Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža Valsts robežsardzes koledža

EN LV Lapas karte

REFLEKTANTU IEVĒRĪBAI! Apstiprināti jaunie "Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžā 2021./2022.mācību gadā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” (pamatuzņemšana)"
Par mums
Aktualitātes
Sludinājumi
Normatīvie akti
Programmas
Kursi
Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi
Bibliotēka
Kinoloģijas dienests
Sadarbības partneri
Foto un video
Publikācijas
Saites
Publiskie iepirkumi
Publiskie pakalpojumi
Sabiedrības līdzdalība
Nozares politika
Starptautiskās organizācijas
Eiropas savienība
ERASMUS
Studējošajiem
VRK Padome
Robežsardzes muzejs
Ārpus formālā izglītība
Sports
Personas datu aizsardzība
Budžets



Nozares politika



Valsts robežsardzes koledža ir valsts dibināta Valsts robežsardzes pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledža personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.


Valsts robežsardzes koledžas darbības pamatvirzieni:

1) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde un īstenošana;
2) izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošo personības attīstību un nodrošinot iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
3) iespējas sniegšana studējošajiem sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
4) studējošo sagatavošana dienestam Valsts robežsardzē.


Valsts robežsardzes koledžas uzdevumi:

1) atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem, kā arī sadarbībā ar Valsts robežsardzi izstrādāt profesionālās izglītības programmas un organizēt to īstenošanu;
2) sadarbībā ar Valsts robežsardzi izstrādāt un īstenot robežsargu kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas programmas;
3) sadarbībā ar Valsts robežsardzi izstrādāt eksaminācijas saturu un metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus;
4) nodrošināt izglītības procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;
5) Valsts robežsardzes priekšnieka noteiktajā kārtībā sniegt teorētisko, praktisko un metodisko palīdzību Valsts robežsardzes struktūrvienībām;
6) veicināt, koordinēt un veikt pētniecības darbību koledžā un Valsts robežsardzē valsts robežas drošības jomā;
7) sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un Valsts robežsardzi profesionālās izglītības jomā;
8) informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām koledžā;
9) veicināt akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidi;
10) Valsts robežsardzes priekšnieka noteiktajā kārtībā piedalīties Valsts robežsardzei deleģēto uzdevumu veikšanā;
11) veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Jūsu jautājums
Diskusijas
Viesu grāmata







Sporta centrs



telefons: 64603670 (informācija, laiku rezervēšana)



 

 


Lapa apmeklēta 326606 reizes | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.04.2021.

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta
Copyright © Valsts robežsardzes koledža 2003
Valsts robežsardzes koledža, Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4600,
Tālr. 64603690, Fakss: 64603681 e-pasts: vrk@rs.gov.lv