterāni (dzimuši 1977.gadā un pirms).

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu VRS spartakiādes sacensībās dienesta trīscīņā izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietā ierindojās VRS Rīgas pārvaldes komanda, 3.vietā - Valsts robežsardzes koledžas komanda.

Individuālajā vērtējumā vīriešu grupā uzvarēja Vitālijs Glods (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu ieguva Pāvels Goranskis (VRS Rīgas pārvalde), 3.vietu - Vjačeslavs Mihailovs (VRS Daugavpils pārvalde).

Individuāli vīriešu - veterānu grupā (dzimuši 1977.gadā un pirms) 1.vietu izcīnīja Ainārs Mizāns (VRS Daugavpils pārvalde), 2.vietu - Aleksejs Seļskis (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu - Pjotrs Krukovskis (VRS Daugavpils pārvalde).

Sveicam sportistus ar iegūtajām godalgām!


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 27.aprīlī

Talkoja Latvija, talkojām arī mēs!


Sagaidot Lielās talkas dienu, arī Valsts robežsardzes koledžas kadeti un personāls iesaistījās teritorijas sakopšanas talkā.

Foto

2018.gada 27.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā notiks kadetu zvēresta došanas pasākums


Š.g. 3.maijā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK), Zavoloko ielā 8, Rēzeknē tiks organizēts svinīgais zvēresta došanas pasākums 23 VRK Profesionālās izglītības dienesta (turpmāk – Prof.ID) Otrās mācību rotas kadetiem, kuri uzsāka mācības pēc profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” š.g. 3.aprīlī.

Pasākums norisināsies Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā, sākums – plkst. 12:00.

Zvēresta došanas pasākuma plāns:

- 11:30-11:50 – VRK Prof.ID kadetu vecāku un ciemiņu sagaidīšana;

- 12:00-12:45 – VRK Prof.ID kadetu zvēresta došanas pasākumus;

- 12:45-12:50 – fotografēšanās;

- 13:00-13:30 – VRK Prof.ID kadetu vecāku un ciemiņu iepazīšanās ar VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, VRK un VRK Prof.ID vadības pārrunas ar kadetu vecākiem, Valsts robežsardzes vēstures muzeja apmeklēšana.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks V.Supe, tālr.29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

2018.gada 26.aprīlī

Robežsargu koledžas kadeti piedalījās intelektuālajā spēlē

Šī gada 26.aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinājās intelektuālā spēle „Starpaugstskolu erudīts 2018”, kuru organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studējošo pašpārvalde. Šī gada intelektuālās spēles tēma bija – „Roboti”.

Intelektuālajā spēlē piedalījās 12 komandas no dažādiem Latvijas novadiem, tajā skaitā Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) komanda, kā arī viesi no Krievijas Federācijas.

VRK komandu spēlē pārstāvēja VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas 1.kursa kadeti – kaprāle Alise Bačuka, kaprālis Dāvis Sporāns, seržante Anna Ivanova un seržants Sergejs Ivanovs.

Šogad intelektuālajā spēlē uzvaru izcīnīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas komanda.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo padome spēles rīko jau vairākus gadus ar mērķi veidot un nostiprināt attiecības un sadarbību starp augstskolām.

2018.gada 23.aprīlī

Aizvadīta Valsts robežsardzes koledžas atvērto durvju diena


Š.g. 21.aprīlī Valsts robežsardzes koledža (VRK) rīkoja atvērto durvju dienu.

Klātesošajiem bija iespēja vērot prezentācijas par VRK un Valsts robežsardzes (VRS) Aviācijas pārvaldi, kinologu un dienesta suņu un Speciālo operāciju dienesta „SIGMA” paraugdemonstrējumus. Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties kopīgā ekskursijā un ielūkoties Valsts robežsardzes muzejā, kā arī apskatīt VRK transportlīdzekļus, robežsardzes ekipējumu, tehniskos un bruņojuma speciālos līdzekļus.

Pasākumu apmeklēja aptuveni 180 dažādu skolu audzēkņi un viņu vecāki.

Valsts robežsardzes koledža piedāvā apgūt akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze” un viena gada laikā iegūt kvalifikāciju Valsts robežsardzes inspektors. Vairāk informācijas par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā mūsu mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 20.aprīlī

Robežsargi otro gadu pēc kārtas uzvar Iekšlietu ministrijas atklātajā čempionātā


Š.g. 20.aprīlī Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta bāzē, Rīgā norisinājās Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības basketbolā (sievietēm).

Čempionātā piedalījās Valsts robežsardzes (VRS), Nacionālo bruņoto spēku, apvienotā Iekšlietu ministrijas Centrālā aparāta, Rīgas pašvaldības policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts policijas centrālā aparāta, Valsts policijas Rīgas un Zemgales reģionālo pārvalžu komandas.

Tāpat kā pērn, uzvarētāju titulu izcīnīja Valsts robežsardzes basketbolistes.

Valsts robežsardzes komandas sastāvā spēlēja Jeļizaveta Puzāne, Elīna Oļipova, Žanete Kukurāne (VRS Ludzas pārvalde), Daina Platača (VRS Daugavpils pārvalde), Alise Jansone (VRS Viļakas pārvalde), Jana Bulmeistere, Jevgēnija Arzubova, Tatjana Savicka (VRS Rīgas pārvalde) un Elīna Anna Brante (Valsts robežsardzes koledža).


Foto: Velga Lāce, VRK

Foto

2018.gada 18.aprīlī

Valsts robežsardzes koledža aicina uz Atvērto durvju dienu!

