Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

REFLEKTANTU IEVĒRĪBAI! Apstiprināti jaunie "Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (pamatuzņemšana)"
Par mums
Aktualitātes
2021.gads
2020.gads
2019.gads
2018.gads
2017.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets


2021.gada 13.aprīlī

Kadeti uzsākuši mācības Valsts robežsardzes koledžā


Noslēdzās papilduzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā. Pēc dokumentu iesniegšanas kandidāti veica veselības pārbaudi un kārtoja atlases pārbaudījumus. Kandidāti, kuri tika atzīti par dienestam Valsts robežsardzē atbilstošiem tika iecelti kadetu kandidātu amatos un četru nedēļu laikā apguva Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmu. Šajā periodā kadetiem kandidātiem veidojās izpratne par dienestu Valsts robežsardzē, to organizāciju un darbības pamatiem, viņi iepazinās ar normatīvo regulējumu, apguva pamatzināšanas par šaujamieročiem un vispārējās iemaņas ierindas sagatavotībā, kā arī darbojās praktiski.

Pēc sekmīgas sagatavošanas programmas apguves kadeti kandidāti slēdz līgumus par mācībām Valsts robežsardzes koledžā un turpmāko dienestu Valsts robežsardzē. Kopumā ir noslēgti 38 līgumi. Kadeti kandidāti ir iecelti kadetu amatos un mācās profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze”.

Tiem, kas nepaspēja pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā, būs iespēja to izdarīt pamatuzņemšanā, kas plānota no š.g. 1.jūnija līdz 23.jūlijam.


Foto: A.Vītols, VRK

Foto

2021.gada 17.martā

Pieredzes stāsti: Izmantoju piedāvāto iespēju


Jaunākā inspektore kaprāle Anastasija Isakova dien Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļā. Š.g. februāra beigās viņa absolvēja Valsts robežsardzes koledžu, iegūstot kvalifikāciju „Valsts robežsardzes inspektors”.

“Kad mācījos Daugavpils 16.vidusskolā, izvēlējos apgūt vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kur skolēnus sagatavo tālākai apmācībai robežsargu, policistu un ugunsdzēsēju profesijās. Šī joma mani uzrunāja, tāpēc iestājos Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK),” – stāsta Anastasija. “Mācību laikā izmantoju piedāvāto iespēju apmeklēt fakultatīvās nodarbības VRK Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā un man iepatikās – būšu kinologs! 2020.gada novembrī VRK piedzima 11 kucēni, pēc testēšanas derīgie kucēni tika sadalīti, bet kucēns vārdā “Kleo Robežas Sargs” gaidīja, kamēr es nokārtošu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un mani pārcels jaunākā inspektora amatā. Rezultātā man izdevās panākt iecerēto! Ja ir iespēja, tad tā ir jāizmanto!” – secina kaprāle Isakova.

Arī tu vari izmantot iespēju un kļūt par robežsargu! Vairāk informācijas atradīsi mūsu tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv sadaļā „Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi”.


Foto: VRS

Foto

2021.gada 15.martā

Saņemts video atmiņu stāsts

Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) atmiņu stāstu akcijas ietvaros ir saņemts pirmais video stāsts, ko iesūtīja VRS Viļakas pārvalde. Video dokumentā apkopotas piecu esošo un bijušo VRS Viļakas pārvaldes robežsargu: Vara Pētersona, Jura Dmitrijeva, Ēvalda Vancāna, Viktora Graudumnieka un Gunāra Abricka atmiņas, kurās tiek stāstīts par Viļakas pārvaldes pirmsākumiem un tās pakāpenisku attīstību līdz mūsdienām.

Video stāsts ir skatāms šeit.

Atmiņu stāstus skatīt Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes sadaļā „Valsts robežsardzes atmiņu stāstu akcija „Es – Valsts robežsardzē” .


Atbalstiet akciju ar savu stāstu! Atmiņu stāstu ir iespējams iesūtīt arī video formātā.

2021.gada 12.martā

Valsts robežsardzes koledža izvērtē paveikto 2020.gadā


Š.g. 10.martā norisinājās Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) 2020.gada darbības rezultātu izvērtēšanas sanāksme videokonferences režīmā.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins ziņoja par nozīmīgākajiem 2020.gadā realizētajiem pasākumiem, pieminot ka sakarā ar valstī pastāvošo epidemioloģisko situāciju daļa plānoto pasākumu tika izpildīta daļēji vai atcelta, tomēr VRK personāls spēja nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesa norisi, nodrošinot e-apmācību sistēmas attīstīšanu. 2020.gadā apmācāmie 35% profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” apguva attālināti, savukārt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības “Robežapsardze” pilna un nepilna laika studijās attālināto studiju īpatsvars sastādīja 32%. Runas nobeigumā M.Petrušins informēja par 2021.gada prioritātēm.

