Valsts robežsardzes koledžaValsts robežsardzes koledžaValsts robežsardzes koledža


Robežsardzes muzeja virtuālā izstāde “Valsts robežsardze 30 gadu laika robežās”

1 / 189
Pirmo brīvprātīgo ierašanās Robežapsardzības dienestā. 1991. gada oktobris.
2 / 189
Robežapsardzības dienesta veidotāji: no kreisās puses Sabiedrības drošības departamenta direktors Jānis Baškers, Pēteris Začs, Viktors Sviklis un Aleksandrs Svirskis.
3 / 189
Vārves robežsargu mācību centra priekšnieks Aleksandrs Svirskis pārņem bijušās PSRS Baltijas robežapsardzības apgabala karaspēka daļas bāzi Vārvē. 1991. gada oktobris.
4 / 189
Vārves robežsargu mācību centra atklāšana. 1991. gada 18. novembris.
Vārves robežsargu mācību centra priekšnieks Aleksandrs Svirskis ziņo Sabiedrības drošības departamenta direktoram Jānim Bašķeram. No kreisās puses 2. – Viktors Sviklis.
5 / 189
Vārves robežsargu mācību centram piederošā Latvijas karoga iesvētīšana. 1991. gada 18. novembris.
6 / 189
Pirmie iesauktie Vārves robežsargu mācību centrā. 1991. gada oktobris.
7 / 189
Instruktoru kursu izglītojamie Mālpils robežsargu mācību centrā. 1991. gada 11. novembris.
1991. gadā mācību centrs sagatavoja pirmos Valsts militārā dienesta pārvalžu priekšniekus, kā arī aptuveni 190 virsdienesta un 170 obligātā dienesta robežsargus un robežsardzes instruktorus.
8 / 189
Rīgas robežsargu mācību centra kursanti pie Brīvības pieminekļa Rīgā. 1991. gada 30. novembris.
9 / 189
1937. gadā iesvētītā 1. Dagdas robežsargu bataljona karoga svinīgā nodošana atjaunotās Latvijas robežsargiem Latviešu strēlnieku muzejā. Karogu saņem robežsardzes veterāns, 3.Abrenes robežsarga bataljona robežsargs Rolands Goldbergs un brīvvalsts robežsarga dēls Džems Švarcs. 1991. gada 30. novembris.
10 / 189
Rīgas robežsargu mācību centra Sporta instruktoru rotas komandieris, pirmās brīvvalsts robežsarga dēls Zigurds Irbe pieņem karavīru zvērestus Latviešu strēlnieku muzejā. 1991. gada 30. novembris.
11 / 189
Mālpils mācību centra instruktoru rota ceļā uz zvēresta došanas vietu Rīgas Brāļu kapos. 1991. gada 11. novembris.
12 / 189
Pirmie lidostas „Rīga” robežkontroles nodaļas robežsargi. No kreisās: nodaļas priekšnieka vietnieks A.Būmeistars, I.Cīrulis, I.Antoņēvičs, nodaļas priekšnieks J.Gulbis, V.Adamovičs, P.Kovaļevskis.
13 / 189
2.Viļakas bataljona virsnieki apsekojot Latvijas – Krievijas valsts robežu. Pirmajā rindā no kreisās: G.Kitajevs, J.Āboliņš. 1992. gada sākums. G.Kitajevs bataljonu vadīja līdz 1992. gada 30. maijam, J.Āboliņš – no 1992. gada 30. maija līdz 1998. gada 25. martam.
14 / 189
Robežsargu brigādes Siguldas sakaru mācību centra pirmais izlaidums. Mācību centra priekšniece majore V.Netle, priekšnieces vietnieks leitnants R.Priednieks. 1992. gada jūlijs.
15 / 189
Pirmais aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis un Robežsargu brigādes komandieris Ivars Redisons kopā ar pirmajiem bataljonu komandieriem un mācību centru priekšniekiem pie Aizsardzības ministrijas ēkas Raiņa bulvārī 4, Rīgā. 1992. gads. Pirmajā rindā no labās: Robežsargu brigādes komandieris Ivars Redisons, 1.Valmieras bataljona komandieris Jānis Virsis, Aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis, Augstākās padomes aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Simsons, Robežsargu brigādes komandiera vietnieks Viktors Sviklis. Otrajā rindā no labās: 1. Valmieras bataljona štāba priekšnieks Jānis Skrodelis, Vārves mācību centra priekšnieks Aleksandrs Svirskis, Rēzeknes mācību centra priekšnieks Georgijs Kitajevs, 6. Liepājas bataljona komandieris Armands Pauris, 8. Sēlijas bataljona komandieris Aivars Latkovskis, 7. Ventspils bataljona komandieris Juris Pluščevskis, 2. Viļakas bataljona komandieris Jānis Āboliņš, 5. Jelgavas bataljona komandieris Gustavs Kalniņš.