Valsts robežsardzes koledža aicina ikvienu uz Atvērto durvju dienu š.g. 21.aprīlī, plkst.12:00, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē (dalībnieku reģistrācija no plkst.11:00 līdz plkst.12:00).

Atvērto durvju dienas laikā būs iespējams iegūt informāciju par mācību procesu un karjeras iespējām Valsts robežsardzē, uzzināt par uzņemšanas noteikumiem un kārtību, apskatīt robežsardzes speclīdzekļus, ieročus tehniku, Speciālo operāciju dienesta „Sigma” ekipējumu un bruņojumu, vērot kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumus un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojumu.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks Vladimirs Supe, tālr.29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Jolanta Jefimova, VRK

2018.gada 12.aprīlī

Iegūta godalgotā vieta basketbolā


Š.g. 12.aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) un Valsts robežsardzes koledžas (VRK) apvienotā basketbola komanda „RTA/VRK Rēzekne” piedalījās Daugavpils pilsētas 2018.gada atklātā čempionātā basketbolā. Čempionātā piedalījās 7 komandas: RTA/VRK Rēzekne, Pilskalne, SK Opium, Višķi, PŠFK Hektors, 15.vidusskola un Rituāls D.

Čempionātā uzvarēja RTA/VRK Rēzekne komanda, 2.vietu ieguva Rituāls D komanda un 3.vietu – Pilskalnes komanda.

RTA/VRK Rēzekne komandu pārstāvēja: Aivis Reinis (VRK), Vjačeslavs Višņakovs (Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvalde), Vitalijs Gubanovs (VRS Daugavpils pārvalde), Jevgeņijs Petunovs (VRS Daugavpils pārvalde), Renārs Bulduris (RTA), Oskar Bluks (RTA), Gints Mičulis (RTA), Atis Kļaviņš (RTA), Elgars Reidzāns un Edgars Unzuls.


Foto: Jevgenijs Petunovs, VRS Daugavpils pārvalde

Foto

2018.gada 12.aprīlī

FRONTEX Aģentūras seminārs Valsts robežsardzes koledžā


2016.-2017.gadā ES Robežu un krasta apsardzes Aģentūrā (FRONTEX) notika darbs pie Eiropas Savienības Robežu un krasta apsardzes kopējās pamatapmācības programmas („Common Core Curriculu for EU border and coast guards”, turpmāk – CCC) aktualizēšanas, kurā piedalījās arī Valsts robežsardzes koledžas pasniedzēji. Jāmin, ka sākotnējā CCC, kas nosaka kopīgus izglītības standartus ES robežsargu pamata apmācībai, bija izstrādāta 2003.gadā un ik pēc 5 gadiem – pilnveidota saskaņā ar izmaiņām ES likumdošanā robežkontroles jomā, globālajām tendencēm pasaulē un ņemot vērā valstu apmācību vajadzības robežsargiem. CCC tiek īstenota visās ES dalībvalstīs un vairākās valstīs, ar kurām FRONTEX ir noslēgusi vienošanos. CCC 2017 versijas aktualizēšanas galvenais mērķis bija saskaņot šo programmu ar Nozares kvalifikāciju ietvarstruktūru robežapsardzībai (Sectoral Qualifications Framework for Borderguarding jeb SQF) un aktualizēt programmas saturu, uzmanību pievēršot ar pamattiesībām saistītiem jautājumiem un jauniem izaicinājumiem robežu drošības un pārvaldības jomā Eiropā un tās tuvumā, kuri nosaka jauna veida kompetenču nepieciešamību robežsargiem un krasta apsardzes darbiniekiem. 2017.gada beigās FRONTEX turpināja šo projektu, un visas dalībvalstis uzsāka CCC 2017 tulkošanu nacionālajās valodās. Jāmin, ka salīdzinājumā ar iepriekšējām CCC versijām, šī CCC 2017 ir kļuvusi sarežģītāka pielietošanas ziņā, jo ir balstīta uz kompetencēm.

Ņemot vērā faktu, ka Valsts robežsardzes koledžai ir jāievieš aktualizētās CCC 2017 prasības robežsargu profesionālajā izglītībā un lai koledžas docētāji un mācībspēki gūtu ieskatu par CCC 2017 struktūru, būtiskākajām izmaiņām, šī gada 12.aprīlī Rēzeknē, VRK ieradās FRONTEX Aģentūras CCC projekta vadītāja Iwona Frankowska un projekta vadītājas vietnieks Seppo Turkia, lai novadītu semināru „Robežu un krasta apsardzes kopējā pamatapmācība ES – ieviešanas atbalsta vizīte”. Semināra laikā klātesošiem tika detalizēti skaidroti CCC galvenie izaicinājumi ieviešanai nacionālā līmenī, izskaidrota CCC pielīdzināšana Nozares kvalifikāciju ietvarstruktūrai robežapsardzībā, izklāstīts, kā pielietot CCC 2017 nacionālā līmenī.

VRK pašreiz turpina CCC tulkošanu un plāno š.g. jūlijā– septembrī CCC 2017 integrēt VRK īstenojamajā profesionālās tālākizglītības programmā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 12.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas personāls ziedoja asinis


Š.g. 12.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (turpmāk – VADC) Latgales filiāli tika organizēta Asins donoru diena, kurā piedalījās 67 donori – Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls. Šoreiz tika nodoti 33 litri asiņu, kas provizoriski spētu palīdzēt 200 cilvēkiem.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji ir vieni no aktīvākajiem donoriem Rēzeknē un jau vairākus gadus sadarbojas ar VADC Latgales filiāli.