Sanāksmes laikā atzinīgus vārdus pauda Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, pateicoties VRK personālam par ieguldījumu izvirzīto mērķus sasniegšanā un VRK attīstībā.

VRK Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvedis Uldis Barkāns ziņoja par dienesta darbības rezultātiem un kinoloģijas apmācību koncepcijas uzdevumu īstenošanu.

Savukārt Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis Aivars Uzulnīks ziņoja par VRK robežsargiem un darbiniekiem piešķirtajiem goda nosaukumiem dažādās nominācijās.

• Goda nosaukums „Gada labākais virsnieks mācību jomā (akadēmiskais personāls)” piešķirts VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektoram pulkvežleitnantam Mārtiņam Spridzānam;

• Goda nosaukums „Gada labākais vispārējā personāla virsnieks” - VRK Izglītības koordinācijas nodaļas galvenajai inspektorei majorei Intai Madžulei;

• Goda nosaukums „Gada labākais instruktors” - VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas inspektoram virsseržantam Aigaram Dubrovskim;

• Goda nosaukums „Gada labākais darbinieks izglītības un administratīvajā jomā” - VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākajam speciālistam Artim Vītolam;

• Goda nosaukums „Gada labākais darbinieks nodrošinājuma jomā” - VRK Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta vecākajai speciālistei Marinai Bērziņai;

• Goda nosaukums „Gada labākais darbinieks uzkopšanas jomā” - VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra sētniekam Aleksejam Miroļubovam;

• Goda nosaukums „Gada labākais darbinieks transportlīdzekļu vadīšanas un mehānikas jomā” - VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centra mehāniķim Valērijam Silagailim.


Foto: VRK

Foto

2021.gada 11.martā

Atmiņu stāsts no Vladimira Zaguzova dienesta dzīves

Š.g. 24.februārī Valsts robežsardzes atmiņu stāstu akcijas redkolēģija saņēma vēl vienu atmiņu stāstu no ilggadēja un pieredzes bagāta Valsts robežsardzes darbinieka – robežsardzes veterāna Vladimira Zaguzova, kurš apraksta robežsardzes flotes pirmsākumus.

Atmiņu stāstu skatīt Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes sadaļā „Valsts robežsardzes atmiņu stāstu akcija „Es – Valsts robežsardzē” .

Kā papildinājums šim atmiņu stāstam ir pievienots īss video (skatīt šeit), kurā redzams kutera nolaišanas ūdenī brīdis. Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļa pateicas robežsardzes veterānam Aivaram Āboliņam par iespēju publicēt šo vēsturisku video materiālu.

Atmiņu stāstu skatīt Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes sadaļā „Valsts robežsardzes atmiņu stāstu akcija „Es – Valsts robežsardzē” .


Ar nepacietību gaidīsim jaunus atmiņu stāstus, kas mums pavērs jaunas Latvijas Valsts robežsardzes vēstures lappuses!

2021.gada 10.martā

Robežsargu rindas papildina 32 jaunie robežsargi


Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) viena gada laikā piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze”. 2020.gada martā VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti uzsāka mācības programmā „Robežapsardze”. Š.g. februāra beigās sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, 32 kadeti saņēma profesionālās izglītības dokumentus par kvalifikācijas „Valsts robežsardzes inspektors” piešķiršanu. Kadeti tika pārcelti jaunākā inspektora amatos un saņēma „kaprāļa” uzplečus.

Par izrādīto centību mācību programmas apguvē un uzrādītām augstām sekmēm apbalvoti VRK Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadeti – Diāna Vilmane, Reinis Goldšmits, Jevgeņijs Kaļiņins un Valērija Anciferova.

Par izrādīto iniciatīvu un centību, veikto personīgo ieguldījumu VRK darbības attīstībā 2020./2021.mācību gadā, pasniedzot „VRK atzinības rakstu” Reinim Goldšmitam piešķirts goda nosaukums „Gada labākais mācību grupas vecākais: Otrā mācību rota”, savukārt sakarā ar izvirzīšanu goda nosaukumam „Gada labākais robežsargs” Tomam Šmitam piešķirts apbalvojums „VRK Goda raksts”.