16 / 189
Latvijas karoga iesvētīšana Rēzeknes robežsargu mācību centra atklāšanas dienā. Karogu iesvēta prāvests A.Trapučka. Aiz viņa: no labās puses 1. – mācību centra priekšnieks Georgijs Kitajevs, 2. – pirmais aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis, 4. – Robežsargu brigādes komandieris Ivars Redisons, 5. – brigādes komandiera vietnieks Viktors Sviklis. 1992. gada 16. jūnijs.
17 / 189
Zvēresta došanas pasākums Rēzeknes Brāļu kapos, pie obeliska kritušajiem Latgales atbrīvošanas kaujās. 1993. gads.
18 / 189
Robežsardzes dienesta un taktikas nodarbības. 1997. gads.
19 / 189
Rēzeknes robežsargu mācību centra karavīri nodrošina Romas pāvesta Jāņa Pāvila II apsardzību viņa vizītes laikā Aglonas bazilikā. 1993. gada 9. septembris.
20 / 189
Latvijas brīvvalsts robežsargs Jānis Birze aizdedzina lāpu, kas apceļo apkārt Latvijai. 1992. gada 16. augusts.
Lāpu skrējiens apkārt Latvijai – stafete „Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai” noslēdzās 22. augustā. Tās laikā veica 1520 km.
21 / 189
5. Jelgavas robežsargu bataljona karavīri pārņem stafeti. No kreisās puses 2. – bataljona komandieris Gustavs Kalniņš.
22 / 189
Lāpas nodošana 6. Liepājas robežsargu bataljonam. Aizmugurē no labās puses 1. – bataljona komandieris Armands Pauris, 2. – Dzintars Čabovskis.
23 / 189
Robežsargu brigādes vienību piedalīšanās pirmajā atjaunotās Latvijas Republikas veltītajā militārajā parādē, Rīgā. Robežsargu brigādes vienību vada brigādes komandieris Ivars Redisons. Aiz viņa soļo virsnieki: no labās puses 1. – Voldemārs Atis, 2. – Viktors Sviklis un 3. – Visvaldis Mežgailis. 1992. gada 22. augusts.
24 / 189
Robežsargu brigādes komandieris Ivars Redisons ar virsniekiem: Viktoru Svikli, Voldemāru Ati un Visvaldi Mežgaili militārajā parādē. 1992. gada 22. augusts.
25 / 189
2. Viļakas robežsargu bataljona parādes vienība. Komandē bataljona komandieris Jānis Āboliņš, aiz viņa virsnieki: no labās puses 1. – Andris Āboliņš un 2. – Ārijs Jansons. 1992. gada 22.augusts.
26 / 189
Rēzeknes robežsargu mācību centra parādes vienība. Vienību komandē Rēzeknes robežsargu mācību centra Otrās mācību rotas komandieris Gunārs Arbidāns. Aiz viņa no kreisās puses 1. – Valdis Laganovskis.
27 / 189
Siguldas robežsargu sakaru mācību centra parādes vienība. Komandē priekšnieka vietnieks leitnants Raivo Priednieks.
28 / 189
4. Daugavpils robežsargu bataljona parādes vienība. Vienību komandē bataljona Apvienotās robežsargu rotas komandiera vietnieks Arvīds Liepiņš.
29 / 189
Vārves robežsargu mācību centra parādes vienība. Komandē centra priekšnieks Aleksandrs Svirskis.
30 / 189
1. Valmieras robežsargu bataljona parādes vienība. Komandē bataljona komandieris Jānis Virsis.
31 / 189
6. Liepājas robežsargu bataljona parādes vienība. Komandē bataljona komandieris Armands Pauris. Aiz viņa soļo virsnieki: no kreisās puses 1. – Gunārs Dāboliņš un 2. – Dzintars Čabovskis.
32 / 189
2. Viļakas robežsargu bataljona karavīru zvēresta došanas pasākums. 1992. gads.
33 / 189
5. Jelgavas robežsargu bataljona robežsargi dodas uz Brāļu kapiem svinīgā karavīra solījuma došanai. 1992. gads. Vienības priekšā – bataljona komandieris Gustavs Kalniņš.