Pastāvīgā donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir Valsts robežsardzes koledžas Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Irēna Purmale, tālr. 64603673, e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 11.aprīlī

Izglītojošs seminārs Valsts robežsardzes koledžā


Š.g. 11.aprīlī Pētījuma projekta „Eiropas Savienības ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāja Dr.iur. A.Gaveikas vadībā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) norisinājās izglītojošs seminārs par juridiskās prakses problemātiku cilvēktiesību ievērošanā Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) darbībā. Seminārā piedalījās ap 100 izglītojamo, tajā skaitā 1.līmeņa augstākās izglītības programmās studējošie, VRK docētāji un arodbiedrības pārstāvji.

Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne iepazīstināja klausītājus ar Tiesībsarga biroja darbības funkcijām, uzdevumiem un aktualitātēm. Tiesībsarga biroja pārstāvji regulāri veic tiesībsargājošo iestāžu, tajā skaitā VRS darbības monitoringu cilvēktiesību jomā. Cilvēktiesību ievērošana tiesībsargājošo iestāžu un citu valsts pārvaldes iestāžu darbībā tieši ietekmē labas pārvaldības principa ievērošanu saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām. I.Piļāne pozitīvi novērtēja VRS amatpersonu profesionālo darbību Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā VRS Daugavpils pārvaldē. Tiesībsarga pārstāve uzsvēra, ka Tiesībsarga uzdevums ir ne tikai uzraudzīt cilvēktiesību ievērošanas prasības, bet arī sniegt metodisko un izglītojošo palīdzību, tajā skaitā personīgi piedaloties tādos pasākumos kā kopējie izraidīšanas pasākumi, kuros iesaistītas arī citas Eiropas Savienības valstis.

Semināra ietvaros notika izvērsta diskusija ne tikai par cilvēktiesību ievērošanas problemātiku attiecībā uz aizturētajiem ārzemniekiem, patvēruma meklētājiem un likumpārkāpējiem, bet arī attiecībā uz pašu robežsargu cilvēktiesību ievērošanu, atbilstošu dienesta apstākļu nodrošināšanu sociālajā un citās jomā.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2018.gada 11.aprīlī

Somijā norisinājās pieredzes apmaiņas vizīte


Saskaņā ar Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) un Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas sadarbības plānu 2018.gadam, no 9. līdz 11.aprīlim norisinājās VRK amatpersonu trīs dienu pieredzes apmaiņas vizīte Somijas Republikas Robežas un krasta apsardzes akadēmijā.

Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās VRK direktors pulkvedis Mariks Petrušins, VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš, VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns un VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents kapteinis Jānis Pavlovs.

Vizītes laikā tika izskatīti jautājumi par Somijas Robežas un krasta apsardzības akadēmijas militārās sagatavošanas apmācību programmām un e– apmācību, izpētīts plānošanas process, kā arī VRK amatpersonām bija iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās militārajā sagatavošanā.


Foto: Andris Āboliņš, VRK

Foto

2018.gada 10.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžas komanda piedalījās starpkoledžu boulinga turnīrā


Šī gada 10.aprīlī plkst. 14:00, Rīgā, Pepsi centrā norisinājās 9.starpkoledžu boulinga turnīrs, ko organizēja Latvijas Koledžu asociācija. Pasākuma mērķis ir attīstīt un popularizēt sporta veidu, kā arī saliedēt studentus un popularizēt mācību iestādes. Turnīrā līdzdalību ņēma 20 komandas no dažādām Latvijas koledžām.

Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) komandu turnīrā pārstāvēja VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas 1.kursa kadeti – seržante Svetlana Fjodorova (komandas kapteine), kaprālis Dāvis Sporāns, seržants Valdis Bernatovičs, seržante Anna Ivanova un seržants Sergejs Ivanovs. VRK komanda ieguva 1.vietu nominācijā “Labākā uzstāšanās”, reprezentējot savu komandu.


Foto: Alise Bačuka, VRK

Foto

2018.gada 6.aprīlī

Rēzeknē norisinājās Valsts robežsardzes sacensības basketbolā


Š.g. 6.aprīlī Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) Profesionālās un taktiskās apmācības centrā Rēzeknē VRS teritoriālo pārvalžu robežsargu komandas cīnījās par kausu basketbolā.

Sacensībās piedalījās 7 komandas – no VRS Ludzas pārvaldes, VRS Viļakas pārvaldes, VRS Daugavpils pārvaldes, VRS Rīgas pārvaldes, VRS Ventspils pārvaldes, VRS Aviācijas pārvaldes un Valsts robežsardzes koledžas. Uzvaru izcīnīja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, VRS Rīgas pārvaldes komanda ieguva 2.vietu, bet VRS Ludzas pārvaldes komanda ierindojās 3.vietā.

VRS basketbola izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2018.gada spartakiādes sacensībās basketbolā, kas norisināsies š.g. 27.aprīlī, Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta zālē.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 6.aprīlī

Valsts robežsardzes koledža aicina uz Atvērto durvju dienu!

Valsts robežsardzes koledža aicina ikvienu uz Atvērto durvju dienu š.g. 21.aprīlī, plkst.12:00, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē (dalībnieku reģistrācija no plkst.11:00 līdz plkst.12:00).

