Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

SVARĪGA INFORMĀCIJA - Par robežsargu atlases rezultātiem nepilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā 2022.gadā
Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Vispārīga informācija
Erasmus Harta
Erasmus Policy Statement
Dokumenti, veidlapas
Kontakti
Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
BudžetsErasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts

"Stratēģiskā partnerība
robežsargu izglītības iestāžu
e-mācību sistēmu uzlabošanai"

Projekta nosaukums: "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai Nr. 2018-1-LV01-KA202-047003"

Vadošā organizācija: Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledža

Partnervalstis: Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmija, Somijas robežas un krasta apsardzes akadēmija, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes dienests

Īstenošanas periods: No 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.

Kopējais finansējums: 44 950,00 EUR

Projekta apraksts: Lai uzlabotu e-mācību sistēmas robežsargu izglītības iestādēs un pilnveidotu docētāju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mūsdienīgu e-mācību līdzekļu izmantošanā, Projekta ietvaros tiks izpēta, salīdzināta un apkopota labā prakse e-mācību sistēmu plānošanā un ieviešanā robežsargu mācību procesā. Projekta aktivitāšu ietvaros Partneri izstrādās e-mācību sistēmu un kursu plānošanas, izstrādes un ieviešanas labākās prakses rokasgrāmatu ar paraugiem un instrukcijām interaktīvu e-mācību kursu izstrādei un ieviešanai (rokasgrāmatā būs norādījumi par Moodle izmantošanu un efektīvu elektronisko vingrinājumu izstrādi, vebināru rīkošanu, materiālu pārveidošanu no klases materiāliem uz e-vidi un citiem e-vides labās prakses piemēriem).

Projekta rezultāts: Projekta rezultātā tiks paaugstinātas docētāju un IT speciālistu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izmantojot Moodle un citas e-mācību platformas un rīkus robežsargu izglītībā. Projekta ietvaros tiks uzlabotas esošās robežsargu e-mācību sistēmas, docētājiem būs iespēja apskatīt un dalīties ar partnervalstu izstrādātajiem e-mācību resursiem.

Projekta mērķauditorija:

1. Robežsardze un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kas plāno ieviest/uzlabot/ izvērtēt savas e-mācību sistēmas, pamatojoties Projekta rezultātiem.

2. Robežsardzes un citas tiesībaizsardzības mācību iestāžu docētāji, kuriem jāpaaugstina savas zināšanas un prasmes e-mācību rīku izmantošanā un pārstrādājot tradicionālos mācību materiālus izmantošanai e-vidē.

3. Jaunie docētāji, robežsardzes un citas tiesībaizsardzības izglītības iestādes, kur nepieciešamas zināšanas e-kursu izstrādē un ieviešanā, digitālās kompetences paaugstināšanā.

4. Citas profesionālās izglītības iestādes, kuras plāno ieviest vai uzlabot e-mācību sistēmas.

Kontaktpersona: Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors pulkvežleitnants Mārtiņš Spridzāns. E-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv


Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union


Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts

“Stratēģiskā partnerība angļu valodas
mācību līdzekļa izstrādē
robežsargiem”

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014.gada 21.augusta lēmumu ir apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts “Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem” (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487), kura īstenošanas periods ir no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam.

Projekta mērķis:
Sadarbībā ar Partnervalstīm izstrādāt interaktīvu mācību līdzekli profesionālās angļu un krievu valodas terminoloģijas apguvei robežsargiem (robežpolicijai) kvalitatīvākai ES ārējo robežu drošības nodrošināšanai efektīvākā veidā komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Projekta partnervalstis:
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skola (Medininkai)
Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas (Murastē)
Polijas Republikas Robežsardzes mācību centrs (Kentšinā)

Projekta rezultāts:
Projekta gaitā izstrādātais mācību līdzeklis ietvers robežu drošību saistošo terminoloģiju – terminus un frāzes angļu un krievu valodā, to tulkojumus partnervalstu nacionālajās valodās, audio ierakstus pareizai izrunai angļu un krievu valodās, autentiskus audio un video ierakstus, kuri būs nofilmēti robežšķērsošanas vietās tiešā saistībā ar ikdienā notiekošo situāciju komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Izmantojot šo mācību līdzekli robežsargiem būs iespēja izpildīt elektroniskos mācību un zināšanu pārbaudes uzdevumus, saņemt tūlītēju atgriezenisko saikni, koriģēt mācīšanās virzienus, kā arī noteikt savu svešvalodu zināšanu līmeni.

Kopējais Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums projekta realizācijai ir 124300,00 EUR. Finansējuma ietvaros ir paredzēts segt projekta vadības izdevumus, starptautiskās sanāksmes, mācību līdzekļa izstrādē iesaistīto personu intelektuālo ieguldījumu, kā arī mācību līdzekļa izplatīšanas seminārus.

Mācību līdzekļa izplatīšanas semināri projekta iesaistītajās valstīs notiks no 2016.gada aprīļa līdz augustam.

Kontaktpersona: Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors majors Mārtiņš Spridzāns. E-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

Projekta aktivitātes
- pirmā starptautiskā sanāksme
- otrā starptautiskā sanāksme
- trešā starptautiskā sanāksme
- vietēja mēroga sanāksme
- ceturtā starptautiskā sanāksme
- piektā starptautiskā sanāksme
- sestā starptautiskā sanāksme
- izplatīšanas seminārs Valsts robežsardzes koledžā

Projekta rezultāti
- projekta rezultātu apkopojums
- 1. pielikums (Terminoloģijas vārdnīca)
- 2. pielikums (Uzdevumu krājums nodarbību vadīšanai)
- 3. pielikums (Mācību līdzekļa lietošanas instrukcija)


Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the European Union


Jūsu jautājums


Sporta centrstelefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)


 


 
Informācijai

Lapa apmeklēta 348996 reizes
Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.01.2022.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

E-adrese

vrk@rs.gov.lv
Sekojiet mums

 
© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.