34 / 189
4. Daugavpils robežsargu bataljona karavīri. Vienības komandieris – Oļegs Voloncevičs.
35 / 189
8. Sēlijas robežsargu bataljona karavīru izvade. Bataljona komandieris Ivars Zālītis. Ierindā, no kreisās puses 1. rindā: 1. – Leonīds Jakimovs, 3. – Normunds Garbars. 1994. gads.
36 / 189
Grebņevas robežkontroles punkts.
37 / 189
Robežkontrole uz Latvijas – Lietuvas valsts robežas.
38 / 189
Rucavas robežkontroles punkts. 1992. gads.
39 / 189
3. Ludzas robežsargu bataljona Opoļu robežkontroles punkts. 1993. gads.
40 / 189
Robežsargu brigādes komandieris Ivars Redisons ar 6. Liepājas bataljona komandieri Armandu Pauri Liepājas ostā. 1990. gadu sākums.
41 / 189
Radio sakaru līdzekļu saņemšana. 1990. gadu sākums.
42 / 189
Iekštelpas Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktā. 1994. gada 26. aprīlis.
43 / 189
Ainažu robežkontroles punkts.
44 / 189
Pirmā Lietuvas un Latvijas apvienotā robežkontroles punkta atklāšana Grenctālē. 1997. gada 2.augusts.
45 / 189
Aizturētā kontrabanda Grenctālē. 1990. gadu vidus.
46 / 189
Aizgāršas robežpārejas punkts. 1990. gadu vidus.
47 / 189
Obligātā valsts dienesta karavīri 8. Sēlijas robežsargu bataljonā.
48 / 189
Ventspils mācību centra obligātā dienesta karavīru paraugdemonstrējumi Ventspilī. 1995. gads.
49 / 189
4. Daugavpils robežsargu bataljona Tīmaņu vads.
50 / 189
Valstiskās audzināšanas nodarbības Rēzeknes robežsargu mācību centrā.
51 / 189
Izpletņa lēkšanas nodarbības 5. Jelgavas robežsargu bataljonā.
52 / 189
Izpletņa lēkšanas nodarbības 5. Jelgavas robežsargu bataljonā.
53 / 189
6. Liepājas robežsargu bataljona Jātnieku mācību vads Grobiņā.
54 / 189
Rēzeknes robežsargu mācību centra pasniedzēji un instruktoru grupa taktiskajās mācībās 2. Viļakas robežsargu bataljona atbildības teritorijā. 1996. gads.
55 / 189
6. Liepājas robežsargu bataljona karogu tur bataljona komandieris Armands Pauris un brigādes komandiera vietnieks Viktors Sviklis. 1992. gada decembris.
56 / 189
Robežsargu brigādes karoga saņemšana un iesvētīšana. 1996. gads.
57 / 189
Biedrības „Robežsargu dzimtas kopa” dibināšana. 1993. gads.
58 / 189
1940. gada oktobrī arestēto robežsargu piemiņai plāksnes iesvētīšana pie Zilupes robežsargu vada ēkas (Pasienē), ko robežsargi uzbūvēja 1930. gadu vidū un kur joprojām dienē robežsargi. 1996. gada 5. oktobris.
59 / 189
Dzimtas kopas biedri pie vēsturiskās 1. Dagdas robežsargu bataljona štāba ēkas. 1993. gads.
60 / 189
1940. gada 9. oktobrī arestētajiem robežsargiem veltītās piemiņas zīmes atklāšana Līdumniekos. Zīmi atklāja brīvvalsts robežsargs, Līdumnieku sardzes priekšnieks Jānis Birze.
61 / 189
Rēzeknes robežsargu skolas kadetu zvērests. 2000. gada 7. oktobris.
62 / 189
Teorētiskās nodarbības robežsargu dienestā un taktikā Rēzeknes robežsargu skolā. 1998. gads.
63 / 189
Rēzeknes robežsargu skolas kadetu 5. izlaidums. 2002.gada 8. augusts. Svinīgo uzrunu saka Rēzeknes robežsargu mācību centra priekšnieks Georgijs Kitajevs, aiz viņa Rēzeknes pilsētas mērs Juris Začests.
64 / 189
Kinoloģiskā centra atklāšana Rēzeknē. 1999. gada 16. jūnijs. No kreisās 1. rindā: Rēzeknes robežsargu mācību centra priekšnieks Georgijs Kitajevs, Rēzeknes pilsētas mērs Jānis Jukna, Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Roberts Jurdžs un Valsts robežsardzes priekšnieks Gunārs Dāboliņš.
65 / 189
Latvijas robežsardzes kinologu komanda NATO valsts dienesta suņu biatlona sacensībās. No kreisās: 1. Kinoloģijas dienesta priekšniece Zaiga Kļaviņa, 2. Edvīns Mičuļs, 3. Valdis Bikovskis.