Jaunie robežsargi turpina dienestu Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs: 14 devās dienēt Ludzas pārvaldē, 10 – Daugavpils pārvaldē, 3 – Ventspils pārvaldē, 3 – Rīgas pārvaldē un 2 –Viļakas pārvaldē.


Foto:A.Vītols, VRK

Foto

2021.gada 22.februārī

Šogad vecākā virsnieka kvalifikāciju ieguva 18 robežsargi


Sekmīgi aizstāvot diplomdarbus Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, Valsts robežsardzes 18 amatpersonas ieguva vecākā virsnieka kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu robežapsardzē.

2018.gada rudenī robežsargi uzsāka nepilna laika studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Robežapsardze”. Programmas ilgums ir 2,5 gadi, šajā laikā tika sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs.

Diplomus par otrā līmeņa augstākās izglītības iegūšanu saņems robežsargi no Valsts robežsardzes štāba, Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes teritoriālajam pārvaldēm (Ventspils, Rīgas, Daugavpils, Viļakas un Ludzas). Iegūtā kvalifikācija Valsts robežsardzes amatpersonām dod iespēju dienēt Valsts robežsardzes vai Valsts robežsardzes koledžas vecāko virsnieku amatos.


Foto:A.Vītols, VRK

Foto

2021.gada 15.februārīĀdolfs Koņiševskis (18.12.1960. – 12.02.2021.)

Tikai atmiņas klusas

Kā mīļi un zināmi soļi

Palicējiem

Visu mūžu skan blakus.

/V. Grenkovs/


Piektdien, 2021.gada 12.februārī 60 gadu vecumā mūžībā aizgājis mūsu kolēģis Ādolfs Koņiševskis.


Ādolfs Koņiševskis dzimis 1960.gada 18.decembrī Rēzeknes novada Pušas pagastā. Mācījies Pušas pamatskolā, 1979.gadā Ludzas profesionāli tehniskajā skolā apguva specialitāti – šoferis – atslēdznieks un 1980.gadā ieguva vidējo izglītību Rēzeknē.


Ā.Koņiševskis strādājis Daugavpils depo par lokomotīves mašīnistu, 1987.gadā uzsāka darbu Puškina v.n. kolhozā par autoparka meistaru un 1991.gadā kļuva par galveno inženieri. Darba gaitas turpināja Rēzeknes rajona Pušas pagasta gāzes saimniecībā, tad Pārtikas un veterinārā dienesta Preiļu pārvaldes saimniecības daļā un no 2004.gada strādājis SIA “Latgales druka” par nodrošinājuma daļas vadītāju.


Savas darba gaitas Valsts robežsardzes koledžā, kā Valsts robežsardzes koledžas Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesta Ēku ekspluatācijas nodaļas speciālists, uzsāka 2018.gadā.


Visas dzīves garumā ir pilnveidojis savas zināšanas un profesionālās iemaņas.


Darbā Ā.Koņiševskis sevi pierādījis kā zinošs speciālists, kurš ar pilnu atdevi pildīja savus amata pienākumus, spēja uzņemties atbildību un labprāt sniedza palīdzību.


Kolēģi atcerēsies Ādolfa neizsīkstošo optimismu, smalko humora izjūtu un dzīvespriecīgumu. Ādolfs mūsu sirdīs paliks kā sirsnīgs, izpalīdzīgs un saimniecisks cilvēks, kā uzticīgs draugs un gudrs padomdevējs.


Skumju brīdī esam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību Ādolfa Koņiševska ģimenei, A. Koņiševski pēdējā gaitā izvadot.


Valsts robežsardzes koledžas
kolektīvs

2021.gada 12.februārī

Publicēts Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē projektu apkopojums

Eiropas Komisija publicējusi izdevumu, kurā apkopoti projekti, kas 2019.gadā ieguvuši Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē. Izdevumā iekļauts arī Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts no Latvijas – Valsts robežsardzes koledžas projekts “Profesionālās angļu valodas terminoloģija robežsargiem”.

Apkopojums pieejams Eiropas Savienības publikāciju vietnē.

