Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


Ārpus formālā izglītība

Pamatojoties uz Deleģēšanas līgumu Nr.3-15/26, Valsts robežsardzes koledža veic ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Valsts robežsardzes inspektora profesionālās kvalifikācijas (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) piešķiršanai.

Konsultāciju grafiks (2019.gada 6.septembris)

Sīkāka informācija:
Tālr. +371 64603692

Papildus informācija:

Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros personai, kura veikusi profesionālās kompetences novērtēšanu (kārtojusi kvalifikācijas eksāmenu) Valsts robežsardzes koledžā no 05.10.2017. un veikusi maksas pakalpojumu1 par to ir iespēja saņemt izdevumu kompensāciju 90%2 apmērā no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem.


Lai saņemtu kompensāciju attiecīgai VRS amatpersonai jāatbilst šādām prasībām un jārīkojas secīgi:

1. Persona ir nodarbināta, vecumā no 253 gadiem.

2. Personai jāvēršas Aģentūrā ar iesniegumu par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu.

Iesnieguma paraugs pieejams šeit

Iesniegumam ir jāpievieno:

1) iesnieguma par profesionālās kompetences novērtēšanu un tam pievienotā maksājuma dokumenta, kas abi tika iesniegti profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā – Valsts robežsardzes koledžā, kopijas;
2) iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta – Profesionālās kvalifikācijas apliecības – kopija. (Svarīgi! – Kompensāciju varēs saņemt tā persona, kura nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu saņemot vērtējumu vismaz „5 balles-viduvēji” un kurai tika izsniegta Profesionālās kvalifikācijas apliecība);
3) ja piesakoties profesionālās kompetences novērtēšanai persona bija ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, jāpievieno izziņas par maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu kopija.

3. Personai jāpievieno arī aizpildīta un parakstīta Dalībnieka anketa, kura pieejama šeit.

4. Aizpildītie dokumenti: Iesniegums ar pielikumiem un parakstīta Dalībnieka anketa jāiesniedz Aģentūrā:

- nosūtot uz e-pastu: info@viaa.gov.lv ar personas elektronisko parakstu vai
- nosūtot pa pastu: Valsts izglītības attīstības aģentūrai, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769.

1 - Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

2 - 100% apmērā – personai, kurai piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.

3 - Pretendentam jāatbilst šim nosacījumam uz to dienu, kad iesniedza iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā – Valsts robežsardzes koledžā.


Jūsu jautājums


Robežsardzes muzeja virtuālā izstāde \“Valsts robežsardze 30 gadu laika robežās\”

Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 341404 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.11.2021.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

vrk@rs.gov.lv

E-adrese
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.