66 / 189
Latvijas kinologu komanda NATO valsts dienesta suņu biatlona sacensībās Vācijā. 2002.gads. No kreisās puses: Uldis Čugunovs, NATO valsts dienesta suņu biatlona sacensību vairākkārtējais uzvarētājs Valdis Bikovskis un Jānis Želvis.
67 / 189
Robežsardzes jātnieku vienība Valsts robežsardzes 80. gadadienai veltītajā militārajā parādē, Rīgā. Komandē Liepājas pārvaldes Dienesta dzīvnieku nodaļas priekšnieks Viesturs Lupkins. 1999. gads. Valsts robežuzraudzībai dienesta zirgus izmanto no 1992. gada līdz 2002. gadam.
67_ / 189
Robežsardzes jātnieku vienība Valsts robežsardzes 80. gadadienai veltītajā militārajā parādē, Rīgā. Komandē Liepājas pārvaldes Dienesta dzīvnieku nodaļas priekšnieks Viesturs Lupkins. 1999. gads. Valsts robežuzraudzībai dienesta zirgus izmanto no 1992. gada līdz 2002. gadam.
68 / 189
Grenctāles robežkontroles punkts.
69 / 189
Silenes robežkontroles punkts. 1998. gads.
70 / 189
Lugažu dzelzceļa robežkontroles punkts. 1998. gads.
71 / 189
Personu dokumentu pārbaude Daugavā pie Piedrujas.
72 / 189
1992. gadā Jelgavas bataljona robežsargi sāka izmantot trīs deltaplānus valsts robežas apsekošanai no gaisa. Vēlāk šos deltaplānus pārņem Ludzas pārvalde.
73 / 189
Aizgāršas robežpārejas punkta kompleksa atklāšana. 2001. gada 8.augusts.
74 / 189
Ludzas pārvaldes Kārsavas dzelzceļa robežkontroles punkta atklāšana. 2002. gads.
75 / 189
Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Gunārs Dāboliņš sagaida Latvijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi Freibergu pirmā robežsardzes helikoptera saņemšanas pasākumā. 2002. gada 25. novembris.
76 / 189
Valkas robežkontroles punkts. 2007. gads.
77 / 189
Latvijas un Igaunijas robežsargi veic robežzīmju apsekošanu pēc pavasara paliem.
78 / 189
Personu un transportlīdzekļu dokumentu pārbaude datu bāzēs.
78_ / 189
Skats no augšas uz Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļu. Pirmā jaunuzceltā Austrumu robežas nodaļa uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas. Atklāta 1998. gada 2. oktobrī.
79 / 189
Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Gunārs Dāboliņš pie vēsturiskā robežstaba uz Latvijas – Krievijas valsts robežas. 2002. gads.
80 / 189
Latvijas – Igaunijas „zaļās robežas” apsekošana un koka robežzīmju nomaiņa pret jaunajām plastikāta robežzīmēm. No kreisās pirmajā rindā 1. – Tālis Auniņš.
81 / 189
Robežsardzes struktūrvienību priekšnieku mācības Viļakas pārvaldes Bērziņu robežapsardzības nodaļā.
82 / 189
Kuģa „RĀNDA” karoga iesvētīšana. 2007. gads.
83 / 189
Patruļkuģis „TIIRA” – ātrākas Latvijas robežsardzes kuģis. Latvijas Republika to kā dāvinājumu saņēma no Somijas 1997. gadā.
84 / 189
Patruļkuteris ar gaisa spilvenu veic patruļas un glābšanas darbus ziemas sezonā.
85 / 189
Patruļkuģis „VALPAS” – lielākais Latvijas robežsardzes kuģis. Robežsardzes īpašumā kopš 2002. gada 25. septembra. „Valpas” ir A klases kuģis, kas paredzēts patrulēšanai ledus apstākļos.
86 / 189
Patruļa pa Daugavas upi, uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas.
87 / 189
Imigrācijas kontrole Rīgas pasažieru ostā. 2014.gads.
88 / 189
Imigrācijas kontrole Ventspils ostā.
89 / 189
Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Robežapsardzības nodaļu priekšnieku, Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienestu priekšnieku un Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes amatpersonu dienesta sanāksme Valsts robežsardzes koledžā. 2011. gads.
90 / 189
Trīs Baltijas valstu robežapsardzības iestāžu vadītāji paraksta sadarbības līgumus par robežu robežkontroles konceptuālo modeli. 2000. gada maijs.