2021.gada 8.februārī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti nodeva robežsarga zvērestu


Sakarā ar Covid-19 izplatību svinīgais robežsarga zvēresta došanas pasākums šogad tika sadalīts trīs daļās. Piektdien, š.g. 5.februārī robežsarga zvērestu deva pēdējā pamatuzņemšanas grupa, t.i. kadeti, kuri mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” uzsāka 2020.gada septembrī.

Robežsarga zvēresta došanas pasākums norisinājās Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un visus piesardzības pasākumus, 20 kadeti svinīgi nolasīja zvēresta tekstu: “Es, robežsargs, zvēru būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt dienesta pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas Republiku un tās neatkarību un kalpot sabiedrības vispārējām interesēm”.


Foto:A.Vītols, VRK

Foto

2021.gada 4.februārī

Kadets atspoguļo savu redzējumu par robežsarga zvērestu

Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Otrās mācību rotas kadets ierindnieks Aleksandrs Linde pēc nodarbības “Valstiskā audzināšana” atspoguļoja savu redzējumu par robežsarga zvēresta došanas pasākuma nozīmi, cenšoties parādīt, ka viņš izjūt neizsakāmu lepnumu robežsarga zvēresta došanas brīdī. Pats A.Linde robežsarga zvērestu dos šī gada 5.februārī.

Uzzini, kā kļūt par robežsargu https://ej.uz/macibasvrk.

2021.gada 2.februārī

Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas iesaistās mājsēdes kontrolē


Aizvadītajās brīvdienās, š.g. 29. un 30.janvārī sadarbībā ar Valsts policiju mājsēdes kontrolē iesaistījās astoņas Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas. Patrulēšanas laikā tika pārbaudītas 58 personas, konstatēti 17 pārkāpumi un 2 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvi norādījumi.

Lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19, līdz 7.februārim nedēļas nogalēs (naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no plkst.22:00 līdz plkst.5:00) ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Tomēr ne visi ievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Š.g. 30.janvāra naktī veicot patrulēšanu Maltā, robežsargi pamanīja kādu ar kvadriciklu braucošu vīrieti. Pārbaudes laikā konstatēts, ka vīrietis atradās uz ielas bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma. Viņa vadītajam transportlīdzeklim nav piešķirtas valsts reģistrācijas numura zīmes, kā arī pašam vadītājam nav iegūta transportlīdzekļa vadītāja apliecība, turklāt viņš atrodas 2.1 promiļu alkohola reibumā.

Nākamajās brīvdienās arī ir plānots sniegt atbalstu Valsts policijai valstī noteikto ierobežojumu kontrolē, iesaistot Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas.


Foto: A.Fjodorovs, VRK

Foto

2021.gada 1.februārīAgris Labanovskis (08.06.1975. – 30.01.2021.)

Vēl bija jādzīvo,

Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums

Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,

Bet stunda nolikta bij dvēselei,

Kad mieru rast.

/Rainis/


2021.gada 30.janvārī pāragri aprāvās Valsts robežsardzes virsnieka, majora Agra Labanovska mūžs, pašā dzīves plaukumā – 45 gadu vecumā.


Agris Labanovskis dzimis 1975.gada 8.jūnijā Kārsavā. Mācījies Kārsavas vidusskolā. 1988.gadā pabeidza Kārsavas bērnu mūzikas skolas pūšamo instrumentu klasi, spēlēja skolas pūtēju orķestrī un dziedāja korī. No 1993.gada līdz 1995.gadam studēja Latvijas Policijas akadēmijā, pēc kuras apsolvēšanas uzsāka dienestu Valsts policijas struktūrās līdz 2006.gadam, tad līdz 2008.gadam strādāja Valsts probācijas dienesta vecākā referenta amatā.


Savas turpmākās dzīves gaitas izvēlējās saistīt ar dienestu Valsts robežsardzē. 2008.gadā uzsāka dienestu Valsts robežsardzes koledžā, kā Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents. 2012.gada 8.februārī A.Labanovskim tika piešķirta dienesta pakāpe majors. Par priekšzīmīgu un teicamu dienesta pienākumu pildīšanu viņš tika daudzkārt apbalvots ar Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas apbalvojumiem.


Dienesta laikā majors A.Labanovskis sevi pierādījis kā augsti kvalificētu virsnieku, lielisku pedagogu apveltītu ar plašām zināšanām, kuras viņš nodeva nākamajiem robežsargiem gan profesionālās tālākizglītības, gan augstākās izglītības programmās, kā arī robežsargu kvalifikācijas celšanas kursos.