Atvērto durvju dienas laikā būs iespējams iegūt informāciju par mācību procesu un karjeras iespējām Valsts robežsardzē, uzzināt par uzņemšanas noteikumiem un kārtību, apskatīt robežsardzes speclīdzekļus, ieročus tehniku, Speciālo operāciju dienesta „Sigma” ekipējumu un bruņojumu, vērot kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumus un Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes helikoptera demonstrācijas lidojumu.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks Vladimirs Supe, tālr.29155870, e-pasts: vladimirs.supe@rs.gov.lv.


Foto: Jolanta Jefimova, VRK

2018.gada 3.aprīlī

Valsts robežsardzes koledžā tiks rīkota Asins donoru diena


Š.g. 12.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā sadarbībā ar Valsts Asinsdonoru centra (turpmāk – VADC) Latgales filiāli tiks rīkota Asins donoru diena. VADC pārstāvji gaidīs donorus VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centrā (Rēzeknē, Zavoloko ielā 8) plkst.8:00.

Donoru dienā pieteicās piedalīties 77 cilvēki, t.i., Valsts robežsardzes koledžas pastāvīgais un izglītojamais personāls.

Pastāvīgā donoru dienu koordinatore Valsts robežsardzes koledžā ir VRK Administratīvās nodaļas vecākā speciāliste Irēna Purmale, tālr. 64603673, e-pasts: irena.purmale@rs.gov.lv.


Foto: Jolanta Jefimova, VRK

2018.gada 29.martā

Projekta ICMPD/2018/MPF/240-002 „Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību” realizēšanas gaita Valsts robežsardzes koledžā


No šī gada 26. līdz 29.martam Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā notika četru dienu ilgs apmācību seminārs Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas kinologiem. Seminārs tika organizēts projekta ICMPD/2018/MPF/240-002 „Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību” ietvaros. Projektu realizē Valsts robežsardze, projektu līdzfinansē Starptautiskais migrācijas politikas attīstības centrs (ICMPD). Seminārā piedalījās seši Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komitejas pārstāvji ar saviem dienesta suņiem.

Semināra laikā Baltkrievijas kinologi, praktiski strādājot ar dienesta suņiem, apguva jaunas darba metodes, kas balstās uz kinologa un suņa savstarpējo pozitīvo sadarbību, suņa apmācībā izmantojot spēles elementus. Baltkrievijas kinologi atzina, ka semināra laikā viņiem bija lieliska iespēja tuvāk iepazīt Eiropas Savienības dalībvalstīs izmantojamās dienesta suņu apmācību metodes, kas pārsvarā balstītas uz kinologa un dienesta suņa pozitīvu sadarbību, dienesta suņa dabīgo īpašību plašu izmantošanu.

Semināra izskaņā visi dalībnieki saņēma sertifikātus par dalību projekta seminārā „Apmācības kinologiem ar dienesta suņiem”.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.


Foto: Uldis Barkāns, VRK

Foto

2018.gada 23.martā

Valsts robežsardzes komandas panākumi
Iekšlietu ministrijas čempionāta volejbola sacensībās


Šī gada 23.martā Rīgā, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra sporta bāzē tika organizētas Iekšlietu ministrijas čempionāta sacensības volejbolā.

Komandu vērtējumā septiņu komandu konkurencē 1.vietu ieguva Valsts robežsardzes komanda, 2.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – Valsts policijas komanda.

Valsts robežsardzes komandu pārstāvēja – Elmārs Rudovičs, Mihails Majevskis, Viktors Tarakanovs, Aleksandrs Hoseņevičs, Ainārs Žilinskis, Vlads Smirnovs, Devids Žolnerovičs, Aleksandrs Samuilovs, Edgars Gurevičs– Garkuls, Edmunds Kolosovskis, Konstantīns Marčenko (VRS Daugavpils pārvalde), Edgars Igaunis (VRS Rīgas pārvalde).

Par Valsts robežsardzes volejbola izlases komandas pārstāvi sacensībās nozīmēts VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents A.Litaunieks.


Sveicam VRS sportistus ar iegūtajām godalgām!


Foto: Atis Litaunieks, VRK

Foto

2018.gada 22.martā

Robežsargi Baltkrievijā piedalījās kopējās nodarbībās

Saskaņā ar „Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas kopīgo pasākumu plānu 2018.gadam”, no š.g. 20. – 22.martam Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības dienesta institūtā norisinājās kopējās nodarbības robežapsardzības personāla sagatavošanai (turpmāk – nodarbības).

Nodarbībās piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Arvīds Prikulis un virsleitnants Eduards Agafonovs, kā arī starptautiskā partnera – Robežapsardzības dienesta institūta priekšnieks pulkvedis Sergejs Žilinskis, priekšnieka pirmais vietnieks pulkvedis Oļegs Mašarovs un priekšnieka palīgs Starptautiskās sadarbības jautājumos – pulkvežleitnants Vadims Serebrjakovs.

Vizītes laikā Baltkrievijas Republikas pārstāvji prezentēja Robežapsardzības dienesta institūta darbību: iepazīstināja ar uzdevumiem, struktūru, studiju un mācību procesa organizāciju. Darba gaitā tika apskatīta institūta materiāli tehniskā bāze, mācību administratīvais korpuss, auditorijas, kā arī notika informācijas apmaiņa par aktualitātēm dienestu un izglītības iestāžu darbībā. Tika novadītas nodarbības institūta amatpersonām – robežsargu 2.kursa kursantiem par tēmām:

1. Valsts robežsardzes struktūra un uzdevumi;

2. Robežpārbaužu organizēšana autoceļu robežšķērsošanas vietās.

Šāda veida sadarbība ir ļoti noderīga, jo pieredzes un informācijas apmaiņa veicina robežsargu apmācību procesa pilnveidošanu un robežas apsardzības stiprināšanu.