91 / 189
Latvijas un Baltkrievijas Robežsardzes priekšnieku un robežpilnvaroto vadības tikšanās uz Latvijas – Baltkrievijas robežas. No labās puses: Daugavpils pārvaldes priekšnieks Ivars Zālītis un Valsts robežsardzes priekšnieks Gunārs Dāboliņš.
92 / 189
Latvijas robežsargi kopā ar ASV pēdu pētniecības kursa pasniedzējiem Rēzeknes robežsargu skolā. 2002. gads.
93 / 189
Latvijas – Lietuvas robežpilnvaroto pārstāvju un viņu vietnieku pirmā tikšanās Grenctāles robežkontroles punktā. 2003. gada 16. maijs.
94 / 189
Jelgavas pārvaldes personāls pirms pārvaldes likvidācijas. 2009. gads 26. jūnijs.
95 / 189
Liepājas pārvaldes personāls pirms pārvaldes likvidācijas. 2009. gads 8. maijs.
96 / 189
Valmieras pārvaldes personāls pirms pārvaldes likvidācijas. 2009. gada 26. jūnijs.
97 / 189
Sēlijas pārvaldes robežsargu svinīgais gājiens pārvaldes likvidācijas dienā. 2007. gada 27. aprīlis.
98 / 189
Patruļkuteri „BALTIC 95” un „BOOMERANGER”. 2007. gads.
99 / 189
Pirmā jaunuzbūvētā patruļkuģa „RĀNDA” svinīgā ūdenī nolaišanas ceremonija Nasvā, Igaunijā.
100 / 189
Valsts robežsardzes aviācijas atbalsta punkta un peldošo līdzekļu atbalsta punkta atklāšana Ventspilī. 2007. gada 7. septembris.
101 / 189
Valsts robežsardzes aviācijas atbalsta punkta un peldošo līdzekļu atbalsta punkta atklāšana Ventspilī. 2007. gada 7. septembris.
102 / 189
Eiropas Savienības iekšējo robežu atvēršana starp Latviju un Lietuvu. 2007. gada 21. decembris.
103 / 189
Aviācijas pārvaldes helikopters „Agusta 109E Power”. 2007. gads.
104 / 189
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde. Atklāta 2008. gada 1. martā.
105 / 189
Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes karoga iesvētīšana. 2009. gada 6. marts.
106 / 189
Aviācijas pārvaldes Aviācijas dienesta un Speciālo operāciju dienests „Sigma” aiztur cigarešu kontrabandu uz Latvijas Republikas robežas. 2011. gada 19.aprīlis.
107 / 189
Aviācijas pārvaldes Aviācijas dienesta un Speciālo operāciju dienesta „Sigma” amatpersonu apmācības. 2013. gads.
108 / 189
Valsts robežsardzes helikoptera komanda pirms patruļlidojuma virs jūras. 2015. gads.
109 / 189
Aviācijas pārvaldes Aviācijas dienesta un Speciālo operāciju dienesta „Sigma” amatpersonu apmācības glābšanai jūrā, izmantojot vinču. 2013. gads.
110 / 189
Robežnorīkojums uz Latvijas – Krievijas valsts robežas.
111 / 189
Terehovas robežšķērsošanas vieta – lielākais robežkontroles punkts uz Latvijas un Krievijas robežas. Vidēji diennaktī robežu šķērso 2000 personas un 1250 transportlīdzekļi.
112 / 189
Imigrācijas kontrole Latvijas iekšzemē.
113 / 189
Mobilā patruļa uz Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas.
114 / 189
Ģenerālis Gunārs Dāboliņš nodod Valsts robežsardzes karogu jaunajam Valsts robežsardzes priekšniekam pulkvedim Normundam Garbaram. 2009. gada 8. aprīlis. Gunārs Dāboliņš Valsts robežsardzi vadīja no 1996. gada 17. septembra.
115 / 189
Laika posmā no 2015. gada līdz 2019. gadam notiek Valsts robežas joslas ierīkošana.
116 / 189
Robežzīmes uzstādīšana uz Latvijas – Krievijas valsts robežas. 2014. gada 18. jūnijs.
117 / 189
Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas praktisko darbu uzsākšana, pirmās robežzīmes vietas atzīmēšana dabā, Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas valstu robežu krustpunktā – Zilupes novada Pasienes pagastā (Draudzības kurgānā). 2011. gada 9. jūnijs.
118 / 189
Vēsturisks mirklis Latvijas– Krievijas valsts robežas demarkācijas darbu laikā – 1920. gadu sākumā uzstādītais robežstabs un mūsdienu robežzīme vienkopus pirms vēsturiskā robežstaba demontāžas. 2013. gads.