Majora A.Labanovska profesionalitāti Valsts robežsardze izmantoja arī dažādās darba grupās un starptautiskajos pasākumos. Piemēram, nozīmīgs viņa ieguldījums bija darbība Valsts robežsardzes darba grupā saistībā ar Administratīvās atbildības likuma ieviešanu Valsts robežsardzē, kur kopā ar kolēģiem Valsts robežsardzes koledžā asistents A.Labanovskis nodrošināja valstiski svarīga uzdevuma izpildi - robežsargu apmācību jaunā administratīvā procesa kārtībai.

Savukārt, valstij un sabiedrībai sūrajā pandēmijas laikā majors Agris Labanovskis apguva un attīstīja attālināto robežsargu apmācību, nodrošinot savā atbildības sektorā Valsts robežsardzes koledžas uzdevumu izpildi.


Būdams Valsts robežsardzes koledžas docētājs, majors A.Labanovskis piedalījās Eiropas Savienības izglītības programmas “ERASMUS+” akadēmiskā personāla mobilitāšu pasākumos. To ietvaros 2014.gadā Lietuvā viņš vadīja nodarbības M.Romeris universitātes Drošības zinātņu fakultātes studējošajiem, bet 2019.gadā Polijā dalījās ar savu pieredzi un vadīja nodarbības Polijas Policijas Akadēmijas studējošajiem.


Sekmējot Valsts robežsardzes personāla izglītības līmeņa paaugstināšanu, majors A.Labanovskis piedalījās FRONTEX Aģentūras semināros par pasniedzēju darba organizāciju, pasniedzēju apmaiņu un pārrobežu noziedzības apkarošanu. Viņš arī aktīvi darbojās Eiropas savienības patvērumu meklētāju un izraidīšanas fonda ietvaros īstenotajā projektā, sagatavojot modernus interaktīvos mācību līdzekļus.


Būdams stalts un brašs robežsargs, majors Agris Labanovskis ar pilnu atdevi piedalījās Valsts robežsardzes koledžas parādes vienībās un svinīgajos pasākumos. Bieži viņam tika uzticēts viens no cēlākajiem goda pienākumiem - būt par Valsts robežsardzes koledžas karognesēju.

Viņš labprāt iesaistījās arī Valsts robežsardzes reprezentēšanas pasākumos, profesionāli un labvēlīgi komunicējot ar bērniem un pieaugušajiem, rādīdams ar savu piemēru kādam jābūt īstam robežsargam.


Un tāds - īsts Latvijas robežsargs Valsts robežsardzes virsnieks majors Agris Labanovskis palika līdz galam!


Kolēģi un draugi Agri atcerēsies kā draudzīgu, inteliģentu, izpalīdzīgu, dzīvespriecīgu un pozitīvu cilvēku. Viņš spēja rast atbalsta vārdus kolēģiem un kadetiem dažādās dzīves situācijās. Mums visiem pietrūks viņa zināšanu, vieduma, atbalsta, dzīves gudrības un ieguldījuma robežsargu jaunās paaudzes sagatavošanā.


Agra Labanovska piemiņai tapušas foto atmiņas par dienesta gaitu Valsts robežsardzes koledžā


Izsakām visdziļāko līdzjūtību Agra Labanovska tuviniekiem — ģimenei, draugiem un visiem, kam sāp Agra Labanovska pāragrā aiziešana.

Valsts robežsardzes koledžas
kolektīvs

2021.gada 1.februārī

Valsts robežsardzes koledžā kadeti dod zvērestu


Š.g. 29.janvārī Valsts robežsardzes koledžas Pirmās mācību rotas 38 kadeti deva robežsarga zvērestu. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un visus piesardzības pasākumus, robežsarga zvēresta došanas pasākums norisinājās Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā, kur kadeti nolasīja zvēresta tekstu. Pēc zvēresta došanas kadeti turpinās mācībās profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, kuras uzsāka 2020.gada septembrī.


Foto:A.Vītols, VRK

Foto

2021.gada 31.janvārī

Aktuālie iepirkumi starptautiskā projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” ietvaros

Šobrīd ir izsludināti trīs iepirkumi šī projekta ietvaros:

• Valsts robežsardzes koledžas 13.01.2021. izsludinātais iepirkums VRK 2021/12-ENI-LLB-2-269 “Infrasarkano starojumu aizturošo kamuflāžas apmetņu piegāde”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2021.