2018.gada 2.martā

Rēzeknē norisinājās Valsts robežsardzes sacensības volejbolā


Š.g. 2.martā, turpinoties Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2018.gada spartakiādei, Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē tika organizētas VRS sacensības volejbolā.

Kopumā sacensībās piedalījās 6 komandas, kas pēc pagājušā gada rezultātiem tika sadalītas divās apakšgrupās, lai dienas garumā noskaidrotu stiprāko komandu volejbolā.

2018.gada volejbola sacensībās uzvarēja VRS Daugavpils pārvaldes komanda, 2.vietu izcīnīja VRS Rīgas pārvaldes komanda un 3.vietu ieguva VRS Ludzas pārvaldes komanda.

VRS volejbola izlase turpmāk gatavosies startiem Iekšlietu ministrijas 2018.gada čempionāta sacensībās volejbolā, kas norisināsies š.g. 23.martā, Rīgā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sporta zālē.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 1.martā

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās 2017.gada darbības rezultātu izvērtēšanas sanāksme


Š.g. 1.martā Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) notika dienesta sanāksme, kurā tika apkopoti VRK 2017.gada darbības rezultāti, nosaukti gada labākie robežsargi un darbinieki, kā arī noteikti prioritārie uzdevumi 2018.gadam.

Sanāksmes sākumā klātesošos uzrunāja VRK direktors pulkvedis Mariks Petrušins, kurš pateicās visiem par paveikto, kopumā augsti novērtējot mācību iestādes sasniegumus. Par 2017.gada darbības rezultātiem atskaitījās VRK direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš, VRK direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks un VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns.

Tradicionāli VRK dienesta sanāksmē tika apbalvoti labākie robežsargi un darbinieki:

• VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra vecākajam inspektoram leitnantam Aleksandram Kanguram piešķirts VRK 2017.gada labākā kinologa goda nosaukums;

• VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras inspektorei virsseržantei Marinai Blohinai piešķirts VRK 2017.gada labākā instruktora goda nosaukums;

• VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistentei majorei Intai Pokulei piešķirts VRK 2017.gada labākā mācību personāla virsnieka (akadēmiskais un pedagoģiskais personāls) goda nosaukums;

• VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Autotransporta nodaļas speciālistam Viktoram Bortkevičam piešķirts Gada labākā darbinieka (fiziskā darba veicējs) goda nosaukums;

• VRK Administratīvās nodaļas speciālistei Viktorijai Kuprinskai piešķirts Gada labākā darbinieka (intelektuālā darba veicējs) goda nosaukums.

Svinīgās sanāksmes noslēgumā par būtisku ieguldījumu Valsts robežsardzes izglītības iestādes – Valsts robežsardzes koledžas attīstībā un koledžai noteikto uzdevumu īstenošanā VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Andrejam Garkalnam piešķirts apbalvojums – Valsts robežsardzes koledžas krūšu nozīme.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 28.februārī

VRK Trešās mācību rotas kadeti apmeklēja muzejus


Valstiskās audzināšanas nolūkā šī gada 28.februārī VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti Rīgā apmeklēja Latvijas kara muzeju un Latvijas Okupācijas muzeju „Stūra māja”. Pasākuma mērķis ir stiprināt zināšanas un audzināt pilsonisko apziņu.

Latvijas kara muzejā gida pavadībā tika apskatīta pastāvīgā ekspozīcija, kuras laikā kadeti tika iepazīstināti ar Latvijas valsts armijas attīstību, karavīru sadzīvi un apmācību, kā arī dažādu sabiedrības – militāro organizāciju darbībām. Ekspozīcijā "Latvija II pasaules karā" kadeti tika iepazīstināti ar okupācijas režīmiem, un šo režīmu bruņotajos spēkos iesaukto Latvijas iedzīvotāju likteņiem.

Latvijas Okupācijas muzejā „Stūra māja” kadeti kopā ar gidu Aivaru Riekstiņu izstaigāja iekšējā cietuma kameras, gaiteņus, pagrabu un pagalmu, un apskatīja izstādi par baisākā PSRS varas instrumenta – čekas darbību Latvijā.


Foto: Alise Bačuka, VRK

Foto

2018.gada 28.februārī

Valsts robežsardzes koledžā norisinās starptautisks seminārs


Šonedēļ, no 26.februāra līdz 2.martam Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra projekta „Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, veicinot sadarbību” ietvaros norisinās seminārs „Moderna pieeja robežuzraudzības līdzekļu lietošanā uz robežas”. Seminārā piedalās Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) amatpersonas, kā arī ārvalstu robežsargi no Lietuvas un Baltkrievijas.

Starptautiskā semināra laikā paredzēti vairāki pasākumi: VRS un Baltkrievijas eksperti izstrādā sadarbības memoranda saturu, dalībvalstu pārstāvji prezentē savas valsts robežuzraudzības tehniskos līdzekļus, plānota arī VRS Aviācijas pārvaldes infrastruktūras un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu apskate.

Ārvalstu ekspertiem organizēta ekskursija pa VRK – iepazīšanās ar infrastruktūru un aprīkojumu, kuru izmanto apmācībām sauszemes robežuzraudzības jomā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 27.februārī

Valsts robežsardzes koledžā aizvadīts 33.izlaidums


Š.g. 23.februārī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) tika organizēts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu (turpmāk – VRK Prof.ID ), kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, 33.izlaidums.