119 / 189
Robežsargu norīkojums uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. 2011. gada 3. jūnijs.
120 / 189
Robežsargi uzsāk darbu jaunatklātajā Vientuļu robežkontroles punktā, uz Latvijas–Krievijas valsts robežas. 2016. gada 7. aprīlis.
121 / 189
Žogs uz Latvijas un Krievijas valsts robežas. 2016. gada 2. jūnijs.
122 / 189
Pārbūvētais Daugavpils pārvaldes komplekss. No 2008. gada līdz 2010. gada jūnijam ekspluatācijā nodotas divas administratīvās ēkas ar garāžām operatīvajam transportam, sporta komplekss un kinoloģijas centrs.
122_ / 189
Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs „Daugavpils”. Ekspluatācijā nodots 2010. gada septembrī.
123 / 189
Valsts robežsardze saņem jaunās apvidus mašīnas „Nissan Pathfinder” Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju uzraudzībai. No kreisās puses: ģenerālis Normunds Garbars un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. 2014. gads.
124 / 189
2013. gada 23. oktobrī EUROSUR ietvaros darbu uzsāk Valsts robežsardzes Nacionālais koordinācijas centrs.
125 / 189
Ūdenslīdēju apmācības Ventspils pārvaldē. 2007. gada 18. jūnijs.
126 / 189
Mobilā patruļa uz Latvijas–Krievijas robežas.
127 / 189
Patruļkutera kapteinis patruļas laikā. 2019. gads.
128 / 189
Silenes 1. kategorijas robežkontroles punkts uz Latvijas–Baltkrievijas valsts robežas.
129 / 189
Robežšķērsotāju dokumentu pārbaude lidostā „Rīga”. 2014. gads.
130 / 189
Radiācijas pārbaude Indras 1.kategorijas robežkontroles punktā, pārbaudi veic virsniekvietnieks Aleksandrs Zarāns. 2014. gads.
131 / 189
Valsts robežsardzes koledžas kadeti piedalās lauku taktiskajā vingrinājumā „ZOBENS 2016”. 2016. gada 24. septembris.
132 / 189
Robežsargu apmācības šaušanā tuvajās distancēs ar triecienšauteni G36. 2018. gads.
133 / 189
Triju Baltijas valstu sporta sacensības Valsts robežsardzes koledžā. 2019. gada 23. maijā.
134 / 189
Robežsardzes helikopteru ,,Agusta 109E Power” piloti piedalās FRONTEX Aģentūras rīkotajā starptautiskajā operācijā ,,POSEIDON 2010 Sea”, Grieķijā. 2010. gada jūnijs. Kopš 2008. gada Latvijas robežsargi aktīvi piedalās starptautiskajās militārajās operācijās un misijās.
135 / 189
Ventspils pārvaldes personāls ar robežsardzes kuģi RK-12 „VALPAS” dodas dalībai FRONTEX Aģentūras kopējā operācijā „ INDALO”, Spānijā. 2017. gada 19. septembris.
136 / 189
FRONTEX Aģentūras rīkotajā starptautiskajā operācijā ,,POSEIDON 2010 Sea”, Grieķijā. 2010. gada jūnijs. Kopš 2008. gada Latvijas robežsargi aktīvi piedalās starptautiskajās militārajās operācijās un misijās.
137 / 189
Robežsardzes amatpersonas ar Latvijas robežsardzes kuteri „RK-18” sniedz atbalstu nelegālo robežšķērsotāju glābšanas operācijā Simi salas piekrastē, Grieķijā. 2015. gads.
138 / 189
Robežsardzes virsnieks Raimondu Kublickis kopā ar Afganistānas Islāma Republikas Robežpolicijas patruļu. 2013.gada 28.maijs. ES policijas misija Afganistānā (EUPOL Afghanistan) ilga no 2011. gada decembra līdz 2013. gada novembrim.
139 / 189
Tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs (no labās puses) un Galvenās pārvaldes priekšnieks ģenerālis Ivars Zālītis (no kreisās puses) novēl Galvenās pārvaldes Administratīvas pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Mārim Domiņam godam (vidū) pārstāvēt valsti Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA), Rīgā. 2011. gada 14. septembris.
140 / 189
Robežsardzes virsnieks Valdis Bikovskis ar dienesta suni Roksi pilda amata pienākumus ES likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO). 2010. gada 10. septembris.
141 / 189
Robežsargi virsnieki: Ventspils pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Aleksandrs Volkovs, Aviācijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Aleksandrs Šukšins, Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Robežuzraudzības nodaļas galvenais inspektors virsleitnants Maksims Rumjancevs FRONTEX organizētajā Eiropas patruļu tīkla (European Patrols Networ) darba grupas sanāksmē Rīgā. 2011. gada 10. jūlijs.