• Valsts robežsardzes koledžas 27.01.2021. Izsludināts iepirkums VRK 2020/10-ENI-LLB-2-269 “Speciālā ekipējuma (inventāra) suņu apmācībai un uzturēšanai piegāde”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.02.2021.

• Nodrošinājuma valsts aģentūras 28.01.2021. izsludinātais iepirkums IeM NVA/2020/111 “Speciāli aprīkotu mikroautobusu (suņu pārvadāšanai) piegāde. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.02.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies Valsts robežsardzes koledžas 06.01.2021. izsludinātajam iepirkumam VRK 2020/11-ENI-LLB-2-269 “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra jumta un bēniņu renovācija”.

Plašāka informācija par aktuālajiem iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Projekta kopējā plānotā summa 1 103 026,96 euro, no tiem 992 724,26 euro - Eiropas Savienības finansējums un 110302,70 euro - nacionālais finansējums.

Projekta realizācijas laiks: 2020.gada 1.augusts – 2022.gada 31.jūlijs.

2021.gada 26.janvārī

Īstenots projekts „Konvojnieku kapacitātes stiprināšana”

Valsts robežsardzes koledžā tika īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (turpmāk – Fonda) 2014. – 2020.gada programmas projekts Nr.VRK/PMIF/2019/2 „Konvojnieku kapacitātes stiprināšana”. Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) pabeidza realizēt projektu 2020.gada 31.decembrī, sasniedzot projekta izvirzīto mērķi - pilnveidots konvojnieku mācību process. Projekts realizēts 85 372,20 euro apmērā, no tiem Fonda finansējums 64 029,15 euro, nacionālais līdzfinansējums – 21 343,05 euro.

Projekta īstenošanas rezultātā ir pilnveidotas VRK personāla zināšanas trīs pieredzes braucienos konvojēšanas labākās prakses pārņemšanā (Lietuva, Polija, Nīderlande) un divos pieredzes braucienos labākās prakses pārņemšanā cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanas jomā (Polija un Lietuva). Projekta ietvaros izstrādātas divas kvalifikācijas paaugstināšanas programma “Konvojnieku apmācība” un „Cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana atgriešanas un patvēruma procedūrās”, kā arī izstrādāti mācību – metodiskie materiāli: četri plakāti, četras mācību filmas un seši interaktīvie mācību līdzekļi. Projekta laikā apmācītas 135 Valsts robežsardzes amatpersonas.


Kontaktpersona: Aigars Zvaigzne e-pasts: aigars.zvaigzne@rs.gov.lv tel.64603683


Šī publikācija ir veidota ar Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardzes koledža.


Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union

2021.gada 22.janvārī

Saņemts pirmais atmiņu stāsts

Saņemts pirmais atmiņu stāsts

2020.gada 10.decembrī Valsts robežsardze izsludināja atmiņu stāstu akciju „Es – Valsts robežsardzē”, kurā tiek aicināts piedalīties ikviens, kurš sirdī jūtas piederīgas robežsargu saimei, un uzrakstīt īsu atmiņu stāstu par savā dienesta gaitā vai darba ikdienā personīgi piedzīvoto.

Ir saņemts pirmais atmiņu stāsts, ko uzrakstīja robežsardzes majors Aleksandrs Lārmanis. Savā stāstā viņš apraksta robežsardzes aviācijas jomas pirmsākumus un savus piedzīvojumus pirmajos lidojumos ar motordeltaplānu gar Latvijas valsts robežu.

Atmiņu stāstu skatīt Valsts robežsardzes koledžas tīmekļvietnes sadaļā „Valsts robežsardzes atmiņu stāstu akcija „Es – Valsts robežsardzē” .


Ar nepacietību gaidīsim jaunus atmiņu stāstus, kas mums pavērs jaunas Latvijas Valsts robežsardzes vēstures lappuses!

2021.gada 22.janvārī

Valsts robežsardzes koledžas kadeti deva robežsarga zvērestu


Š.g. 21.janvārī, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un visus piesardzības pasākumus, Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) 38 kadeti deva robežsarga zvērestu. VRK Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas un Otrās mācību rotas kadeti mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” uzsāka 2020.gada septembrī. Robežsarga zvēresta došanas pasākums norisinājās Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā, kur kadeti nolasīja zvēresta tekstu. Viņus sveica Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins, akcentējot, ka 2020.gada 1.decembrī stājās spēkā jaunais Valsts robežsardzes likums, kas paredz, ka robežsargs, stājoties dienestā Valsts robežsardzē, dod robežsarga, nevis amatpersonas zvērestu: “Jums ir tas gods būt pirmajiem, kas dod robežsarga zvērestu, un tā ir atbildība, godam sargāt Latvijas Republiku un tās valsts robežu!”