Pasākumu atklāja VRK direktors pulkvedis Mariks Petrušins. 35 absolventiem tika piešķirta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija un svinīgi pasniegti speciālās dienesta pakāpes „kaprālis” uzpleči. Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Prof.ID Otrās mācību rotas kadeti – Viktorija Jegorova, Laine Lazorenko un Ilga Soika, bet Agita Gutāne apbalvota par izrādīto iniciatīvu un centību, uzrādītajām sekmēm un aktīvo līdzdalību VRK sabiedriskajos pasākumos.

Sakarā ar augstiem rezultātiem kvalifikācijas eksāmenā piešķirts apbalvojums „Valsts robežsardzes koledžas Pateicība” Ilgai Soikai, Evitai Savickai, Jolantai Pivovarovai un Jevgenijam Geižinam.

Absolventus apsveica Valsts robežsardzes koledžas vadība, Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvji, radi un draugi. Izlaiduma noslēgumā VRK absolventi klātesošos uzrunāja ar pateicības vārdiem. Pasākuma laikā uzstājās Valsts robežsardzes koris. VRK absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Rīgas un Aviācijas pārvaldēs.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 21.februārī

Valsts robežsardzes koledžā notiks 33.izlaidums


Š.g. 23.februārī Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) tiks organizēts VRK Profesionālās izglītības dienesta kadetu, kuri gada laikā apguva profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”, 33.izlaidums. Kadeti saņems Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācijas apliecības un speciālo dienesta pakāpi „kaprālis”.

Izlaiduma svinīgais pasākums norisināsies VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra lielajā zālē, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē, plkst.12:00.

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu un norisi – VRK Profesionālās izglītības dienesta priekšnieks majors Vladimirs Supe, tālr. 29155870.


Foto: Artis Vītols, VRK

2018.gada 17.februārī

Robežsargu starti Ziemas čempionātā lietišķajā šaušanā

Š.g. 17.februārī Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) izlase piedalījās Latvijas Šaušanas federācijas organizētajā Latvijas 2018.gada Ziemas čempionātā lietišķajā šaušanā.

VRS šaušanas izlase izcīnīja vairākas godalgotās vietas: individuāli 3.vieta vingrinājumā DP 3 – Ivanam Iščenko (VRS Ludzas pārvalde), bet komandu vērtējumā 3.vieta vingrinājumā DP 3 – Ivanam Iščenko, Vitālijam Ščolkinam, Sergejam Jegorovam (VRS Ludzas pārvalde) un Jeļenai Rimšai (Valsts robežsardzes koledža) un 3.vieta vingrinājumā DP 4 – Ivanam Iščenko, Aleksandram Pavlovskim, Uldim Grebežam un Sanitai Ļahnovičai (VRS Ludzas pārvalde).

2018.gada 16.februārī

Robežsargi uzvar Iekšlietu ministrijas 2018.gada spartakiādes sacensībās galda tenisā


Šī gada 16.februārī Iekšlietu ministrijas (turpmāk – IeM) 2018.gada spartakiādes ietvaros Salaspils sporta namā norisinājās sacensības galda tenisā.

Komandu vērtējumā septiņu komandu konkurencē 1.vietu ieguva Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) komanda, 2.vietu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda un 3.vietu – IeM apvienotā komanda.

Individuāli sacensībās 1.vietu ieguva Vjačeslavs Gedroics (VRS Daugavpils pārvalde), 3.vietu – Tatjana Silineviča (VRS Viļakas pārvalde).

VRS izlases komandas sastāvā startēja: Sergejs Nazarovs (Valsts robežsardzes koledža), Andrejs Aleksejevs (VRS Viļakas pārvalde), Aigars Bondars (VRS Ludzas pārvalde), Jana Bulmeistere (VRS Rīgas pārvalde), Oļegs Sirihs (VRS Daugavpils pārvalde) un Andrejs Grepers (VRS Rīgas pārvalde).

Par Valsts robežsardzes galda tenisa izlases komandas pārstāvi sacensībās nozīmēts VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas komandieris Sergejs Nazarovs.


Foto: Andrejs Aleksejevs, VRS Viļakas pārvalde

Foto

2018.gada 16.februārī

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā aizvadīts jau piektais robežsargu izlaidums


Š.g. 16.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (turpmāk – RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes aktu zālē aizvadīts jau piektais II līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" izlaidums. Kvalifikāciju „Valsts robežsardzes vecākais virsnieks” un profesionālo bakalaura grādu Robežsardzē saņēma 11Valsts robežsardzes amatpersonas.

Svinīgā pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, RTA rektors asociētais profesors Edmunds Teirumnieks, RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iveta Mietule un programmas direktore asociētā profesore Iluta Arbidāne.

Izlaiduma ceremonijā piedalījās Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu, Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji, RTA personāls un uzstājās Valsts robežsardzes koris.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 15.februārī

Augstskolu un koledžu diena Balvu Valsts ģimnāzijā


Š.g. 15.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā organizēta izstāde „Skola 2018”, kurā tika aicināta piedalīties arī Valsts robežsardzes koledža. Izstādi apmeklēja Balvu Valsts ģimnāzijas un Viļakas vidusskolas vecāko klašu skolēni.

Valsts robežsardzes koledžu (turpmāk – VRK) pārstāvēja: VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektori pulkvežleitnants Andrejs Garkalns un pulkvežleitnants Guntis Dukšta, VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras inspektors kaprālis Vitālijs Aguls, VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas vecākais instruktors kaprālis Sergejs Prokopkins un VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas speciāliste Rasa Deksne.