142 / 189
ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere apmeklē Daugavpils pārvaldi, lai iepazītos ar Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru „Daugavpils” un tā materiāltehnisko bāzi. 2011. gada 30. augusts.
143 / 189
Speciālo uzdevumu vienību starptautiskās sacensības Aviācijas pārvaldē. 2014. gada 19. septembris.
144 / 189
Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars noslēdz Saprašanās memorandu par sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi un Tadžikistānas Nacionālās drošības valsts komitejas Robežapsardzības spēkiem Tadžikistānā. 2014. gada 11. jūnijs.
145 / 189
Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Augstskolas 5. Starptautiskā zinātniskā konference Rēzeknē. 2014. gada 7. maijs.
146 / 189
Projekta „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” ietvaros Latvijas robežsargi nodod piecus dienesta suņus ar speciālo ekipējumu un apmācības aprīkojumu Gruzijas Robežpolicijas un Patuļpolicijas departamenta Kinoloģijas dienesta amatpersonām. 2017. gada oktobris.
147 / 189
Latvijas Valsts robežsardzes organizētā FRONTEX Aģentūras 52.valdes sēde Rīgā. 2015. gada 18. februāris.
148 / 189
Valsts robežsardzes priekšnieks Normunds Garbars noslēdz līgumu ar Leonardo – Società per azioni (Leonardo S.p.a.) par divu helikopteru iegādi. 2017. gada 27. decembris.
149 / 189
Valsts robežsardzes pārstāvji FRONTEX Aģentūras rīkotajā Eiropas robežu un krasta apsardzes dienā Arlamovā, Polijā. 2019. gada 28.maijā.
150 / 189
Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts tiekas ar Eiropas Tautas partiju grupas priekšsēdētāju Eiropas Parlamentā Manfrēdu Vēberu. Rīgā. 2019. gada 1. februāris.
151 / 189
Šengenas dalībvalstu ar ārējās sauszemes robežām iekšlietu ministri apmeklē Latvijas austrumu robežu. 2017. gada 11. maijs.
152 / 189
Šengenas novērtēšanas komisijas darbs Latvijā. 2018. gads. Novērtēšanas komisijas sastāvā ir ES dalībvalstu norīkoti eksperti, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības aģentūru pārstāvji, kas analizē pastāvošos procesus, tajā skaitā tiesisko regulējumu, un to iestāžu darbību, kas piemēro attiecīgās Šengenas acquis jomas.
153 / 189
Šengenas novērtēšanas komisija Pāternieku robežkontroles punktā, uz Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas. 2018. gada 11.aprīlis.
154 / 189
Latvijas robežsardzes virsnieks Gunārs Puriņš kā Šengenas novērtēšanas komisijas pārstāvis Polijā. 2019. gada marts.
155 / 189
Valsts robežsardzes koledža.
156 / 189
Valsts robežsardzes koledžas absolventi izlaiduma dienā, Valsts robežsardzes koledžas 25. gadadienā. 2017. gada 16. jūnijs.
157 / 189
Praktiskās mācības Valsts robežsardzes koledžas Mācību robežkontroles punktā. 2014. gada 12. jūnijs.
158 / 189
Valsts robežsardzes koledžas kadetu zvēresta došanas pasākums. 2014. gada 14. augusts.
159 / 189
Robežsargu dienā ģenerālis Normunds Garbars sveic jaunos robežsargus pēc svinīgā kadetu zvēresta došanas pasākuma. 2015. gada 7. novembris.
160 / 189
Militārās taktikas nodarbība Valsts robežsardzes koledžas docenta Valentīna Bula vadībā Lauku mācību centrā Janapolē. 2016. gads.
161 / 189
Dokumentu tehniskā izpētes nodarbība docenta Alena Indriksona vadībā Valsts robežsardzes koledžā. 2011. gads.
162 / 189
Pirmais otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” izlaidums Rēzeknes Augstskolā 2014. gada 7. februāris.
163 / 189
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts apsveic kapteini Dainu Potašu ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju programmas „Robežapsardze” absolvēšanu. 2019. gada 22. februāris.
164 / 189
Pirmais Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas izlaidums Salamankas universitātē, Spānijā. 2017. gads. Viens no absolventiem – Latvijas robežsardzes virsnieks pulkvežleitnants Andrejs Rogozins. Maģistra studiju programma tiek īstenota no 2015. gada 1. septembra.