Foto:A.Vītols, VRK

Foto

2021.gada 8.janvārī

Starptautiskā projekta kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā realizācijas gaita


2020.gada 9.jūlijā Valsts robežsardzes koledža noslēdza granta līgumu Nr.1S-232 ar Lietuvas Republikas iekšlietu ministriju par projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” (turpmāk – Projekts) realizēšanu. Projekta partneri ir Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komiteja un Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests.

Projekta ietvaros paredzēti vairāki pasākumi, kas vērsti uz robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstību, t.i. apmācību semināri, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra ēkas jumta un bēniņu renovācija, kā arī speciālā ekipējuma (inventāra) un suņu pārvadāšanai paredzēto mikroautobusu iegāde. Projekta ietvaros jau norisinās vairākas iepirkuma procedūras.

Projekta realizācijas gaitā ir plānots organizēt kopumā 12 apmācību seminārus Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuros piedalīsies projektā iesaistīto iestāžu kinologi, kā arī eksperti no ārvalstīm. 2020.gada 19.-23.oktobrī Valsts robežsardzes koledža organizēja pirmo apmācību tiešsaistes semināru. Šo semināru vadīja kinoloģijas jomas eksperts no Somijas Tero Väänänen, izskatot jautājumus par dienesta suņu uzrādīšanas apmācību metodiku un tehniku. Seminārā piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu kinologi, kā arī Lietuvas partnera un Baltkrievijas partnera pārstāvji. Nākamais apmācību seminārs ir plānots februārī un to organizēs Lietuvas partneris.

Projekta kopējā plānotā summa 1 103 026,96 euro, no tiem 992 724,26 euro - Eiropas Savienības finansējums un 110302,70 euro - nacionālais finansējums.


Foto: VRK

Foto

2021.gada 5.janvārī

Noslēdzies projekts „Robežsargu komunikācijas prasmju pilnveide angļu valodā”


Laika posmā no 2019.gada 19.decembra līdz 2020.gada 23.decembrim sadarbībā ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienesta Robežsargu skolu tika īstenots projekts „Robežsargu komunikācijas prasmju pilnveide angļu valodā”.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) un Valsts robežsardzes koledžas noslēgtā granta līguma Nr.2019/301/TRU ietvaros 2020.gada 18.decembrī Valsts robežsardzes koledžā norisinājās noslēdzošā projekta aktivitāte - starptautiskais tiešsaistes seminārs.

Projekta ietvaros tika realizēti vairāki pasākumi:

- izstrādāta mācību kursu programma un elektroniskais mācību kurss angļu valodas profesionālajā terminoloģija robežsargiem, kuri plāno piedalīties Frontex kopējās operācijās;

- izstrādāts metodiskais materiāls pasniedzējiem;

- īstenoti trīs kopēji mācību kursi Latvijas un Lietuvas robežsargiem un divi mācību semināri projekta īstenošanā iesaistītājiem svešvalodas pasniedzējiem;

- uzlabota projektā iesaistīto robežsargu izglītības iestāžu mācību bāze, iegādājoties planšetdatorus un citu aprīkojumu, kurš tiks izmantots svešvalodu apmācībā.

Projekta rezultātā 62 robežsargi (30 – Latvijā un 32 – Lietuvā) uzlaboja savas ar Frontex aktivitātēm saistītās angļu valodas terminoloģijas zināšanas, kā arī pilnveidoja komunikācijas prasmes starptautiskajā vidē, kurām ir būtiska nozīme sekmīgai uzdevumu veikšanai un sadarbībai ar Eiropas Savienības dalībvalstu kolēģiem Frontex kopējās operācijās pie Eiropas Savienības ārējām robežām.


Foto:A.Vītols, VRK

Foto

Jūsu jautājums
Diskusijas
Viesu grāmataSporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana) 

 


Lapa apmeklēta 326604 reizes | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.04.2021.

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta
Copyright © Valsts robežsardzes koledža 2003
Valsts robežsardzes koledža, Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4600,
Tālr. 64603690, Fakss: 64603681 e-pasts: vrk@rs.gov.lv