Pasākuma laikā tika prezentētas Valsts robežsardzes koledžas izglītības programmas, skolēni varēja klātienē apskatīt Valsts robežsardzes speciālos līdzekļus, ieročus un uzlaikot trauksmes grupas ekipējumu. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – identificēt personas seju, atpazīt un sakārtot dienesta pakāpes pēc hierarhijas. VRK pārstāvji atbildēja uz skolēnu jautājumiem par dienestu Valsts robežsardzē un aicināja kļūt par robežsargiem.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 14.februārī

Valsts robežsardzes koledžā viesojās divdesmit „ēnas”


Atbalstot Junior Achievement Latvija organizēto karjeras izglītības pasākumu – Ēnu dienu, Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) š.g. 14.februārī uzņēma divdesmit skolēnus, kuri varēja iepazīties ar robežsargu profesiju, dienestu un darba specifiku.

VRK amatpersonas skolēniem demonstrēja savu darba dienu, pastāstīja par gūto profesionālo pieredzi, iepazīstināja ar VRK kadetu ikdienu, materiāli tehnisko bāzi: mācību auditorijām, bibliotēku, Dienesta viesnīcu, Mācību robežkontroles punktu, Kinoloģijas centru, Profesionālās un taktiskās apmācības centru un Valsts robežsardzes muzeju.

Jaunieši sarunas ar saviem „ēnu devējiem” vērtēja par ļoti vērtīgām, dalījās savos iespaidos un atzina, ka dienas laikā gūtā pieredze ļaus pieņemt lēmumu par nākotnes profesijas izvēli.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 9.februārī

Valsts robežsardzes koledžā norisinājās „Sadraudzības kauss 2018”


Š.g. 9.februārī piecu mācību iestāžu – Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komandas pulcējās nu jau par tradīciju kļuvušajās sacensībās „Sadraudzības kauss 2018”, kas norisinājās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē. Sacensību mērķis ir sadarbības attīstība, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, komandas gara un vienotības sajūtas audzināšana.

„Sadraudzības kauss” ir atjautīguma, izveicības, spēka, ātruma un veiklības sacensības. Programmā tika iekļauti 7 sporta veidi: frisbija metieni, tautas bumba, futbola soda sitieni, iedzīšanas stafete, šautriņu mešana, boulings un asprātības jautājumi un basketbola metieni.

Sacensībās „Sadraudzības kauss 2018” uzvarēja Valsts policijas koledžas komanda, 2.vietu ieguva Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas komanda, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda ierindojās 3.vietā, Valsts robežsardzes koledžas komandai – 4.vieta, savukārt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas komanda palika 5.vietā.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 26.janvārī

Ar sacensībām galda tenisā atklāta Valsts robežsardzes 2018.gada spartakiāde


Šī 26.janvārī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā, Rēzeknē ar sacensībām galda tenisā tika atklāta Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) 2018.gada spartakiāde.

Komandu vērtējumā godalgoto 1.vietu izcīnīja VRS Viļakas pārvaldes komanda, 2.vietu ieguva VRS Daugavpils pārvaldes komanda, bet 3.vietā ierindojās VRS Ludzas pārvaldes komanda.

Individuālajā vērtējumā Valsts robežsardzes spartakiādes sacensībās galda tenisā čempiona titulus ieguva:

1. vīriešiem – VRS Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punkta vecākais inspektors leitnants Vjačeslavs Gedroics;

2. vīriešiem (veterāns) – VRS Daugavpils pārvaldes Indras I kategorijas robežkontroles punkta inspektors virsniekvietnieks Oļegs Sirihs;

3. sievietēm – VRS Viļakas pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Operatīvās vadības nodaļas galvenā inspektore kapteine Tatjana Silineviča.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 25.janvārī

Augstskolu un koledžu diena Jēkabpilī


Š.g. 25.janvārī Jēkabpils tautas namā noritēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības un Izglības nodaļas rīkotā Augstskolu un koledžu diena, kurā tika aicināta piedalīties arī Valsts robežsardzes koledža. Pasākumu apmeklēja Jēkabpils novada un pilsētas vidusskolu vecāko klašu skolēni.

Valsts robežsardzes koledžu (turpmāk – VRK) pārstāvēja: VRK Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Valentīns Buls un lektors pulkvežleitnants Andrejs Garkalns, VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras inspektors kaprālis Vitālija Aguls, VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas speciālisti Artis Vītols un Rasa Deksne. Pasākuma laikā tika prezentētas Valsts robežsardzes koledžas izglītības programmas, skolēni varēja klātienē apskatīt Valsts robežsardzes speciālos līdzekļus, ieročus un uzlaikot trauksmes grupas ekipējumu. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – identificēt personas seju, salikt tematisko foto mozaīku, atpazīt un sakārtot dienesta pakāpes pēc hierarhijas. VRK pārstāvji atbildēja uz skolēnu jautājumiem par dienestu Valsts robežsardzē un aicināja kļūt par robežsargiem.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto

2018.gada 19.janvārī

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji piedalījās seminārā Polijā


Š.g. 15. – 19.janvārī Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji – Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Jurijs Skorodihins un Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadets seržants Arvīds Šenbergs Polijas Republikas Robežsardzes mācību centrā, Kentšinā piedalījās seminārā, kas saistīts ar Eiropas Savienības dalībvalstu (Latvijas, Polijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Ungārijas) robežu apsardzībā izmantotiem Integrētās robežu pārvaldības moduļa (IBM) elementiem.