165 / 189
Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas absolventu otrais izlaidums Melngalvja namā, Rīgā. 2019. gada 27. jūnijs. Absolvē divi Latvijas robežsardzes virsnieki: pulkvežleitnants Raimonds Garais un majors Raimonds Kublickis.
166 / 189
Valsts robežsardzes koledžas komandai 1. vieta Iekšlietu ministrijas sacensībās, Kandavā. 2010. gads.
167 / 189
Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centra darbinieks Mārtiņš Pļaviņš kopā ar Jāni Šmēdiņu izcīnīja bronzas medaļu volejbola sacensībās, 2012. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Londonā.
168 / 189
Valsts robežsardzes sacensības ziemas biatlonā. 2013. gads.
169 / 189
Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensības futbolā. 2016. gads.
170 / 189
Valsts robežsardzes sieviešu vienības dalība Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītajā militārajā parādē, Rīgā. 2008. gada 18. novembris.
171 / 189
Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars Latvijas Valsts prezidentam Valdim Zatleram pasniedz Valsts robežsardzes jubilejas apbalvojumu „Valsts robežsardzei – 90 gadi”, Rīgā. 2009. gada 14. decembris.
172 / 189
Valsts robežsardzes koledžā mācību ekskursijas laikā bērni kopā ar kadetiem apgūst ierindas soli. Komandē docents Valentīns Buls. 2013. gada 18.jūnijs.
173 / 189
Valsts robežsardzes koledžas informatīvais pasākums Ludzas pārvaldes Krivandas robežapsardzības nodaļā. 2015. gads.
174 / 189
Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieka pulkveža Jura Martukāna tikšanās ar Latvijas brīvvalsts robežsargu piederīgajiem Valsts robežsardzes 95.gadadienas svinīgo pasākumu ietvaros Rīgā. 2014. gada 10. decembris.
175 / 189
Ikgadējā talka ģenerāļa Ludviga Bolšteina vasaras namiņa „Pūces dzirnavas” Kandavas novada Matkules pagastā. 2015. gada 24. aprīlis.
176 / 189
Valsts robežsardzes kora un Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts Latgales vēstniecībā „Gors”. 2014. gada 10. oktobris.
177 / 189
Baltinavas novadā atklāj 1940.gada 15.jūnija Masļenku traģēdijas notikumiem veltīto piemiņas vietu – piemiņas zīmi. 2016. gada 15. jūnijs.
178 / 189
Ozola stādīšana Vislatvijas akcijas „Apskauj Latviju” un Baltā galdauta svētku laikā, Viļakā. 2017. gada 4. maijs.
179 / 189
Valsts robežsardzes koledžas kadetu zvērests Robežsargu dienas ietvaros Rēzeknē. 2018. gada 7. novembris.
180 / 189
Valsts robežsardzes 25.gadadienas svinības Biedrību namā, Rīgā. 2016. gada 13. decembris.
181 / 189
Latvijas brīvvalsts Robežsargu brigādes komandiera ģenerāļa Ludviga Bolšteina piemiņai veltīts atceres pasākums Rīgas Brāļu kapos. 2018. gada 21. jūnijs.
182 / 189
Ģenerālis Normunds Garbars nodod Valsts robežsardzes karogu jaunajam Valsts robežsardzes priekšniekam ģenerālim Guntim Pujātam. 2019. gada 21. janvāris.
183 / 189
Valsts robežsardzes simtgades alejas atklāšana Valsts robežsardzes koledžā. 2019. gada 13. jūnijs.
184 / 189
Valsts robežsardzes simtgades alejas atklāšana Valsts robežsardzes koledžā. 2019. gada 13. jūnijs.
185 / 189
Lāpu skrējiena apkārt Latvijas valsts robežai dalībnieki Liepnā. 2019. gada 20. augusts.
186 / 189
Lāpu skrējiena apkārt Latvijas valsts robežai noslēguma pasākums Rīgas Brāļu kapos. Lāpas no skrējējiem saņem iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. 2019. gada 23. augusts.
187 / 189
Valsts robežsardzes 100. gadadienai veltīts velobrauciens gar Latvijas austrumu robežu. 2019. gada 5. septembris.
188 / 189
Robežsargu ielas atklāšana Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā. 2019. gada 6. septembris. Lentīti pārgriež Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.
189 / 189
Robežsargu ielas atklāšana Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā. 2019. gada 6. septembris.
 
Informācijai

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Valsts robežsardzes koledžu obligāta.
Kontakti

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4600

Tālr. 64603690 Fakss: 64603681

vrk@rs.gov.lv

E-adrese
Sekojiet mums

© 2021 Valsts robežsardzes koledža, Visas tiesības aizsargātas.