Semināra dalībniekiem tika organizētas un vadītas Šengenas novērtēšanas imitācijas veikšanas nodarbības, kā arī dota iespēja piedalīties mācību novērtēšanas imitācijas darba grupās uz Polijas Republikas un Krievijas Federācijas (Kaļiņingradas apgabals) robežas. Semināra laikā tika apmeklētas divas Warminsko - Mazurski Robežsardzes teritoriālās pārvaldes struktūrvienības (robežšķērsošanas vieta un robežapsardzības nodaļa), kur semināra dalībnieki praktiskā un reālā veidā novērtēja izvēlētās jomas plānošanā, organizēšanā un robežsargu norīkojumu izpildes veikšanā.


Foto: Jurijs Skorodihins, VRK

Foto

2018.gada 18.janvārī

Igaunijā tikās Baltijas valstu un Polijas Robežsardzes mācību iestāžu vadītāji


No š.g. 16.janvāra līdz 18.janvārim Igaunijas Republikā, Paikusē notika Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas Robežsardzes mācību iestāžu vadības sanāksme ar mērķi saskaņot un parakstīt starptautiskās sadarbības plānus 2018.gadam.

Pasākumā piedalījās Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes Robežsargu skolas, Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas, Polijas Republikas Robežsargu mācību centra un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji. Latvijas delegācijas sastāvā bija Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins un direktora vietnieks (mācību darbā) pulkvedis Andris Āboliņš.

Tikšanās laikā pušu pārstāvji apmainījās ar aktuālo informāciju un novitātēm robežsargu profesionālās sagatavošanas jomā, apkopoja un izvērtēja sadarbības rezultātus par 2017.gadu, apsprieda plānotos sadarbības virzienus un pasākumus 2018.gadam, kā arī parakstīja ikgadējos sadarbības plānus starp valstu izglītības iestādēm.

Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas pārstāvji viesus iepazīstināja ar mācību procesa organizāciju, izrādīja auditorijas un materiāli tehnisko bāzi.


Foto: Andris Āboliņš, VRK

Foto

2018.gada 16.janvārī

Kļūsti par „ēnu” Valsts robežsardzes koledžā!


Lai atbalstītu skolēnus karjeras veidošanā, Valsts robežsardzes koledža piedalās Junior Achievement Latvija organizētajā karjeras izglītības pasākumā – Ēnu diena. Šogad Ēnu diena norisināsies 14.februārī.

Valsts robežsardzes koledža piedāvā vairākas vakances ēnošanai, kurām var pieteikties www.enudiena.lv.

Nenokavē iespēju un Ēnu dienu pavadi Valsts robežsardzes koledžā!


Foto: Jolanta Jefimova, VRK

Foto

2018.gada 12.janvārī

Valsts robežsardze uzvarēja Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādē


Šī gada 12.janvārī Rīgā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā notika

svinīga sanāksme, kuras laikā apbalvoti Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 2017.gada spartakiāžu uzvarētāji. Sanāksmes ietvaros tika apspriesti un saskaņoti Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas 2018.gada sacensību kalendārie plāni un nolikumi. Labākos sportistus, kuri visa pagājušā gada garumā sacentās vairākos sporta veidos, apsveica Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs.

Kopvērtējumā 1.vietu Iekšlietu ministrijas 2017.gada spartakiādē izcīnīja Valsts robežsardze, 2.vietu – Valsts policija un 3.vietu – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Gada laikā sacensības notika septiņos sporta veidos – galda tenisā, volejbolā, basketbolā, peldēšanā, vieglatlētikas krosā, šaušanā un futbolā (telpā). Kopumā 2017.gadā notika septiņas spartakiādes un septiņi atklātie čempionāti.


Foto: Māris Zariņš, IeM

Foto

2018.gada 6.janvārī

Norisinājās Vladimira Klosa piemiņas turnīrs futbolā (telpās)


Šī gada 6.janvārī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centrā notika Vladimira Klosa piemiņas turnīrs futbolā (telpās). Pirms turnīra komandas devās nolikt ziedus pie Vladimira Klosa kapa.

Turnīra atklāšanas spēlē tikās Valsts robežsardzes un Rēzeknes novada sieviešu futbola komandas, spēle noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 1:1.

Turnīram pieteicās sešas vīriešu futbola komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās, kur spēlēja katra ar katru. Valsts robežsardzes vīriešu futbola komanda turnīrā izcīnīja 2.vietu, finālā piekāpjoties komandai „ŠELLAT”, 3.vietu izcīnīja Rēzeknes BJSS komanda, smagā cīņā uzvarot VUGD komandu.Turnīrs piesaistīja daudz futbola spēles līdzjutēju, kuri aktīvi atbalstīja savas komandas.

Vladimirs Kloss bija persona ar augstu iniciatīvu, atbildību, izcilām organizatora un darba spējām, veicot plašu sporta popularizācijas darbu, nodrošinot starptautisku, Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas sporta pasākumu plānošanu, organizāciju un vadīšanu, kā arī Valsts robežsardzes koledžas sporta mācību bāzes pilnveidošanu. Viņa iniciatīva bija augsti vērtējama, sagatavojot Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes izlases komandas dalībai Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas, kā arī dažādās starptautiskajās sacensībās (Somijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Nīderlandē, Dienvidkorejā), kurās tika izcīnītas daudzas godalgotas vietas un iegūti daudzi čempionu tituli.


Foto: Artis Vītols, VRK

Foto


Jūsu jautājums


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 348997 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.